Máte
otázku?

Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Košice

Otázka: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?

Dobrý deň. Moja otázka sa týka požičania peňazi môjmu kamarátovi na tri mesiace bez písomnej dohody, resp. mám tri otázky. Uvedená doba už dávno prešla. Aj napriek tomu, že dôvodom pôžičky bola prechodná finančná núdza - druhotná platobná neschopnosť môjho kamaráta, počas uvedenej doby mi síce peniaze nemal z čoho vrátiť, no namiesto jedného auta má už tri. Aj keď ich užíva on sám, všetko píše na svoje dospelé deti, a teda on nevlastní nič a nemá to z čoho vrátiť, ako sám opakovane uviedol. Po opakovanom naliehaní, osobnom aj cez sms, mi peniaze nevrátil. Dokonca mi napísal sms, ktorú mám v mobile, že podá na mňa trestné oznámenie za obťažovanie jeho aj jeho rodiny. Mám však v mobile aj sms komunikáciu, kde na moju sms, či "je vôbec ochotný vrátiť mi moje peniaze" odpovedal "dnes". Neviem, či takáto sms by bola uznaná ako dôkaz. 1. Chcem sa však opýtať, ako mám predložiť tento dôkaz? Nerada by som dala svoj mobil z ruky polícii a "náhodným" vymazaním tak prišla o tento dôkaz. Niekoľko krát som kontaktovala jeho deti a oboznámila ich so situáciou, pričom som ich upozorňovala, že nechcem to riešiť cez políciu, lebo viem, že ich otec má dosť problémov, ktoré som medzi tým zistila. (dlh na daniach viac ako 30.000,- eur, vyšetrovanie pre údajné podpálenie auta) Ignorovali ma, resp. jeho syn mi napísal, že ho nemám kontaktovať. Rodinné vzťahy však nemajú prerušené. Oslovila som aj sestru môjho kamaráta, ktorá mi odpísala, že mi verí, pretože má rovnakú skúsenosť, nielen pokiaľ ide o peniaze, ale aj o ignoráciu jeho rodiny. Dnes s bratom nekomunikuje, lebo sa s nim nedá normálne komunikovať. 2. Má nejakú váhu mail jeho sestry a ignorovanie - teda zvláštny postoj jeho vlastnej rodiny, ako aj dlh a predošlé problémy so zákonom ako dôkaz o jeho nie veľmi zákonnom spôsobe života? K požičaniu - odovzdaniu peňazí došlo v aute s českou ŠPZ (vtedy ho údajne vlastnil jeho syn) v mestskej časti, kde bývam ja. Kamarát býva v inej mestskej časti v tom istom meste. Prvýkrát mi oznámil, že mi peniaze nevráti, lebo sa tak rozhodol, pred jeho blokom, kde býva a má trvalý pobyt. 3. Podľa čoho sa posudzuje príslušnosť obvodného oddelenia polície, ktoré to má vyšetrovať, resp. kde sa stal podvod? Na mieste, kde som mu požičala peniaze? Aj keď to vtedy podvod nebol, resp. nedá sa to posúdiť, či už vtedy to bol jeho zámer nevrátiť mi peniaze, nakoľko niekoľko mesiacov tvrdil, že sa snaží vrátiť mi ich. Alebo na mieste, kde mi povedal, že mi ich nevráti? Alebo podľa miesta jeho trvalého bydiska? Ďakujem.

Odpoveď: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?

Dobrý deň,

ak by ste to chceli riešiť cestou polície a trestného oznámenia a chceli by ste, aby bol daný skutok posúdený ako podvod, museli by ste preukázať, že dotyčný už predtým, ako od Vás vylákal peniaze vedel, že Vám ich nevráti.

Peniaze by však bolo možné vymýhať aj cestou civilného konania. Na to, aby sa Váš právny vzťah posúdil ako pôžička, by ste museli preukázať, že reálne došlo k požičaniu peňazí a tiež to, do kedy ich mal dotyčný vrátiť (dohoda o splatnosti). Ak by sa Vám dohodu o splatnosti nepodarilo preukázať, no preukázali by ste, že ste mu peniaze odovzdali, posúdilo by sa to ako bezdôvodné obohatenie, pri ktorom je však kratšia premlčacia doba, a síce 2 roky. SMS môžu slúžiť, ako dôkaz. Dôležitý je ich obsah a pokiaľ nechcete odovzdať telefón polícii, môžete si SMS aj vytlačiť do papierovej podoby.

Trápi vás "Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod? (Trestné právo)

Dobrý večer,

chcem sa opýtať, čo sa dá robiť, keď si u kamaráta odložíte peniaze do tašky a on následne neočakávane odíde preč a prestane s Vami komunikovať. Ďakujem.

Odpoveď: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?

(odpoveď odoslaná: 21.11.2022)

Dobrý deň,
najskôr je potrebné otázku právne posúdiť. V prípade, že ste kamarátovi požičali peniaze a on Vám ich nevrátil, tak o trestný čin podvodu nepôjde. V tom prípade bude najlepšie ešte raz kamaráta vyzvať, aby Vám peniaze vrátil a ak to neurobí môžete podať žalobu na súd a dané plnenie požadovať aj s úrokmi z omeškania, avšak bude potrebné preukázať, že ste peniaze Vášmu kamarátovi skutočne požičali. Ako dôkaz by mohla slúžiť písomná komunikácia, ak reagoval vôbec na vaše výzvy. 

V prípade, že ste si peniaze u kamaráta odložili a on Vám ich bez Vášho súhlasu vzal a odmietol vrátiť, tak by sa mohlo jednať o krádež alebo spreneveru, dôležité je to, aký bol dôvod uloženia peňazí do jeho tašky a či on o tom vedel a aká bola dohoda, ak nejaká vôbec bola.  Trestný čin krádeže máme upravený v § 212 Trestného zákona:

(1) Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a  

a) spôsobí tak malú škodu,  

b) čin spácha vlámaním,  

c) bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia,  

d) čin spácha na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe,  

e) takou vecou je vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo drevo nachádzajúce sa na lesnom pozemku, alebo ryba z rybníka s intenzívnym chovom,  

f) čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu, alebo   g) bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.        

Na Váš prípad by sa mohlo vzťahovať konanie v zmysle § 212 ods. 1 písm. a), avšak Vami odložené peniaze by museli mať hodnotu minimálne 266 eur a 1 cent v zmysle definície malej škody podľa Trestného zákona.


Podotázka: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod? (Trestné právo)

Dobrý deň,
zdravím Vás, moja otázka znie ako ju mám donútiť, aby vrátila to čo si požičala ešte pred tromi mesiacmi a nemám o tom doklad. Je to slovo proti slovu, aj keď ja som tam mal kamaráta, ktorý bol pri tom.

Odpoveď: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?

(odpoveď odoslaná: 18.08.2022)

Dobrý deň,
pri zmluve o pôžičke musíte preukázať hlavne 2 veci. Prvá je, že ste peniaze naozaj odovzdali a druhá je, že ste sa dohodli na tom, že to musí vrátiť (dočasnosť). Ak máte aspoň svedka, ktorý videl odovzdanie a dohodu o splatnosti, tak jej pošlite výzvu a požiadajte ju, aby peniaze vrátila, inak že podáte žalobu. Ak to nevráti, potom Vám neostane nič iné, len podať žalobu a kamráta navrhnite vypočuť ako svedka. 


Podotázka: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod? (Trestné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať požičal mi kamoš peniaze, s ktorým som sa spoznala na sociálnej sieti viac krát som sa sním stretla. Mala som mu celú čiastku vrátiť z predaju domu mojej mamy, len nastali komplikácie. Tak mu dlh vraciam po splátkach on sa mi vyhráža s políciu v noci mi vypisuje uráža ma ponižuje ma, nátlak na mňa robí, už nevládzem. Samozrejme, že mu peniaze vrátiť len mu to dávam po splátkach.

Odpoveď: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?

(odpoveď odoslaná: 02.01.2022)

Dobrý deň,
napíšte mi jasne, že Vás nemá v tejto veci takýmto spôsobom kontaktovať. Svoj dlh splácate a budete ďalej splácať a svojím opakovaným konaním a kontaktovaním Vás obťažuje. Ak by napriek tomu pokračoval vo vyhrážkach a vypisovaní, jeho konanie by mohlo naplniť znaky trestného činu nebezpečného prenasledovania.


Trápi vás "Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod? (Trestné právo)

Dobrý deň,
pred dvomi mesiacmi som požičal kamarátovi 400e. Dôvod bol, že potreboval dať otcovi, a že mi to v ten deň večer vráti. Samozrejme nevrátil a doba sa predĺžila na určitý dátum, na ktorom sme sa dohodli v písomnej komunikácii. Ako mal prísť dátum splatnosti prerušil komunikáciu a už mi neodpisuje na správy. Dá sa to riešiť políciou alebo súdnou cestou? Sú tam aj úroky? Ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?

(odpoveď odoslaná: 03.11.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na vami uvádzané skutočnosti, by bolo možné požičané peniaze od Vášho kamaráta vymáhať aj prostredníctvom súdu, cestou civilného konania. Na to, aby sa Váš právny vzťah posúdil ako pôžička, by ste však súdu museli preukázať, že reálne došlo k požičaniu peňazí a tiež to, do kedy ich mal dotyčný vrátiť (dohoda o splatnosti). Toto by bolo možné preukázať aj písomnou komunikáciou, ktorou disponujete. Neviem ako ste peniaze poskytli, či v hotovosti alebo prevodom na účet kamaráta. Ak prevodom, je to ľahko preukázateľné. V opačnom prípade by to bolo ťažšie preukázať. Preto by bolo možno vhodné vec najskôr riešiť mimosúdnou cestou prostredníctvom výzvy z advokátskej kancelárie. Niekedy to zvykne pomôcť, dlžník pod hrozbou možnosti vec riešiť súdnou cestou, kde mu vznikli aj ďalšie náklady spojené s úhradou trov konania požičané peniaze vráti.

Samozrejme vedeli by ste si vedeli uplatniť aj úroky z omeškania a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dlhu vo výške 5% z požičanej sumy až do zaplatenia. Ak by ste vec chceli riešiť súdnou cestou, pozor na premlčanie.  Odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti začala plynúť trojročná premlčacia doba na podanie žaloby na súde. V prípade, že by ste podali žalobu po jej uplynutí, hrozí, že súd žalobu zamietne, ak by kamarát vzniesol námietku premlčania.

Pokiaľ by sa Vám dohodu o splatnosti nepodarilo preukázať, no preukázali by ste, že ste mu peniaze odovzdali, posúdilo by sa to ako bezdôvodné obohatenie, pri ktorom je však kratšia premlčacia doba, a to dvojročná. 

Čo sa týka riešenia veci cestou polície , podaním trestného oznámenia, tu by prichádzala do úvahy jedine skutková podstata trestného činu podvodu, avšak to by ste museli preukázať, že Váš kamarát už predtým, ako od Vás vylákal peniaze vedel, že Vám ich nevráti, t.j. že Vás uviedol pri poskytnutí peňazí do omylu. 


Podotázka: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod? (Trestné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa informovať : Sestra mi pre viac ako 6 rokmi požičala 100 eur na cestu zo zahraničia nakoľko som to tam v práci nezvládala. Pred dvoma rokmi mi to odpustila. Nemusím nič vracať. Dnes mi poslala sms, kde jej mám vrátiť inak príde s políciou a dáva má na súd.
Má takáto vec opodstatnenie, aby polícia prišla pod moje dvere? Ďakujem za odpoveď. Ľuba

Odpoveď: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?

(odpoveď odoslaná: 22.09.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že sestra Vám dala na prekonanie fin. tiesne 100 € pred cca 6 rokmi. Predpokladáme, že peniaze Vám dala v hotovosti, teda  sestra o tom nemá žiadny doklad. Pre 2 rokmi Vám oznámila, že peniaze jej nemusíte vrátiť. V tomto prípade by sa dalo toto konanie považovať za dar v zmysle ust. Obč. zákonníka.
Ak je to tak a sestra nemá žiadny doklad o tom, že Vám peniaze požičala, následne oznámila, že peniaze nemáte vrátiť, čo možno považovať za dar, na SMS nie je potrebné reagovať, lebo uplynula premlčacia doba, ktorá je tri roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka.Domáhať sa vrátenia daru by sestra mohla, ale museli by byť splnené zákonné podmienky na vrátenie daru, vrátane toho, že sestra by musela vedieť preukázať, že Vás obdarovala.

Uvádzame, že polícia sa s jej oznámením resp. s tým, aby prišla pred Vaše dvere, ani nebude zaoberať.

Druhá vec je morálne hľadisko, resp. hľadisko dobrých mravov medzi súrodencami. V tomto prípade, ak chcete, peniaze sestre môžete vrátiť, najlepšie poštovou poukážkou na jej adresu. To už je len na Vašom rozhodnutí.  Uvádzame však, že ak by sestra podala žalobu na súd, súd by žalobu zamietol.


Podotázka: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod? (Trestné právo)

Dobrý deň,
Môj priateľ dal svojmu kolegovi 70 € na cestu do práce a z práce, že ho bude voziť. Ale kolega na druhý deň nešiel do práce a nienje ochotný už 2-3 mesiace vrátiť čiastku. Čo máme robiť? Vôbec sa nám neozýva alebo sa na niečo vyhovorí a navyše oklamal priateľa, suma na cestu do a z práce stojí 40e, ale on ho oklamal a povedal 70e. Čo sa dá s tým robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?

(odpoveď odoslaná: 03.06.2021)

Dobrý deň,
ak sa dohodli na preprave za 70 €, ale tá sa nerealizovala, je možné od neho peniaze žiadať späť. To, že cesta reálne stojí 40 €, ale on si vypýtal a dohodli sa na 70 € nie je pre spor podstatný. Hoci je to kamarát, nie je povinný niekoho voziť iba za náklady, môže si stanoviť sám cenu za prepravu. Ak sa na nej dohodli, platí táto suma.


Trápi vás "Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod? (Trestné právo)

Dobrý deň.
Istému pánovi som požičal 500 € s tým že mi do 3 mesiacov vráti 600 € a on mi po 4 mesiacoch vrátil len 400 € s tým, že mi vráti aj tých zvyšných 200 € no už je to pol roka a stále sa len vyhovára. Ako to mám riešiť? Zmluvu nemáme žiadnu no mám k dispozícii SMS konverzáciu a konverzáciu na sociálnej sieti. Dnes keď som mu povedal, že na neho podávam trestné oznámenie mi povedal, že mi po 10 € môže vrátiť, ale ja už nemienim ďalej čakať.

Odpoveď: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?

(odpoveď odoslaná: 15.12.2020)

Dobrý deň,

 

vychádzajúc z Vami opísanej situácie som toho názoru, že o trestný čin sa nejedná a s vysokou mierou pravdepodobnosti sa s tým stotožnia aj prípadne orgány činné v trestnom konaní. Jednak mi absentuje úmysel nevrátiť a tiež škoda nie je taká, aby dosahovala naplnenie znakov trestného činu. Trestné oznámenie teda môžete použiť jedine ako "motiváciu", ale dával by som pozor, aby ste sa sám nevystavili riziku trestného stíhania pre krivé obvinenie.

Pokiaľ by ste ale mali v SMS komunikácii zachytené všetky podstatné znaky zmluvy o pôžičke, vedeli by ste vec riešiť súdnou cestou, a to podaním žaloby o zaplatenie.


Podotázka: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod? (Trestné právo)

Dobrý deň,

chcel by som sa opýtať, jeden môj známy ma pred časom požiadal o požičanie peňazí. Keďže som mu dôveroval a peniaze potreboval zo dna na deň, neuzavreli sme zmluvu o pôžičke. Napriek tomu som si nahral na mobil nás rozhovor o tom, že som mu peniaze požičal a on sa mi slovne zaviazal, že ich vráti.
Po vyše roku však peniaze stále nevrátil, a keď som ho na to upozornil, prestal so mnou komunikovať, zablokoval ma na sociálnych sieťach a neodpovedá ani na maily.
Chcem sa teda opýtať, či zvuková nahrávka môže byt považovaná ako dôkaz pri civilnom konaní, alebo nie a ako by som mal ďalej postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?

(odpoveď odoslaná: 30.11.2020)

Dobrý deň,
takýto dôkaz súdy väčšinou v takýchto prípadoch neakceptujú. Okrem toho sa môžete dostať do problémov, pretože by na Vás mohol podať žalobu na ochranu osobnosti. Ak máte dôkaz o tom, že ste mu požičali a že Vám to má vrátiť niekde v komunikácii, či máte svedkov, odporúčame podať žalobu a preukazovať nárok cez tieto prostriedky. Na políciu neodporúčame ísť, kým nemáte dôkaz o tom, že už v čase keď si požičiaval vedel, že Vám to nevráti.


Podotázka: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod? (Trestné právo)

Dobrý večer, kamarátovi som požičial 700e, spísali sme aj zmluvu, no peniaze stále nevracia podľa dohody. Ako mám postupovať prosím?

Odpoveď: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?

(odpoveď odoslaná: 23.03.2020)

Dobrý deň prajem,

ak ste uzavreli zmluvu o pôžičke, viete preukázať odovzdanie peňazí aj dohodu o tom, že Vám má peniaze vrátiť  a peniaze vrátiť nechce môžete podať žalobu. Žalobu však môžete podať len ak už je dlh splatný. Záleží na tom, ako ste sa dohodli v dohode, že dokedy Vám má vrátiť peniaze. Ak ste sa na tom nedohodli, tak je potrebné ho vyzvať, aby Vám zaplatil napr. do 10 dní, prípadne menej. Ak to neurobí, podať žalobu, kde môžete žiadať aj úroky z omeškania. Dôležité je však preukázať odovzdanie peňazí. Dlh by tiež nemal byť premlčaný (zo zmluvy o pôžičke sa nárok premlčí po 3 rokoch od splatnosti).


Trápi vás "Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať na postup. Požičal som 8000 eur. kamarátovi s tým, že mi ich bude splácať mesačne po 500 eur. Splatil však len jednu splátku a odvtedy neplatí. Mám uzavretú zmluvu o pôžičke, ako aj sms komunikácie k pôžičke. Dozvedel som sa, že má viacero takýchto pôžičiek. Peniaze som však bohužiaľ predal do ruky osobne. Ako mám voči nemu postupovať, ak nemá záujem splácať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?

(odpoveď odoslaná: 26.11.2019)

Dobrý deň.

ak nám pošlete mailom zmluvu o pôžičke, tak sa pozrieme, či je platná a či je dlh vymáhateľný. O vymáhanie pohľadávky sa môžete pokúsiť buď mimosúdne - na základe výziev na úhradu dlhu, alebo súdnou cestou podaním žaloby. Vzhľadom na to, že dotyčná osoba nemá záujem splácať, zrejme sa súdnemu konaniu nevyhnete. Z pohľadu súdneho vymáhania je dôležité, aby ste s ním začali pred uplynutím troch rokov od splatnosti, inak by totiž dlžník mohol namietať premlčanie. Ďalšie dôležité je to, ako máte formulovanú zmluvu, tzn. či v zmluve dlžník potvrdil, že ste mu peniaze poskytli. Ak áno, potom by nemusel byť pri vymáhaní problém. Ak však zmluva takéto ustanovenie neobsahuje, môžete byť v dôkaznej núdzi, pretože pôžička je reálny kontrakt a teda nie je dôležité ani tak spísanie zmluvy, ako to, že predmet pôžičky bol v skutočnosti poskytnutý. Až týmto poskytnutím totiž pôžička vzniká v právnom zmysle slova.

Záverom Vám teda odporúčam, aby ste ho posledný raz vyzvali na úhradu, ideálne písomne, prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky s tým, že ak na to nebude reagovať, podáte na súd žalobu. Žalobu môžete podať sám, ale ak by ste chceli zvýšiť Vaše šance na úspech, je vhodné zvoliť si advokátka, ktorý by Vás v súdnom konaní zastupoval.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Požičal som peniaze kamarátovi a nevrátil ich. Je to podvod?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku