Máte
otázku?

Do kedy si môže poškodený žiadať odškodné?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešov

Otázka: Do kedy si môže poškodený žiadať odškodné?

Dobrý deň, zaujímalo by ma, do akej doby po súde, v prípade trestného stíhania a obvinenia z ublíženia na zdraví, môže poškodený požiadať o odškodnenie. Je možné, že sa to môže uskutočniť aj po troch rokoch, počas ktorých sa nič nedeje a až potom sa začne riešiť? Ďakujem.

Odpoveď: Do kedy si môže poškodený žiadať odškodné?

Dobrý deň, poškodený si môže uplatniť náhradu škodu aj v prebiehajúcom trestnom stíhaní, najneskôr však do skončenia vyšetrovania. Náhradu škody však môže uplatňovať aj v civilnom súdnom konaní (súdnou žalobou na miestne príslušnom okresnom súde). Uplatnením náhrady škody, či už v trestnom konaní alebo civilnom konaní, premlčacia doba od tohto uplatnenia po dobu konania neplynie. Inak sa právo na náhradu škody, ak ide o škodu na zdraví, premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. 

Trápi vás "Do kedy si môže poškodený žiadať odškodné?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Do kedy si môže poškodený žiadať odškodné?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava