Máte
otázku?

Aké sú následky vzdania sa dedičstva?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Prešov

Otázka: Aké sú následky vzdania sa dedičstva?

Dobrý deň. Pred 2 mesiacmi nam zomrela mamka. Sme 4 súrodenci. Spolu s otcom vlastnili byt a garáž. Mamka po svojom otcovi zdedila pozemky. Dnes bol otec prvy krat u notárky a tá mu poradila, aby sme sa všetci vzdali dedičstva v prospech otca. Čo nám z toho vyplýva ak sa vzdáme dedičstva po mamke? Ak zomrie otec a všetko napíše na jednu osobu, budeme mať nárok na dedičstvo po mamke? Ďakujem velmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Aké sú následky vzdania sa dedičstva?

Dobrý deň, ako dedičia sa v dedičskom konaní môžete dohodnúť, že dedičstvo nadobudne len jeden z dedičov, napr. Váš otec. Akým spôsobom naložíte s dedičstvom, je na vašom rozhodnutí. V prípade, že sa rozhodnete prenechať všetok majetok z dedičstva svojmu otcovi, stane sa ten jeho výlučným vlastníkom. To znamená, že bude oprávnený s týmto majetkom voľne disponovať a teda ho aj previesť na ktorúkoľvek tretiu osobu. Po smrti vášho otca bude predmetom dedičstva len majetok, ktorý v čase smrti vlastnil. 

Trápi vás "Aké sú následky vzdania sa dedičstva?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Aké sú následky vzdania sa dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
pred rokom mi zomrel syn. Ešte nám neprebehlo dedičské konanie. Chcem sa spýtať, či môžem dedičstvo odmietnuť. Vlastnil iba staršie auto značky Fabia. Mal úver v sporiteľni. Dediči sme traja mama otec a manželka. Aké následky nás potom čakajú. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Aké sú následky vzdania sa dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 12.05.2022)

Dobrý deň, podľa zákona môže dedičstvo dedič odmietnuť v lehote jedného mesiaca odkedy bol o tomto svojom práve upovedomený zo strany súdu (notára). Ak uvedená lehota ešte neuplynula, môžete tak urobiť písomne alebo ústne. Takéto odmietnutie však musí byť bez podmienok a bez akýchkoľvek výhrad, pričom je možné odmietnuť dedičstvo len ako celok, t.j. majetok aj dlhy. Súčasne platí, že odmietnutie je neodvolateľné a jeho účinky sa vzťahujú aj na majetok, ktorý sa môže objaviť v budúcnosti. To znamená, že dôsledkom odmietnutia dedičstva po poručiteľovi už nebudete nikdy dediť. 


Podotázka: Aké sú následky vzdania sa dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň.
Prosím po prababke sa všetci priamy dediči vzdali dedičstva, asi ho odmietli. Oslovil ma jeden pán, že na moju prababku je písaný podiel v pozemku a chce ho odkúpiť, aby vysporiadal pozemok.
Chcel som otvoriť dedičské konanie no prišlo mi vyrozumenie, že keď sa priamy dediči vzdali dedičstva tak prepadlo štátu. Je možné nejakým spôsobom dostať naspäť pozemok? Ďakujem.

Odpoveď: Aké sú následky vzdania sa dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 24.02.2020)

Dobrý deň, ak Vám oznámili, že dedičstvo pripadlo štátu ako odúmrť, znamená to, že v čase dedičského konania notár nemal vedomosť o žiadnych ďalších dedičoch.  Tým bolo v minulosti dedičské konanie právoplatne ukončené. Na takéto prípady (opomenutie oprávneného zákonného dediča) však Občiansky zákonník pamätá. Oprávnený dedič sa môže domáhať vydania svojho zákonného dedičského podielu. To je však možné iba v lehote 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia o dedičskom konaní, nakoľko sa aj toto právo dediča (vrátane vlastníckeho práva k nehnuteľnosti) premlčí vo všeobecnej trojročnej lehote. Ak táto lehota už uplynula, právo oprávneného dediča na dedičstvo je premlčané.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Aké sú následky vzdania sa dedičstva?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku