Ako napadnúť darovaciu zmluvu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislavský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 12. 8. 2016

Otázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu pri riešení našej rodinnej situácie. Jedná sa o dedičstvo - konkrétne rodinný dom po starých rodičoch. Moja mama je väčšinovou vlastníčkou - vlastní 6/8 domu (babka jej darovala svoju časť za doopatrovanie), jej sestra vlastní 1/8 domu a 2 deti ďalšej sestry, ktorá zomrela, vlastnia 1/8 spoločne domu (dedičstvo po dedkovi). Babka pred 3 rokmi zomrela a mama sa rozhodla, že ostatných vlastníkov osloví ohľadom vysporiadania. Musím ešte podotknúť, že rodinný dom sme opravili a prerobili my na naše náklady i energie platíme my (poplatky za elektromer, plynomer). V dome momentálne nikto nebýva. Mama chcela ako väčšinový vlastník vyplatiť ostatných vlastníkov z domu v pôvodnom stave (tento stav pred rekonštrukciou máme nahratý i na kamere), ale títo s tým nesúhlasia. Akým spôsobom sa dá uvedená situácia riešiť? Chcela by som mame pomôcť, nakoľko všetka starostlivosť a investície sú na mojej mame, ostatní spoluvlastníci nikdy nepriložili ruku k dielu. Boli by sme radi, aby sa uvedená situácia vyriešila. Má mama ako väčšinový vlastník väčšie právo na odkúpenie? Pomohol by posudok súdneho znalca? Ako by rozhodol súd? Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Dobrý deň, žiadny, ani väčšinový spoluvlastník nemá väčšie právo na odkúpenie nehnuteľnosti. Vo všeobecnosti sa však postupuje tak, že sa podieloví spoluvlastníci dohodnú, že sa výlučným vlastníkom nehnuteľnosti stane väčšinový spoluvlastník. V takom prípade bude musieť Vaša mama vyplatiť ostatným spoluvlastníkom primeranú náhradu za ich podiel. Táto náhrada (ak sa nedokážu dohodnúť) sa počíta z hodnoty nehnuteľnosti v čase uzatvorenia dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníci. Tzn. z hodnoty po rekonštrukcii domu. K tejto rekonštrukcii si Vám dovoľujem zároveň uviesť, že ak Vaša mama zrekonštruovala nehnuteľnosť bez súhlasu a vedomia ostatných spoluvlastníkov, tak jej vzniká nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia (tento nárok jej vzniká zrušením podielového spoluvlastníctva). Výšku bezdôvodného obohatenia v takomto prípade predstavuje suma, o ktorú sa zvýšila hodnota podielu ostatných spoluvlastníkov. Vzhľadom na vyššie uvedené, vzniká situácia, kedy je Vaša mama povinná vyplatiť ostatným spoluvlastníkom primeranú náhradu z ceny nehnuteľnosti po rekonštrukcii, zároveň jej však vzniká nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorý je vo výške zhodnotenia podielov ostatných spoluvlastníkov. Tzn. že v konečnom dôsledku bude Vaša mama vyplácať iba hodnotu podielu približne vo výške nehnuteľnosti v pôvodnom stave. Odporúčam Vám na základe týchto skutočností pokúsiť sa dohodnúť s ostatnými spoluvlastníkmi dohodnúť na výšku odplaty za ich podiel po zohľadnení rekonštrukcie a bezdôvodného obohatenia. Na otázku, ako by dopadol súd nie je možné odpovedať. Závisí to na mnohých faktoroch, ktoré nie je možné vopred posúdiť. Rovnako takéto konania patria medzi najzdĺhavejšie z dôvodu zložitého dokazovania (potreba vykonania znaleckého dokazovania).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk