Máte
otázku?

Ako podať návrh na výkon súdneho rozhodnutia?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Prešov

Otázka: Ako podať návrh na výkon súdneho rozhodnutia?

Dobrý deň, rád by som sa vás opýtal, ako mám podať návrh na súd, čo by mal obsahovať a aký je poplatok. Ide mi o úpravu styku s neplnoletými deťmi, pretože moja manželka nechce, aby som sa s nimi stretával tak, ako určil súd. Manželka ma zároveň očierňuje pred deťmi a vytvára scény, v dôsledku ktorých sa mi deti postupne vyhýbajú. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako podať návrh na výkon súdneho rozhodnutia?

Dobrý deň, podľa § 376 Civilného mimosporového poriadku, ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľný exekučný titul, môže oprávnený podať návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia. Rozhodnutím sa rozumie rozhodnutie, ktorým bola upravená starostlivosť o maloletého, styk s maloletým alebo iná ako peňažná povinnosť vo vzťahu k maloletému. Návrh má obsahovať základné náležitosti, a to ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje podpis. Súčasne v návrhu opíšte Vašu situáciu, t.j. že Vám zo strany manželky nie je umožnené stretávať sa s deťmi tak, ako to určil súd. Konanie je oslobodené od súdneho poplatku.

Trápi vás "Ako podať návrh na výkon súdneho rozhodnutia?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako podať návrh na výkon súdneho rozhodnutia? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň. Môžem sa brániť proti exekúcii podaním námietok, ak bol dlh splatený pred upovedomením o začiatku exekúcie, čo dokazujú príjmové doklady? Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať návrh na výkon súdneho rozhodnutia?

(odpoveď odoslaná: 14.01.2016)

Dobrý deň, splatenie dlhu spôsobuje zánik nároku, ktorý je predmetom vymáhania v exekučnom konaní. Podľa § 50 ods. 1 Exekučného poriadku, ako povinný môžete vzniesť u exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. Tieto námietky musíte riadne odôvodniť, pričom sa odvolajte na príjmové doklady, ktoré svedčia o splnení Vášho peňažného záväzku a tieto vo fotokópii priložte. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako podať návrh na výkon súdneho rozhodnutia?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.