Máte
otázku?

Dá sa podpísať zaopatrovacia zmluva?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trenčín
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dá sa podpísať zaopatrovacia zmluva?

Dobrý deň, prosím vás potrebovala by som poradiť. Podpísali sme kúpne zmluvy a z úveru ideme vyplatiť súrodencov z rodičovského domu a mamina ešte žije. Sestra však dnes pri podpise trvala aj na zmluve, že doopatrujem moju matku (zo strachu aby sa na opatrovaní nemusela podieľať). Dá sa podpísať nejaká dohoda alebo niečo podobné? Ďakujem Vám vopred za odpoveď.

Odpoveď: Dá sa podpísať zaopatrovacia zmluva?

Dobrý deň. V praxi sa v podobných prípadoch uzatvárajú tzv. zaopatrovacie zmluvy. Vo svojej podstate ide o tzv. inominátne zmluvy uzatvárané podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka. Predmetom takýchto zmlúv je v zásade bezodplatné doživotné doopatrovanie určitej osoby, prípadne osôb (najčastejšie príbuzných).

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dá sa podpísať zaopatrovacia zmluva? (Občianske právo)

Dobrý deň,
mama mi predala byt, podpísali sme zmluvu o prevode vlastníctva bytu, na základe čoho bude aj zmena v katastri. Ja by som chcela s ňou podpísať zaopatrovaciu zmluvu, aby mala istotu, že sa o ňu postarám, musím uvádzať v zaopatrovacej zmluve prevod bytu, alebo stačí, keď napíšem, že sa zaväzujem o mamu postarať v chorobe a v starobe a v prípade smrti, že vystrojím dôstojný pohreb ?
Ďakujem.

Odpoveď: Dá sa podpísať zaopatrovacia zmluva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.11.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že Vaša mama Vám predala byt, ktorý bol jej výlučným vlastníctvom. Mama zrejme v predmetnom byte aj naďalej býva, vecné bremeno v jej prospech spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania zriadené nebolo.

Chcete spísať zaopatrovaciu zmluvu. V zaopatrovacej zmluve môžete uviesť, že mama Vám predala byt. Sme názoru, že je dosť netypické, aby v prípade predaja bytu Vám ste spisovali zaopatrovaciu zmluvu. Otázkou je, čo by bolo predmetom zaopatrovacej zmluve, keďže táto predstavuje pomerne závažný záväzok do budúcnosti, hlavne pre Vás. Otázkou je, čo všetko bude predmetom zaopatrovacej zmluvy, hlavne pokiaľ ide o Vaše záväzky voči mame.

Na spísanie zaopatrovacej zmluvy odporúčame kontaktovať advokáta.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa podpísať zaopatrovacia zmluva? (Občianske právo)

Dobrý deň, môj otec je imobilný a jeho mentálny a zdravotný stav si vyžaduje 24hod. Opateru/starostlivosť. Opatrujem ho už nejaký čas sám v jeho dome. Moji súrodenci buď nejavia záujem o jeho opatrovanie, alebo nemúžu ho opatrovať keďže nežijú v tom istom meste ako on. Súrodenci by chceli otca umiestniť do DSS, ja s tým nesúhlasím a chcem sa o neho sám postarať doma. Bývam v tom istom meste ako môj otec a chcem si ho zobrať z jeho domu ku sebe domov, kde sú lepšie podmienky na bývanie ako v jeho dome, ktorý je už starý a zanedbaný. O otca sa chcem postarať až do jeho smrti, resp. dokiaľ budem sám vládať. Z Vašej predchádzajúcej odpovede som pochopil, že je možné nehnuteľnosť previesť bezodplatnou darovacou zmluvou a ďalšou zaopatrovacou zmluvou zasa zabezpečiť doopatrovanie otca ako odplatu za darovanie danej nehnuteľnosti. Jeho dom by som predal, aby som mohol z jeho predaja hradiť náklady na jeho opatrovanie. Zároveň sa chcem vyhnúť možnej konfliktnej situácii s niektorým zo svojich súrodencov ohľadom dedičského konania/sporu, resp. takúto situáciu zmluvne ošetriť. Ako je možné zmluvne zabezpečiť / ošetriť v darovacej a zaopatrovacej zmluve: 1/, aby darovanie nehnuteľnosti nebolo súčasťou dedičského sporu? 2/, aby darovacia zmluva nebola napadnuteľná pred jeho smrťou? Resp., aby nehnuteľnosť nebola súčasťou dedičského konania, keďže sa súrodenci nebudú podieľať na jeho doopatrovaní? 3/ spôsob doopatrovania môjho otca v prípade mojej predčasnej smrti, ak by som zomrel skôr ako môj otec alebo ak by som ho nemohol doopatrovať napr. zo zdravotných dôvodov? Koľko stojí vypracovanie takej darovacej a zaopatrovacej zmluvy? Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Dá sa podpísať zaopatrovacia zmluva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.07.2017)

Dobrý deň, ak bude nehnuteľnosť darovaná na Vás, potom nebude predmetom dedenia po otcovi. Môžu Vám však započítať to, čo ste bezodplatne dostali od otca počas jeho života, ak by otec mal ešte nejaký majetok, ktorý by bol predmetom dedenia.

Dedičia môžu vždy napadnúť darovaciu zmluvu po smrti otca, avšak to neznamená automaticky, že na súde uspejú. Museli by viesť dôvod neplatnosti zmluvy. Najčastejšími dôvodmi sú práve psychická nespôsobilosť alebo nesprávne formulovana darovacia zmluva spolu s doopatrovacou zmluvou. 

Vy môžete pre prípad svojej smrti spísať závet, v ktorom odkáže svoj majetok závetnému dedičovi, ktorého určíte sám.

Cena zmluvy závisí od toho, či budete chcieť iba doopatrovaciu zmluvu alebo aj darovaciu zmluvu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa podpísať zaopatrovacia zmluva? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či môj starý otec môže odstúpiť od zaopatrovacej zmluvy, ktorej predmetom bol prevod nehnuteľnosti za to, že ho bude syn opatrovať - pomoc s odvozom k lekárovi a podobne. Syn je narkoman a neprejavuje o starého otca záujem a absolútne neplní svoj zaopatrovateľský záväzok. V zmluve nebolo upravené odstúpenie od zmluvy. Ďakujem.

Odpoveď: Dá sa podpísať zaopatrovacia zmluva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.01.2017)

Dobrý deň,

vzhľadom na to, že zákon ani Vaša zmluva s uvedenou okolnosťou nespája vznik práva odstúpiť od Zmluvy, nemôže Váš starý otec od zmluvy odstúpiť.

Právny poriadok v danej veci poskytuje Vášmu starému otcovi právnu ochranu len v tom smere, že môže žalovať svojho syna o splnenie uvedenej povinnosti - opatrovať svojho otca.

Ak by syn Vášho starého otca uvedenú povinnosť neplnil ani na základe právoplatného rozhodnutia súdu, mohol by synovi Vášho starého otca ukladať súdny exekútor pokuty, resp. v závislosti od charakteru povinnosti by uvedené povinnosti za syna Vášho starého otca mohla plniť iná osoba a náklady s tým spojené by vymáhal exekútor od syna Vášho starého otca.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dá sa podpísať zaopatrovacia zmluva?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dá sa podpísať zaopatrovacia zmluva? (Občianske právo)

Švagrina sa rozhodla, že mi v testamente odkáže byt, pod podmienkou, že sa o ňu postarám do konca jej života. V prípade mojej smrti by sa o ňu postarali moje deti. Možno zvoliť aj iný spôsobom ako testament, napr. spísaním zmluvy? Pýtam sa preto, lebo ja pri spisovaní testamentu nebudem. Môže sa stať, že švagrina ma vôbec neuvedie ako dedičku. Môže sa stať, že skôr umriem ja, ale moje deti sa o ňu (tak ako aj doteraz sme sa jej venovali pri každej príležitosti, keď nás požiadala, alebo aj nepožiadala) postarajú. Existuje zmluvná forma odkázania majetku na inú osobu? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Dá sa podpísať zaopatrovacia zmluva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.12.2016)

Dobrý deň, tak ako ste sama uviedla, z Vášho pohľadu je riešenie tejto situácie závetom veľmi neisté a riskantné. Mohlo by sa stať, že sa budete o ňu celý život starať a po jej smrti zistíte, že Vás v závete neuviedla. Z Vášho pohľadu by bolo najlepšie, ak by Vám nehnuteľnosť švagrina darovala už za života s právom doživotného užívania a bývania v nehnuteľnosti. Zároveň by ste popri tejto darovacej zmluvy podpísali aj tzv. zaopatrovaciu zmluvu. T.j. zmluvu, z ktorej by Vám vyplýval záväzok opatrovať ju až do momentu jej smrti. Je dôležité upozorniť, že tieto dve zmluvy nemôžu byť uvedené v jednej. Darovacia zmluva totižto musí byť bezodplatná a v zmysle relevantnej judikatúry súdy posudzujú doopatrovanie ako odplatu za darovanie nehnuteľnosti. Z toho dôvodu by mohla byť predmetná darovacia zmluva vyhlásená za neplatnú.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa podpísať zaopatrovacia zmluva? (Občianske právo)

Prosím Vás a dá sa taká zaopatrovacia zmluva spísať aj v prípade, že vyplácame z hypotéky?

Odpoveď: Dá sa podpísať zaopatrovacia zmluva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.10.2016)

Dobrý deň. Ak sa aj cena vypláca z prostriedkov získaných z hypotekárneho úveru, túto skutočnosť nepovažujem za prekážku pri uzavretí prípadnej zaopatrovacej zmluvy. Každopádne ak Vaša otázka smeruje k tomu, či by s tým mala alebo nemala problém banka poskytujúca hypotekárny úver, potom je to skôr otázka priamo pre túto banku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa podpísať zaopatrovacia zmluva? (Občianske právo)

Dobrý deň, potreboval by som vysvetliť, či ozrejmiť klauzulu v darovacej zmluve. Ak je tam uvedené, citujem: "Obdarovaný sa zaväzuje poskytnúť darujúcemu potrebnú pomoc v starobe", čo všetko obnáša tá potrebná pomoc v starobe? Ďakujem sa skoré vysvetlenie. 

Odpoveď: Dá sa podpísať zaopatrovacia zmluva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.07.2016)

Dobrý deň, obsah právneho vzťahu uzavretého na základe zmluvy by mal byť medzi zmluvnými stranami od začiatku určitý a nepochybný vzhľadom na účel, ktorý chceli dosiahnuť. Nekonkretizovanie zmluvnej povinnosti, nezrozumiteľnosť, prípadne neurčitosť pojmu je spôsobilé pre vznik sporu medzi stranami. Odrazom uvedeného je ustanovenie § 43 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého, účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov. Osobou, ktorá je schopná najlepšie vysvetliť ustanovenie zmluvy, ste preto Vy ako zmluvná strana. Pod termínom "poskytnutie potrebnej pomoci" sa objektívne rozumie taká pomoc a starostlivosť zo strany povinnej osoby, ktorá je s ohľadom na vek, zdravotný stav oprávnenej osoby, prípadne s ohľadom ďalšie okolnosti, ktorú možno od povinného spravodlivo požadovať podľa jeho schopností a ekonomických a sociálnych pomerov, aby v konečnom dôsledku jeho konanie bolo možno zhodnotiť ako súladné s dobrými mravmi. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dá sa podpísať zaopatrovacia zmluva?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku