Máte
otázku?

Ako sa vzdať dedičstva?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Prešov
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako sa vzdať dedičstva?

Dobry den, chcen Vas poprosit o radu. Pred 5 rokmi mi umrel otec. Na dedicskom konani som pisomne upovedomila mamu a surodencov, ze sa zriekam casti dedicstva po otcovi. Matka napriek tomu rozdelila polovicu vsetkym detom, teda aj mne. Na mojej ciastke su exekucie a teraz mam velky problem a mamou. Chcem sa spytat, ci matka alebo ja, mozeme vziat ciastku spat, kedze ja som pisomne nechcela tu ciastku. Neviem ako sa to pravnicky da, pocula som, ze darovacia zmluva sa da vziat spat, avsak neviem, ci je to darovane, ked sme to dedili po otcovi. Chcela by som, aby ta moja ciastka presla na mamu. Dakujem za radu.

Odpoveď: Ako sa vzdať dedičstva?

Dobrý deň, vzhľadom na to, že ste predmetný majetok nadobudli ako dedičstvo, právnym titulom jeho získania nemôže byť darovacia zmluva. V zmysle § 463 Občianskeho zákonníka platí, že dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Dedičstvo sa teda odmieta voči súdu resp. poverenému notárovi, nie voči ostatným dedičom. Oznámenie, ktorým ste odmietli dedičstvo a adresovali ste ho svojej mame resp. súrodencom, bolo preto bez právnych účinkov. Z majetkom, ktorý ste nadobudli ako dedičstvo, môžete voľne disponovať. Nič Vám preto nebráni, aby ste ho previedli na Vašu matku.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako sa vzdať dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja mama ešte žije a chcela, aby som sa vzdal dedičstva bytu, v ktorom žije v prospech môjho brata. Išly sme k notárke a podpísal som pred notárom, že sa vzdávam polovičného podielu bytu po jej smrti v prospech brata. Je ešte šanca po matkinej smrti to zmeniť, aby som mohol dediť polovičku z bytu?

Odpoveď: Ako sa vzdať dedičstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.06.2021)

Dobrý deň, Vami položená otázka je pomerne častou v našej poradni.

V zmysle slov. právneho poriadku v prípade dedenia je možnosťou vzdať sa dedičstva, ktoré v podstate znamená, že dedičstvo nadobudne iný dedič a to s povinnosťou výplaty vo Váš prospech alebo bez povinnosti výplaty.

Druhú možnosť, ktorú poskytuje zákon je tzv. odmietnutie dedičstva v zmysle ust. § 463 a nasl. Obč. zákonníka, ktoré znamená, že osoba, ktorá odmietne dedičstvo v podstate ako keby sa smrti poručiteľa ani nedožila.

Nevieme, či ste listinu o vzdaní sa dedičstva spisovali Vy resp. Vaša mama, prípadne notár, alebo ste u notár iba overil Váš podpis. Ak notár len overil podpis, potom platí, že notár za obsahovú stránku listiny, v ktorej ste sa vzdali dedičstva, nezodpovedá.

Podľa ust. § 574 ods. 2 Obč. zákonníka platí :

"Dohoda, ktorou sa niekto vzdáva práv, ktoré môžu vzniknúť až v budúcnosti, je neplatná."

Vyslovuje svoj názor, že ak ste v súčasnosti podpísali prehlásenie o tom, že sa vzdávate dedičstva po matke pre prípad smrti, je toto vyhlásenie neplatné s poukázaním na vyššie uvedené zákonné ustanovenie, ako aj s poukázaním na ust. § 39 Obč. zákonníka :

"Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom."

Uvádzame, že český obč. zákonník /§ 1484/ používa pojem zrieknutie sa dedičstva v tom zmysle ako Vy uvádzate v otázke, ktoré zrieknutie sa je možné na základe dohody s poručiteľom zrieknuť dedičstva ešte za života. Náš právny poriadok tento inštitút zrieknutia sa dedičstva za života budúceho poručiteľa nepozná a vzdať sa dedičstva alebo toto odmietnuť možno až po úmrtí budúceho poručiteľa.

Na základe vyššie uvedeného sme názoru, že toto Vaše vyhlásenie o vzdaní sa dedičstva je v zmysle ust. § 39 Obč. zákonníka je zo zákona absolútne neplatné :

"Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom."


 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako sa vzdať dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás, ako sa vzdať dedičstva, čiastky domu v prospech iných dedičov domu. Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa vzdať dedičstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.05.2021)

Dobrý deň,

 

náš právny poriadok v zásade neupravuje inštitút, ktorý by výslovne umožňoval vzdanie sa dedičstva v prospech iného dediča. V praxi s tým ale notári nemajú problémy. Prísne vzaté možno dedičstvo odmietnuť len ako celok (ale bez určenia, na koho by mal odmietnutý dedičský podiel prejsť) alebo možno s dedičmi uzavrieť dedičskú dohodu, na základe ktorej si samotní dedičia dohodnú kto bude, resp. nebude dediť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako sa vzdať dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
prosím Vás chcela by som sa spýtať zomrel mi otec a potom aj babka, bola to jeho mama. Dedičské po otcovi sme mali a ja som sa zriekla nároku z domu a auta v prospech nevlastnej matky. Lebo to tak bolo dohodnuté, že ja sa zriekam, lebo som od babky dostala byt. A teraz má byť po babke dedičské, ja som ju dochovala aj pochovala a vlastne som s ňou bývala 15 rokov a ona odo mňa chce, aby som im peniaze vyplatila mojim neplnoletým súrodencom, viem, že zo zákona im to patrí, ale boli sme dohodnuté, že ona to tiež nebude chcieť. Dá sa s toho nejako ešte vykľučkovať alebo môžem ešte napadnúť teda dedičke po otcovi, keď ona ma takto oklamala? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa vzdať dedičstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.03.2021)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že dedičské konanie po Vašom otcovi je ukončené, v ktorom dedičskom konaní ste sa vzdali podielu na dedičstve v prospech jeho manželky (Vašej nevlastnej matky). Vy ste sa vzdali podielu na dedičstve z dovodu, že stará mama Vám darovala byt.

Teraz bude prebiehať dedičské koanie po starej mame a Vaša nevlastná matka chce, aby ste z hodnoty predtým darovaného bytu vyplatili Vašich neplnoletých súrodencov. 

Uvádzame, že pokiaľ stará mama Vám darovala byt, nie ste povinná v prípade jej úmrtia vyplácať dedičov. V otázke neuvádzate, čo bude predmetom dedenia po starej mame, ale ak by predmetom dedenia bol nejaký majetok, potom platí ust. § 484 Obč. zákonníka :

Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený.

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že ak predmetom dedenia po starej mame bude nejaký majetok, potom na Váš dedičský podiel sa započíta hodnota bytu, ktorý Vám stará mama darovala. Vychádza sa pritom z hodnoty bytu v čase darovania a v podstate o toľko budete menej dediť po starej mame. Ak by ale predmetom dedenia nebol žiadny majetok, nie ste povinná dedičom po starej mame nič vyplácať. Nezabudnite v dedičskom konaní uplatniť náklady spojené s pohrebom.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako sa vzdať dedičstva?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa vzdať dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Zomrel mi ocko v januári. Žil v českej republike, maminka ešte žije. Bude dedičské konanie koncom mesiaca. Keďže je taká situácia aká je a nemôžem ísť do čiech a slovne sa vzdať dedičstva. Stačí, keď spíšem a dám potvrdiť na matrike na obci a pošlem? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa vzdať dedičstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.03.2021)

Dobrý deň,
z pohľadu slovenských právnych predpisov by Vami opísaný postup postačoval. Dedičské konanie však bude v ČR vedené na základe právnych predpisov ČR. Odporúčam Vám kontaktovať buď priamo notára, aby Vám potvrdil, že také odmietnutie dedičstva bude postačujúce alebo kontaktovať advokáta v ČR, ktorý Vám bude môcť poradiť v súlade s ich predpismi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako sa vzdať dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
je možné sa vzdať dedičstva po otcovi, aj keď bolo dedičské konanie 18. 6. 2020?
Chcela by som sa vzdať z dôvodu, že na dedičstvo (záhrada v hodnote cca 900 eur) je začatá exekúcia a dlhy sú v ďaleko vyššej hodnote ako hodnota majetku.
Ešte by som mala podotázku - čo v prípade ak už nie je možné sa teraz vzdať dedičstva a príde k exekúcii, ktorá ale nepokryje sumu všetkých dlhov + ostatné náklady? Budem mať potom povinnosť ja splatiť zostávajúcu časť otcových dlhov? Je možné sa tomuto nejako vyhnúť?

Ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako sa vzdať dedičstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.03.2021)

Dobrý deň,
keďže dedičské konanie je právoplatne ukončené v roku 2020, teraz sa už dedičstva vzdať nemôžete.

V zmysle ust. par. 470 Obč. zákonníka platí, že dedič zodpovedá za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a  za dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou, avšak len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Ak ste teda zdedili pozemok v cene 900 eur, a nič viac, samozrejme po odpočte pohrebných nákladov, potom nie ste povinná nič viac uhradzovať veriteľom a ani exekútorovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako sa vzdať dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či sa môžem vzdať dedičstva keď matka ešte žije.
Ďakujem Jana

Odpoveď: Ako sa vzdať dedičstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.12.2020)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že Vaša matka žije, nemôžete sa v súčasnosti vzdať alebo odmietnuť dedičstvo po nej. Je to tak z dôvodu, že matka žije a v konečnom dôsledku nie je jasný rozsah dedičstva, a to ako aktív, tak aj pasív /dlhy/. Nemôžete sa vzdať účinne práva, ktoré Vám vznikne až v budúcnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako sa vzdať dedičstva?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa vzdať dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám dediť po otcovi nejaké percento z bytu, chcela by som sa toho vzdať v prospech matky, ale mám podmienku, aby byt nenapísala na inú osobu, ani nedarovala. Je to možné? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa vzdať dedičstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.01.2020)

Dobrý deň, v prípade, že pod vzdaním sa dedičstva máte na mysli, že Váš podiel má zdediť mama, bez toho, aby Vám vyplácala svoj podiel (a nie úplné odmietnutie dedičstva), tak v takom prípade nemôže klásť žiadne právne záväzné podmienky pre dedičku - Vašu mamu. Ak sa na základe rozhodnutia notára stane výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti, bude môcť ľubovoľne nakladať s nehnuteľnosťou, ako celkom. Ak nechcete o svoj podiel prísť vzhľadom na obavu z prípadného predaja alebo darovania, je potrebné, aby ste nadobudli podiel na byte a boli uvedená na liste vlastníctva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako sa vzdať dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň. Prosím Vás potrebujem poradiť. Mame pojednávku a moja otázka znie? Môže sa účastník vzdať ostatných častí dedičstva a mať výhradu, že chce iba jednu jedinú parcelu? Je to v zmysle zákona možné? Myslím, že ak chce dediť tak všetko a ak odmietne tak tiež odmieta celé dedičstvo. Je možné, že si vyhradí čo konkrétne chce zdediť a ostatného sa vzdá?
Ďakujem vopred za odpoveď.
 

Odpoveď: Ako sa vzdať dedičstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.07.2019)

Dobrý deň prajem,

v zmysle zákona sa dedič môže svojho nároku na dedičstvo vzdať do 1 mesiaca od kedy bol upovedomený o jeho práve a práve odmietnuť dedičstvo. Dedičstvo možno odmietnuť len ako celok a nemožno klásť podmienky. Ak by ste chceli nadobudnúť len 1 parcelu, bolo by to možné napr. prostredníctvom dedičskej dohody s ostatnými dedičmi. V rámci inštitútu odmietnutia dedičstva to však možné nie je.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako sa vzdať dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa Vás spýtať na tento prípad. Mám štyroch súrodencov, otec nám zomrel a zostali sme spolu s mamou šiesti dediči, chcem sa spýtať, či zo zákona je povinné platiť daň z dedičstva alebo sme od tejto dane oslobodení nakoľko nehnuteľnosť, ktorá sa bude dediť bola zakúpená pred vyše dvadsiatimi rokmi. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Ako sa vzdať dedičstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.03.2019)

Dobrý deň, dane z dedenia a z darovania boli zrušené. Tzn. že aj keby nehnuteľnosť zdedil na základe dohody dedičov iba jeden z Vás, nebude platiť žiadnu daň z dedenia. Vzhľadom na to, že nehnuteľnosť vlastnil Váš otec (resp. spolu s matkou) viac než 20 rokov, tak v prípade, že túto nehnuteľnosť zdedí jeden z dedičov a následne ho predá (a výťažok z predaja rozdelí medzi ostatných dedičov), ani z tohto predaja sa nebude platiť žiadna daň, konkrétne daň z príjmov. Od dane z príjmov je totiž oslobodený príjem pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ak ste nehnuteľnosť vlastnili spolu s  Vašim právnym predchodcom aspoň 5 rokov.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako sa vzdať dedičstva?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa vzdať dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň. Môže sa dedič zrieknuť dedičstva v prospech manželky?

Odpoveď: Ako sa vzdať dedičstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.01.2019)

Dobrý deň, dedič sa môže dedičstva vzdať svojho podielu na dedičstve v prospech iného dediča alebo ostatných dedičov s povinnosťou výplaty alebo bez tejto finančnej výplaty; t.j. nemôžete sa vzdať svojho podielu na dedičstve  v prospech osoby, ktorá nie je dedičom po poručiteľovi, t.. ani v prospech manželky, nakoľko predpokladáme, že ona nie je dedičom.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako sa vzdať dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý večer. Viem, že máte toho veľa no prosím Vás, či by ste mi nemohli poradiť ohľadne dedičstva. Po smrti ocka, čo bolo pred mesiacom aj pol mňa a sestru čaká dedičské konanie. Ocko s mamou sa rozviedli a síce bývali oddelené no, akoby žili spolu, navštevovali sa často. Ide o to, že po ockovi nám zostal 2-izbový byt, kde býva sestra s priateľom. Chcela by som sa svojho podielu vzdať no mám podmienku, aby sa sestra postarala o mamu. Neviem, či to stačí povedať na dedičskom, alebo treba zvlášť spísať nejakú podmienku. Nemohli by ste mi prosím poradiť?

Odpoveď: Ako sa vzdať dedičstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.06.2017)

Dobrý deň. Vašu požiadavku môžete uviesť v rámci dedičského konania. Aby táto požiadavka bola uvedená v osvedčení o dedičstve. Kde presne uvediete, že sa vdzávate Vášho podieluv  prospech Vašej sestry, ale s podmienkou, že sa postará o Vašu matku. Tiež uvedte v akom rozsahu by sa mala o ňu postarať, či chcete, aby ju tam nechala bývať, alebo jej pomáhala napríklad s nákupmi, chodievala s ňou k lekárovi atď. Vaša požiadavka by mala byť konkrétna, aby nedošlo k nedorozumeniam v budúcnosti. Tiež by ste mali mať v osvedčení uvedené, čo v prípade ak sa o mamu nepostará, napríklad je povinná Vám vyplatiť hodnotu podielu atď. Čiže mala by byť uvedená aj nejaká sankcia v prípade, ak by svoj záväzok nedodržala a o mamu sa nepostarala. Uvedená skutočnosť sa však dá riešiť aj po dedičskom konaní, kedy sa obe stanete podielové spoluvlastníčky bytu a následne vyporiadate podielové spoluvlastníctvo a uzavretiete zmluvu o zriadení vecného bremena. Odporúčam Vám však obrátiť sa na advokáta, kde pri osobnej konzultácii zvážite všetky možnosti. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako sa vzdať dedičstva? (Dedičské právo)

Dcéra je vlastníčkou bytu, v ktorom býva so mnou-matka a bratom. Je treba spísať zmluvu, kde sa vzdávame dedičstva v prospech jej priateľa v prípade dcérinho úmrtia? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa vzdať dedičstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.02.2017)

Dobrý deň, takéto vzdanie sa dedičstva dopredu ešte predtým ako dcéra zomrela nie je možné, môžete to vykonať až po smrti dcéry.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako sa vzdať dedičstva?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa vzdať dedičstva? (Dedičské právo)

Po smrti matky som zdedila dom s podmienkou dochovania otca a pravom pre otca byvat v dome. Sestry sa vsetkeho zriekli v prospech mna. Moja otazka znie, ci sa teraz po 10 rokoch mozem zrieknut domu a tej podmienky, pretoze s otcom sa neda v dome dostojne zit. Nech sa o otca staraju sestry. A ci budem mat narok na cast majetku alebo vsetko prejde na nich. Do domu som pocas tych rokov vela investovala. Dakujem pekne za odpoved.

Odpoveď: Ako sa vzdať dedičstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.02.2017)

Dobrý deň, po 10 rokoch od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve sa nadobudnutého dedičského podielu už nemôžete zrieknuť. Nič Vám však nebráni, aby ste po vzájomnej dohode nehnuteľnosť previedli na Vašich súrodencov. Spoločne s vlastníckym právom dôjde aj k prevodu vecného bremena spočívajúceho v práve dožitia zriadeného v prospech Vášho otca. Rovnako si tak môžete zmluvne upraviť aj spôsob a výšku vrátenia vložených investícii do rodinného domu, k povinnosti ktorej sa Vám zaviaže nový nadobúdateľ nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako sa vzdať dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň, dedila som ako neplnoletá, tým pádom mi štat určil poručníka. No zdedila som čiastku na dome po otcovi ale aj jeho dlhy. Keďže som sa toho nemohla vzdať, lebo som bola neplnoletá a ani som velmi nevedela o čo ide, keďže som bola dieťa. Tak by som potrebovala radu, či sa da vzdať celeho dedistva, kedže som už dovršila 18 rokov. Dnes uz mam 23. Vopred pekne ĎAKUJEM.

Odpoveď: Ako sa vzdať dedičstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.01.2017)

Dobrý deň, úkony v dedičskom konaní vykonával za Vás majetkový opatrovník, keďže ste nemala plnú spôsobilosť k právnym úkonom. Občiansky zákonník umožňuje dedičovi odmietnuť dedičstvo, musí tak však urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Vzhľadom na skutočnosť, že ste bola v dedičskom konaní zastúpená, nemohol Váš zástupca konať v rozpore s Vašimi záujmami a pravdepodobne preto dedičstvo vo Vašom mene neodmietol. Dovoľujem si Vás upozorniť, že za dlhy svojho otca zodpovedáte len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva, nie vo väčšej miere.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako sa vzdať dedičstva? (Dedičské právo)

Som teta zosnulého, je predpoklad, ze zanechal viac pasív (dlhov). Manželka aj rodičia zosnulého sa vzdali dedičstva. Mam očakávať, že budem detiť? Respektíve : treba čakať na výzvu dedenia alebo sa možem dopredu vzdať dedičstva? Vopred dakujem za zodpovedanie otazky

Odpoveď: Ako sa vzdať dedičstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.01.2017)

Dobrý deň, ak vás notár povolá ako dediča, musím Vás upozorniť na právo vzdať sa dedičstva. Toto právo môžete uplatniť na základe výzvy notára. Takže sa nemusíte vzdávať dedičstva vopred bez výzvy.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako sa vzdať dedičstva?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa vzdať dedičstva? (Dedičské právo)

Dobry den, jedna sa o dedicstvo- Chcem sa spytat za akych okolnosti mam pravo podielat sa na dedicskom konani. 1) Moja situacia: Som nemanzelskym synom biologickeho otca (je v mojom rodnom liste) a mojej matky. Moja matka si vzala ineho muza, po ktorom som prevzal priezvisko a vyrastal som s oboma, plus dalsim bratom, ktoreho mali rodicia spolu. Biologicky otec vraj zomrel ked som bol este dieta. Bol som o tom informovany(ze mam ineho otca, ktory ale nezije) az ked som mal 15 rokov. (teraz mam 35). Nikdy som nemal ziaden podiel na dedicstve mojho biologickeho otca a pevne verim ze nejake dedicske konanie urcite bolo. Mam este pravo dedicstvo napadnut? 2) Moj nevlastny otec mal mojho brata s mojou mamou a zhruba 3-4 dalsie deti s predoslou zenou, s ktorou bol rozvedeny a vzal si moju mamu. Ja som bol jediny syn (a pritom nebiologicky), ktory travil s mojim nevlastnym otcom cas az do poslednych chvil, zomrel v roku 2014 (to asi nie je podstatne). Moja matka mi povedala ze kedze som nevlastnym synom, nemam pravo dedicstva, konanie ma asi nastat tento rok. Sice nesiem meno po zosnulom nevlastnom otcovi, ktory ma vychoval, udajne ale nie som jeho synom a preto nemam pravo. Som teda v situacii ze hoci som mal teoreticky 2 otcov, ani na jedneho som nemal/nemam narok na dedicstvo. Viete mi zistit, ci sa sa s tymto nieco urobit? Kolko ma vasa sluzba moze stat? Dakujem

Odpoveď: Ako sa vzdať dedičstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.09.2016)

Dobrý deň,

neuvádzate, či si Vás druhý manžel Vašej matky osvojil alebo nie. Ak došlo k platnému osvojeniu, tak zanikli pôvodné vzťahy z biologickým otcom. V takom prípade by ste mali nárok na dedičstvo po druhom manželovi Vašej matky. Skutočnosť, že ste "nevlastný" syn nehrá v tomto žiadnu rolu. Pokiaľ by si Vás neadoptoval, stále by ste mali nárok na dedičstvo po biologickom otcovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako sa vzdať dedičstva? (Dedičské právo)

Pekný deň. Na dedičskom konaní som sa vzala dedičstva a zobrala to sestra. Zistili sme, že po nebohom otcovi zostali len dlhy. Časti dlhu boli vyplatené. Potom sestra darovacou zmluvou právne ošetrila, že darovala nehnuteľnosť, ktorá bola vyplatená z dlhu na sestru. Teraz jej po smrti otca 4 roky znovu prišlo platiť pokuta na alkohol, ktorú otec nezaplatil. Je to možné aby sa sestra vzdala dedičstva? A ako sa to zachová, keď už nehnuteľnosť nie je na jej mene? Dokedy musí hradiť dlhy po nebohom otcovi? Ďakujem

Odpoveď: Ako sa vzdať dedičstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.10.2015)

Dobrý deň

podľa § 470 ods. 1 Občiansky zákonník: “Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.” Teda dedič zodpovedá za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli jeho smrťou, do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.

Sestra už dedičstvo odmietnuť nemôže, pokiaľ ho predtým prijala. Lehota na odmietnutie dedičstva je 1 mesiac odo dňa, keď bol dedič o práve odmietnuť dedičstvo a jeho následkoch upovedomený. Musí ísť o vyhlásenie bezpodmienečné a bezvýhradné. Odmietnutie dedičstva sa musí týkať celého dedičstva. Táketo vyhlásenie o odmietnutí dedičstva je neodvolateľné. Odmietnutie dedičstva sa nemusí odôvodniť.

 

Pokiaľ sa objavil nový dlh poručiteľa a nebol prerokovaný pred notárom tento nezaniká. Pokiaľ sestra bola dedičkou je povinná dlh splatiť do výšky aktív, ktoré prijala. Ašak aj veriteľov dlh podlieha premlčaniu. Teda je potrebné prešetriť skutočnosť, či uplatnený nárok nie je premlčaný. Neviem presne čo znamená pokuta za alkohol, teda premlčaciu dobu Vám neviem upresniť. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako sa vzdať dedičstva?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku