Máte
otázku?

Ako môže poškodený zabrániť trestnému stíhaniu pre trestný čin ublíženia na zdraví?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešov

Otázka: Ako môže poškodený zabrániť trestnému stíhaniu pre trestný čin ublíženia na zdraví?

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či hrozí trest pri neúmyselnom ublížení na zdraví. Moja známa si chcela podrezať žily, jej manžel sa jej v tom snažil zabrániť, avšak nešťastným spôsobom skončil s nožom v bruchu. Známa si nič nepamätá, mala v krvi 0,68 promile alkoholu. Ako sa to bude riešiť? Môžu ju odsúdiť, ak nebol podaný trestný oznámenie a išlo o neúmyselné ublíženie na zdraví?

Odpoveď: Ako môže poškodený zabrániť trestnému stíhaniu pre trestný čin ublíženia na zdraví?

Dobrý deň, v zmysle § 211 ods. 1 Trestného poriadku (TP), trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 157 a 158 Trestného zákona (TZ) proti tomu, kto je vo vzťahu k poškodenému osobou, voči ktorej by mal poškodený ako svedok právo odoprieť výpoveď, možno začať a v už začatom trestnom stíhaní pokračovať iba so súhlasom poškodeného. V takom vzťahu je aj manžel a manželka. Ustanovenia § 157 a 158 TZ obsahujú práve skutkové podstaty trestných činov ublíženia na zdraví z nedbanlivosti (neúmyselne), čo je aj prípad Vašej známej. Pre začatie trestného stíhania, resp. jeho pokračovanie, preto bude potrebný súhlas manžela Vašej známej (poškodeného).

Trápi vás "Ako môže poškodený zabrániť trestnému stíhaniu pre trestný čin ublíženia na zdraví?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako môže poškodený zabrániť trestnému stíhaniu pre trestný čin ublíženia na zdraví? (Trestné právo)

Dobrý deň, máme problém v tom zmysle, že moja mama udrela susedu po chrbte a vyhrážala sa jej, že ju zaškrtí. Samozrejme, všetko počuli aj policajti, ktorí ju vzali so sebou. Spomenutá suseda sa však vôbec nedostavila na políciu, aby podala trestné oznámenie. Keď som sa pýtal, či je možné držať moju mamu v zadržaní, ak sa uvedená suseda nedostavila na políciu, jeden z policajtov mi povedal, že aj tak môže začať stíhanie, pretože policajti urobili nejaký úradný záznam. Mohli by ste mi to, prosím, vysvetliť? Veľmi pekne vám ďakujem.

Odpoveď: Ako môže poškodený zabrániť trestnému stíhaniu pre trestný čin ublíženia na zdraví?

(odpoveď odoslaná: 30.06.2018)

Dobrý deň,

policajt mal pravdu. Orgány činné v trestnom konaní, teda polícia a prokuratúra sú povinné prešetriť všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedeli, inak povedané nepotrebujú podanie trestného oznámenia. V trestnom práve existuje inštitút súhlasu poškodeného, ktorý spočíva v tom, že osobu možno stíhať len, ak na toto stíhanie dá súhlas poškodený, ale to sa vzťahuje len na trestné činy medzi blízkymi osobami. Príslušný policajt teraz bude skúmať, či boli naplnené znaky skutkovej podstaty trestného činu a rozhodne, ako sa bude ďalej postupovať. Odporúčam Vám zvoliť si obhajcu, aby Vašu matku zastupoval.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako môže poškodený zabrániť trestnému stíhaniu pre trestný čin ublíženia na zdraví? (Trestné právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal: Podľa ktorého zákona je laický záchranca - osoba, ktorá poskytuje prvú pomoc druhej osobe v ohrození života či zdravia - chránená, ak svojím konaním spôsobí ujmu na zdraví? Ako príklad uvediem zlomené rebrá pri oživovaní alebo trvalé poškodenie chrbtice pri evakuácii osoby z nebezpečného prostredia, napríklad z horiaceho auta. Chápem vyšší morálny princíp, ale chcel by som poznať aj zákon, ktorý o tom hovorí. Bohužiaľ, taký som nenašiel. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Ako môže poškodený zabrániť trestnému stíhaniu pre trestný čin ublíženia na zdraví?

(odpoveď odoslaná: 09.04.2017)

Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 179 Trestného zákona je neposkytnutie pomoci osobe v nebezpečenstve smrti alebo ak javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, ak osoba môžu túto pomoc poskytnúť bez toho, aby sa sám dostal do nebezpečenstva, trestné. Tzn. že zákon Vám ukladá povinnosť v takých situáciach poskytnúť prvú pomoc. Následne podľa ustanovenia § 28 Trestného zákona upravuje okolnosť vylučujúcu protiprávnosť konania, tým je výkon práva a povinnosti. Tzn. že ak by ste mu pri poskytnutí prvej pomoci spôsobili aj iné zranenie (ktoré by inak mohlo byť trestným činom) toto Vaše konanie by nebolo trestné. Rovnako za určitých okolností by bolo možné aplikovať i ďalšiu okolnosť vylučujúcu protiprávnosť konania, a to krajnú núdzu. Zároveň by sa v rámci každého súdneho konania (či už trestného alebo civilného) skúmalo aj Vaše zavinenie.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako môže poškodený zabrániť trestnému stíhaniu pre trestný čin ublíženia na zdraví?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.