Rozhodnutie o zmene výšky výživného


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Rozhodnutie o zmene výšky výživného

Prosím Vás čo znamená, že súd návrh navrhovateľky vo zvyšnej časti zamieta, keď mám rozsudok o zmene výšky výživného.

Odpoveď: Rozhodnutie o zmene výšky výživného

Dobrý deň. V súdnom konaní musí súd rozhodnúť o celom predmete konania. Pritom ak išlo o konanie, predmetom ktorého bola zmena výšky výživného, súd musel rozhodnúť o celej novonavrhovanej sume výživného.

Preto ak ste napríklad mali pôvodné výživné určené sumou 100 € a na základe návrhu ste teraz žiadali zmenu na 300 €, ale súd priznal iba 200 €, tak v prevyšujúcej časti 100 € (navrhovaných 300 € mínus priznaných 200 € je zvyšok 100 €) návrh zamietol.

Ak máte v rozhodnutí výrok, podstatou ktorého je to, že sa zvyšok návrhu zamieta, znamená to, že súd nevyhovel návrhu tak, ako bol podaný na súd, ale vyhovel návrhu len v určitej jeho časti. Zvyšok návrhu preto musel samostatným výrokom zamietnuť. Vám, ako čiastočne neúspešnej strane, potom vznikám možnosť sa voči tomuto čiastočnému zamietnutiu odvolať v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk