Máte
otázku?

Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok,

Otázka: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia. Zaplatil som za svojho kamaráta jeho dlh, nakoľko mu hrozili súdnym konaním. Boli sme dobrí priatelia a nevedel som si predstaviť, že mi nevráti peniaze. Tvrdil, že mi ich vráti do dvoch mesiacov, no teraz tvrdí, že nemá z čoho. Napriek tomu je zamestnaný a dostáva slušný plat. Argumentuje, že má veľa výdavkov. Chcel by som sa informovať o tom, ako postupovať pri vymáhaní pohľadávky z bezdôvodného obohatenia. Môžem žiadať peniaze priamo od neho, alebo je možné žiadať ich späť od firmy, ktorej som ich zaplatil? Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia

Dobrý deň,

o vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia by šlo vo Vašom prípade vtedy, ak by ste neuzatvorili žiadnu dohodu (zmluvu) či už s Vašim kamarátom alebo so spoločnosťou, ktorej ste peniaze zaplatili. 

 

Podotýkam, že aj ústna dohoda je prípustná a platná v prípade ak ide o pôžičku. V tomto prípade je dôležité, či ste peniaze poskytli priamo svojmu kamarátovi a on platil svoj dlh firme alebo ste peniaze priamo previedli na účet firmy. Ak by šlo o prvý prípad (t.j. peniaze boli poskytnuté kamarátovi), tak potom môžete peniaze vymáhať iba od kamaráta z titulu zmluvy o pôžičke, nie bezdôvodného obohatenia. Medzi Vami totiž vznikla dohoda, na základe ktorej ste mu požičali peniaze a on sa zaviazal tieto peniaze vrátiť v určitej lehote (nejde teda o bezdôvodné obohatenie).

 

Pokiaľ ste peniaze platili priamo firme (veriteľovi) Vy bude dôležité, či ste nejakým spôsobom identifikovali svoju platbu (t.j. či ste niečo uviedli do poznámky alebo ako variabilný symbol). Ak ste platbu identifikovali, potom toto možno považovať za dôkaz o existencii dohody medzi Vami a kamarátom. Ak by ste podali žalobu voči firme, súd by si mohol predvolať Vášho kamaráta, ktorého by sa pýtal na existenciu tejto dohody. Ak by ju potvrdil, žalobu by súd zamietol.

Ak by ste vsak platbu neidentifikovali, sumu je možné požadovať priamo od firmy z titulu bezdôvodného obohatenia, pretože dlh nebol Váš.

 

Trápi vás "Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, obrátila som sa na spoločnosť zaoberajúcu sa poskytovaním pôžičiek a získala som od nich úver vo výške 450 €, k tomu bol pripočítaný poplatok 120 € za poskytnutie služby. Podľa zmluvy som mala vrátiť sumu 578 €, pričom úroková sadzba bola stanovená na 0%. Do dnešného dňa som už spoločnosti uhradila 1 184 €, pretože som nezvládla uhradiť dlžnú sumu naraz a splácala som ju mesačnými platbami vo výške 125 €. Spoločnosť sa následne začala vyhrážať súdnym konaním a žalobou, ak okamžite neuhradím zostatok dlhu. Napriek tomu som im nič nezaplatila, a po mnohých emailoch, v ktorých som argumentovala, že som sumu preplatila, mi spoločnosť nakoniec potvrdila, že môj dlh je vyrovnaný a nemám u nich žiadnu záväzkovú povinnosť. Avšak teraz mám problém získať späť sumu približne 610 €, ktorú má spoločnosť od mňa "navyše". Zistila som, že spoločnosť navyše nemá licenciu od Národnej banky Slovenska. Moja otázka znie: Jedná sa o bezdôvodné obohatenie? Máte prosím nejaké rady, ako by som mohla efektívne a ideálne mimosúdne vymáhať tieto financie? Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia

(odpoveď odoslaná: 20.02.2024)

Dobrý deň, ak je situácia taká ako uvádzate v otázke, potom nebankovej spoločnosit pošlite výzvu k vydaniu bezdôvodného obohatenia v zmysle ust. § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka vo vami uvedenej lehote. Súčasne im oznámte, že ak k vráteniu nedôjde, vec na základe zastupovania advokátom podáte na súd o vydanie bezdôvodného obohatenia, čím im vzniknú náklady spojené so súdnym konaním.

Uvádzame súčasne, že premlčacia doba v tomot prípade je dva maximálne 3 roky v zmysle ust. § 107 Občianskeho zákonníka :

"(1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. (2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo. (3) Ak sú účastníci neplatnej alebo zrušenej zmluvy povinní navzájom si vrátiť všetko, čo podľa nej dostali, prihliadne súd na námietku premlčania len vtedy, ak by aj druhý účastník mohol premlčanie namietať."

 

Ak k vráteniu bezôdvodného obohatenia nedôjde vo vami uvedenej lehote, potom odporúčam kontaktovať advokáta, prípadne sa môpžete obrátiť na Centrum právnej pomoci, prípadne na niektoré združenie na chranu spotrebiteľa, ktorých zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím, čo mám robiť ďalej? Už som zaplatila spoločnosti s ručením obmedzeným zálohu na materiál a máme podpísanú písomnú objednávku na vykonanie diela, ktoré malo byť realizované pred dvoma mesiacmi. Avšak neustále termín posúvali. Naposledy sme sa dohodli, že objednávku rušíme a vrátia mi zálohu, pretože žiadny materiál nebol dodaný a nedokázali dodržať ani posledný zvolený termín z ich strany. Potvrdili mi vrátenie zálohy aj e-mailom a povedali, že mi ju pošlú. Avšak nič sa nestalo. Ide o zaplatenú zálohu 3000 eur za dve objednávky u jednej firmy. Prosím, ako mám postupovať – mám to nahlásiť na políciu? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia

(odpoveď odoslaná: 17.08.2023)

Dobrý deň, ak vám zaplatenú zálohu nevrátili, pričom dielo nevykonali, potom máte právo na jej vrátenie. Určite je však potrebné, aby ste im adresovali písomné odstúpenie od zmluvy, v ktorom ich vyzvete na vrátenie si poskytnutých plnení, resp. vrátenie zálohy, ktorú ste im zaplatili. Nakoľko oni Vám žiadne plnenie neposkytli, vy voči nim nemáta žiadnu povinnosť.

Súčasne ich v tomto liste upozornite, že ak vám zálohu do istej doby, ktorú si v liste stanovíte, nevrátia, budete vec riešiť súdnou cestou, dôsledkom čoho im vzniknú zvýšené náklady, ktoré si od nich budete taktiež nárokovať aj spolu s príslušným úrokom z omeškania. 

Ak by ani napriek tomu zálohu nevrátili, môžete podať žalobu na zaplatenie na súd, aj cez upomínacie konanie, na ktoré je príslušný Okresný súd v Banskej Bystrici a kde súd rozhoduje bez nariadenia pojednávania, len na podklade žalobcom predložených dôkazov. Na vrátenie zálohy máte nárok a súd vám ju prizná, ak svoj nárok preukážete. Ak by ste potrebovali so žalobou pomôcť, neváhajte sa na nás obrátiť. 


Podotázka: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, dnes mi poslala neznáma pani na účet 150 eur, pravdepodobne omylom, pretože ju nepoznám. Chcem jej peniaze vrátiť, no zároveň ma zaujíma, čo by ma mohlo postihnúť, keby sa stalo, že by som si ich nechal.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia

(odpoveď odoslaná: 12.05.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ak ste presvedčená o tom, že na úhradu sumy 150 € nebol právny dôvod, potom je potrebné peniaze vrátiť na rovnaký účet ako boli zaslané peniaze.

V prípade, že by ste peniaze nevrátili, vzniklo by na Vašej strane bezdôvodné obohatenie, ktoré musíte vydať v súlade s ust. § 451 a nasl. Obč. zákonníka. V prípade, že by ste peniaze nevrátili, oprávnená osoba môže podať žalobu na súd.

Odporúčam vo veci zistiť ešte či niekto z rodiny /manžel, deti a pod., správca byt. domu a podobne/ si nedali poslať nejaké peniaze na Váš účet.

 


Trápi vás "Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa, prosím, opýtať, či môžem ako fyzická osoba faktúrovať mestu za využívanie môjho súkromného pozemku pre účely verejnej komunikácie (chodníka). Ak áno, ako by mala byť stanovená suma na faktúre? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia

(odpoveď odoslaná: 15.12.2022)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že s mestom nemáte spísanú zmluvu o nájme, fakturovanie nájomného za užívanie pozemku je bezpredmetné, lebo neexistuje zmluva o nájme.
Predpokladáme, že tento stav je trvalý a teda, že chodník, ktorý je na Vašom pozemku, je viac menej trvalý a preto by pre Vás ako vlastníka pozemku bolo lepšie poslať návrh na predaj pozemku. Ak by mesto nereagovalo, resp. na toto nepristúpilo, v návrhu môžete žiadať, aby bola uzatvorená zmluva o nájme pozemku, s tým, že sa spätne finančne vyporiada nájomné aj za predchádzajúce obdobie.


Podotázka: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, moja svokra si pred pár rokmi vzala pôžičku od nejakej nebankovej firmy. Splácala poctivo, len si neuvedomila, že pokračuje v platbách aj po tom, ako už mala všetko splatené. Nepozrela sa na posledný dátum splátky. Pôvodne som predpokladala, že daná firma, ak zistí, že prichádza splátka od klienta, ktorý už ukončil svoje splácanie, oznámi jej to a vráti peniaze. Alebo aspoň napíše, že jej splátkový kalendár je ukončený. Teraz sa však moja svokra poriadne prehrabávala v papieroch a zistila, že takto platí už rok navyše! Keď tam telefonovala a upozornila ich na to, odpovedali jej, že to je jej problém a že si to mala kontrolovať. Tvrdili, že jej môžu iba poslať informáciu o dátume, kedy ukončila splácanie. Nie je to náhodou zo strany tejto firmy nezákonné obohatenie? Predpokladám, že vedú evidenciu o každom klientovi a muselo im predsa vyplynúť, že tento klient už má všetko splatené. Ďakujem, Lucia.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia

(odpoveď odoslaná: 27.10.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí okrem iných aj ust. § 16 zákona o spotreb. úveroch, v zmysle ktorého je veriteľ povinný na požiadanie spotrebiteľa zaslať doklad o tom, že dlžná suma je uhradená :

"(8) Spotrebiteľ, ktorý úplne splatí spotrebiteľský úver pred lehotou splatnosti, je oprávnený požiadať veriteľa o vydanie potvrdenia preukazujúceho skutočnosť, že spotrebiteľský úver bol splatený. Žiadosť podľa prvej vety nemusí mať písomnú formu. Veriteľ je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie podľa prvej vety bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do siedmich pracovných dní od prijatia žiadosti podľa prvej vety, a to v rozsahu údajov podľa odseku 7 písm. a) až c).
(9) Potvrdenie podľa odsekov 6 až 8 musí mať písomnú formu a veriteľ ho je povinný vydať spotrebiteľovi v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi."
 
Z uvedeného zák.ustanovenia vyplýva, že je potrebné, aby svokra žiadala o vydanie predmetného potvrdenia. Ak Vaša svokra uhradila splátky naviac, je pravdou, že vymáhačská spoločnosť jej mala preplatok vrátiť. Odporúčame v tejto časti po zaslanie potvrdenia o úhrade celého dlhu, aby  svokra vyzvala spoločnosť k vráteniu platieb splátok, ktoré naviac uhradila, lebo na strane vymáhačskej spoločnosti ide o bezdôvodné obohatenie v zmysle ust. § 451 a nasl. Obč. zákonníka v súčasne uvedenej lehote. Ak k vráteniu preplatku nedôjde, treba podať žalobu na súd.
 
V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, rada by som sa spýtala, ako máme pokračovať v prípade, že môj priateľ omylom poslal peniaze do EOS a tieto nám nechcú vrátiť.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia

(odpoveď odoslaná: 14.04.2021)

Dobrý deň, v otázke neuvádzate, na základe čoho došlo k tomu, že priateľ peniaze poslal, zrejme zo svojho účtu, ktorý je vedený na meno priateľa. Ak je to tak a priateľ nie je v žiadnom zmluvnom vzťahu k uvedenej spoločnosti, resp. nemá žiadne pohľadávky, ktoré by predmetná nebanková spoločnosť od neho ako dlžníka vymáhala, na strane spoločnosti ide o bezdôvodné obohatenie v zmysle ust. § 451 Obč. zákonníka :

"(1) Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.
(2) Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov."

Je potrebné, aby priateľ ako majiteľ účtu vyzval uvedenú spoločnosť k vráteniu peňazí s poukázaním na uvedené zák. ustanovenie a určiť lehotu na vrátenie peňazí. Ak k vráteniu nedôjde, vo veci je treba podať žalobu na súd. Možnosťou je tiež medializácia prípadu v komerčnej TV.


Trápi vás "Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potrebujem poradiť ohľadom spoločnosti Minihotovosť, ktorá mi neustále vyhráža trestným oznámením od rozhodcovského súdu a exekútora, napriek tomu, že súd už rozhodol, a ja som vrátil len to, čo som mal požičané. Napriek tomu mi neustále telefonujú a vyhrážajú sa. Čo mám robiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia

(odpoveď odoslaná: 03.08.2020)

Dobrý deň,
môžete požiadať súd o nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým by im uložil zákaz Vás kontaktovať. Museli by ste však súdu preukázať, ako často Vás kontaktovali. Rovnako by to mohlo naplniť aj znaky trestného činu nebezpečného prenasledovania, prípadne trestného činu nátlaku, v takom prípade môžete kontaktovať aj políciu.


Podotázka: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám syna, ktorý je vo veku 43 rokov a je invalidným dôchodcom s mesačným príjmom približne 200 Eur. Bol sme podali žalobu na Okresný súd Bratislava I pod názvom "Vydanie neoprávneného obohatenia sa" a syn je odporcom. Žalovaná suma je približne 11 000 Eur. Prosím o informácie a čísla paragrafov, na základe ktorých môžem požiadať o pridelenie advokáta ex offo. S poďakovaním, L.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia

(odpoveď odoslaná: 01.07.2020)

Dobrý deň,
pridelenie advokáta ex offo je dané podľa ust. právnych predpisov trestného práva.
Pokiaľ ide o vydanie bezdôvodného obohatenia ako uvádzate v otázke a ide o civilný proces, potom platí ust. § 160 Civil. spor. poriadku :
"Všeobecná poučovacia povinnosť
(1) Súd poskytuje stranám poučenia o ich procesných právach a povinnostiach v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
(2) Súd vždy poučí strany o ich práve zvoliť si advokáta a o možnosti obrátiť sa na Centrum právnej pomoci.
(3) Poučovaciu povinnosť podľa odsekov 1 a 2 súd nemá, ak je
a) stranou štát, štátny orgán alebo právnická osoba a osoba, ktorá za ňu koná, alebo jej zamestnanec, alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa alebo fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
b) strana zastúpená advokátom, právnickou osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, odborovou organizáciou alebo fyzickou osobu, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa."

Nevieme o akú vec v konaní ide /len vydanie bezdôv. obohatenia/, možnosťou je vzhľadom na príjem syna obrátiť sa na Centrum právnej pomoci.

Druhou možnosťou napísať stručne tu do poradne konkrétny problém čo je predmetom žaloby /dôležité je uviesť dátumu pre posúdenie plynutia premlčacej doby podľa ust. Obč. zákonníka/.


Podotázka: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Požičal som si krátkodobú pôžičku od nebankovej spoločnosti Minihotovost.sk. Zistil som, že táto spoločnosť nemá licenciu od Národnej banky Slovenska a nemá oprávnenie poskytovať úvery. Tento problém bol medializovaný pred vyše týždňom. Chcel by som sa opýtať, či je zmluva o úvere platná a či im musím vrátiť len požičané peniaze, alebo či majú nárok na vrátenie aj úrokov a poplatkov. Mám záujem vedieť, či musím vrátiť celý úver s úrokmi, alebo nemám vrátiť nič vzhľadom na to, že poskytovali úver v rozpore so zákonom. Budem vďačný za vašu pomoc. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia

(odpoveď odoslaná: 20.08.2018)

Dobrý deň, 

informácia o tom, že MINIPOHOTOVOST nemá povolenie NBS je nám známa.

Je viac ako pravdepodobné, že zmluva v prípade súdneho sporu bude vyhlásená za neplatnú. To ale neznamená, že nebudete musieť vrátiť požičanú sumu. Teda spočítajte  si uhradené sumy z Vašej strany bez ohľadu to či sa jedná o istinu alebo úroky a poplatky a prípadný rozdiel oproti požičanej sume je treba uhradiť. Ak je vo Vašom prípade preplatok,  teda uhradili ste viacej ako  bolo požičané, žiadajte o jeho vrátenie titulom bezdôvodného obohatenia.

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako  ste dopadli.

 


Trápi vás "Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia (Vymáhanie pohľadávok)

Chcel by som sa Vás opýtať ohľadom pôžičky. Pred 3 rokmi som si zobral pôžičku na živnosť od spoločnosti qautro. Bolo to 4000 eur. Bral som ju v obchodnom dome kde majú svoje zastúpenie. Pani, pri ktorej som to vybavoval tak sa ma len opýtala ako dlho mám živnosť a vypísala papiere. Žiadne iné doklady som nedával okrem OP a druhého dokladu. Nechcela ani daňové priznanie za minulý rok. Vypísala dotazník a mal som prísť o hodinku, či mi úver schválili. Úver mi schválili a dala mi papiere na podpísanie a ja som to bez prečítania podpísal. A mne sa jedna o to, že o tri mesiace som požiadal opäť túto spoločnosť, žeby som mal záujem ešte o 800 eur tak mi poslali papiere domov, že ich mám vypísať a poslať. Pôžičku mi schválili a vlastne vyplatili tu starú tých 4000 eur a dali mi novú 4800 eur od spoločnosti Slovenská požičovňa čo je tiež vlastne ako Quatro Consumer finance holding. Pôžičku splácam pravidelne a ostávajú mi už len 5 splátok to je nejakých 600 eur, aby som splatil istinu a chcel by som ich dať na súd, aby mi odpustili úroky, lebo na úrokoch mám dať cez 3000 eur. Keď som doma pozeral na zmluvu tak som zistil, že už pri prvej pôžičke mi pani napísala, že som mal daňoví základ 16000 eur, ale ja som jej to nikdy nič také nepovedal a vtedy aj papiere podpísal. No, keď som bral už tu druhu pôžičku tých 4800 eur tak vtedy som do papierov napísal, že som živnostník, ale ja som už mal živnosť zrušenú 3 mesiace. Preto ma zaujíma, že keď náhodou ich dám na súd tak, či nebudem mať ešte nejaký problém, že som uviedol, že som bol SZČO a ja som bol už na úrade práce. Ale, keď som bral prvýkrát pôžičku tých 4000 eur tak som SZČO riadne bol celý rok len som nemal daňový základ 16000 eur ako to pani uviedla, lebo asi chcela, aby som to dostal a mala prémie. Ďakujem za informáciu.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia

(odpoveď odoslaná: 19.08.2018)

Dobrý deň,

predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :

Sme názoru, že vo Vami uvedenom prípade došlo k porušeniu viacerých ustanovení zákona o spotrebiteľských úveroch. Podľa § 11cit. zákona v prípade hrubého porušenia povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Za hrubé porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa považuje posudzovanie schopnosti splácať úver veriteľom bez akýchkoľvek údajov o príjmoch, výdavkoch a rodinnom stave spotrebiteľa alebo bez prihliadnutia na údaje z príslušnej databázy alebo registra na účely posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver.

V otázke síce uvádzate, koľko ste si požičali pred 3 rokmi, neuvádzate akú sumu doteraz ste celkom uhradili /bez ohľadu na to či sa jedná o istinu, poplatky, úroky a podobne.

Vo veci odporúčame poslať zmluvu na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, adresa : Bratislava 813 11, Župné námestie 13, ktorú pošlete jednoduchým dopor. listom spolu s kópiou zmluvy.

Pokiaľ ste k dnešnému dňu uhradili požičanú sumu 4800 €, potom budete musieť podať návrh na súd, aby určil, že zmluva je bezúročná a bez poplatkov v súlade s ust. § 11 odst. 4 zákona o spotreb. úveroch  a doteraz uhradený rozdiel / rozdiel medzi uhradenými sumami a požičanou sumou  4800 €/ vymáhať od veriteľa ako bezdôvodné obohatenie cestou súdu súčasne s návrhom na určenie bezúročnosti a bezpoplatkovosti zmluvy. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.