Ako postupovať pri nezaplatenom výživnom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako postupovať pri nezaplatenom výživnom

Mam velky dlh na vyzivnom a chcem sa spytat, ci je to mozne splacat to, aby som nesiel do basy.

Odpoveď: Ako postupovať pri nezaplatenom výživnom

Dobrý deň, ak je voči Vám vedené exekučné konanie pre nezaplatené výživné je možné sa s matkou oprávneného (maloletého dieťaťa) dohodnúť na splácaní dlhu mesačnými splátkami. Ak je voči Vám vedené trestné stíhanie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy je možné trestné stíhanie ukončiť alternatívne. Tzn. využiť inštitút podmienečného zastavenia trestného stíhania alebo zmieru. V oboch prípadoch bude trestné stíhanie voči Vašej osobe zastavené a bude Vám uložená povinnosť uhradiť zameškané výživné (zákon nevylučuje možnosť dohody na splátkach). V prípade, že Vaša situácia Vám neumožňuje uhrádzať súdom (alebo dohodou) určené výživné riadne a včas, môžete na súd podať návrh na zníženie výživného z dôvodu podstatnej zmeny pomerov. Súd následne bude zisťovať, či k zmene pomerov od posledného upravovania výživného naozaj došlo a v akom rozsahu. Je možné, že Vám súd vyživovaciu povinnosť zníži (nie je to však možné spätne, zameškané výživné musíte uhradiť). 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako postupovať pri nezaplatenom výživnom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ak môj bývalý manžel neplatil výživné a teraz bol za to podmienečne odsúdený, či je možné s ním uzatvoriť dohodu o splátkach potvrdenú u notára, aby toto splácal a ak by toto výživné ešte v lehote podmienky nestihol celé zaplatiť, či mu aj tak hrozí basa alebo súd potom túto jeho snahu zaplatiť zameškané výživné zoberie do úvahy. Môj bývalý manžel poberá predčasný dôchodok vo výške 270 € a z toho mu exekútor strháva na bežne výživné sumu 117 € a z tejto sumy by mi ešte navyše po dohode posielal 50 € mesačne ako zameškané výživné. Ďakujem a s pozdravom Tvarošková.

Odpoveď: Ako postupovať pri nezaplatenom výživnom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.07.2019)

Dobrý deň, 

ak je výživné predmetom exekúcie a Vášmu bývalému manželovi sú vykonávané zrážky z dôchodku, tieto zrážky môžu byť vykonávané len podľa ustanovení exekučného poriadku. 

Ak by ste chceli s bývalým manželom uzatvoriť ďalšiu dohody o tom, že zo zvyšnej sumy Vám bude ešte splácať 50 € táto dohoda by bola zo zákona neplatná. Dohodu o zrážkach podľa §  551 Obč. zákonníka možno uzatvoriť platne len vtedy, ak zrážky nebudú vyššie ako pri výkone rozhodnutia, teda pri exekúcii.  

Podľa § 39  Obč. zákonníka platí, že "neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom."

V prípade, že otec dieťaťa nesplatí výživné, môžete podať podnet na premenu podmienečného trestu na nepodmienečný, ale súd okolnosť, že výživné spláca aj keď cestou exekúcie bude brať do úvahy.

Možnosťou pre Vás je podať žiadosť o náhradné výživné na príslušný úrad práce.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk