Máte
otázku?

Bude podmienečné zastavenie súdu zaznačené aj vo výpise registre trestov?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banská Bystrica

Otázka: Bude podmienečné zastavenie súdu zaznačené aj vo výpise registre trestov?

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či bude podmienečné zastavenie súdu zaznačené aj vo výpise registre trestov. Súd na hlavnom pojednávaní uznesením podmienečne zastavil trestné stíhanie pre prečin ohovárania a stanovil mi podmienku 30 mesiacov. Ďakujem.

Odpoveď: Bude podmienečné zastavenie súdu zaznačené aj vo výpise registre trestov?

Dobrý deň 

podľa zákona o registri trestov je register evidencia údajov o osobách, ktoré boli právoplatne odsúdené súdmi v trestnom konaní, osobách, pri ktorých bolo právoplatne podmienečne zastavené trestné stíhanie súdom alebo prokurátorom, osobách, pri ktorých bol v trestnom konaní schválený zmier a zastavené trestné stíhanie súdom alebo prokurátorom, nadväzujúcich rozhodnutiach alebo opatreniach, súvisiacich s predošlými údajmi a iných skutočnostiach významných pre trestné konanie, ak to ustanovuje zákon.  Výpisom sa preukazuje, či osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená (uvádzajú sa v ňom nezahladené odsúdenia). Súčasťou odpisu z registra trestov sú však aj údaje o právoplatnom rozhodnutí súdu alebo prokurátora o podmienečnom zastavení trestného stíhania, právoplatnom rozhodnutí súdu alebo prokurátora o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania, právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky alebo osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky súdom iného štátu, ak právne účinky rozhodnutia na území Slovenskej republiky ustanovuje medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis. Z horeuvedeného vyplýva, že tento údaj by mal byť v odpise z registra trestov. Ide o veľmi zložitú právnu otázku kedže zákon dáva takéto rozhodnutie na úroveň odsudzujúceho rozsudku bez toho aby uznesením došlo k vysloveniu viny obvineného. 

 

Trápi vás "Bude podmienečné zastavenie súdu zaznačené aj vo výpise registre trestov?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Bude podmienečné zastavenie súdu zaznačené aj vo výpise registre trestov?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.