Máte
otázku?

Bude podmienečne zastavenie trestného stíhania v odpise z registra trestov?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešov

Otázka: Bude podmienečne zastavenie trestného stíhania v odpise z registra trestov?

Prajem pekný deň. V minulosti bolo voči mne začaté trestné stíhanie za prečin krivej výpovede, ktoré bolo podmienečne zastavené. Dostala som podmienku 24 mesiacov, no nebol som odsúdená. Ostane túto skutočnosť vyskytovať aj v odpise registra trestov? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Bude podmienečne zastavenie trestného stíhania v odpise z registra trestov?

Dobrý deň, podľa § 216 Trestného poriadku, v konaní o prečine, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov, môže prokurátor so súhlasom obvineného po vznesení obvinenia do podania obžaloby na návrh policajta alebo aj bez návrhu podmienečne zastaviť trestné stíhanie. V zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov, súčasťou odpisu registra trestov sú aj údaje o právoplatnom rozhodnutí súdu alebo o právoplatnom rozhodnutí prokurátora o podmienečnom zastavení trestného stíhania. Uvedená skutočnosť preto bude v odpise registra trestov.

Trápi vás "Bude podmienečne zastavenie trestného stíhania v odpise z registra trestov?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Bude podmienečne zastavenie trestného stíhania v odpise z registra trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň. Bol som obžalovaný za prečin narúšania domovej slobody. Keďže nebol som nikdy ani trestaný, ani vyšetrovaný, a keďže som sa k činu priznal, bol mi vymeraný peňažný trest. No až teraz som sa náhodou dozvedel, že som spĺňal všetky podmienky na podmienečne zastavenie trestného stíhania. Je to normálne, že vyšetrovateľ a aj prokurátor radšej pristúpili k tomuto druhu trestu a tieto informácie ma ako právne nevzdelanej osobe nedali vedieť? Je možné ešte niečo v tejto veci urobiť? Ďakujem za pomoc a prajem vám pekný deň.

Odpoveď: Bude podmienečne zastavenie trestného stíhania v odpise z registra trestov?

(odpoveď odoslaná: 12.08.2018)

Dobrý deň,

podľa § 216 ods. 1 Trestného poriadku

V konaní o prečine, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov, môže prokurátor so súhlasom obvineného po vznesení obvinenia do podania obžaloby na návrh policajta alebo aj bez návrhu podmienečne zastaviť trestné stíhanie, ak

a) vyhlási, že spáchal skutok, za ktorý je stíhaný, a nie sú odôvodnené pochybnosti o tom, že jeho vyhlásenie bolo vykonané slobodne, vážne a zrozumiteľne,

b) nahradil škodu, ak bola činom spôsobená, alebo s poškodeným o jej náhrade uzavrel dohodu alebo urobil iné potrebné opatrenia na jej náhradu, a

c) vzhľadom na osobu obvineného, s prihliadnutím na jeho doterajší život a na okolnosti prípadu možno takéto rozhodnutie považovať za dostačujúce.

Ako je možné vidieť, zákon formuluje podmienečné zastavenie tak, že je právom, nie povinnosťou prokurátora postupovať podľa tohto ustanovenia.

Môžete navrhnúť požiadať súd  zváženie tejto možnosti, avšak nemožno zaručiť, že by Vám vyhovel.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Bude podmienečne zastavenie trestného stíhania v odpise z registra trestov?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.