Máte
otázku?

Ako postupovať, ak ma obvinili z trestného činu Zanedbania povinnej výživy?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešov
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako postupovať, ak ma obvinili z trestného činu Zanedbania povinnej výživy?

Mám problém. Bolo voči mne vznesené obvinenie za neplatenie výživného. Býv. manželka na mňa podala trestne oznámenie za neplatenie na dcéru. Mame spolu dve deti. Deti však mame rozdelené súdom a ona taktiež neprispieva na syna, o ktorého sa starám a žiada za to isté obdobie od kedy je syn pri mne. Mame navyše spísanú dohodu, ktorá je na súde o rovnosti s výživným, ak by sme mali deti rozdelené. Ona sa odvoláva na rozhodnutie súdu z roku 2012, keď boli ešte obe deti v jej starostlivosti (na, ktoré som normálne prispieval) Odvtedy sa však udiali veci a súd mi najskôr vo februári 2014 v rámci pred. opatrenia zveril syna, ktoré ale dva mesiace po tomto zrušil, lebo sme spísali tu dohodu, kde si dieťa môže vybrať, u ktorého z rodičov chce byt. A tak syn býval pri mne ešte pol roka a potom ho zlanárila matka znova k sebe. Ale len na necelý školský rok, pretože jej bol riadne súdnou cestou odobratý v lete 2015 a mne zverený v rámci predb. opatrenia súdu. Syn je pri mne už dva roky a ona si žiada na dcéru za tieto dva roky, aj keď sama neprispela mne na syna ani cent. V decembri 2016 padlo rozhodnutie súdu do trvalej starostlivosti syna ku mne a aj určenie výšky výživného matke ale ona sa odvolala. A takto sa to ťahá už roky. Čo mám robiť? Vopred ďakujem za každú radu a pomoc.

Odpoveď: Ako postupovať, ak ma obvinili z trestného činu Zanedbania povinnej výživy?

Dobrý deň, ako Vy, tak i Vaša bývalá manželka, ste povinní dodržiavať vykonateľné rozhodnutie súdu, v ktorom bola upravená vyživovacia povinnosť. Ak Vám bola súdnym rozhodnutím určená vyživovacia povinnosť k Vašej dcére, ste povinný ju hradiť. Plnenie svojej vyživovacej povinnosti nemôžete podmieňovať splnením povinnosti zo strany Vašej bývalej manželky. Ak Vaša bývalá manželka vyživovaciu povinnosť k druhému dieťaťu neplní, môžete sa domáhať núteného výkonu súdneho rozhodnutia. V zmysle § 44 Civilného mimosporového poriadku totiž platí, že rozsudky o výživnom sú vykonateľné jeho doručením. Pri trestnom čine Zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona možno využiť inštitút účinnej ľútosti, v zmysle ktorej trestnosť trestného činu zaniká vtedy, ak trestný čin Zanedbania povinnej výživy nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať, ak ma obvinili z trestného činu Zanedbania povinnej výživy?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku