Máte
otázku?

Závet


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Banská Bystrica

Otázka: Závet

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či môžem svoj vlastnoručne písaný závet overiť na matrike. Mám ešte jednu otázku. Ak som zdedil podiel z bytu po otcovi v rámci dedičského konania a som ženatý, môžem sa tohto podielu zriecť v prospech môjho brata v záveti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Závet

Dobrý deň,
podpis na závete spísaného vlastnou rukou nemusíte overovať na matrike, ale môžete.

Podľa ust. § 476a/ Obč. zákonníka platí :

"Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný."

Odporúčame však závet spísať u notára, ktorý ho zaregistruje do centrálneho registra závetov a tak v prípade Vášho úmrtia máte istotu, že sa závet nájde.

Ďalej sa v otázke pýtate, či sa môžete bratovi odkázať spoluvlastnícky podiel na byte v prospech brata, hoci ste boli ženatý /zrejme už nie ste/. Deti zrejme nemáte /v otázke to nespomínate/. Uvádzame to z dôvodu, že podľa ust. § 479 Obč. zákonníka platí :

"Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

Áno, môžete spoluvlastnícky podiel odkázať závetom bratovi. Riešením je tiež, aby ste predemtný podiel previedli na brata darovacou zmluvou už teraz s Vašim dožitovným právom bývania a užívania predmetného bytu. Následne predmetný podiel na byte nebude predmetom dedenia.

 

Trápi vás "Závet" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Závet (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať, ako riešiť problém týkajúci sa dedičského konania. Moja nevlastná teta (otcova nevlastná sestra) nechala závet, v ktorom svoj celý majetok odkázala mne, jej synovcovi. Teta nebola vydatá, bola bezdetná a jej brat je už tiež nebohý. Aj rodičia sú už nebohí. Notárka počas dedičského konania preveruje všetky potenciálne skupiny dedičov a momentálne je pri štvrtej skupine. Chcel by som sa opýtať, či je preverovanie všetkých skupín dedičov nutné, keď bol zanechaný závet. Dedičské konanie sa vlečie už 8 mesiacov. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, D.

Odpoveď: Závet

(odpoveď odoslaná: 13.02.2024)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že vaša teta ako poručiteľ nemala deti, nebola vydatá. Ak teta spísala závet, mohla určiť za závetného dediča kohokoľvek, lebo nemala neopomenuteľných dedičov, ktorými sú len deti či už vlastné alebo osvojené. Ak závet spĺňa všetky zákonom stanovené náležitosti, hlavne ak bol spísaný formou notárskej zápisnice a uložený v centrálnom registry závetov,  potom sme názoru, že postup notára nie je správny.

Odporúčam resp. možnosťou an vašej strane je podať sťažnosť nanotára na príslušný okresný súd, kde je vedený dedičský spis.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Závet (Dedičské právo)

Dobrý deň, potreboval by som právnu radu. Som občanom Slovenskej republiky, ale žijem v Rakúsku. Som rozvedený a z prvého manželstva mám dve dospelé dcéry. K rozvodu došlo v čase, keď naše deti boli už plnoleté. Po rozvode som s dcérami z prvého manželstva udržiaval iba sporadický kontakt prostredníctvom SMS a občasných telefonátov pri príležitosti narodenín, mien a Vianoc. Aktuálne som ženatý podruhé a s druhou manželkou máme dve malé deti. Nedávno som ochorel na vážnu chorobu a rád by som zaevidoval závet. Mojím želaním je, aby po mojej smrti prešiel celý môj majetok, hnuteľný aj nehnuteľný, na moju súčasnú manželku a deti z druhého manželstva. Momentálne som na pracovnej neschopnosti (PN) v Rakúsku a nemôžem cestovať na Slovensko, aby som závet zaevidoval u notára. Aké možnosti mám, aby som mohol závet napísať správne, z právnej aj formálnej stránky? Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Závet

(odpoveď odoslaná: 20.01.2024)

Dobrý deň,

Vzhľadom na Vašu situáciu, že ste občanom Slovenskej republiky, ale momentálne žijete a ste PN v Rakúsku, máte niekoľko možností, ako správne vypracovať závet.

 

1. Závet vo forme verejnej listiny: Ideálne by bolo navštíviť notára na Slovensku a vypracovať závet ako notársku zápisnicu. Keďže to nie je momentálne možné, môžete sa obrátiť na slovenský konzulát v Rakúsku. Konzul môže vykonať úkony notárskej zápisnice.

 

2. Vlastnoručný závet: Tento typ závetu môžete vypracovať sami bez svedkov. Musí byť celý napísaný vlastnoručne, podpísaný a dátumovaný. Je dôležité, aby ste jasne uviedli svoje úmysly ohľadom dedenia a identifikovali dedičov. Táto forma je právne platná, ale môže byť náchylnejšia na spory.

 

3. Závet u notára v Rakúsku: Ak je to pre Vás praktickejšie, môžete závet vypracovať aj u rakúskeho notára. V takom prípade sa však odporúča konzultácia s právnikom, aby ste sa uistili, že závet bude platný aj podľa slovenských právnych predpisov, najmä pokiaľ ide o majetok na Slovensku.

 

Ideálne by som odporúčal závet u slovenského notára. Zavolať si ho môžete aj do zahraničia. Stojí to síce poplatok ale niektorí notári to robia. 

Ak máte ďalšie otázky, neváhajte ma kontaktovať.


Podotázka: Závet (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu. Môj otec zomrel a zanechal závet, v ktorom celý svoj majetok odkázal mojej mame - svojej manželke. O tomto fakte som sa dozvedel počas dedičského konania. Súhlasil som a podpísal som dokument, ktorým sa zriekam práva podať odvolanie – jednoducho som akceptoval závet. Som ich jediný syn. Mohli by ste mi, prosím, povedať, čo sa stane s majetkom mojich rodičov, ak by aj moja mama zomrela a odkázala by svoj majetok inej osobe prostredníctvom závetu? Ďakujem.

Odpoveď: Závet

(odpoveď odoslaná: 20.01.2024)

Dobrý deň,

V situácii, keď Váš otec zanechal celý svoj majetok Vašej mame prostredníctvom závetu a Vy ste s tým súhlasili, stáva sa Vaša mama jedinou dedičkou tohto majetku. Ak by Vaša mama následne zomrela a vytvorila by závet, v ktorom by celý majetok odkázala inej osobe, táto osoba by bola zavolaná na dedičské konanie. 

Avšak, ako jediný syn, máte právo na povinný dedičský podiel z majetku Vašej matky, pokiaľ by zomrela a zanechala závet. Tento povinný dedičský podiel predstavuje minimálne polovicu toho, čo by Vám prináležalo, keby nebol závet. Tento právny princíp je zakotvený v občianskom zákonníku. To platí aj keby závetom dala všetok majetok tretej osobe. 

V prípade, že máte ďalšie otázky alebo potrebujete ďalšie vysvetlenie, neváhajte sa opýtať.


Trápi vás "Závet" a chcete pomôcť?

Podotázka: Závet (Dedičské právo)

Dobrý deň. Rád by som vás poprosil o radu. Je možné napísať závet, ak mám na nehnuteľnosti hypotéku do apríla 2024? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Závet

(odpoveď odoslaná: 23.10.2023)

Dobrý deň,
hypotéka predstavuje záväzok. Existencia záväzku, resp. záväzkov však neznamená, že nemôžete vyhotoviť závet. Predmetom dedenia sú aj aktíva a aj pasíva poručiteľa, pričom platí, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Závet vyhotoviť samozrejme môžete, pričom Vám odporúčam vyhotoviť ho formou notárskej zápisnice, aby bol vyhotovený správne.


Podotázka: Závet (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať, či existuje archív závetí. Konkrétne, je možné, že právnik zaoberajúci sa dedičstvom by ma dokázal dohľadať, ak pracujem a študujem v Česku (nemám tu prechodný pobyt), ale nahlásený trvalý pobyt mám u matky, ktorá mi informácie zatajuje. Asi pred 5 rokmi mi zomrela babička, ktorá sa o mňa celý život starala. S matkou, s ktorou mám zlé vzťahy, mi tvrdí, že babička ma vynechala zo závetu. Kvôli situácii s Covidom a smútku z babičkinej smrti som nemala sily to riešiť skôr. Ďakujem a s pozdravom, M.

Odpoveď: Závet

(odpoveď odoslaná: 04.09.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že vaša mama je potomkom vašej starej matky, ktorá zomrela pred cca 5 rokmi. Ak je to tak a vaša matka je potomkom vašej starej matky, potom vy ako vnučka starej matky nie ste jej zákonným dedičom v zmysle ust.§ 473 Občianskeho zákonníka.
Mohli by ste byť iba dedičom zo závetu. Otázkou je či stará matka závet spísala.

Možnosťou na vašej strane ako zistiť skutkový stav je len kontaktovať príslušný okresný súd podľa miesta trvalého bydliska starej matky v čase úmrtia a osvedčiť právny záujem na to, aby vám bolo poskytnutý odpis uznesenia o dedičstve /§ 74 zákona o notároch/.

 

 

 

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Závet (Dedičské právo)

Dobrý deň, s manželkou vlastníme rodinný dom, ktorý je napísaný na manželku. Ak by, nedajbože, zomrela, stal by sa dom automaticky mojim majetkom, alebo by musela napísať závet? Žije s nami ešte jej otec. Ďakujem.

Odpoveď: Závet

(odpoveď odoslaná: 02.07.2023)

Dobrý deň, v súlade s Občianskym zákonníkom SR, ak zomrie manželka bez závetu, dediť bude jej manžel a deti. Ak nemáte deti, tak manžel a rodičia, manžel minimálne 1/2. Ak by však zomrela súčasne s manželom alebo po ňom a nezanechala by závet ani dedičskú zmluvu, dedilo by sa podľa Občianskeho zákonníka SR a dediť by mohli jej príbuzní v poradí určenom Občianskeho zákonníka. Ak by však manželka zanechala závet, môže v ňom určiť, kto bude dedičom a aký podiel na majetku dostane. Teda určiť aj Vás ako jediného dediča. Ak by sa rozhodla pre napísanie závetu, odporúčam navštíviť notára. Notár Vám pomôže pri zostavení závetu. Ak má manželka deti, tak treba vyriešiť neopomenuteľných dedičov. Ak chcete poradiť bližšie, odporúčam právnu konzultáciu s našim advokátom. 


Trápi vás "Závet" a chcete pomôcť?

Podotázka: Závet (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám tri deti a tie už majú svoje deti, teda mojich vnukov. Rád by som sa opýtal, či môžem svoju časť bezpodielového vlastníctva, to jest, polovicu rodinného domu, darovať alebo odkázať v záveti iba jednému vnukovi? Ďakujem, Ján.

Odpoveď: Závet

(odpoveď odoslaná: 30.04.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že závet spísať môžete, ale závet vo vašom prípade bude v tejto časti neplatný v zmysle ust. §  479 Občianskeho zákonníka :

"Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."   Ako vyplýva z vyššie uvedeného zákonného ustanovenia, Vašim deťom sa v zmysle ust. § 479 Obč. zákonníka musí dostač min. jedna polovica ich zákonného podielu na dedičstve. Ak by ste spísali závet výlučne v prospech jedného vnuka, bol by závet neplatný.   Možnosťou na Vašej strane avšak spolu s manželkou, keďže ide o dom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, aby ste teraz za svojho života darovali vnukovi jednu polovicu domu a následne v prípade Vášho úmrtia predmetom dedenia bude len jedna štvrtina domu. Uvádzame, že súhlas Vašich detí ako Vašich potomkov na darovanie podielu na dome nepotrebujete. Otázkou tiež je, či vnuk nie je maloletý, v tomto prípade na darovanie podielu na dome jemu by ste potrebovali súhlas súdu.

Podotázka: Závet (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: Ak manžel napísal závet, v ktorom mi zanecháva celý svoj majetok, ostane ma tento majetok celý, alebo budem musieť vyplatiť dve manželove deti z prvého manželstva? Spolu s manželom máme dve neplnoleté deti (tie by následne dedili po mne). Deti z prvého manželstva sú už plnoleté. Môj hlavný záujem spočíva v tom, že máme hypotéku na náš dom (ktorý vlastníme na polovicu s manželom) a v prípade náhlej smrti manžela by som musela vyplatiť obe manželove deti z prvého manželstva. Obávam sa, že mi nebude schválený ďalší úver na vyplatenie jeho detí. Prosím vás, ako mám postupovať? Chcem ešte podotknúť, že manželove deti z prvého manželstva už dostali polovicu z domu, ktorý vlastnil s prvou manželkou. Preto by sme chceli, aby z nášho nadobudnutého majetku dedili iba naše neplnoleté deti. Veľmi pekne vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Závet

(odpoveď odoslaná: 15.04.2023)

Dobrý deň, rozumiem, čo chcete dosiahnuť, avšak zriadenie závetu vašim manželom nespôsobí automatické vydedenie jeho detí z prvého manželstva. Na to, aby jeho deti z prvého manželstva po jeho smrti nič nezdedili by bolo potrebné, aby ich váš manžel vydedil. Toto je však prípustné len vtedy, ak na to existuje niektorý zo zákonných dôvodov. V prípade, ak takýto dôvod neexistuje a váš manžel by zriadil taký závet, ktorým by zanechal všetok svoj majetok iba vám, potom by bol takýto závet v časti neplatný, čo by boli jeho deti oprávnené napadnúť, nakoľko v zmysle zákona sa plnoletým potomkom musí z dedičstva po svojom rodičovi dostať aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. 

Podľa ust. § 479 Občianskeho zákonníka "Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

Skutočnosť, že deti z prvého manželstva už dostali polovicu rodinného domu by mohol váš manžel zohľadniť v zriaďovanom závete, resp. v tomto by mohol dať príkaz na započítanie tohto daru, ktorý dal týmto dvom deťom z prvého manželstva za života. Ak by závet nezriadil, notár na toto musí pri dedení zo zákona taktiež prihliadať. Ak by tak neurobil, je namieste to v dedičskom konaní namietať. Jedná sa o koláciu, ktorú upravuje ust. § 484 OZ. Avšak je ťažké teraz zhodnotiť, či by nakoniec po započítaní darov nemali deti vášho manžela z prvého manželstva aj tak právo na časť vášho domu. Pretože je dôležitá hodnota nehnuteľností. 

Preto pokiaľ ide o riešenie, cestou je buď vydedenie detí z prvého manželstva za predpokladu, že na to existuje niektorý zo zákonných dôvodov. Tieto upravuje ust. § 469a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Ak takýto neexistuje, potom by ste mohli váš dom darovať vašim spoločným deťom ešte za života vášho manžela. 


Podotázka: Závet (Dedičské právo)

Dobrý deň, po smrti sme našli dve závety. Jedna bola napísaná strojom a podpísaná vlastnou rukou a druhá bola ručne napísaná a podpísaná. Ako sa v takom prípade postupuje? Ktorá závet je platná? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Závet

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň,
povinnou náležitosťou závetu je dátum podpisu poručiteľa. V prípade, ak existujú dva závety, ktoré obsahujú zákonné náležitosti, tak sa bude prihliadať na závet neskorší za predpokladu, že nemôžu obstáť popri sebe v zmysle ust. § 480 ods. 1 Občianskeho zákonníka:

Závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu; odvolanie musí mať formu, aká je potrebná pre závet. 

V prípade, ak bol jeden zo závetov vyhotovený na stroji, a teda nenapísaný vlastnou rukou, tak nato, aby bol takýto závet platný musí byť podpísaný aj dvoma svedkami.


Trápi vás "Závet" a chcete pomôcť?

Podotázka: Závet (Dedičské právo)

Dobrý deň, vlastním spolu so sestrou nehnuteľnosť, ktorú sme získali dedičstvom od otca. Od momentu nadobudnutia tejto nehnuteľnosti som ja zodpovedal za náklady spojené s jej opravami. Mám ešte jedného brata, preto by som chcel, aby sestra urobila závet, v ktorom stanoví, že po jej smrti bude nehnuteľnosť patriť mne alebo mojim deťom. Plánujem vyplatiť brata čiastkou, ktorá bola stanovená aj v znaleckom posudku pri smrti otca. Sestra je sama a nemá rodinu. Ak by ste mi mohli poradiť, aká forma závetu by bola najlepšia a najmenej napadnuteľná, bol by som vám veľmi vďačný.

Odpoveď: Závet

(odpoveď odoslaná: 10.08.2022)

Dobrý deň,
ak ste podielovými spoluvlastníkmi predmetnej nehnuteľnosti iba Vy a Vaša sestra, najistejšie bude spísať závet vo forme notárskej zápisnice v ktorom by Vám daný podiel nehnuteľnosti sestra pre prípad jej smrti odkázala. Účasť notára zabezpečí, aby nedošlo k nejakým pochybeniam pri spísaní závetu a jeho náležitostiach.

So sestrou sa môžete už teraz dohodnúť na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Dohodou. 

 

Ak k dohode nedôjde, podielové spoluvlastníctvo zruší a vyporiada súd na návrh jedného zo spoluvlastníkov, pričom zohľadní všetky dôležité skutočnosti v zmysle §142 ods. 1 Občianskeho zákonníka: "Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Závet" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:
 • Možno spochybniť závet ?

  Dá sa považovať právoplatnosť závetu uloženého u druhého súrodenca, keď po smrti nikto nevedel o závete a po mesiaci v predbežnom ded. konaní sa závet.

 • Závet poručiteľa

  Odpovede advokáta JUDr. Milan Ficeka na otázky Slovenského pohrebníctva. 1. Podľa Občianskeho zákonníka možno dediť zo zákona alebo zo závetu. Aké sú ...

 • Napadnutie závetu spísaného u notára

  Minulý rok som u notára spísal závet, v ktorom ako jedinú dedičku všetkého hnuteľného aj nehnuteľného majetku stanovujem výlučne svoju dlhoročnú priateľku, ...

 • Možno napadnúť závet po smrti poručiteľa?

  Dobrý deň! Na notárskom úrade som spísala závet a listinu o vydedení dcéry. Mám jednu dcéru a dvoch dospelých vnukov. Disponujem určitými ...

 • Je závet platný?

  Dobrý deň, Vaša matka môže ako poručiteľ závet napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej ...

 • Dedičské konanie a závet

  Dobrý deň, chcela by som sa poradiť ohľadne dedičského konania - zosnulý zanechal závet, v ktorom odkázal celý majetok družke. Existujú však 4 zákonní.

 • Závet s vecným bremenom

  21. júl 2016 ... Otázka: Závet s vecným bremenom. Zdravím a prosím o radu: s hypotekárnym úverom som si postavila malý domček, ktorý je na moje meno.
najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.