Máte
otázku?

Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle?

Dobrý deň. Kúpili sme ojazdené auto z autobazáru v novembri tohto roku. Tvrdili nám, že je všetko v poriadku a o žiadných vadách nevedia. Dal sme auto skontrolovať v autorizovanom servise a tam nám povedali, že je vadné riadenie a oprava bude stáť okolo 1000-1200 eur. A čudovali sa, že auto dostalo STK. Inak je auto v poriadku, pričom ho nechceme vratiť späť. Moja otázka je, či sa takáto vada považuje za skrytú a ak áno, ako by sme mali pokračovať v riešení problému a na čo máme právo? Ešte sme predajcu nekontaktovali. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle?

Dobrý deň, podľa § 596 a 597 Občianskeho zákonníka, ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým. Predávajúci zodpovedá za existenciu skrytých vád bez ohľadu na to, či o nich vie alebo nie, resp. či tieto sa stanu známe až po predaji za predpokladu, že existovali už v čase predaja. Jedná sa o tzv. objektívnu zodpovednosť, ktorej sa predávajúci nemôže zbaviť. Vzhľadom na to, že nemáte záujem vozidlo vrátiť a teda od kúpnej zmluvy odstúpiť, máte právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny a to v rozsahu, ktorá závisí od povahy technickej vady.

Trápi vás "Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle? (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať ako mám postupovať, keď 2 týždne po kúpe auta sa rozpadla prevodovka a oprava stojí cca 3000e.

Odpoveď: Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle?

(odpoveď odoslaná: 06.10.2022)

Dobrý deň,
predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má vec v čase plnenia aj v prípade, ak vyjdú najavo až dodatočne. Vo Vašom prípade hrá vo Váš prospech aj fakt, že sa táto vada vyskytla už po takom krátkom čase, resp. dvoch týždňoch, pretože s veľkou pravdepodobnosťou počas týchto dvoch týždňov nedošlo k takému opotrebeniu prevodovky, že by si oprava tohto komponentu vyžadovala vykonanie opravy v hodnote 3000 eur, a teda táto vada takmer určite musela existovať už aj v čase plnenia.

Čo sa týka právnych nárokov. Môžete požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Tiež je možné odstúpiť od zmluvy, avšak tam je dôležité aká bola kúpna cena vozidla, pretože v prípade, že by bola hodnota opravy, teda suma 3000 eur neúčelná vzhľadom na kúpnu cenu vozidla, tak by išlo o neupotrebiteľnú vadu a mohli by ste od zmluvy odstúpiť, čo by malo za následok vrátenie poskytnutých plnení.

Adresujte predávajúci list, kde mu dané vady vytknete a kde si uplatníte jeden z vyššie uvedených nárokov a uvidíte ako zareaguje. V prípade, že by Vám neodpovedal alebo by odpovedal zamietavo, tak sa môžete obrátiť na súd. Dôležité je ale aj znenie zmluvy, či ste na to boli upozornený. Ak nie, tak je to skrytá vada. 


Podotázka: Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle? (Občianske právo)

Dobrý deň,
Mozem poprosit radu. Kúpili sme auto doma sme zistili, že je prasknuté tesnenie pod hlavou oprava by nás stala 400-500e. Ako môžem postupovať ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle?

(odpoveď odoslaná: 27.09.2022)

Dobrý deň,
v závislosti od kúpnej zmluvy, toho o čom všetko Vás ubezpečil predávajúci, resp. o čom všetkom Vás informoval, môžete mať právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny s prihliadnutím na potrebu vykonať opravu. Odporúčam Vám vyhľadať advokáta, ktorý vie Vašu situáciu posúdiť v kontexte kúpnej zmluvy a jej znenia.


Podotázka: Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle? (Občianske právo)

Dobrý deň,
mám dotaz. Sú vstrekovače paliva na 13 r. 250.000km skrytou vadou?
Ďakujem. 

Odpoveď: Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle?

(odpoveď odoslaná: 18.03.2021)

Dobrý deň,
zákon nedefinuje, čo je skrytá vada. Hovorí všeobecne o vadách. Predpokladám, že ide o kúpnu zmluvu na auto, kde sú predmetom sporu vstrekovače (predpokladám nefunkčné, alebo nie plne funkčné). Podľa zákona ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

Skryté vady sú vady, ktoré nie je možné zistiť pri bežnej obhliadke (sú to vady, ktoré nie sú zjavné). Ak ide o zjavné vady nemožno uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady, ibaže scudziteľ výslovne ubezpečil, že vec je bez akýchkoľvek vád.

Takže, ak predávajúci neinformoval kupujúceho, že vstrekovače sú vadné, tak v takom prípade má kupujúci právo na zľavu z kúpnej ceny.

To, či vzhľadom na nájazd km je tento stav opotrebenia bežný však musí povedať znalec.


Trápi vás "Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či sa považuje za skrytú vadu aj porucha riadenia, bolo mi v servise povedané, že potreba výmeny serva. Auto som kúpila od súkromnej osoby cez inzerát, mám ho cca 3 týždne. Pri predaji mi bolo povedané, že auto je v poriadku, v kúpno-predajnej zmluve je uvedené len, že sú neni zamlčané žiadne skryté vady. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle?

(odpoveď odoslaná: 24.01.2020)

Dobrý deň,

ak Vás predávajúci neinformoval o tom, že je potrebné vymeniť servo a táto vada (potreba ho vymeniť) existovala v čase uzavretia zmluvy a nevznikla až v dôsledku opotrebenia, keď ste auto už užívali Vy, v takom prípade máte právo žiadať zľavu z ceny. To, že je v zmluve, že nie sú zamlčané žiadne vady, nie je možné považovať za splnenie povinnosti informovať o vade. Odporúčam informovať predávajúceho o vade a požiadať ho o zľavu z kúpnej ceny. 


Podotázka: Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle? (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem. V auguste 2019 som kúpil auto od súkromnej osoby s tým, že stav bol podľa predávajúceho a podľa obhliadky v poriadku. Za ten čas som najazdil asi 5000 km a teraz sa prejavila dosť veľká závada a to prítomnosť veľkého množstva benzínu v motorovom oleji. Oprava sa predpokladá na 500e a viac podľa informácie od automechanika. S predávajúcim mame spísanú len obyčajnú kúpno predajnú zmluvu bez potvrdenia notárom. Mám v tomto prípade nárok na reklamovanie z dôvodu skrytej vady a môžem si nárokovať na zľavenie z kúpnej ceny, aby sa mi pokryli náklady na opravu, alebo aspoň jej časť? Je v tomto prípade potrebné vykonať aj odbornú prehliadku, aby som mal potvrdenie o tom, že sa jedna o takúto vadu? Alebo ako postupovať v skratke? Ďakujem pekne za informáciu.

Odpoveď: Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle?

(odpoveď odoslaná: 25.11.2019)

Dobrý deň,

ak ste auto kupovali na súkromné účely, tak sa postupuje podľa Občianskeho zákonníka. Predávajúci je povinný upozorniť na vady, o ktorých vie a zodpovedá za všetky vady, na ktoré neupozornil. Podstatné však je, že sa musí jednať o vadu, ktorá existuje už v čase predaja veci. Ak sa vada vyskytne až po určitej dobe po kúpe, napr. v dôsledku starnutia dielov, či ich opotrebenia, tak za vadu predávajúci nezodpovedá.  Bolo by vhodné, aby Vám mechanik povedal, kedy asi vada mohla vzniknúť. To musíte vedieť preukázať Vy, ako kupujúci. Ak Vám povie, že vada v aute bola už v čase predaja, tak potom máte právo žiadať napr. zľavu z ceny, nakoľko sa jedná o odstraniteľnú vadu. Ak by však vada prevyšovala cenu auta, prípadne by sa k tejto cene približovala, tak by oprava už nebola hospodárna, a preto by ste mali nárok na odstúpenie od zmluvy a mohli by ste žiadať vrátiť kúpnu cenu.


Podotázka: Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle? (Občianske právo)

Dobrý deň. Kúpili  sme auto z bazáru, spísali kúpnopredajnú zmluvu z majiteľom auta a po mesiaci a pol sa auto pokazilo. Neštarovalo. Diagnostikou sa zistilo, že je chyba v riadiacej jednotke. Chcel by som sa spýtať, či platí záruka aj na jazdené vozidla z bazáru a môžem žiadať opravu vozidla od bývalého majiteľa, alebo ako mám postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle?

(odpoveď odoslaná: 11.09.2019)

Dobrý deň. Aj keď kúpite jazdené auto, neznamená to, že by predávajúci nezodpovedal za vady. V zásade sa však v týchto prípadoch zodpovedá len za vady, ktoré mal predmet kúpy v čase predaja. Na vytknutie takýchto vád a uplatnenie si príslušných nárokov máte 24 mesiacov, avšak ak vytknete vady do 6 mesiacov od kúpy, zakladá sa vyvrátiteľná domnienka, že vady existovali už v čase predaja. V takom prípade by musel predávajúci preukazovať opak.

Odporúčam Vám vady a príslušné nároky uplatniť u predávajúceho čo najskôr. Zašlite mu list, kde vady podrobne opíšete a tiež uplatníte konkrétne nároky z vád (napr. oprava veci, zľava z ceny, odstúpenie od zmluvy, v závislosti od charakteru vady).


Trápi vás "Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle? (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či sa považuje ako skrytá vada mojom prípade a, či by to obstálo aj na súde? Dna 14. 5. 2018 som kupoval malú opel corsu ročník 2008 najazdených 35 000 realnymi kilometrami od známeho, ktorý auto málokedy používal. Za mesiac a pol som s tým najazdil okolo 120km nakoľko sme mali k dispozícii druhého auto. Dna 23. 6. 2018 auto nechcelo naštartovať. Zobrali sme do servisu, kde zistili vážne chyby. Ventily sa podpálili, hydraulické zdviháky odišli, taktiež benzínová pumpa. Samozrejme trebalo vymeniť rozvody a olej. Podľa opravára chybu spôsobila to, že tam niekto nalial nesprávny hustý olej alebo nejaku prísadu. ( Samozrejme to potvrdiť na 100 percent nevedel to iba z praxe) Jednoducho auto bolo nepojazdné a za opravu som zaplatil 1000 eur. Od predávajúceho som chcel vypýtať spolufinancovanie 300eur ale on to odmietol s tým, že on mi pri kúpe povedal, že treba na tom vymeniť olej nakoľko je tam starý olej, že som to nevymenil hneď, je to moja chyba. Pýtam sa od Vás, či má pravdu v tomto prípade aj napriek tomu, že auto sa pokazilo po mesiaci a pol a po prejdených 120km? Tak som s tým bol, že ak to budeme riadne používať, tak na tom vymeníme rozvody aj olej. Ďakujem Vám dopredu za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle?

(odpoveď odoslaná: 03.07.2018)

Dobrý deň, ak v zmluve nemáte napísané to, že je tam starý olej a teda Vás o tom nepoučil, budete mať nárok na zľavu z kúpnej ceny. Je potrebné, aby ste si tuto zľavu uplatnili u neho písomne doporučeným listom. Akékoľvek vady, ktoré sa objavili a ktoré neboli zachytené v zmluve odôvodňujú zľavu z kúpnej ceny. 


Podotázka: Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle? (Občianske právo)

Dobrý deň, vo februári tohoto roku som zakúpil motorové vozidlo. Po asi dvoch mesiacoch som zistil, že mi zateka do auta pravdepodobne cez čelné sklo. Auto som zakúpil od autorizovaného predajcu. V domnení, že sa jedna o skrytú závadu som kontaktoval spomenutý servis, ktorý sa mi vyjadril, že sa nejedná o skrytú závadu a tak mi vzniknutá škoda nebude uznaná. Podotýkam, že sa jedna o automobil vyrobený v roku 2011 a predné sklo bolo menené podľa výrobného čísla v roku 2015. Chcel by som sa Vás opýtať, či mi vzniká nárok na nejaku finančnú kompenzáciu v tomto prípade alebo sa naozaj nejedná o skrytú závadu? Ďakujem.

Odpoveď: Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle?

(odpoveď odoslaná: 10.05.2017)

Dobrý deň, podľa § 597 Občianskeho zákonníka, ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Predávajúci za vadu zodpovedá bez ohľadu na to, či o nej má alebo nemá vedomosť. Vzhľadom na Vami uvádzanú vadu na vozidle a jej opravu v minulosti, možno dôvodne predpokladať, že existovala aj v čase predaja. Ak z tohto dôvodu nemožno vozidlo užívať v nepriaznivom počasí, robí to vec neupotrebiteľnou, čo znamená, že máte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.


Podotázka: Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle? (Občianske právo)

Zdravím, pred 5 dňami sme si s jednym panom bez zmluv vymenili auta. Dohodli sme sa tak, ze ak bude vsetko v pohode, tak sa auta do 2 dni prepisu a navzajom si posleme vyplnene kupno-predajné zmluvy. Hned cestou domov som zistil na aute skrytu vadu v automatickej prevodovke, taktiez mi to zistili v servise. Hned som telefonoval majitelovi auta a vravi, ze nie je si vedomi chyby. Po neustalom vyvolavani a osobnom stretnuti sme sa dohodli, ze auto prepise nasledujuci den na mna a da mi doplatok k autu 500 e na odstranenie poruchy. Ked som ziadal svoje auto naspat, bolo mi povedane, ze je poskodene, ze tam natankoval miesto nafty benzin. Presli Uz 3 dni a auto stale na mna nie je odhlasene a doplatok neuhradeny. Ja som svoje auto na tohto pana uz odhlasil ale doklady mam vo vlastnictve stale. Ako postupovat dalej? Dakujem

Odpoveď: Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle?

(odpoveď odoslaná: 23.04.2017)

Dobrý deň, bez písomne uzavretej zmluvy o prevode vlastníctva k vozidlu účastníci zmluvného vzťahu riskujú, že v prípade sporu, nebudú schopní preukázať obsah záväzku. To je aj Váš prípad. Uzavreli ste zámennú zmluvu, predmetom ktorej boli osobné automobily. V zmysle § 611 Občianskeho zákonníka (OZ), sa na zámennú zmluvu vzťahujú ustanovenia o kúpnej zmluve. V zmysle § 596 a 597 OZ, ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým. Vzhľadom na výskyt technickej vady na vozidle (porucha prevodovky), ste si u Vášho zmluvného partnera uplatnili náhradu vo výške 500,- €, čo je ekvivalent zľavy z kúpnej ceny. Uvedený nárok máte právo uplatňovať v súdnom konaní, avšak bez jeho preukázania relevantnými dôkazmi môže byť Vaša žaloba zamietnutá.


Trápi vás "Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle? (Občianske právo)

Dňa 5. 11. 2016 som uzatvorili kúpno-predajňu zmluvu o kúpe motorového vozidla značky VW. Pri kúpe motorového vozidla predávajúci deklaroval dobrý stav motorového vozidla, bez ďalších investícií. Po troch mesiacoch bežného používania motorového vozidla sa ukázala skrytá vada vozidla, ktorá spôsobila jeho nefunkčnosť a nutnosť opravy. Následná oprava spojky a prevodovky stala 1905, 82 eur. Žiadal som telefonicky predávajúceho o zaplatenie aspoň časti sumy, povedal mi nech mu to pošlem písomne. Zásielku zo žiadosťou som mu poslal 9. 3. 2017 od tohto dátumu so mnou nekomunikuje a zásielku doteraz neprevzal. Prosím o radu ako ďalej postupovať, či mám z právneho hľadiska nárok na zľavu z ceny vozidla. Ďakujem.

Odpoveď: Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle?

(odpoveď odoslaná: 03.04.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 596 a 597 Občianskeho zákonníka, ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým. Na základe uvedeného a v závislosti od obsahu kúpnej zmluvy, resp. od vyhlásenia predávajúceho o technickom stave vozidla, máte právo buď na zľavu z kúpnej ceny podľa rozsahu vady na vozidle alebo aj právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.  


Podotázka: Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle? (Občianske právo)

Ďakujem Vám za odpoveď. Medzičasom sme auto museli dať opraviť pretože ho potrebujeme mať na rakúskych ŠPZ. A bez tejto opravy by nám v AU STK nedali. Oprava nás vyšla na 1500eur. Ako máme teda pokračovať? Poslať reklamáciu s faktúrou za opravu? Alebo výzvu na zaplatenie? Ak by to nechcel zaplatiť tak ako by sa to dalo ďalej riešiť? Cez Vás? Ďakujem za skorú odpoveď

Odpoveď: Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle?

(odpoveď odoslaná: 21.01.2017)

Dobrý deň, teraz je potrebné uplatniť si zľavu z kúpnej ceny u predávajúceho.

Urobte to písomne doporučeným listom.


Podotázka: Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle? (Občianske právo)

Dobry den. Pred 2 mesiacmi som kupoval auto. Pri kupe bolo pocut cudne zvuky z motora ale predavajuci hovoril, ze pracuje v servise a ze su to chyby, ktore su lahko opravitelne. Problem nastal az teraz, ked som vymenil vsetky veci, ktore mi vravel, ze sposobuju ten zvuk z motora. Pred par dnami som siel na odbornu diagnostiku a tam mi povedali, ze motor je pred smrtou, ze je z vnutra rozsypany a ze cochvilu sa rozpadne. Odporucili mi na nom nejazdit. Chcem sa spytat, ci v takom pripade mam pravo na vratenie nejakej ciastky na opravu vozidla alebo ci mam pravo na odstupenie od zmluvy? Po kontaktovani predavajuceho mi ten povedal len tolko, ze on mi nic nezamlcal a ze nic mi neda, ze nijako sa nedohodneme. Nasledne zlozil telefon. Co mozem robit?

Odpoveď: Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle?

(odpoveď odoslaná: 18.01.2016)

Dobrý deň, pri predaji vozidla Vás predávajúci ako kupujúceho bol povinný oboznámiť so všetkými vadami vozidla, o ktorých vedel. Predávajúci však bez ohľadu na vlastnú vedomosť o technických nedostatkoch vozidla, za tieto zodpovedá, ak vyjdú najavo neskôr, teda po uskutočnení predaja. Vzhľadom na skutočnosť, že ste nevedeli, že životnosť motora automobilu už uplynula, pričom sa jedná o vadu, ktorá spôsobuje neužívateľnosť vozidla, máte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a to v zmysle ustanovenia § 597 ods. 1 Občianskeho zákonníka. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako reklamovať skrytú vadu na kúpenom vozidle?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku