Máte
otázku?

Vyporiadanie BSM po 3 rokoch po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Vyporiadanie BSM po 3 rokoch po rozvode

Dobrý deň, potrebujem poradiť ohľadom vysporiadania bytu v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v prípade, že sme ho nadobudli spoločne a následne sme boli po mnoho rokov rozvedení.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM po 3 rokoch po rozvode

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme resp. usudzujeme aj po Vašom doplnení, že byt ste nadodbuli spoločne počas trvania manželstva, pričom manželstvo je už niekoľko rokov rozvedené.

Ak od rozvodu manželstva uplynuli vioac ako 3 roky a byt vyporiadaný nebol, potom zo zákona paltí, že byt je v podeilovom spoluvlastníctve bývalých manželov, čo vyplýva z ust. § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Z uvedeného vyplýva, že byt, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve môžete vyporiadať buď na základe dohody s bývalou manželkou, alebo podať návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie ppodielového spoluvlastníctva.

Odporúčam v tomto smere kontaktovať advokáta a vec riešiť zmierčou cestou, keďže súdne konanie môže trvať aj niekoľko rokov, ktoré je naviac spojené sú súdnym poplatkami a trovami právneho zastupovania advokátom.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

Trápi vás "Vyporiadanie BSM po 3 rokoch po rozvode" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyporiadanie BSM po 3 rokoch po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:
 • Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

  Je vôbec možné vysporiadať BSM dohodou, alebo je nutné o to požiadať súdom? S vysporiadaním BSM po rozvode mám problémy, preto prosím o pomoc. Ďakujem. S ...

 • Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 rokoch

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môj exmanžel môže podať návrh na vysporiadanie BSM súdnou cestou v lehote do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode ...

 • Vysporiadanie BSM po 10 rokoch

  Vysporiadanie BSM ešte pred rozvodom · Vysporiadanie majetku po rozvode · Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný… Podanie návrhu na vyporiadanie BSM po 3 ...

 • Vyporiadanie BSM po rozvode

  Otázka vyporiadania BSM po rozvode mlôže byť riešená dohodou v lehote do 3 rokov od rozvodu /napr.jeho predajom, vyporiadaním tým, že druhý manžel bude finančne ...

 • Dokedy môžem podať žalobu na vyporiadanie BSM?

  V prípade, ak by ste sa v lehote troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode neobrátili na súd a súčasne si BSM nevyporiadali dohodou, nastáva vyporiadanie ...

 • Vyporiadanie majetku po rozvode

  tomto prípade vo vzťahu k domu neexistuje žiadna lehota na vyporiadanie ako je to vprípade vyporiadania BSM. BSM je potrebné vyporiadať do 3 rokov od zániku ...

 • Majetkové vyrovnanie po rozvode

  Uzatvoriť dohodu o vyporiadaní BSM alebo podať na súd žalobu o vyporiadanie BSM je preto potrebné najneskôr do 3 rokov od zániku manželstva, pretože v opačnom ...
najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.