Máte
otázku?

Ako sa domôcť náhrady škody spôsobenej trestným činom?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Prešov
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako sa domôcť náhrady škody spôsobenej trestným činom?

Dobrý večer, prosím Vás o radu. Pred 7 rokmi mi vykradli byt, páchatelov chytili, priznali sa a mali nahradiť škodu spoločne a nerozdielne ( boli viacerí ). Do teraz mi škoda nebola vyplatená, tak by som sa chcel opytat, ci sa mám obrátiť na občiansko právny sud? A aká je premlčacia doba vymáhania škody? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa domôcť náhrady škody spôsobenej trestným činom?

Dobrý deň, ak ste si právo na náhradu škody riadne a včas uplatnili v trestnom konaní, súd v odsúdzujúcom rozsudku uložil páchateľom povinnosť Vám nahradiť spôsobenú škodu. V takom prípade máte právo domáhať sa splnenia povinnosti v exekučnom konaní, ak uvedený rozsudok, resp. trestný rozkaz, nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť. Ak ste boli trestným rozhodnutím odkázaný so svojim nárokom na civilný súd, musíte si svoje právo uplatniť súdnou žalobou. Podľa § 106 Občianskeho zákonníka, právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako sa domôcť náhrady škody spôsobenej trestným činom? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mám na Vás otázku, boli mi ukradnuté nejaké veci. Vinník sa našiel, bol súd, kde sa priznal a súhlasil s odskodnym "300e". Aký je ďalší postup? Od súdu ubehlo 2, 5 mesiaca. Viem, že vinník sedel alebo už mal ísť  a "ak už nešiel", tak na podmienku. Ako je to s odskodnym? Kedy a ako to ma byt vyplatené? Je na to nejaká lehota? Na súde žiadna nebola spomenutá. Ďakujem za radu. 

Odpoveď: Ako sa domôcť náhrady škody spôsobenej trestným činom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.02.2017)

Dobrý deň, v prípade odsúdenia páchateľa za spáchaný trestný čin, spravidla odsudzujúci rozsudok, resp. trestný rozkaz, obsahuje výrok o náhrade škody pre poškodeného. Výrok o povinnosti nahradiť škodu sa stáva vykonateľným spravidla právoplatnosťou súdneho rozhodnutia, pričom splnenie tejto povinnosti môžete vymáhať aj v exekučnom konaní. Ak ste si náhradu škody v trestnom konaní riadne a včas neuplatnili, súd Vás s jej náhradou odkázal na občianskoprávne konanie. To znamená, že škodu si v takom prípade musíte uplatniť súdnou žalobou na civilnom súde. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako sa domôcť náhrady škody spôsobenej trestným činom?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku