'

Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Košický
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 24. 8. 2016

Otázka: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?

Dobrý deň. Moja otázka sa týka požičania peňazi môjmu kamarátovi na tri mesiace bez písomnej dohody, resp. mám tri otázky. Uvedená doba už dávno prešla. Aj napriek tomu, že dôvodom pôžičky bola prechodná finančná núdza - druhotná platobná neschopnosť môjho kamaráta, počas uvedenej doby mi síce peniaze nemal z čoho vrátiť, no namiesto jedného auta má už tri. Aj keď ich užíva on sám, všetko píše na svoje dospelé deti, a teda on nevlastní nič a nemá to z čoho vrátiť, ako sám opakovane uviedol. Po opakovanom naliehaní, osobnom aj cez sms, mi peniaze nevrátil. Dokonca mi napísal sms, ktorú mám v mobile, že podá na mňa trestné oznámenie za obťažovanie jeho aj jeho rodiny. Mám však v mobile aj sms komunikáciu, kde na moju sms, či "je vôbec ochotný vrátiť mi moje peniaze" odpovedal "dnes". Neviem, či takáto sms by bola uznaná ako dôkaz. 1. Chcem sa však opýtať, ako mám predložiť tento dôkaz? Nerada by som dala svoj mobil z ruky polícii a "náhodným" vymazaním tak prišla o tento dôkaz. Niekoľko krát som kontaktovala jeho deti a oboznámila ich so situáciou, pričom som ich upozorňovala, že nechcem to riešiť cez políciu, lebo viem, že ich otec má dosť problémov, ktoré som medzi tým zistila. (dlh na daniach viac ako 30.000,- eur, vyšetrovanie pre údajné podpálenie auta) Ignorovali ma, resp. jeho syn mi napísal, že ho nemám kontaktovať. Rodinné vzťahy však nemajú prerušené. Oslovila som aj sestru môjho kamaráta, ktorá mi odpísala, že mi verí, pretože má rovnakú skúsenosť, nielen pokiaľ ide o peniaze, ale aj o ignoráciu jeho rodiny. Dnes s bratom nekomunikuje, lebo sa s nim nedá normálne komunikovať. 2. Má nejakú váhu mail jeho sestry a ignorovanie - teda zvláštny postoj jeho vlastnej rodiny, ako aj dlh a predošlé problémy so zákonom ako dôkaz o jeho nie veľmi zákonnom spôsobe života? K požičaniu - odovzdaniu peňazí došlo v aute s českou ŠPZ (vtedy ho údajne vlastnil jeho syn) v mestskej časti, kde bývam ja. Kamarát býva v inej mestskej časti v tom istom meste. Prvýkrát mi oznámil, že mi peniaze nevráti, lebo sa tak rozhodol, pred jeho blokom, kde býva a má trvalý pobyt. 3. Podľa čoho sa posudzuje príslušnosť obvodného oddelenia polície, ktoré to má vyšetrovať, resp. kde sa stal podvod? Na mieste, kde som mu požičala peniaze? Aj keď to vtedy podvod nebol, resp. nedá sa to posúdiť, či už vtedy to bol jeho zámer nevrátiť mi peniaze, nakoľko niekoľko mesiacov tvrdil, že sa snaží vrátiť mi ich. Alebo na mieste, kde mi povedal, že mi ich nevráti? Alebo podľa miesta jeho trvalého bydiska? Ďakujem.

Odpoveď: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?

Dobrý deň,

ak by ste to chceli riešiť cestou polície a trestného oznámenia a chceli by ste, aby bol daný skutok posúdený ako podvod, museli by ste preukázať, že dotyčný už predtým, ako od Vás vylákal peniaze vedel, že Vám ich nevráti.

Peniaze by však bolo možné vymýhať aj cestou civilného konania. Na to, aby sa Váš právny vzťah posúdil ako pôžička, by ste museli preukázať, že reálne došlo k požičaniu peňazí a tiež to, do kedy ich mal dotyčný vrátiť (dohoda o splatnosti). Ak by sa Vám dohodu o splatnosti nepodarilo preukázať, no preukázali by ste, že ste mu peniaze odovzdali, posúdilo by sa to ako bezdôvodné obohatenie, pri ktorom je však kratšia premlčacia doba, a síce 2 roky. SMS môžu slúžiť, ako dôkaz. Dôležitý je ich obsah a pokiaľ nechcete odovzdať telefón polícii, môžete si SMS aj vytlačiť do papierovej podoby.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu v podobnej situácii. Požičal som známemu 600 e s tým, že mi ich o pár dní vráti. Na správy neodpovedá, telefón nezdvíha. Celá konverzácia o tejto pôžičke s dátumom, kedy mi ju ma splatiť, výške pôžičky atď. Prebiehala v písomnej forme na Facebooku, čiže ju môžem dokázať. Ako doklad o požičaní peňazí mám potvrdenie o prevode z banky na jeho účet. Chcel by som sa informovať, či sú tieto dôkazy dostatočne na vyhovenie žiadosti o vydanie platobného rozkazu? Ešte by som sa rad informoval, ako v tomto prípade funguje inštitút fikcie doručenia, ak žalovaný úmyselne zásielku nepreberá. Ďakujem.

Odpoveď: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.07.2019)

Dobrý deň,

Áno, ak máte písomné podklady, ktorými môžete deklarovať existenciu pôžičky (písomná konverzácia, potvrdenie o prevode finančných prostriedkov na jeho účet) máte právo podať žalobu o vydanie platobného rozkazu. 

Dôležité je, že v prípade, ak sa žaloba nepodarí doručiť žalovanému do vlastných rúk, súd musí obligatórne vo veci nariadiť pojednávanie.

V týchto prípadoch sa tak fikcia doručenia neuplatňuje. Potom súd nariadi pojednávanie a ak rozhodne rozsudkom, tam už bude platiť fikcia doručenia, aj keď sa o zásielke nedozvie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod? (Trestné právo)

Dobrý večer, mám problém s bývalím priateľom dlží mi 600 eur. Sľuboval mi najprv v správach, že mi ich vráti ale momentálne už asi mesiac som zablokovaná a na telefonáty tiež neodpovedá dá sa to hodnotiť ako trestný čin? A ešte ma aj moje veci, ktoré mi doteraz nieje ochotný poslať.

Odpoveď: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.07.2019)

Dobrý deň, 

Na to, aby v zmysle § 221 Trestného zákona išlo o trestný čin podvodu, musel by sa spravidla dlžník obohatiť tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl. V týchto prípadoch to znamená, že by sa muselo preukázať, že už v čase keď od Vás peniaze bral, vedel, že Vám ich nechce vrátiť. Na podrobnú kvalifikáciu by sme však potrebovali poznať bližšie okolnosti vášho prípadu. 

Na peniaze, ktoré ste požičali svojmu priateľovi máte nárok. V prípade, že váš priateľ nereaguje na vaše výzvy, máte právo podať žalobu na zaplatenie dlžnej čiastky a celú vec riešiť pred súdom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod? (Trestné právo)

Dobrý deň, prajem, ja by som sa Vás chcela opýtať, a síce uzavrela som zmluvu o pôžičke rodinnému príslušníkovi s dobou splatnosti, kedy ma peniaze vrátiť. Išlo o dosť vysokú čiastku, cca 70.000,- EUR. Druhá strana mi ponúkla úrok, ktorý mi mala vyplácať mesačne z požičanej sumy, keďže z jej slov plynulo, že ma vysoké zisky každý mesiac. Ostalo však len pri prázdnych slovách a nedočkala som sa ani úrokov, ani svojich požičaných peňazí. Môžete mi prosím Vás poradiť?

Odpoveď: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.01.2019)

Dobrý deň, ak este neuplynula lehota od splatnosti dlhu, dlh nie je premlčaný, je možné začať vymáhať splnenie dlhu.

Dlh sa v tomto prípade premlčí po uplynutí 3 rokov odkedy ste mohli svoje právo vykonať prvý raz. Vymáhanie je možné dvomi cestami -  mimosúdnou a súdnou. Mimosúdnym vymáhaním je zaslanie písomnej výzvy dlžníkovi, v ktorej ho vyzvete, aby svoj dlh splnil. Vo výzve stanovíte lehotu, do ktorej chcete, aby dlh splnil, inak podáte žalobu na súd. Do úvahy prichádza aj výzva advokáta, ktorá má v takýchto prípadoch väčší efekt.

 

Ak nepomôže výzva, ďalším krokom je civilná žaloba na súd. Pri žalobe na súd je dôležité preukázať, že k pôžičke naozaj došlo, teda predložiť všetky relevantné dôkazy (zmluvu o pôžičke; dôkaz, že došlo k odovzdaniu peňazí; ideálne aj dôkazy, že ste sa pokúšali vec vyriešiť mimosúdne). Ak preukážete, že k pôžičke naozaj došlo a dlžník si svoju povinnosť neplní (aj na priek výzvam), súd v rozhodnutí dlžníka zaviaže, aby Vám peniaze vrátil.

Ak dlžník nezaplatí dlžnú sumu ani na základe rozhodnutia súdu v stanovenej lehote, rozhodnutie bude exekučným titulom pre začatie exekučného vymáhania dlžnej sumy.

 

Môžeme sa pozriet na Vašu zmluvu a odporučiť Vám najlepší postup. Tiež pozrieme, či je pohľadávka vymáhateľná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk