'

Prevedenie financií z účtu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislavský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 30. 12. 2016

Otázka: Prevedenie financií z účtu

Dobrý deň, je možné dostať sa k finančným prostriedkom, ktoré brat previedol za života matky na základe generálnej plnej moci určenej k spravovaniu majetku /platenie nájomného a pod./ počas jej pobytu v sociálnom zariadení? Matka s výberom nesúhlasila, čo neviem dokázať. Peniaze previedol pravdepodobne na svoj účet. Notár sa vyjadril, že on rieši stav účtu v dedičskom konaní ku dňu úmrtia matky. Ako mám postupovať, dá sa v tejto veci niečo robiť? Ďakujem

Odpoveď: Prevedenie financií z účtu

Dobrý deň, v prípade, že Váš brat previedol z účtu vašej mamy finančné prostriedky bez jej vedomia na základe udelenej plnej moci a bez akéhokoľvek právneho dôvodu, bezdôvodne sa obohatil na jej úkor. Vašej mame vznikol ešte za jej života nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. V prípade, že si toto svoje právo na vydanie bezdôvodného obohatenia neuplatnila počas svojho života na súde, jej smrťou prešlo toto právo na jej dedičov, teda aj na Vás. Na to, aby ste mali v prípadnom súdnom konaní šancu na úspech, bude z Vášho pohľadu dôležité vopred zistiť, resp. posúdiť dve veci. V prvom rade musíte získať dôkaz o tom, že peniaze boli z účtu Vašej mamy odoslané. Bude potrebné v banke vyžiadať výpis z bankového účtu Vašej mamy za čo najdlhšie obdobie. V súdnom konaní totiž bude dôležité preukázať, že si Váš brat z jej účtu poslal (posielal) peniaze na svoj účet. Po vyžiadaní výpisu z bankového účtu bude potrebné posúdiť aj uplynutý čas, nakoľko pri bezdôvodnom obohatení je premlčacia lehota dvojročná a plynie odo dňa vykonania platby. Po posúdení týchto dvoch vecí bude možné lepšie odhadnúť možnosti postupu vo Vašej veci a prípadný úspech v konaní.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Prevedenie financií z účtu (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa poradiť ohľadom výberu z účtu, matka mala založený účet v banke, k účtu mal prístup aj syn mal dispozičné právo, matka umrela a on vybral peniaze 2 dni po smrti matky. Je to v poriadku-ďakujem.

Odpoveď: Prevedenie financií z účtu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.03.2019)

Dobrý deň, treba uviesť, že úmrtím Vašej matky ako poručiteľky zanikajú všetky splnomocnenia a teda aj disponenta účtu; syn poručiteľky už nebol oprávnený s účtom disponovať a teda vybrať peniaz z účtu.

Rozhodujúci pre dedičské konanie je stav účtu ku dňu úmrtia poručiteľky a nie je rozhodujúce to, že syn vybral peniaze z účtu. 
Problém zrejme vznikne s tým, že tieto peniaze bude musieť vyplatiť dedičovi podľa uznesenia o dedičstve.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prevedenie financií z účtu (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Môžem na súde požiadať pri pojednávaní o určenie výživného, aby môj exmanžel doložil výpisy zo svojho účtu aj účtu svojej terajšej manželky, aby som dokázala, že o výške svojho príjmu klame? Alebo môže o to požiadať na môj návrh sudca? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Silvia

Odpoveď: Prevedenie financií z účtu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.01.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust.  zákona o rodine platí, že pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.  Výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi; to neplatí, ak ide o výživné pre maloleté dieťa.

Zároveň podľa § 63 zákona o rodine platí :

"(1) Rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, je povinný preukázať ich súdu, predložiť podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov a umožniť súdu sprístupnením údajov chránených podľa osobitného predpisu zistenie aj ďalších skutočností potrebných na rozhodnutie. Ak si rodič nesplní túto povinnosť, predpokladá sa, že výška jeho priemerného mesačného príjmu predstavuje dvadsaťnásobok sumy životného minima.

(2) U rodiča, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, súd neberie do úvahy výdavky, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť alebo ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť v takom rozsahu v súvislosti s touto činnosťou, a možnosti a schopnosti povinného posudzuje podľa predpokladaného príjmu, aký by povinný dosiahol, ak by tieto výdavky nerealizoval.

(3) Ak to majetkové pomery povinného rodiča dovoľujú, za odôvodnené potreby dieťaťa možno považovať aj tvorbu úspor. V takom prípade súd uvedie pri určení výživného sumu výživného, ktorá je určená na tvorbu úspor, a uloží povinnému rodičovi, aby túto sumu poukazoval na osobitný účet maloletého dieťaťa, ktorý v prospech neho zriadi rodič, ktorému bolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Na nakladanie s prostriedkami na účte maloletého dieťaťa je potrebný súhlas súdu."

V súdnom konaní požiadajte o predloženie daňového priznania. 

To, či Váš bývalý manžel vykonáva činnosť ako podnikateľ zistíte na stránke www.orsr.sk a na stránke www.zrsr.sk.

Bankový účet podlieha bankovému tajomstvu podľa ust.  zákona o bankách. Na účte môže byť aj 10 €, preto je podstatné daňové priznanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prevedenie financií z účtu (Dedičské právo)

Kto moze poziadat o vypis z uctu matky. 9.1. Mame druhe stretnutie u notara nakolko sa brat prvy krat nedostavil. To znamena ze dedicske konanie bude pozastavene? Dakujem

Odpoveď: Prevedenie financií z účtu

Odpovedá: Advokát Bratislava (odpoveď odoslaná: 01.01.2017)

Dobrý deň, vo všeobecnosti je možné uviesť, že o výpis z bankového účtu môže požiadať vlastník bankového účtu. Nakoľko však Vaša mama zomrela toto právo prechádza na dedičov. V prípade, že banke preukážete, že ste dedičom majiteľa účtu mali by Vám poskytnúť výpis z jej účtu. Na preukázanie toho však môže od Vás banka vyžadovať doklady, ohľadom presného postupu Vám odporúčam sa informovať priamo v banke, kde mala Vaša mama zriadený účet. Notár ak požiada banku o zistenie stavu účtu Vašej mamy, bude tento stav zisťovať iba ku dňu úmrtia a nie aj spätne. Dedičské konanie môže byť prerušené iba zo zákonných dôvodov. Ak notár zistí, že poručiteľka nemala žiadny majetok, dedičské konanie bude zastavené.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk