Ako ohlásiť uzavretie manželstva vo Veľkej Británii?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako ohlásiť uzavretie manželstva vo Veľkej Británii?

Na akých úradoch na Slovensku je potrebné ohlásiť uzavretie manželstva v UK s cudzincom? Je potrebné to ohlásiť na slovenskej matrike? Ako treba postupovať?

Odpoveď: Ako ohlásiť uzavretie manželstva vo Veľkej Británii?

Dobrý deň, podľa § 23 zákona o matrikách, narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali na území cudzieho štátu, sa zapisujú do osobitnej matriky. Zápis sa vykoná na základe písomnej žiadosti; k žiadosti musia byť priložené doklady potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike. Zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom, dokladu o štátnom občianstve Slovenskej republiky, zápisu o narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtí spísaného zastupiteľským úradom alebo matričným úradom, alebo na základe inej listiny, alebo iného obdobného dôkazu matričnej udalosti. Žiadosť sa podáva na

a) zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,

b) matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt,

c) matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt, alebo

d) ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk