Máte
otázku?

Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Košice

Otázka: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?

Dobrý deň. Moja otázka sa týka požičania peňazi môjmu kamarátovi na tri mesiace bez písomnej dohody, resp. mám tri otázky. Uvedená doba už dávno prešla. Aj napriek tomu, že dôvodom pôžičky bola prechodná finančná núdza - druhotná platobná neschopnosť môjho kamaráta, počas uvedenej doby mi síce peniaze nemal z čoho vrátiť, no namiesto jedného auta má už tri. Aj keď ich užíva on sám, všetko píše na svoje dospelé deti, a teda on nevlastní nič a nemá to z čoho vrátiť, ako sám opakovane uviedol. Po opakovanom naliehaní, osobnom aj cez sms, mi peniaze nevrátil. Dokonca mi napísal sms, ktorú mám v mobile, že podá na mňa trestné oznámenie za obťažovanie jeho aj jeho rodiny. Mám však v mobile aj sms komunikáciu, kde na moju sms, či "je vôbec ochotný vrátiť mi moje peniaze" odpovedal "dnes". Neviem, či takáto sms by bola uznaná ako dôkaz. 1. Chcem sa však opýtať, ako mám predložiť tento dôkaz? Nerada by som dala svoj mobil z ruky polícii a "náhodným" vymazaním tak prišla o tento dôkaz. Niekoľko krát som kontaktovala jeho deti a oboznámila ich so situáciou, pričom som ich upozorňovala, že nechcem to riešiť cez políciu, lebo viem, že ich otec má dosť problémov, ktoré som medzi tým zistila. (dlh na daniach viac ako 30.000,- eur, vyšetrovanie pre údajné podpálenie auta) Ignorovali ma, resp. jeho syn mi napísal, že ho nemám kontaktovať. Rodinné vzťahy však nemajú prerušené. Oslovila som aj sestru môjho kamaráta, ktorá mi odpísala, že mi verí, pretože má rovnakú skúsenosť, nielen pokiaľ ide o peniaze, ale aj o ignoráciu jeho rodiny. Dnes s bratom nekomunikuje, lebo sa s nim nedá normálne komunikovať. 2. Má nejakú váhu mail jeho sestry a ignorovanie - teda zvláštny postoj jeho vlastnej rodiny, ako aj dlh a predošlé problémy so zákonom ako dôkaz o jeho nie veľmi zákonnom spôsobe života? K požičaniu - odovzdaniu peňazí došlo v aute s českou ŠPZ (vtedy ho údajne vlastnil jeho syn) v mestskej časti, kde bývam ja. Kamarát býva v inej mestskej časti v tom istom meste. Prvýkrát mi oznámil, že mi peniaze nevráti, lebo sa tak rozhodol, pred jeho blokom, kde býva a má trvalý pobyt. 3. Podľa čoho sa posudzuje príslušnosť obvodného oddelenia polície, ktoré to má vyšetrovať, resp. kde sa stal podvod? Na mieste, kde som mu požičala peniaze? Aj keď to vtedy podvod nebol, resp. nedá sa to posúdiť, či už vtedy to bol jeho zámer nevrátiť mi peniaze, nakoľko niekoľko mesiacov tvrdil, že sa snaží vrátiť mi ich. Alebo na mieste, kde mi povedal, že mi ich nevráti? Alebo podľa miesta jeho trvalého bydiska? Ďakujem.

Odpoveď: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?

Dobrý deň,

ak by ste to chceli riešiť cestou polície a trestného oznámenia a chceli by ste, aby bol daný skutok posúdený ako podvod, museli by ste preukázať, že dotyčný už predtým, ako od Vás vylákal peniaze vedel, že Vám ich nevráti.

Peniaze by však bolo možné vymýhať aj cestou civilného konania. Na to, aby sa Váš právny vzťah posúdil ako pôžička, by ste museli preukázať, že reálne došlo k požičaniu peňazí a tiež to, do kedy ich mal dotyčný vrátiť (dohoda o splatnosti). Ak by sa Vám dohodu o splatnosti nepodarilo preukázať, no preukázali by ste, že ste mu peniaze odovzdali, posúdilo by sa to ako bezdôvodné obohatenie, pri ktorom je však kratšia premlčacia doba, a síce 2 roky. SMS môžu slúžiť, ako dôkaz. Dôležitý je ich obsah a pokiaľ nechcete odovzdať telefón polícii, môžete si SMS aj vytlačiť do papierovej podoby.

Trápi vás "Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod? (Trestné právo)

Dobrý deň, požičala som svojmu bratrancovi peniaze, konkrétne 230 eur, a už dve týždne mi ich nevie vrátiť. Chcela by som sa spýtať, ako by som mala postupovať?

Odpoveď: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?

(odpoveď odoslaná: 02.10.2023)

Dobrý deň,
neuvádzate či ste sa dohodli s bratrancom aj na nejakej lehote, dokedy Vám má peniaze vrátiť. Ak nie, tak je Vám povinný peniaze vrátiť deň potom ako ho nato vyzvete, teda, ak ste ho vyzvali, tak je už v omeškaní. Ak odmietne, tak možnosťou je už iba vymáhanie súdnou cestou. Nato, aby ste v konaní bola úspešná, bude potrebné, aby ste preukázali, že došlo k odovzdaniu peňazí (napr. výpisom z účtu o prevode uvedenej sumy). Najprv však bratrancovi adresujte písomnú výzvu, a vyzvite ho na úhradu, inak, že podáte žalobu na súd, pričom mu oznámte, že ak bude v konaní neúspešný bude povinný znášať aj trovy súdneho konania.  


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod? (Trestné právo)

Dobrý deň, poslal som peniaze jednému nie práve blízkemu kamarátovi, pretože potreboval peniaze na bandáž. Poslal som mu 260 eur, ale tieto neboli poslané na jeho účet a teraz mi nechce peniaze vrátiť. Písal, že na to potrebuje rýchlo, pretože ho veľmi bolí ruka, tak som chcel len pomôcť.

Odpoveď: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?

(odpoveď odoslaná: 12.08.2023)

Dobrý deň, oboznámili sme sa s vašou otázkou. Úvodom len poznamenávame, že na vás váš priateľ zrejme spáchal podvod, keďže bandáž alebo ortéza v cenovom vyjadrení predstavuje pár eur.
Z otázky vyplýva, že ste peniaze poslali na bankový účet inej osoby ako vášho priateľa. Ak je to tak, potom peniaze musíte vymáhať od osoby, na účet ktorej boli peniaze poslané. Predpokladáme, že doklad o bankovom prevode máte. Ak meno a adresu uvedenej osoby nepoznáte, potom musíte kontaktovať banku, aby banka od príjemcu peňazí žiadala ich vrátenie. Ak sa tak nestane ani na základe výzvy banky, potom vám banka poskytne údaje o majiteľovi účtu a peniaze budete musieť žiadať vrátiť. Ak k vráteniu nedôjde, potom budete musieť vec postúpiť na súd.

V otázke neuvádzate kedy ste peniaze poslali na účet, ale platí premlčacia doba v zmysle ust. § 107 Obč. zákonníka o bezdôvodnom obohatení, ktorá je dva roky, maximálne tri roky.

Poznámka na záver : od vášho známeho peniaze vymáhať nemôžete, lebo on ich neprevzal a ani na jeho účet neboli zaslané.

V prípade potreby resp. záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod? (Trestné právo)

Dobrý deň, požičal som svojej kamarátke 500 eur s tým, že mi ich vráti do týždňa. No už štyri mesiace tvrdí, že mi ich vráti ďalší týždeň. Dvakrát mi medzitým oznámila, že peniaze už poslala na môj účet, no nikdy mi nič neprišlo. Môžem to nejako riešiť? Peniaze som jej posielal z môjho účtu na jej účet. Mám textovú konverzáciu, v ktorej žiada o požičanie peňazí a neskôr píše, že mi ich vráti. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?

(odpoveď odoslaná: 01.08.2023)

Dobrý deň,
tento prípad spadá skôr pod právo civilné, pôjde o zmluvu o pôžičke. Ak ste boli dohodnutí, že Vám ich po týždni vráti, tak potom je kamarátka už v omeškaní a máte nárok aj na úroky z omeškania. Môžete sa pokúsiť ju vyzvať ešte posledný raz, s tým, že ak Vám sumu nevráti, tak sa budete domáhať ochrany svojho práva žalobou na súde. Ak Vám peniaze nevráti, tak potom zostáva už iba podať žalobu. V konaní budete musieť preukázať, že ste jej peniaze odovzdali (výpis s bankového účtu, vzájomné sms správy). Ak by ste si želali súdne vymáhať aj úroky z omeškania, tak budete musieť preukázať aj to, že bola lehota na vrátenie dohodnutá na jeden týždeň, pričom ak ste nemali uzatvorenú písomnú zmluvu, tak na tieto účely môže slúžiť aj elektronická komunikácia. 


Trápi vás "Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod? (Trestné právo)

Dobrý deň, pred dvomi rokmi som požičal peniaze. Nebola uzavretá žiadna zmluva, nič nebolo podpísané. Od tej doby uplynuli už dva roky. Je to považované za podvod alebo je to už premlčané? Zaujímavé je, že s tou ženou, ktorej som peniaze požičal, som mal aj vzťah, súkromné chvíle a dokonca sme spolu chodili.

Odpoveď: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?

(odpoveď odoslaná: 30.06.2023)

Dobrý deň,
v tomto prípade pôjde o zmluvu o pôžičke. Na platný vznik takejto zmluvy postačuje ústna forma a odovzdanie peňazí, ktoré pôžičku tvoria. Neuvádzate či ste sa dohodli na nejakom termíne dokedy Vám má daná osoba peniaze vrátiť. V prípade však, že ste sa nedohodli na žiadnej lehote, tak potom adresujte dlžníčke písomnú výzvu doporučene, aby Vám peniaze vrátila a bude povinná tak urobiť. V prípade, ak odmietne, tak bude možnosťou už len vymáhanie súdnou cestou. Aby ste v konaní boli úspešní, tak budete musieť preukázať, že ste peniaze skutočne dlžníčke poskytli. Na uvedené môže slúžiť výpis z bankového účtu, prípadne písomná komunikácia. 

Čo sa týka premlčania tam je dôležité to ako ste sa dohodli. Ak ste boli dohodnutí, že Vám peniaze vráti do mesiaca od odovzdania, tak potom objektívna premlčacia doba začala plynúť po uplynutí mesiaca, ak ste dohodnutí neboli, tak potom jej povinnosť dlh vrátiť vzniká až potom ako ju vyzvete, a premlčacia dobe začne plynúť od daného momentu. Všeobecná premlčacia doba je však trojročná a preto by Vaše právo nemalo byť premlčané. 

O trestný čin podvodu, ani priestupok v takomto prípade pravdepodobne nepôjde, nakoľko by muselo ísť o úmyselné konanie v zmysle ust. § 221 Trestného zákona:

Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Ak ste mali v úmysle to nevrátiť keď ste si to požičiavali, šlo by o trestný čin. 


Podotázka: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod? (Trestné právo)

Dobrý večer, chcel by som sa opýtať, čo je možné robiť v situácii, keď sa peniaze odložia u kamaráta do tašky a on následne neočakávane odíde a prestane komunikovať. Ďakujem.

Odpoveď: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?

(odpoveď odoslaná: 21.11.2022)

Dobrý deň,
najskôr je potrebné otázku právne posúdiť. V prípade, že ste kamarátovi požičali peniaze a on Vám ich nevrátil, tak o trestný čin podvodu nepôjde. V tom prípade bude najlepšie ešte raz kamaráta vyzvať, aby Vám peniaze vrátil a ak to neurobí môžete podať žalobu na súd a dané plnenie požadovať aj s úrokmi z omeškania, avšak bude potrebné preukázať, že ste peniaze Vášmu kamarátovi skutočne požičali. Ako dôkaz by mohla slúžiť písomná komunikácia, ak reagoval vôbec na vaše výzvy. 

V prípade, že ste si peniaze u kamaráta odložili a on Vám ich bez Vášho súhlasu vzal a odmietol vrátiť, tak by sa mohlo jednať o krádež alebo spreneveru, dôležité je to, aký bol dôvod uloženia peňazí do jeho tašky a či on o tom vedel a aká bola dohoda, ak nejaká vôbec bola.  Trestný čin krádeže máme upravený v § 212 Trestného zákona:

(1) Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a  

a) spôsobí tak malú škodu,  

b) čin spácha vlámaním,  

c) bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia,  

d) čin spácha na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe,  

e) takou vecou je vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo drevo nachádzajúce sa na lesnom pozemku, alebo ryba z rybníka s intenzívnym chovom,  

f) čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu, alebo   g) bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.        

Na Váš prípad by sa mohlo vzťahovať konanie v zmysle § 212 ods. 1 písm. a), avšak Vami odložené peniaze by museli mať hodnotu minimálne 266 eur a 1 cent v zmysle definície malej škody podľa Trestného zákona.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod? (Trestné právo)

Dobrý deň, Moja otázka znie: Ako mám donútiť tú osobu, aby vrátila to, čo si požičala pred tromi mesiacmi, keď nemám o tom doklad? Ide o slovo proti slovu, hoci pri tom bol aj môj kamarát.

Odpoveď: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?

(odpoveď odoslaná: 18.08.2022)

Dobrý deň,
pri zmluve o pôžičke musíte preukázať hlavne 2 veci. Prvá je, že ste peniaze naozaj odovzdali a druhá je, že ste sa dohodli na tom, že to musí vrátiť (dočasnosť). Ak máte aspoň svedka, ktorý videl odovzdanie a dohodu o splatnosti, tak jej pošlite výzvu a požiadajte ju, aby peniaze vrátila, inak že podáte žalobu. Ak to nevráti, potom Vám neostane nič iné, len podať žalobu a kamráta navrhnite vypočuť ako svedka. 


Trápi vás "Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Môj priateľ, s ktorým som sa spoznala na sociálnej sieti a s ktorým som sa už viackrát stretla, mi požičal peniaze. Plánovala som mu vrátiť celú sumu z predaja domu mojej mamy, no nastali komplikácie. Tak mu dlh splácam po splátkach. No on mi hrozí políciou, v noci mi posiela urážlivé správy, ponižuje ma a vyvíja na mňa nátlak. Už to nezvládam. Samozrejme, mám v úmysle mu peniaze vrátiť, len to robím po splátkach.

Odpoveď: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?

(odpoveď odoslaná: 02.01.2022)

Dobrý deň,
napíšte mi jasne, že Vás nemá v tejto veci takýmto spôsobom kontaktovať. Svoj dlh splácate a budete ďalej splácať a svojím opakovaným konaním a kontaktovaním Vás obťažuje. Ak by napriek tomu pokračoval vo vyhrážkach a vypisovaní, jeho konanie by mohlo naplniť znaky trestného činu nebezpečného prenasledovania.


Podotázka: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod? (Trestné právo)

Dobrý deň, pred dvoma mesiacmi som požičal 400 eur kamarátovi. Urobil som tak, pretože potreboval dať peniaze svojmu otcovi a sľúbil, že mi ich ešte ten večer vráti. Samozrejme, nesplnil to a doba vrátenia sa posunula na určitý dátum, na ktorom sme sa dohodli v písomnej komunikácii. Avšak, keď mal prísť deň splatnosti, prerušil komunikáciu a prestal mi odpisovať na správy. Môžem túto vec riešiť prostredníctvom polície alebo súdnej cesty? Je tam možnosť úrokov? Ako by som mal postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?

(odpoveď odoslaná: 03.11.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na vami uvádzané skutočnosti, by bolo možné požičané peniaze od Vášho kamaráta vymáhať aj prostredníctvom súdu, cestou civilného konania. Na to, aby sa Váš právny vzťah posúdil ako pôžička, by ste však súdu museli preukázať, že reálne došlo k požičaniu peňazí a tiež to, do kedy ich mal dotyčný vrátiť (dohoda o splatnosti). Toto by bolo možné preukázať aj písomnou komunikáciou, ktorou disponujete. Neviem ako ste peniaze poskytli, či v hotovosti alebo prevodom na účet kamaráta. Ak prevodom, je to ľahko preukázateľné. V opačnom prípade by to bolo ťažšie preukázať. Preto by bolo možno vhodné vec najskôr riešiť mimosúdnou cestou prostredníctvom výzvy z advokátskej kancelárie. Niekedy to zvykne pomôcť, dlžník pod hrozbou možnosti vec riešiť súdnou cestou, kde mu vznikli aj ďalšie náklady spojené s úhradou trov konania požičané peniaze vráti.

Samozrejme vedeli by ste si vedeli uplatniť aj úroky z omeškania a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dlhu vo výške 5% z požičanej sumy až do zaplatenia. Ak by ste vec chceli riešiť súdnou cestou, pozor na premlčanie.  Odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti začala plynúť trojročná premlčacia doba na podanie žaloby na súde. V prípade, že by ste podali žalobu po jej uplynutí, hrozí, že súd žalobu zamietne, ak by kamarát vzniesol námietku premlčania.

Pokiaľ by sa Vám dohodu o splatnosti nepodarilo preukázať, no preukázali by ste, že ste mu peniaze odovzdali, posúdilo by sa to ako bezdôvodné obohatenie, pri ktorom je však kratšia premlčacia doba, a to dvojročná. 

Čo sa týka riešenia veci cestou polície , podaním trestného oznámenia, tu by prichádzala do úvahy jedine skutková podstata trestného činu podvodu, avšak to by ste museli preukázať, že Váš kamarát už predtým, ako od Vás vylákal peniaze vedel, že Vám ich nevráti, t.j. že Vás uviedol pri poskytnutí peňazí do omylu. 


Podotázka: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať: pred viac ako šiestimi rokmi mi moja sestra požičala 100 eur na cestu zo zahraničia, pretože som si tam vo svojej práci nevedela poradiť. Pred dvoma rokmi mi ten dlh odpustila a nemusela som jej nič vracať. Dnes mi však poslala SMS, v ktorej požaduje vrátenie peňazí, inak ma vraj označí polícii a podá na mňa žalobu. Má takáto vec opodstatnenie? Môže polícia naozaj prísť až pod moje dvere? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Ľuba.

Odpoveď: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?

(odpoveď odoslaná: 22.09.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že sestra Vám dala na prekonanie fin. tiesne 100 € pred cca 6 rokmi. Predpokladáme, že peniaze Vám dala v hotovosti, teda  sestra o tom nemá žiadny doklad. Pre 2 rokmi Vám oznámila, že peniaze jej nemusíte vrátiť. V tomto prípade by sa dalo toto konanie považovať za dar v zmysle ust. Obč. zákonníka.
Ak je to tak a sestra nemá žiadny doklad o tom, že Vám peniaze požičala, následne oznámila, že peniaze nemáte vrátiť, čo možno považovať za dar, na SMS nie je potrebné reagovať, lebo uplynula premlčacia doba, ktorá je tri roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka.Domáhať sa vrátenia daru by sestra mohla, ale museli by byť splnené zákonné podmienky na vrátenie daru, vrátane toho, že sestra by musela vedieť preukázať, že Vás obdarovala.

Uvádzame, že polícia sa s jej oznámením resp. s tým, aby prišla pred Vaše dvere, ani nebude zaoberať.

Druhá vec je morálne hľadisko, resp. hľadisko dobrých mravov medzi súrodencami. V tomto prípade, ak chcete, peniaze sestre môžete vrátiť, najlepšie poštovou poukážkou na jej adresu. To už je len na Vašom rozhodnutí.  Uvádzame však, že ak by sestra podala žalobu na súd, súd by žalobu zamietol.


Trápi vás "Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod? (Trestné právo)

Dobrý deň, Môj priateľ dal svojmu kolegovi 70 € na cestovné do práce a späť s dohodou, že ho bude vozit. Avšak kolega na druhý deň neprišiel do práce a už dva až tri mesiace odmieta vrátiť poskytnuté peniaze. Nepodarilo sa nám s ním skontaktovať, vždy sa na niečo vyhovorí. Navyše, vysvitlo, že nás oklamal ohľadom ceny cestovného, ktoré vo skutočnosti predstavuje len 40 €, no on uviedol sumu 70 €. Ako je možné riešiť túto situáciu? Ďakujem.

Odpoveď: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?

(odpoveď odoslaná: 03.06.2021)

Dobrý deň,
ak sa dohodli na preprave za 70 €, ale tá sa nerealizovala, je možné od neho peniaze žiadať späť. To, že cesta reálne stojí 40 €, ale on si vypýtal a dohodli sa na 70 € nie je pre spor podstatný. Hoci je to kamarát, nie je povinný niekoho voziť iba za náklady, môže si stanoviť sám cenu za prepravu. Ak sa na nej dohodli, platí táto suma.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.