POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Ako sa domôcť náhrady škody spôsobenej trestným činom?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Prešov

Otázka: Ako sa domôcť náhrady škody spôsobenej trestným činom?

Dobrý večer, prosím Vás o radu. Pred siedmimi rokmi mi vykradli byt. Páchateľov sa podarilo chytiť, priznali sa a mali spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, keďže ich bolo viacero. Do teraz mi však škoda nebola vyplatená. Rád by som sa opýtal, či sa mám obrátiť na občianskoprávny súd? A aká je premlčacia doba vymáhania škody? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa domôcť náhrady škody spôsobenej trestným činom?

Dobrý deň, ak ste si právo na náhradu škody riadne a včas uplatnili v trestnom konaní, súd v odsúdzujúcom rozsudku uložil páchateľom povinnosť Vám nahradiť spôsobenú škodu. V takom prípade máte právo domáhať sa splnenia povinnosti v exekučnom konaní, ak uvedený rozsudok, resp. trestný rozkaz, nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť. Ak ste boli trestným rozhodnutím odkázaný so svojim nárokom na civilný súd, musíte si svoje právo uplatniť súdnou žalobou. Podľa § 106 Občianskeho zákonníka, právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví.

Trápi vás "Ako sa domôcť náhrady škody spôsobenej trestným činom?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako sa domôcť náhrady škody spôsobenej trestným činom? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako mám postupovať, ak mi vznikla škoda, ktorá bola spáchaná úmyselne. O veľkosti náhrady škody rozhodol súd v trestnom konaní. No daná osoba odmieta zaplatiť určenú sumu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa domôcť náhrady škody spôsobenej trestným činom?

(odpoveď odoslaná: 04.11.2022)

Dobrý deň,
ak súd rozhodol v trestnom konaní, potom to dajte na exekúciu. Najskôr si necháte vyznačiť rozhodnutie v ktorom je uložená povinnosť nahradiť škodu a potom podať návrh na exekučný súd. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako sa domôcť náhrady škody spôsobenej trestným činom? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mám na vás otázku. Boli mi ukradnuté nejaké veci. Vinník bol nájdený, uskutočnil sa súd, kde sa priznal a súhlasil s odškodným 300 €. Aký je ďalší postup? Od súdu uplynulo dva a pol mesiaca. Viem, že vinník buď sedel alebo už mal ísť na podmienku. Ak nešiel na podmienku, čo sa stalo? Ako je to s výplatou odškodného? Kedy a ako by to malo byť vyplatené? Existuje na to nejaká lehota? Na súde nebola žiadna určená. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako sa domôcť náhrady škody spôsobenej trestným činom?

(odpoveď odoslaná: 22.02.2017)

Dobrý deň, v prípade odsúdenia páchateľa za spáchaný trestný čin, spravidla odsudzujúci rozsudok, resp. trestný rozkaz, obsahuje výrok o náhrade škody pre poškodeného. Výrok o povinnosti nahradiť škodu sa stáva vykonateľným spravidla právoplatnosťou súdneho rozhodnutia, pričom splnenie tejto povinnosti môžete vymáhať aj v exekučnom konaní. Ak ste si náhradu škody v trestnom konaní riadne a včas neuplatnili, súd Vás s jej náhradou odkázal na občianskoprávne konanie. To znamená, že škodu si v takom prípade musíte uplatniť súdnou žalobou na civilnom súde. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako sa domôcť náhrady škody spôsobenej trestným činom?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.