Máte
otázku?

Zmluva o obchodnom zastúpení


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Banská Bystrica

Otázka: Zmluva o obchodnom zastúpení

V zmluve o obchodnom zastúpení, uzavretej podľa ustanovenia § 652 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zastúpeným a obchodným zástupcom, je nasledujúci odstavec:

"4. Obchodný zástupca, ktorý absolvuje školenia organizované zastúpeným s cieľom získania odborných vedomostí a zručností v oblasti realít a obchodovania s nimi, nesmie po dobu trvania zmluvného vzťahu so zastúpeným a rok po jeho skončení pracovať ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba pre inú fyzickú alebo právnickú osobu s konkurenčným predmetom činnosti vo vzťahu k zastúpenému, ktorá má porovnateľné postavenie na relevantnom trhu (s prihliadnutím na všetky komparačné kritériá), a to pod hrozbou peňažnej sankcie do výšky 6.640 €."

Ak obchodný zástupca (OZ) neabsolvoval školenia organizované zastúpeným alebo zastúpený vôbec neorganizoval takéto školenia, je daná sankcia vymáhateľná, v prípade ak by OZ pracoval po skončení zmluvy o obchodnom zastúpení skôr ako rok pre inú fyzickú alebo právnickú osobu s konkurenčným predmetom činnosti vo vzťahu k zastúpenému? Ďakujem.

Odpoveď: Zmluva o obchodnom zastúpení

Dobrý deň

jedná sa o tzv. konkurenčnú doložku. Podľa § 672a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník: “1) V zmluve možno písomne dohodnúť, že obchodný zástupca nesmie najdlhšie dva roky po skončení zmluvy na určenom území alebo voči určenému okruhu zákazníkov na tomto území vykonávať na vlastný alebo cudzí účet činnosť, ktorá bola predmetom obchodného zastúpenia, alebo inú činnosť, ktorá by mala súťažnú povahu voči podnikaniu zastúpeného. 2) V prípade pochybností môže súd konkurenčnú doložku, ktorá by obmedzovala obchodného zástupcu viac, ako vyžaduje potrebná miera ochrany zastúpeného, obmedziť alebo vyhlásiť za neplatnú.”

 

 

Trápi vás "Zmluva o obchodnom zastúpení" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zmluva o obchodnom zastúpení" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.