'

Zdedenie dlhu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trenčiansky
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 21. 3. 2017

Otázka: Zdedenie dlhu

Nás brat spolu s matkou mal pôžičku, ktorú riadne splácal, avšak zomrel pár mesiacov po matke. Zostala nesplatená pôžička. Až teraz sme sa dozvedeli, že tam bol aj ručiteľ, ktorý chce po nás, aby sme ju splatili my, ako jeho súrodenci. Chceme sa opýtať, kto ma splatiť túto púžíčku. Táto pôžička nebola predmetom dedičského konania. Ďakujeme.

Odpoveď: Zdedenie dlhu

Dobrý deň,

zdedenie dlhov upravuje § 470 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého: dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva aj za poručiteľove dlhy, ktoré na dediča prešli smrťou poručiteľa. Ak je dedičov viac, zodpovedajú za dlhy podľa toho, čo z dedičstva nadobudli k celému dedičstvu.

Ak ste preto zdedili poručiteľov majetok, zodpovedáte do výšky jeho ceny aj za dlhy poručiteľa. Nič na tom nemení to, že tento dlh nebol prejednaný v konaní o dedičstve. Ako totiž aj z uvedeného ustanovenia vyplýva, dlhy poručiteľa prechádzajú na dedičov jeho smrťou, nie až právoplatným rozhodnutím súdu alebo notára ako súdneho komisára. 

Ak teda v danom prípade ručiteľ uhradil zostatok dlhu za poručiteľa, má právo domáhať sa aby mu poručiteľovi dedičia až do výšky ceny nadobudnutého dedičstva nahradili to, čo ručiteľ plnil za dlžníka.  V prípade, ak poručiteľovi dedičia túto povinnosť dobrovoľne nesplnia, môže sa domáhať ručiteľ splnenia tejto povinnosti poručiteľovmi dlžníkmi žalobou na súde.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zdedenie dlhu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám prosbu ohľadom dedičstva po otcovi som zdedil účet v banke, na ktorom nie je nič okrem debetu. Otec nemal nič, žiadny majetok ani peniaze. Chcem sa len opýtať, či má banka právo odo mňa žiadať vyplatiť ten debet.

Odpoveď: Zdedenie dlhu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2019)

Dobrý deň, v rozhodnutí o dedičstve musí byť uvedené čo všetko ste zdedili a rovnako hodnota dedičstva. Ak ste nezdedili nič iné a hodnota dedičstva je nulová, resp. záporná nakoľko ste zdedili iba tento dlh, nemôže od Vás banka žiadať jeho vyplatenie. Podľa § 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí: "Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.". Iba ak ste v dedičstve nadobudli nejaký majetok, hodnotu, zodpovedáte do výšky tejto hodnoty za otcove dlhy a teda aj za debet na účte. Dedič má právo aj odmietnuť dedičstvo. To by som Vám odporúčal, ak nemá žiadnen majetok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk