Výpis z registra trestov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banskobystrický
Odpovedá: advokát Zvolen
Odpovedané dňa: 14. 12. 2015

Otázka: Výpis z registra trestov

Dobrý deň, v roku 2012 som bola podmienečne odsúdená za zneužitie platobnej karty na 8 mes. skúšobná doba bola 15 mes. Do dnešného dňa mi neprišiel žiadny papier o tom, že mi podmienka skončila. Od odsúdenia som neporušila podmienku ani som nespáchala iný trestný čin. Od októbra som zamestnaná. Zamestnávateľ odo mňa žiada výpis z registra trestov, tak sa chcem opýtať či je aj podmienečný trest uvedený vo výpise z registra trestov? Ak áno aké sú možnosti pre vymazanie záznamu? Ďakujem 

Odpoveď: Výpis z registra trestov

Dobrý deň

podľa § 50 ods. 4, 5, 7 zák. č. 300/2005 Z. z Trestný zákon: “4) Ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby… 5) Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa odseku 4 bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu, má sa za to, že sa odsúdený osvedčil. 7) Ak sa vyslovilo, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený.” Zákonná fikcia nastáva dňom právoplatnosti uznesenia, ktorým súd vyslovil, že sa podmienečne odsúdený osvedčil, alebo so vznikom fikcie o osvedčení.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk