POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Aká je doba premlčania trov konania?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Prešov

Otázka: Aká je doba premlčania trov konania?

Dobrý deň, mám súdne rozhodnutie o povinnosti zaplatiť mi pohľadávky a tiež náhradu nákladov konania. Koľká je premlčacia doba na náhradu nákladov konania? Je to tiež 10 rokov? Ďakujem.

Odpoveď: Aká je doba premlčania trov konania?

Dobrý deň, podľa § 110 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Desaťročnej premlčacej dobe teda podliehajú všetky práva a nároky, ktoré sú obsiahnuté vo výrokoch súdneho rozhodnutie, teda aj právo na náhradu trov konania.

Trápi vás "Aká je doba premlčania trov konania?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Aká je doba premlčania trov konania? (Vymáhanie pohľadávok)

Mojej nebohej mame bolo v roku 2013 súdom určené uhradiť náklady konania právnemu zástupcovi. Mama zomrela v roku 2016. Počas dedičského pojednávania, ktoré následne prebiehalo, nebolo spomenuté, že táto dlžnosť existuje. Dnes, v roku 2020, mi prišla už na moje meno od právnika výzva na úhradu. Ako je to, prosím, možné? O ničom takom som nevedela. Ako mám postupovať? Mám to uhradiť, alebo existuje možnosť nejakého odvolania?

Odpoveď: Aká je doba premlčania trov konania?

(odpoveď odoslaná: 12.06.2020)

Dobrý deň,
samotná skutočnosť, že dlh Vašej mamy nebol zahrnutý v dedičskom konaní nespôsobuje jeho zánik a nespôsobuje ani to, že nemusíte tento dlh uhradiť (ak ste jediným dedičom Vašej mamy).

Premlčacia doba na vymáhanie súdom priznaného nároku na náhradu trov konania je podľa ustanovenia § 110 Občianskeho zákonníka 10 rokov. Ide totiž o právo, ktoré je priznané súdnym rozhodnutím.

Tzn. že napriek tomu, že dlh nebol uvedený v dedičskom konaní a napriek tomu, že už uplynulo približne 7 rokov, tento nárok veriteľa je v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka daný.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Aká je doba premlčania trov konania? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pán Dr. Ficek. Dnes, t. j. 17. 12. 2018, mi z Krajského súdu v Bratislave, z justičnej pokladnice prišlo päť výziev tohto znenia: 1. Právoplatným a vykonateľným uznesením Okresného súdu v Nitre, z 01. 07. 1997, Vám bolo uložené uhradiť súdnu pohľadávku vo výške 141,07 EUR ako trovy za právne služby - zostatok. 2. Právoplatným a vykonateľným uznesením Okresného súdu v Nitre z 17. 06. 1997, Vám bolo uložené uhradiť súdnu pohľadávku vo výške 23,23 EUR ako trovy trestného konania - zostatok. 3. Právoplatným a vykonateľným uznesením Okresného súdu v Nitre z 08. 01. 2001, Vám bolo uložené uhradiť súdnu pohľadávku vo výške 223,72 EUR ako trovy za právne služby - zostatok. 4. Právoplatným a vykonateľným uznesením Okresného súdu Bratislava III. z 19. 06. 1998, Vám bolo uložené uhradiť súdnu pohľadávku vo výške 26,55 EUR ako trovy trestného konania. 5. Právoplatným a vykonateľným uznesením Okresného súdu Bratislava III. z 12. 08. 2003, Vám bolo uložené uhradiť súdnu pohľadávku vo výške 53,11 EUR ako trovy trestného konania. Vzhľadom na to, že tieto pohľadávky sú staršie ako 10 rokov, môžem podať námietku premlčania? Ak áno, existuje vzor takejto námietky? Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď. S úctou, Martin.

Odpoveď: Aká je doba premlčania trov konania?

(odpoveď odoslaná: 18.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
V uvedenom prípade platia ust. zákona o o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

Keďže sa jedná o pohľadávky staršie ako 10 rokov, sú už premlčané. 

Odporúčame napísať doporučený list na justičnú pokladnicu ku všetkým podaniam, že pohľadávky považujete za premlčané a vznášate námietku premlčania. V liste uvediete čísla konaní ako ste ich uviedli v otázke.


 

 


Podotázka: Aká je doba premlčania trov konania? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prajem, Dna 22. 12. 2016 mi bolo správoplatnené súdne rozhodnutie vo veci zverenia mal. dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (čiže mňa) a súd zároveň rozhodol, že matka ako aj otec sú povinní nahradiť trovy konania vo výške 50%. (Keďže súdne konanie bolo začaté na základe podnetu UPSVaR). Rozhodnutie o trovách konania nadobudlo vykonateľnosť dna 10. 1. 2017. Po správoplatnení tohto rozsudku som sa v priebehu januára a februára 2017 niekoľko krát pokúšala telefonicky zistiť o akú výšku trov konania sa konkrétne jedna a aké sú moje možnosti na zaplatenie, ale žiaľ odpoveď som nikdy nedostala s odôvodnením, že spis sa nachádza na mzdovej učtárni a pani na súde, s ktorou som telefonicky komunikovala sa mi nevedela vyjadriť a ubezpečila ma, že v blízkej dobe mi bude doručené rozhodnutie o výške trov konania a ja budem mať možnosť do 15-tich dni sa k rozhodnutiu vyjadriť poprípade sa voči rozhodnutiu aj odvolať. Rozhodnutie o výške trov konania mi bolo doručené až 14. 11. 2017. Následne som v lehote 15-tich dni a to 23. 11. 2017 písomne požiadala súd o vystavenie splátkového kalendára z dôvodu nedostatku financií na zaplatenie celej sumy naraz, keďže som bola zamestnaná len na 50% úväzok. Žiaľ k dnešnému dňu mi zo súdu neprišlo žiadne vyjadrenie a, keďže už čoskoro uplynie rok od zaslania mojej žiadosti na súd neviem ako by som mala v danej situácii postupovať. Tiež je pre mňa asi zle, že som potvrdenie čiže podací lístok o zaslaní žiadosti na súd niekam založila alebo už asi aj zahodila a nemám o tom dôkaz. Preto som sa rozhodla Vás touto cestou požiadať a radu. Ďakujem za skorú odpoveď a prajem príjemný zvyšok dna. S pozdravom L. 

Odpoveď: Aká je doba premlčania trov konania?

(odpoveď odoslaná: 20.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Konanie vo veciach starostlivosti o maloletých je oslobodené od platenia súdny poplatkov.

Zrejme bolo vo veci nariadené znalecké dokazovanie a preto ste boli zaviazaná k úhrade trov konania vo výške 50 %. Ak je to tak, môže sa jednať o sumu cca po 100 - 200 € pre Vás a pre Vás a rovnakú sumu pre otca dieťaťa.

Odporúčame kontaktovať súd písomne a požiadať o rozhodnutie vo veci, prípadne najprv kontaktujte informačné centrum príslušného súdu. Je možné, že pohľadávka už bola odstúpená tzv. justičnej pokladnici, ktorej funkciu vykonáva Krajský súd v Bratislave, ktorý môžete kontaktovať, nakoľko tento rozhoduje o možnosti splátok. Posielame aj link : https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_101.

Z príslušného okresného súdu, kde ste posielali žiadosť o splátky Vám odpovedať nebudú.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Aká je doba premlčania trov konania?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.