POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Zahladí sa mi trest na základe amnestie prezidenta SR?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešov

Otázka: Zahladí sa mi trest na základe amnestie prezidenta SR?

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je možné požiadať o zahladenie trestu v odpise z registra trestov, ak mi bol v čase jeho trvania udelený prezidentský pardon. V tomto sa uvádza, že dotyčná osoba by mala byť vnímaná, ako keby predtým nikdy nebola odsúdená. Ďakujem za pochopenie a budem vďačný za následné informácie.

Odpoveď: Zahladí sa mi trest na základe amnestie prezidenta SR?

Dobrý deň, v zmysle § 92 a nasl. Trestného zákona platí, že odsúdenie sa zahladzuje, ak to nariadi prezident Slovenskej republiky na základe svojho práva zahládzať odsúdenie formou milosti alebo amnestie. Ak bolo odsúdenie zahladené, hľadí sa na páchateľa, ako keby nebol odsúdený. K zahladeniu dochádza teda na základe nariadenia prezidenta SR. Odsúdenie sa teda nebude nachádzať vo výpise z registra trestov, avšak bude zaznamenané v odpise z registra trestov a to počas celého Vášho života. V zmysle § 13 ods. 1 zákona o registri trestov totiž platí,  že odpis registra trestov je verejná listina, v ktorej sa uvádzajú údaje o

a) každom právoplatnom odsúdení a to aj súdom iného členského štátu Európskej únie alebo súdom iného štátu, ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom Slovenskej republiky,

b) priebehu výkonu trestu a priebehu výkonu ochranného opatrenia,

c) odsúdeniach, hoci podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona boli zahladené.

Trápi vás "Zahladí sa mi trest na základe amnestie prezidenta SR?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zahladí sa mi trest na základe amnestie prezidenta SR? (Trestné právo)

Podmienka bezúhonnosti pre prijatie do Hasičského Záchranného Zboru je definovaná nasledovne: "Za bezúhonného sa považuje občan, ktorý nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti, proti republike, proti poriadku vo verejných veciach, alebo ktorý nebol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody. Na právoplatné odsúdenie sa prihliada, aj keď bolo zahladené podľa osobitného predpisu, alebo ak sa na občana hľadí podľa osobitného predpisu, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace". Mohli by ste mi, prosím, poradiť, či v mojom prípade môžem podať žiadosť o prijatie, ak spĺňam všetky požadované kritériá, alebo ma táto podmienka vylučuje z prijatia? Ďakujem za informáciu.

Odpoveď: Zahladí sa mi trest na základe amnestie prezidenta SR?

(odpoveď odoslaná: 11.05.2017)

Dobrý deň, v zmysle citovaného ustanovenia § 17 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z.z., sa za bezúhonného považuje občan, ktorý nebol právoplatne odsúdený za určité trestné činy alebo ktorému nebol právoplatne uložený nepodmienečný trest odňatia slobody. Aj v prípade, že také odsúdenie bolo zahladené v zmysle § 92 Trestného poriadku, na účely prijatia do Hasičského a záchranného zboru, sa občan nepovažuje za bezúhonného, a teda nesplňa jednu z podmienok, za ktorých ho možno do zboru prijať. Kedže nekonkretizujete, za aký trestný čin ste boli právoplatne odsúdený a aký trest Vám súd uložil, nedokážem sa vyjadriť, či sa na účely tohto zákona považujete za bezúhonného.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zahladí sa mi trest na základe amnestie prezidenta SR?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.