Máte
otázku?

Dedenie financií po predaji nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Trenčín
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dedenie financií po predaji nehnuteľnosti

Prosím o informáciu: Sú predmetom dedičstva financie získané predajom nehnuteľnosti z predchádzajúceho dedičstva? Konkrétne: Moja manželka po smrti rodičov zdedila nehnuteľnosť. Túto časom predala a financie si uložila na svoj účet na "horšie časy" (každý máme svoj vlastný účet, ale máme bezpodielové vlastníctvo manželov). V prípade mojej smrti mi je jasné, že zdedená nehnuteľnosť by nebola predmetom dedičstva (veď je len manželkyna), ale vzťahuje sa toto aj na sumu získanú predajom tejto nehnuteľnosti? (pre úplnosť, som druhýkrát ženatý a mám dve deti z prvého manželstva). Chceme vedieť, či by sa po mojej smrti tieto financie zahrnuli do dedičstva - pre moje deti z prvého manželstva. Môžu byt potom považované za bezpodielové vlastníctvo manželov, alebo sa považujú ako jej vlastníctvo - dedičstvo po jej rodičoch? Bude braný do úvahy jej účet v banke na jej meno?

Odpoveď: Dedenie financií po predaji nehnuteľnosti

Dobrý deň,

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov zo zákona nepatrí majetok, ktorý síce získa jeden z manželov počas manželstva do vlastníctva, avšak je to vec získaná dedením.

Teda tak ako uvádzate, zdedené nehnuteľnosti boli vo výlučnom vlastníctve Vašej manželky. Ich predajom došlo len k transformácii jej majetku vo výlučnom vlastníctve - z vlastníctva nehnuteľností na vlastníctvo finančných prostriedkov získaných ich predajom. Teda aj tieto finančné prostriedky sú vo vlastníctve Vašej manželky. 

To, na koho účte sú vedené, je však z tohto hľadiska úplne nevýznamné, pretože ostatné získané príjmy - napr. mzda manželky - hoci by aj boli prijaté na účet len jedného z Vás, sú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Smrťou jedného z manželov dochádza aj k zániku ich bezpodielového spoluvlastníctva, ktoré sa následne vyporiadava v rámci konania o dedičstve.

Teda, po Vašej smrti by sa v dedičskom konaní najskôr vyporiadalo Vaše BSM - v rámci tohto vyporiadania by sa nevyporiadavali Vami uvedené finančné prostriedky. V prípade sporu bude ale potrebné preukázať že ide o finančné prostriedky získané predajom nehnuteľností, ktoré Vaša manželka nadobudla darom. Z dôvodu právnej istoty môžete spísať ešte teraz za života prehlásenie, resp. potvrdenie o tom, že suma do vo výšky kúpnej ceny za predané nehnuteľnosti, ktoré boli vo výlučnom vlastníctve Vašej manželky, sú uložené na predmetnom účte.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dedenie financií po predaji nehnuteľnosti (Dedičské právo)

Dobrý deň, poprosila by som Vás o zodpovedanie mojej otázky. Matka ma na vkladnej knižke, kde som spoludisponent nasporenú určitú sumu financií. V prípade úmrtia financie podliehajú dedičskému konaniu? Ak áno koľko percent z danej hodnoty odvediem ako daň do štátu?

Odpoveď: Dedenie financií po predaji nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2017)

Dobrý deň,

áno, finančné prostriedky na danej vkladnej knižke budú po smrti Vašej matky súčasťou dedičstva, ktoré sa bude prejednávať v dedičskom konaní. Skutočnosť, že ste spoludisponentom na danom účte nie je z hľadiska dedičského práva významná, nakoľko vlastníkom týchto finančných prostriedkov je len majiteľ účtu - Vaša matka. Právo disponovať s finančnými prostriedkami na danom účte nemožno zamieňať s právom spoluvlastníctva daných finančných prostriedkov.

Čo sa týka dane, v Slovenskej republike bola daň z dedičstva zrušená. Rovnako podľa § 3 ods. 2 písm. a) príjem získaný dedením nie je ani predmetom dane z príjmu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie financií po predaji nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku