Vysporiadanie majetku a vydanie veci


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 2. 12. 2019

Otázka: Vysporiadanie majetku a vydanie veci

Dobrý deň, s manželom sa ideme rozvádzať. Manžel však nechce odísť zo spoločného domu, ktorý sme nadobudli počas manželstva a taktiež nechce ani moju čiastku mne z domu vyplatiť. Ak na súde pri vysporiadaní majetku dám návrh, že by som manžela vyplatila z domu ja, súd donúti manžela odsťahovať sa z domu?

Odpoveď: Vysporiadanie majetku a vydanie veci

Dobrý deň. Ak v súdnom konaní preukážete, že dokážete bývalého manžela vyplatiť z jeho podielu na dome a súd rozhodne, že dom prejde do Vášho výlučného vlastníctva s povinnosťou vyplatenia druhej strany, potom je možnosť, aby ste sa prostredníctvom súdu domáhali vydania (resp. vypratania) spoločnej veci - domu.

Len pre lepšiu orientáciu uvádzam, že v rozsudku NS ČR sp. zn. 22 Cdo 2433/99 bol vyslovený nasledovný právny názor: "Výrok o vydaní veci patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len BSM) je častou súčasťou výroku rozsudku o vyporiadaní BSM, a to v tých prípadoch, keď sa táto vec prikazuje jednému z účastníkov do výlučného vlastníctva, ale ju má v držbe druhý účastník. Výrok ukladajúci tzv. edičnú povinnosť v rámci súdneho vyporiadania BSM nemusí byť súčasťou žalobného návrhu; súd takto môže rozhodnúť aj bez návrhu, keďže v zmysle § 153 ods. 2 OSP v konaní o vyporiadaní BSM nie je viazaný žalobným návrhom. Predpokladom takéhoto rozhodnutia je však to, že vec, ktorá má byť vydaná, bola urobená predmetom konania."

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vysporiadanie majetku a vydanie veci (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcela by som sa rozviesť s manželom. Chcem sa spýtať, či po rozvode musím v rámci vysporiadania BSM ponúknuť svoju polovicu rodinného domu najprv manželovi, alebo, či ju môžem hneď darovať našim deťom.

Odpoveď: Vysporiadanie majetku a vydanie veci

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.01.2020)

Dobrý deň. Ak v dôsledku právoplatného rozsudku o rozvode manželstva zanikne BSM, malo by sa vykonať jeho vyporiadanie. Predmety, ktoré tvoria masu BSM sú v jedinečnom majetkovom spoločenstve, pre ktoré je charakteristická bezpodielovosť. Aj na katastri sa majetok vedie ako 1/1 pre oboch manželov.

Takpovediac Vašu časť majetku v BSM nemôžete bez vyporiadania a bez súhlasu druhého manžela previesť na tretie osoby (bez ohľadu na to, či ide o deti alebo nie).

Najskôr je potrebné BSM medzi bývalými manželmi vyporiadať a až následne, ak v dôsledku vyporiadania BSM vznikne podielové spoluvlastníctvo, je možné Váš podiel previesť na deti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk