Máte
otázku?

Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať akým spôsobom by som mohla vymáhať peniaze. Moja dcéra /mrzí ma že ja som jej to doporučila/ požičala susede mladej mame s 2 deťmi, ktorá bývala o tri domy ďalej od nás u svokry 400 €. Táto ich pýtala z dôvodu, že muž jej začal brať drogy/znovu/ a všetky peniaze na domácnosť minul a nemá ani na domácnosť a zostal dlžný na nájomnom, pretože medzičasom sa odsťahovali do podnájmu. V júni to boli 2 roky a doposiaľ mi nevrátila ani korunu. Medzičasom sa rozviedla a už býva zase na inom podnájme, ale trvalý pobyt má stále u svokrovcov. Dcéra sa s ňou spojila cez facebook, lebo telefón jej nedvíha a ona ešte drzo odpovedala, že či sa nehambí jej písať cez facebook. Písomne si nič nedala potvrdiť, lebo malo ísť o krátkodobú pôžičku. Že dlh uznáva sa dá zistiť aj výpisom z sms, ktoré si vymenila s dcérou. Nijako sa však nevyjadrila, že má záujem peniaze vrátiť, hoci jej dcéra navrhla aj splátky. Odvtedy ako rozvedená je tehotná a t.č. na PN. Či žije v jednej domácnosti s otcom budúceho dieťaťa neviem. Svokrovci s tým nechcú mať nič spoločné/oni museli predpodobne vyrovnávať dlhy ich syna/. Snažíme sa zistiť presne jej adresu terajšieho podnájmu. Ako postupovať ďalej aby dcéra o peniaze nedošla?

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Dobrý deň, dôležité v takýchto prípadoch je preukázať, že medzi Vašou dcérou a jej dlžníčkou došlo k uzavretiu zmluvy o pôžičke, hoci aj ústne. Dôležité je to z toho dôvodu, lebo inak by išlo o bezdôvodné obohatenie, ktoré sa premlčuje v dvojročnej lehote (vo Vašej otázke uvádzate, že dva roky už uplynuli). Z toho dôvodu je nutné mať k dispozícii napr. komunikáciu na FB alebo smsky o tom, že jej dlžníčka si pýtala peniaze ako pôžičku. Ak sa v súdnom konaní toto nepodarí preukázať a dlžníčka vznesie námietku premlčania, súd rozhodne v neprospech Vašej dcéry. Ak by sa podarilo v súdnom konaní preukázať, že došlo k uzavretiu zmluvy o pôžičke je nutné mať doklad o tom, že jej Vaša dcéra poskytla peniaze (napr. výpis z BÚ alebo písomne potvrdenie o prevzatí peňazí v hotovosti). 

Takéto pohľadávky je však možné vymáhať i mimosúdne. V takých prípadoch sa dlžníkom posielajú výzvy na zaplatenie dlžnej sumy, pričom sú vo výzvach advekátne vyzvaný na zaplatenie dlžnej sumy a upozornený na možné súdne konanie (vyššie náklady súdneho konania), ktoré im hrozí. Mnohí dlžníci i na základe takejto výzve pristupujú k úhrade pohľadávky, lebo sa chcú vyhnúť súdnemu konaniu.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
Ako dosiahnuť vrátenie peňazí bez písomnej dohody? Peniaze boli poskytnuté ako sa povie na dobre slovo ( žiadna písomná komunikácia neprebehla) stačí spísané prehlásenie, že do určitej doby budú peniaze vrátené? Bude to dostačujúce do budúcna v prípade vymáhania?

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.09.2021)

Dobrý deň,
najpodstatnejším je tá skutočnosť, či máte doklad o tom, že ste peniaze poskytli. Ak máte doklad o bankovom prevode, dajú sa peniaze vymáhať (buď ako pôžička alebo ako bezdôvodné obohatenie). Dôležitým je doklad o odovzdaní peňazí a následne právne posúdenie veci na základe podkladov. Ak by išlo o bezdôvodné obohatenie, treba sledovať aj dvojročnú premlčaciu lehotu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, či je nejaké tlačivo, dokument. Ak som mala požičané peniaze ( bez zmluvy o pôžičke), ale boli mi poslané na účet a chcem ich dotyčnému vrátiť do rúk. Nechce to na účet. Je nato nejaké potvrdenie, aby som mala istotu, že v budúcnosti to nebude vymáhať ?
Ďakujem Michaela.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.07.2021)

Dobrý deň,

riešením Vami uvedenej situácie v súlade s ust. § 567 Obč. zákonníka je, aby ste dlh - požičané peniaze uhradili poštovou poukážkou na adresu a k rukám veriteľa. Tak budete mať doklad o úhrade. Pre prípad, že by mohlo dôjsť k strate predmetného ústrižku pošt. poukazu, ktorým budete hradiť dlh na pošte, je to, aby ste platbu na pošte realizovali Vašou bankomatovou kartou. Následne budete mať doklad o tom, že dlžnú sumu na účet veriteľa ste uhradili zo svojho účtu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám pár otázok ohľadom podania žaloby o zaplatený dlžnej sumy: 1. Do akej minimálnej výšky nevrátenej sumy sa budú príslušné orgány tým zaoberať? 2. V prípade 200 € je reálna šanca, že sa to posunie niekam ďalej? 3. Ak je dlžník osoba cudzej krajiny, v tomto prípade sa jedna o Česku Republiku, je možné podať žalobu na Slovenské orgány alebo to riešiť rovno cez České Republiku? Vrelá vďaka a prajem pekný deň!
 

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.03.2020)

Dobrý deň. K otázke 1 a 2 uvádzam, že súdny sú povinné konať v zásade o akejkoľvek čiastke. Prístup k spravodlivosti nemôže byť limitovaný výškou pohľadávky. Napríklad dopravné podniky často vymáhajú pokuty za jazdu bez lístka, pričom tieto sumy nedosahujú ani 100 €. Čo sa týka tretej otázky, tak rozhodujúce nie je ani tak občianstvo, ako skôr bydlisko. To znamená, že ak aj ide o občana ČR, ale s bydliskom na Slovensku, potom sa môže žalovať tu. Ak ale ide o osobu, ktorá býva v ČR, tak právomoc rozhodovať budú mať české súdy.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, požičala som známemu peniaze, boli sme na úrade overiť aj podpisy na zmluve o požičaní. Už prešiel vyše polrok a stále nevrátil. Dátum vrátenia už prešiel. Chcem sa opýtať, je možné ak by som šla s tým na súd, aby zaplatil dotyčný aj moje sedenia z advokátom? A všetko ostatné?

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.03.2020)

Dobrý deň. K dlžnej istine patrí aj je príslušenstvo, ktoré si môžete nárokovať. To zahŕňa okrem iného aj náklady spojené s uplatnením pohľadávky. Nie je teda vylúčené zahrnúť do vymáhania aj právnu pomoc od advokáta, ktorá súvisela s uplatnením pohľadávky u dlžníka. Môžete nám poslať zmluvu o pôžičke, pozrieme, či je správne vypracovaná a či sa dlh dá vymáhať. Odporučíme Vám ďalší postup. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Prosím Vás môžete mi poradiť? Jednej známej som požičal 2 krát po 400e a to prvý raz 8. 7. 2019 v noci z nedele na pondelok o 1:14:49 a druhý raz v stredu ráno o 7:26:49. Bohužiaľ nemám na to zmluvu, mám len textové a hlasové správy na FB kde píše, že mi peniaze pošle na účet a správu, že už mi poslala 500e za tu prvú pôžičku (100e na viac čo som odmietal). Dotyčná osoba sa mi žiaľ nehlási, neodpisuje ani nedvíha mobilný telefón. Ako mám prosím Vás postupovať, aby som peniaze dostal spať?

Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.07.2019)

Dobrý deň, 

V zmysle príslušných ustanovení občianskeho zákonníka môže byť zmluva o pôžičke uzatvorená písomne alebo aj ústne. Ak je zmluva o pôžičke uzatvorená ústne a veriteľ sa chce úspešne domôcť svojich peňazí, musí preukázať existenciu prevodu finančných prostriedkov z veriteľa na dlžníka ( vo vašom prípade ide o rôzne textové správy, ktoré je možné použiť ako dôkaz).

Neviem ako ste si dohodli dobu splatnosti pohľadávky. Ak tá nebola dohodnutá, ako prvé písomne vyzvite dlžníka na vrátenie dlhu. Ak dlžník nebude reagovať, máte možnosť mu napísať predžalobnú výzvu, kde ho môžete upozorniť, že ak vám nevráti vami poskytnuté finančné prostriedky, podáte na súd žalobu. V takomto prípade ak budete v súdnom konaní ako veriteľ úspešný, bude dlžník povinný zaplatiť nie len dlžnú čiastku ale aj trovy konania. Ak aj napriek výzve nebude dlžník reagovať, môžete podať na súd žalobu o zaplatenie dlžnej čiastky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás o radu požičala som známemu 400 EUR, pretože mal problémy no teraz už je tomu rok nechce nič vrátiť stále sa len vyhovára a ešte, aby toho nebolo malo žijem v zahraničí, takže neviem, že keby som podala trestné oznámenie, ako sa bude postupovať, keď sa nezdržujem v SR. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.03.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ ste požičali peniaze a dohodli sa, že Vám ich má vrátiť, no teraz sa vyhovára a odmieta splatiť pôžičku, môžete na neho podať žalobu o zaplatenie dlžnej sumy. Ak by ste totiž podali trestné oznámenie, nie je záruka, že ho orgány činné v trestnom konaní vôbec príjmu, nakoľko sa jedná o civilnoprávny vzťah. Aby to mohlo byť prejednané, ako trestný čin, muselo by sa preukázať, že už v čase, kedy si od Vás peniaze požičal, vedel, že Vám ich nevráti (podvod).

Preto, ak sa chcete domôcť peňazí, odporúčam podať žalobu na súd. Ak máte doklad o tom, prípadne výpis z účtu, ktorý preukáže, že ste mu peniaze poslali a komunikáciu o tom, že ich Vám má vrátiť, potom súd s veľkou pravdepodobnosťou rozhodne platobným rozkazom a Vaša osobná účasť nebude nutná.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Pred pol rokom som známemu pomohla v situácii kedy mu ukradli peňaženku aj doklady. Vložila som mu na účet 50 EUR s tým, že keď sa vráti domov a vybaví si nové doklady pošle mi sumu späť. Vtedy ešte tvrdil, že mi zaplatí aj cestu, keďže pobočka bola otvorená už len v nákupnom centre. Bola som trpezlivá a podľa správ a sms sa tváril, že má snahu mi to vrátiť až do istého momentu. Otočil sa úplne. Zablokoval si môj účet na soc. sieti, na sms neodpovedá. Ja som v tej dobe bola na materskej teraz pracujem na pol. úväzok takže 50 EUR v mojom prípade je to taká suma, ktorá mi chýba. Je to síce nižšia suma, ale hádam existuje nejaký spôsob ako ich dostať späť. Ďakujem vopred za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.09.2017)

Dobrý deň, 

 

každú pohľadávku, i tie najmenšie je možné v rámci súdneho konania od dlžníkov vymáhať, ak Vám dlh v rámci lehoty splatnosti Váš dlžník nevrátil. Predtým, než pristúpime k vymáhaniu pohľadávky je vhodné prejsť si každý detail Vášho prípadu, aby bolo možné zaručiť úspech v konaní.

 

Občiansky zákonník v ustanovenia §§ 657 a 658 upravuje iba krátku, ale výstižnú definíciu zmluvy o pôžičke. Ostatné zmluvné dojednania a podmienky zmluvy o pôžičke sú ponechané na účastníkov tohto právneho vzťahu v súlade s požiadavkou zmluvnej slobody fyzických osôb v súkromnoprávnych vzťahoch.

 

Veľmi dôležitým detailom, ktorý je potrebné v každom prípade, keď sa vymáha pohľadávky zo zmluvy o pôžičke, je zistenie, či došlo reálne k odovzdaniu peňazí. Zmluva o pôžičke je totiž reálny kontrakt, ktorý na svoj vznik vyžaduje, aby boli požičané peniaze reálne odovzdané. Vo Vašom prípade sa reálne odovzdanie peňazí bude jednoducho preukazovať, nakoľko disponujete výpisom z bankového účtu, z ktorého sa dá jednoducho preukázať odovzdanie peňazí Vášmu dlžníkovi. Nižšie Vám k problematike reálneho odovzdania peňazí prikladám súdne rozhodnutie NS SR.

 

Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR z 30. 6. 2010, sp. zn. 3 Cdo 325/2009

Podľa ustanovenia § 657 Občianskeho zákonníka zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.

Z citovaného zákonného ustanovenia teda vyplýva, že pre uzavretie dohody o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, takže táto zmluva môže byť uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou obsahu takejto dohody je okrem označenia zmluvných strán, predovšetkým určenie predmetu pôžičky; z obsahu zmluvy musí vyplynúť i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu (peňazí). Keďže táto zmluva je reálnou zmluvou (kontraktom), k jej uzavretiu zákon vyžaduje i skutočné odovzdanie predmetu pôžičky veriteľom dlžníkovi. Dokiaľ k odovzdaniu peňazí nedôjde, medzi zmluvnými stranami právny vzťah z pôžičky nevznikne.

 

Nemenej dôležitým úkonom pred samotným začatím vymáhania pohľadávky zo zmluvy o pôžičke je posúdenie splatnosti pôžičky. Od splatnosti pôžičky sa totiž odvíja, kedy sa Váš dlžník dostal do omeškania, či je vôbec už v omeškaní (t.j. či je možné pristúpiť k vymáhaniu pohľadávky súdnou cestou) a tiež od okamihu omeškania závisí i výška úrokov z omeškania.

 

Podľa ustanovenia § 657 Občianskeho zákonníka

Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.

 

V zmysle vyššie citovaného ustanovenia Občianskeho zákonníka sa totiž veci (peniaze) prenechávajú dlžníkovi na určitý čas, po uplynutí ktorého sa ich zaväzuje dlžník vrátiť. V mnohých prípadoch, obdobných ako je Váš sa však stáva, že sa veriteľ vôbec s dlžníkom nedohodnú na splatnosti pôžičky.

 

Podľa ustanovenia § 563 Občianskeho zákonníka

Ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal.

 

Ak ste sa s Vaším dlžníkom nedohodli na presnom dátume splatnosti pôžičky, prípadne na lehote splatnosti (napr. do mesiaca od poskytnutia) určuje splatnosť pôžičky Vy, a to tým, že ho vyzvete na vrátenie pôžičky. Z toho dôvodu bude potrebné vo Vašom prípade skúmať i Vašu komunikáciu na soc. sieti alebo v SMS správach, či ste v súlade so zákonom vyzvali svojho dlžníka na vrátenie dlhu a kedy. Tento okamih bude v súlade s vyššie uvedeným vo Vašom prípade veľmi dôležitý.

 

Ak Vám dlžník dlžnú sumu (poskytnutú pôžičku) nevrátil včas, t.j. v lehote splatnosti dohodnutej v zmluve o pôžičke, môžete od neho okrem poskytnutej pôžičky požadovať aj príslušný úrok z omeškania.

 

Podľa ustanovenia § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka

Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis.

 

Dňom, odkedy sa v súdnych konaniach priznáva úrok z omeškania je deň nasledujúci po dni splatnosti pôžičky. Tzn., že ak ste sa so svojim dlžníkom dohodli na splatnosti pôžičky do 31.07.2017, Váš dlžník je v omeškaní od 01.08.2017.

 

Výšku úroku z omeškania upravuje nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z. z., podľa ktorého je výška úrokov z omeškania o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba ECB. Presná výška úrokov z omeškania závisí na tom, kedy sa Váš dlžník dostal do omeškania a aká vysoká bola v tom čase základná úroková sadzba ECB.

 

Podľa ustanovenia § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z.

Výška úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

 

Vzhľadom na vývoj úrokových sadzieb ECB, ak splatnosť pôžičky nastala po 16.03.2016 výška úrokov z omeškania bude 5 % ročne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, môj brat si min.rok zobral spotrebný úver, ku ktorému ho jedna žena donútila s tým, že mu bude platiť splátky. Samozrejme, že jej peniaze brat dal bez toho, aby s ňou spísal nejakú zmluvu a milá slečna neplatí a tvári sa, že sa nikdy nepoznali. Brat s ňou komunikoval o všetkom cez jednu sociálnu sieť ale všetko vymazal. Na polícii mi povedali, že táto žena to už urobila viac krát ale, že každý chalan jej dal tie peniaze dobrovoľne a pri vedomí. Vraj môžeme podať trestne oznámenie ale bude to posunuté na obc. Právne konanie. Jedna sa o sumu 6000e. Chcela by som vedieť ako postupovať a zastaviť túto ženu v tom čo robí? Ďakujem ta odpoveď. 

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2017)

Dobrý deň,

ide skutočne zrejme o komplikovanú situáciu. Bolo by vhodné skutočne pouvažovať o podaní žaloby na súd. Súdu však bude potrebné preukázať odovzdanie peňazí, ako aj komunikáciu, ktorá tomu predchádzala. Ak sa Vám nepodarí preukázať, že peniaze skutočne odovzdal danej žene a dohodli sa na ich vrátení, potom bude žaloba zrejme neúspešná.

Ak by sa však preukázalo, že ho ubezpečovala, že peniaze vráti avšak už pri ich preberaní vedela, že to neurobí, bolo by možné uvažovať o trestnom čine podvodu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa spýtať ako postupovať, keď som požičal peniaze 8.000 EUR známej, s ktorou som spísal zmluvu o pôžičke. Problém je ten, že ju nespláca už 3 roky. Zalatila max 3 splátky po 100 EUR a stále sa vyhovára, ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2017)

Dobrý deň. Predpokladám že ste požičali peniaze fyzickej osobe. V tom prípade je potrebné dať si pozor na premlčaciu dobu, ktorá je v tomto prípade 3 roky a začína plynúť odo dňa splatnosti poslednej nezaplatenej splátky. V súdnom konaní Vám potom môže byť priznaná len suma, ktorá nebude premlčaná, ak druhá strana premlčanie namietne. Preto odporúčam vyhľadať advokáta, ktorý prezrie zmluvu a odporučí Vám buď vymáhanie pohľadávky súdnou cestou, alebo aj možnosť mimosúdneho riešenia sporu, napríklad uzavretím dohody o urovnaní. Ak máte záujem na mimosúdnom riešení sporu máte možnosť osloviť aj mediátora. Taktiež Vám odporúčam zaslať dlžníčke písomnú výzvu na úhradu pohľadávky. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, podal som trestné oznámenie ako ste mi poradili ale prišlo mi, že sa trestný čin nestal. Môžem o radu ako mám postupovať ďalej. Ďakujem.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.05.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme :

Ako sme už uviedli v predchádzajúcej odpovedi bude zrejme nevyhnutné, aby ste podal návrh na súd na vydanie platobného rozkazu.  Nezabudnite v návrhu na súd uplatniť aj úroky z omeškania. Súdny poplatok je 30, - e /6 % z hodnoty predmetu sporu/, ktorý na základe súdneho rozhodnutia bude povinný platiť odporca. Otázka je aj či sa zo strany dlžníka nejedená o nedovolené podnikanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, zháňal som palivové drevo ozval sa mi pán, že mi môže dodať drevo do týždňa v cene 500eur, len mu mm poslať peníze na účet. Poslal my email s menom a číslom účtu kde mám poslať peniaze účet bol vedený na jeho manželku, peniaze som poslal a dodnes nemám nič. Po troch týždňoch volania my povedal, že drevo nedodá, a že mi vráti peniaze, s vrátením to každý deň prekladá a vymýšľa výhovorky, kde mám podať a trestné oznámenie alebo ako mám postupovať ďakujem.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.04.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné a odporúčame nasledovný postup :

Menovaného vyzvite  emailom pre urýchlenie vo veci , aby v lehote, ktorú určite, Vám uhradil sumu 500,- €. V prípade, že dlžná suma nebude uhradená podáte trestné oznámenie a vec aj oznámite príslušnému správcovi dane /otázka nedovoleného podnikania vzniká tiež/.  Toto mu tiež môžete oznámiť.

Ak dlžná suma nebude uhradená budete musieť podať návrh na súd na vydanie platobného rozkazu. Nezabudnite v návrhu na súd uplatniť aj úroky z omeškania. Súdny poplatok je 30,- € /6 % z hodnoty predmetu sporu/, ktorý  na základe súdneho rozhodnutia bude povinný platiť odporca.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať požičal som bývalej priateľke finančnú hotovosť 350 e a neviem ako to mám od nej dostať. Prestala somnou komunikovať len mi napísala sms, že mi ich bude vraciat každú stredu, a keď volám, že by som sa snou stretol tak buď povie, že nemá alebo si na mňa nevie nájsť čas. Ďakujem.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.03.2017)

Dobrý deň,

ak ste bývalej priateľke požičali finančnú hotovosť a nevrátila Vám ju v dohodnutom termíne (resp. na Vašu výzvu, ak ste termín nemali presne dohodnutý), môžete sa domáhať jej vrátenia súdnou cestou - podaním žaloby o zaplatenie uvedenej sumy s príslušenstvom na príslušný súd.

Vaša úspešnosť v tomto konaní však závisí od dôkazov, ktorými disponujete - či už listinných dôkazov, SMS-iek, príp. svedkov. 

V konaní bude totiž potrebné preukázať, že ste skutočne danú sumu odovzdali Vašej bývalej priateľke (čo môže vyplynúť aj zo vzájomnej komunikácie, v ktorej túto skutočnosť Vaša priateľka potvrdzuje) a že nastala splatnosť tejto pôžičky.

Naviac, dohoda o tom, že Vám bude Vaša dlžníčka požičanú sumu splácať postupne v častiach by bola platná a účinná len v prípade, ak ste s ňou vyjadrili súhlas.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Môjmu partnerovi som požičala 2 000 eur. Pomáhal mi s úpravami bytu. Po rozchode mi ich nechce vrátiť, lebo sa rozhodol, že si ich nechá za pomoc pri prerábke bytu. Ak by mi povedal vopred, koľko si bude účtovať za to čo urobil v byte, zavolala by som si firmu, ktorá by mi byt prerobila lacnejšie. Boli sme spolu 5 rokov v jednej domácnosti a trval na tom, že spolu byt prerobíme lacnejšie ako firma. Ako mám postupovať, aby som dostala svoje peniaze späť?

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.03.2017)

Dobrý deň, Váš partner nemôže svojvoľne a jednostranne započítať vlastný peňažný záväzok zo zmluvy o pôžičke s vlastnou neexistujúcou pohľadávkou. Neuzavrel s Vami žiadnu zmluvu o dielo, resp. inú obdobnú zmluvu, na základe ktorej by bol od Vás oprávnený žiadať odmenu za vykonané rekonštrukčné práce v byte. Naproti tomu ste s ním Vy uzavrela vyššie uvedenú zmluvu o pôžičke, poskytla mu dohodnutú sumu, na základe čoho je povinný Vám túto vrátiť v dohodnutom termíne splatnosti. Ak presný termín splatnosti nemáte dohodnutý, požiadajte Vášho bývalého partnera doporučeným listom o vrátenie pôžičky a poskytnite mu primeranú lehotu splatnosti. Ak sa ako dlžník dostane do omeškania, podajte súdnu žalobu o zaplatenie dlžnej sumy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v roku 2015 som požičal kamarátovi peniaze a s tým, že sme spísali zmluvu. Do dnešného dňa mi ich nevrátil, Mám spísanú zmluvu, kde sa uvádza, že mi vráti peniaze do 04/2015. Môžem použiť ešte túto zmluvu na súde, keď ma okradol iným spôsobom o peniaze? Čím viac dôkazov v mojom prípade tým lepšie. Ďakujem s pozdravom Marko.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.02.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ Vám peniaze kamarát nevrátil do dohodnutého dňa splatnosti (vo Vašom prípade apríl 2015), môžete ho samozrejme žalovať na súde. Vaša pohľadávka by podľa toho, čo uvádzate ešte nemala byť premlčaná. Na súd podajte žalobu o vydanie platobného rozkazu. Označte sporové strany (meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko), následne opíšte, ako medzi Vami tento právny vzťah vznikol a nakoniec nezabudnite na petit. V petite uveďte, že žiadate súd, aby zaviazal Vášho kamaráta k úhrade dlžnej sumy, prípadne úrokov z omeškania. Návrh nezabudnite datovať a podpísať. Rovnako dôležité je doložiť súdu aj dôkazy, na ktoré sa  žalobe odvolávate.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Môjmu bývalému priateľovi som po ústnej dohode asi pred rokom zaslala na účet vyše 500 eur na opravu auta s tým, že mi bude splácať 50 eur mesačne. O tejto dohode vedeli jeho rodičia a tiež moji príbuzní. Peniaze mi do dnešnej doby nevrátil a ani nespláca, ako sme sa dohodli. Je možné tieto peniaze nejako získať späť?

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.02.2017)

Dobrý deň,

samozrejme, uvedený dlh je možné vymáhať. Môžete sa rozhodnúť, či dlžníka najprv písomne vyzvete, alebo priamo podáte žalobu. Odporúčam však dlžníka písomne vyzvať, aby dlh vrátil. Ak odmietne, podajte žalobu, v ktorej označte sporové strany, opíšte ako medzi Vami vznikol právny vzťah, priložte o tom dôkazy (výpis z účtu, čestné vyhlásenie príbuzných,...). Dôležité je súdu presne uviesť čo žiadate, teda istinu, úroky z omeškania, náhradu za zaplatenie súdneho poplatku, atď. Žalobu nezabudnite podpísať a datovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, mam rovnaky problem ako väčšina, požičala som peniaze znamemu, tak isto sa vyhovara na situaciu v rodine, na krach a podobne situacie... ale posledna kvapka bola, ked uplne prerusil kontakt... Peniaze som mu posielala cez ucet, cize doklad mam, neviem ale za kym ist.. Premyslam, ze napisem varovnu spravu typu ,,Posledny krat opakujem, aby si mi vratil peniaze do piatich dni, inak to budem riesit cez policiu." A aby som mala aj dalsie plus som rozmyslala nad taktickym tahom, napriklad spravou: pocuj, pozicial si si odo mna XY penazi, je to tak? kedy mi to mienis vratit?... ak by odpisal, ze ano pozicial, mam to ako dalsi dokaz, ktoreho sa mozem chytit... Potrebujem ale vediet, či s kým to mam riesit, pravnik, policia? Dakujem vopred za odpoved.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2017)

Dobrý deň, keď ste požičali peniaze cez účet, to je dobrý dôkaz o tom, že peniaze boli poskytnuté. 

Taktiku, ktorú ste vymysleli, môžete použiť, obyčajne však ak majú dlžníci viac dlhov, na takéto sms nereagujú. 

Pred tým, ako by ste to riešili políciou, odporúčam použiť súdne konanie, pretože po podaní trestného oznámenia Vás policajt môže odkázať na civilné konanie a po civilnom konaní už nebudete môcť podať opätovne trestné oznámenie. Kdežto, ak by ste najskôr podalia žalobu na súd a následne trestné oznámenie, policajt Vás nemôže odkázať na civilné konanie.

Odporúčam obrátiť sa na advokáta vo svojom okolí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Pozicala som priatelovi peniaze nechce ich vratit. Doklad o pozicanych peniazoch nemam, iba fotku, rozhovor cez facebok kde uznava, ze mi dlzi a prislub ze ich vrati. Do dnesneho dna mi ich nevratil, ako mam postupovat?

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.12.2016)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch je možné postupovať dvoma spôsobmi. Prvým z nich je mimosúdne vymáhanie pohľadávky, kedy advokát zasiela dlžníkovi výzvu na zaplatenie dlžnej sumy s upozornením na následky nezaplatenia a tiež s upozornením na zvýšené náklady v súvislosti so súdnym konaním. Druhý spôsob vymáhania takejto pohľadávky je súdnou cestou. V tomto smere je však potrebné si uvedomiť, že v súdnom konaní má žalobca povinnosť tvrdenia a povinnosť dôkaznú. Tzn. že v súdnom konaní nestačí iba tvrdiť, že ste peniaze požičali, ale treba to aj preukázať. Nakoľko Vy nedisponujete dokladom, ktorý by preukazoval poskytnutie finančných prostriedkov je dôležité posúdiť komunikáciu medzi Vami a dlžníkom. Z tejto komunikácie musí totiž vyplývať, že si je dlžník vedomý svojho dlhu a priznáva, že si peniaze od Vás požičal. Napriek tomu, ak by v súdnom konaní namietal poskytnutie peňazí (napr. výšku pôžičku, splatnosť...) boli by ste v dôkaznej núdzi. Preto je potrebné vo Vašom prípade vopred a dôkladne posúdiť presné znenie komunikácie medzi vami. V prípade, že máte záujem o poskytnutie pomoci pri vymáhaní pohľadávky, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer, ako mám postupovať aby mi kamarátka vrátila peniaze,ak nie celú čiastku tak aspoň po splátkach ako sme sa dohodli. Teraz sa vyhovárajú ona i jej priateľ ze sú v zlej finančnej situácii ale majú možnosť splátok a celkovy dlh má splatiť do konca apríla 2017, cakam že mi buď donesie jej priateľ dáku splátku a stále nič. jun,jul i august nič ba ani september na ktorom sme sa dohodli nič, nakoniec sa ozvali, že majú vypnuté mobily z dôvodu že ich nemajú z čoho platiť a že buď mi peniaze pošlú na účet alebo osobne mi odovzdaju dáku čiastku, no stále sa nič nedeje a už ich bombardujem smskami a ani už nezodpovedajú, poradte mi prosím vás, no a peniaze som požičala na dobré slovo.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.10.2016)

Dobry den, ak ste pozicali peniaze na dobre slovo a nemate doklad o tom, ze dostali peniaze, moze to byt problem. 

 

Odporucam Vam najskor poziadat ich o podpis uznania dlhu. Zadarmo si ho siahnete zo stranky uzanie-dlhu.sk

 

Ak ho nepodpisu, mozete si preverit na stranke ske.sk, ci maju exekucie na Slovensku. Poplatok za taketo zistenie je 2 eur.

 

Ak nezaplatia, nereaguju, necakajte, dlh je potrebne vymahat. Potrebujete dokazy o existencii dlhu. S vymozenim Vam pomozeme.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň a keď mám dáke správy ohľadne dlhu i to že nezodpovedajú i keď ano tak sa k tomu dlhu priznávajú. môžem im pohroziť že to dám na vymáhanie, ci poslať im ten papier nech ho podpisu? A čo keď ani to nepomôže? Celkový dlh je 540€,dakujem

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.10.2016)

Dobry den, urobte to tak, ze im date podpisat to uznanie dlhu s tym, ze ak to nepodpisu date to na vymahanie a budu platit ovela viac. 

 

Ak to naozaj nepodpisu, tak tie sms Vam tiez mozu pomoct pri preukazovani existencie dlhu.

 

Zakladna zasada je nepoziciavat peniaze len na dobre slovo. Ak niekto nechce podpisovat dokument pri tom ked mu poziciavat peniaze, tak mu nemozete pozicat. 

Najhorsie je, ked sa clovek uci na vlastnych chybach. Nehovorim, ze ste prisli o svoje peniaze ale skomplikovali ste si to.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň a ešte sa chcem opýtať, že ako by sa postupovalo, ak by nemali peniaze ? Bývajú v podnájme, iba jej priateľ robí ona je asi už na materskej lebo je v 6mesiaci, neplatia si účty za mobil, co som vám písala. Ďakujem za odpoveď a radu

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.10.2016)

Ak nebudete dlh vymahat, tak sa urcite nevymoze. Ak nemate dlh zabezpeceny, tiez riskujete, ze sa dlh nevymoze. Vela moznosti nemate.

 

Okrem toho, ze by ste dlh vymahali civilnou cestou, potom je mozne na nich podat aj trestne oznamenie za to, ze Vas oklamali. Ak Vas skutocne uviedli do omylu v otazke vratenia penazi ide o trestny cin.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den. Chcem sa len nieco opytat. Mam niekolko uverov a samozrejme dostal som sa do problemov a mam aj niekolko zaznamov v registri. Skusal som rozne pozicky, aby som vsetko vyplatil a platil len jednu splatku. Samozrejme ma vsetci odmietali kedze sa jedna o sumu priblizne 30 000 a teraz mi prisiel email ze mam pozicku schvalenu a ze mam zavolat aby sme sa dohodli. Zavolal som a povedal ze pozicia, ale musime sa stretnut v Cechach, kedze je Cech a ze mi da 20 000 v hotovosti a zvysok na ucet, ale ze mu mam na mieste ako zalohu zaplatit 400 eur a ak budem poriadne splacat ze po roku mi ich vrati, ze to ma ako poistku, lebo ze slovaci mu prestali platit a musel to riesit cez pravnika. Chcem sa len spytat ci mam tomu verit alebo sa ma snazi len oklamat? Uz som raz naletel jednej nebankovke a aj ked som podpisal zmluvu zaplatil som vopred a nedostal som nic. Mozem tomu verit? Pozicka by mi naozaj pomohla, ale nerad by som zas naletel niekomu a siel zbytocne do ciech. Prosim o odpoved. Dakujem.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.10.2016)

Dobrý deň,

ak si veriteľ v prípade uzavretia zmluvy o pôžičke chce svoju pôžičku zabezpečiť, spravidla na to využíva iné právne inšitúty, ako je napr. ručenie, záložné právo a pod. 

Vami popísaný postup, akým si veriteľ chce zabezpečiť to, že budete pôžičku riadne splácať v spojení s tým, že časť sumy Vám má poskytnúť v hotovosti, časť na účet sa javí byť ako podozrivý, pri ktorom Vám opäť hrozí, že vy zaplatíte 400 € ale pôžička Vám v konečnom dôsledku ani nebude potenciálnym veriteľom poskytnutá.

Z uvedeného dôvodu Vám odporúčame byť maximálne obozretný v prípade, že budete s daným subjektom v rokovaní o poskytnutí pôžičky pokračovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám na Vás otázku, pred 12-timi rokmi mi priateľka dala, nie požičala, 10 000 sk bez svedkov a bez dokladu. Teraz si zháňa svedkov medzi priateľmi a rodinou a chce ma dať na súd, mám sa obávať že súd prehrám? Ďakujem Vám veľmi pekne.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.10.2016)

Dobrý deň,

vzhľadom na Vami popísaný skutkový stav (neexistencia žiadnych dôkazov o odovzdaní sumy, nie to dôkazu o tom, či táto suma bola poskytnutá ako dar alebo pôžička, rovnako vzhľadom na uplynutie tak dlhej doby) je nepravdepodobné, aby bola Vaša priateľka v súdnom konaní úspešná.

Naviac, ak by sa jej predsa len podarilo nájsť určitých svedkov, ktorí by v konaní tvrdili, že Vám bola daná suma požičaná, nie darovaná, mohli by ste za istých okolností (ak by napr. tvrdili, že doba splatnosti nebola dohodnutá alebo bola dohodnutá tak, že od nej do podania žaloby už uplynuli viac ako 3 roky) podať z opatrnosti námietku premlčania uvedeného záväzku pre prípad, že by súd mal za to na základe vykonaného dokazovania, že išlo o pôžičku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Rozumiem a dakujem za vysvetlenie. Policajt mi to poslal domov ako trestný čin podvodu a prokurátorka na základe toho podala obžalobu, to je asi veľmi zle, ano?

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.09.2016)

Dobrý deň,

z uvedeného postupu orgánov činných v trestnom konaní (policajta a prokurátora) vyplýva, že Vaše konanie posúdili tak, že ste sa ním mohli dopustiť spáchania trestného činu podvodu. Po podaní obžaloby preskúma obžalobu súd a rozhodne, či nariadi hlavné pojednávanie. Do nariadenia hlavného pojednávania ste v procesnom postavení obvinená, po nariadení hlavného pojednávania sa mení Vaše procesné postavenie na obžalovaná. Súd ale stále môže ešte vrátiť obžalobu prukárotorovi, ak zistí už z predloženého spisu, že nie sú splnené podmienky na podanie obžaloby.

S konečnou platnosťou o Vašej vine alebo nevine, resp. prípadnom treste však vždy rozhoduje až súd (nie prokurátor ani policajt). Do právoplatného odsúdenia za trestný čin sa na Vás hľadí ako na nevinnú. Súčasne platí, že by ste za trestný čin podvodu alebo akýkoľvek iný trestný čin mohli byť odsúdená len v prípade, že Vám spáchanie daného skutku a naplnenie všetkých znakov trestného činu v trestnom konaní bude preukázané.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,prosím Vás o radu.Začiatkom júna minulého roku ma známa poprosila o finančnú pomoc požičal som jej 6140 eur s tým,že mi to vráti do 30.9.2015 no do dnešného dňa mi to nevrátila.Máme uzatvorenú zmluvu o pôžičke.Dlžnička má prácu,vlastní auto a byt.Dlžnička býva u matky svoj byt prenajíma.Chcel by som vedieť či ju môžem dať na vymahanie pohľadávok alebo exekutorovi lebo ja by som chcel peniaze naspäť naraz tak ako som jej požičal a aj z úrokmi z omeškania tak ako je v zmluve.Chcel som sa s ňou dohodnúť no bez úspechu.Veľmi pekne Vás prosím poradťe mi.Za pomoc a radu vopred Dakujem.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.09.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ Vám dlžník odmieta vrátiť požičanú sumu a zlyhávajú aj mimosúdne výzvy, môžete podať na súd žalobu na vydanie platobného rozkazu. Môžete požadovať zaplatenie samotnej istiny, úrokov z omeškania, náhradu trov konania (Vami zaplatený súdny poplatok a trovy právneho zastúpenia, ak si zvolíte advokáta na zastupovanie). Súdu musíte preukázať, že došlo k reálnemu odovzdaniu peňazí a rovnako to, dokedy bol dlžník povinný sumu vrátiť. Ak to máte písomne, nemal by s tým byť problém. Až keď Vám súd vyhovie a rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť, môžete sa obrátiť na exekútora.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Chcela by som sa opýtať, čo by som mala urobiť,ak som požičala nemalú sumu peňazí druhej osobe, s tým, že sme sa ústne dohodli na jej vrátení a i napriek tomu mi daná osoba peniaze nechce vrátiť.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.09.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ daná osoba odmieta sumu vrátiť, môžete na súd podať žalobu. Budete musieť preukázať, že ste peniaze skutočne dotyčnej osobe požičali a rovnako to, že ste sa dohodli kedy Vám ich vráti. Nakoľko ide o ústne dojednanú zmluvu, môže byť preukazovanie obtiažnejšie, no nie nemožné. Súd bude akceptovať aj rôzne výpisy z SMS, maily, či výpovede svedkov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dakujem za vašu rýchlu odpoved, a ak pôjde o trestné konanie? Uz som podmienku mala, nie cez sud ale mediátora, ale uz skončila. Dakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.09.2016)

Dobrý deň,

ak ide skutočne len o požičanie uvedenej sumy a jej nevrátenie nie je dôvod aby bola takáto vec predmetom trestného konania.

Či ide vo Vašej veci o trestné konanie zistíte napríklad aj tak, že by voči Vám muselo byť prokurátorom alebo vyšetrovateľom Policajného zboru uznesením vznesené obvinenie pre dôvodné podozrenie z toho, že ste spáchala určitý trestný čin. Toto uznesenie sa doručuje obvinenému. Ak ste takéto uznesenie neobdržali, nie je dôvod obávať sa, že by sa táto vec riešila v trestnom konaní.

Vo vzťahu k vplyvu tzv. podmienok možno uviesť, že tzv. podmienky, ktoré máte vo svojej otázke na mysli, môže v trestnoprávnej oblasti ukladať právoplatným rozhodnutím len súd alebo prokurátor, nie mediátor. Vaše dohody s mediátorom, v ktorých boli prípadne obsiahnuté aj určité podmienky, by preto nemali vplyv na prípadné Vaše trestné konanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, caka ma sud - kamarat mi pozical 1.000 € bez zmluvy a bez papiera, potrebovala som zaplatit najom a podobne veci. Rodicov nemam, len brata, ktoremu sa vtedy rysovala praca v zahranici, ale pre jeho neschopnost a pijatiku ho nakoniec nevzali. Ten teraz byvaly kamarat ma udal, ja som na policii priznala, ze mi tie peniaze dal a teraz ma caka sud. Ja sa bojim, ze pojdem do vazenia, nemam pracu a ked som nejaku mala, len tak tak som prezila, nemam ani vlastne byvanie. Prosim poradte mi, velmi pekne vam dakujem

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.09.2016)

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné uviesť, že ak Vaše konanie spočíva len v tom, že Vám kamarát požičal sumu 1.000 € a vy ste túto sumu zatiaľ nevrátili, takýmto konaním ste sa nedopustili žiadneho trestného činu a preto zaň ani nemôžete byť odsúdená na trest odňatia slobody - ľudovo povedané len za takéto konanie nemôžete ísť do väzenia. Z medzinárodných ľudsko-právnych dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná totiž vyplýva zákaz odsúdiť na trest odňatia slobody človeka výlučne za to, že nesplatí svoj dlh.

Ak nejde o trestné, ale civilné súdne konanie o zaplatenie požičanej sumy, súd Vám môže len určiť, že ste povinná peniaze vrátiť a nahradiť trovy konania. Ak túto sumu nezaplatíte v čase, ktorú Vám súd určí (spravidla do troch dní od právoplatnosti rozsudku) bude ju môcť Váš veriteľ, ktorý Vám peniaze požičal, vymaháť prostredníctvom súdneho exekútora.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je nejakým spôsobom možné vymáhať od človeka peniaze, ktoré som mu požičal prevodom na účet. Daná osoba nereaguje, nekomunikuje. Skúsil som to riešiť aj prostredníctvom banky, konkrétne cez službu sprostredkovanie platby, no oni ho len kontaktujú, peniaze mu len tak zobrať nemôžu. Ďakujem

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.09.2016)

Dobrý deň, pokiaľ Vám dlžník požičané peniaze nevrátil v dohodnutej dobe, obráťte sa so žalobou na súd, aby mu uložil povinnosť tak urobiť. V súdnom konaní však budete musieť preukázať, že ste s dlžníkom uzavreli zmluvu o pôžičke. Ak nedisponujete písomnou zmluvou, túto okolnosť môžete preukázať svedeckými výpoveďami, prípadne výpismi z bankového účtu, kde pri príkaze na úhradu môže byť uvedená poznámka o účele poskytnutia peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu dlžníka. Banka nie je subjektom, ktorý môže bezdôvodne stiahnuť finančné prostriedky z jedného účtu a previesť ich na iný bankový účet. Môže tak spraviť až na základe exekučného príkazu v exekučnom konaní, ktoré je vedené na základe vykonateľného rozhodnutia súdu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Sfalsovanie kúpnej zmluvy. Kupil som byt formou splatok, platim uz sedem mesiacov a zistilo sa, ze majitelka ma podviedla. Sfalsovala podpis exmanzela, ktory je v sanatoriu a nikdy nic nepodpisoval a ani nikdy nesuhlasil s predajom bytu. Mam dostatok svedkov a majitelka sa k tomu osobne priznala v realitke, ze podpis sfalsovala nakolko manzel s tym nesuhlasil. Takze byt bez suhlasu exmanzela nikdy na mna nebude moct prepisat. Chcem odstupit od zmluvy a podat trestne oznamenie za podvod s tym, ze ziadam naspät celu sumu, ktoru som jej splatil plus akontaciu a nahradu za ujmu. Je to mozne. Dakujem

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.08.2016)

Dobrý deň, považujem za potrebné uviesť, že ak ide o prevod majetku patriaceho do BSM tretej osobe je potrebný podpis na kúpnej zmluve oboch manželov. Ak by ste kúpnu zmluvu uzatvorili iba s jedným z manželov, nejde o absolútnu neplatnosť kúpnej zmluvy. V takom prípade je kúpna zmluva platná, kým sa neplatnosti nedomôže druhý z manželov. Vaša situácia je zložitejšia v tom, že podpis manžela je sfalšovaný a na zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti musí byť jeho podpis úradne overený (čo predpokladám, že nie je možné dosiahnuť). Od akejkoľvek zmluvy je možné odstúpiť iba v prípadoch, kedy to povoľuje zákon alebo umožňuje zmluva. Predpokladám, že v zmluve nemáte uvedenú takúto alternatívu pre odstúpenie od zmluvy. Nakoľko ste boli uvedený do omylu, môžete od zmluvy odstúpiť práve z tohto dôvodu. Odstúpením od zmluvy zaniká zmluva od počiatku, pričom si zmluvné strany musia navzájom vrátiť všetky plnenia, ktoré si poskytli na základe tejto zmluvy. Tzn. Vy jej musíte odovzdať byt a ona Vám vrátiť doteraz uhradené splátky. Ak by Vám dobrovoľne nevrátila zaplatenú časť kúpnej ceny je možné ju vymáhať prostredníctvom súdu. Vo vzťahu k trestnému oznámenie si Vám dovoľujem uviesť, že orgány činné v trestnom konaní často takéto oznámenia odmietajú s odôvodnením, že ide o občiansko-právny vzťah, ktorý je potrebné v prvom rade vyriešiť na občiansko-právnych súdoch a nie prostredníctvom trestného práva. Vo vzťahu k Vami požadovanej náhrade za ujmu si Vám dovoľujem uviesť, že k tomu, aby ste sa úspešne domohli náhrady škody bude potrebné v súdnom konaní preukázať všetky predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu (tzn. vznik škody, protiprávne konanie škodcu, príčinnú súvislosť a tiež zavinenie). Bez preukázania všetkých týchto predpokladov sa nedomôžete úspešne náhrady škody.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Ako a kde sa podava navrh na vydanie platobneho prikazu. Dakujem

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2016)

Dobrý deň,

vo Vašom návrhu musíte označiť príslušný súd (podľa postupu nižšie), ďalej údaje žalobcu a žalovaného. Následne musíte úplne a pravdivo opísať skutkový stav veci, teda čoho sa návrh týka. Veľmi dôležité je pripojiť aj listinné dôkazy (napr. faktúry, zmluvy, čestné vyhlásenia, výpis SMS správ, maily a pod.). Na záver musíte uviesť čoho sa dožadujete, teda ako chcete, aby súd rozhodol. Následne návrh datovať a podpísať. Rovnako je potrebné uhradiť súdny poplatok, ktorý je 6% zo žalovanej sumy. Tento môže uhradiť hneď so zaslaným návrhom (tým, že priložíte kolok zakúpený na pošte) alebo požiadať súd o to, aby Vás vyzval na úhradu poplatku. Tým sa, ale trocha predĺži konanie.

Tu si môžete vypočítať súdny poplatok http://www.najpravo.sk/ (je potrebné zrolovať stránku nižšie).

Čo sa týka príslušnosti súdu, podľa § 13 CSP Na konanie v prvej inštancii je miestne príslušný všeobecný súd žalovaného, ak nie je ustanovené inak, pričom podľa § 14 CSP Všeobecným súdom fyzickej osoby je súd, v ktorého obvode má fyzická osoba adresu trvalého pobytu. § 15 ods.1 CSP Všeobecným súdom právnickej osoby je súd, v ktorého obvode má právnická osoba adresu sídla.

Ak budete žalovať fyzickú osobu, tak Váš návrh na vydanie platobného rozkazu adresujte na súd, v ktorého územnom obvode má fyzická osoba trvalý pobyt. Pokiaľ pôjde o žalobu proti právnickej osobe, návrh zašlite na súd, v ktorého obvode má sídlo podľa Obchodného registra.

Na presné určenie príslušného súdu Vám poslúži táto stránka: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/Sudy/SudPrislusnost.aspx 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, ako fyzicka osoba som poskytol pozicku znameho firme co vyske 25000 €. Spisali sme o tom zmluvu a dohodli sa na mesacnych splatkach co sme obaja potvrdili podpismi. Tato zmluva ale neni overena notarom. A samozrejme deje sa to, ze mi dlh nesplaca a ked som s nim komunikoval, tak vzdy to boli len sluby a klamstva. Nechcem aby ubehla premlcacia doba, tak sa pytam ako postupovat v takomto pripade. Dakujem

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.07.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ odmieta dlžník splácať, odporúčam zaslať mu písomnú výzvu na plnenie svojho dlhu. Ak napriek tomu odmietne, bude jediným riešením podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu. Ak ste v zmluve nemali dohodnuté, že sa nezaplatením, čo i len jedinej splátky riadne a včas stane splatným celý dlh, potom môžete požadovať úhradu len doteraz splatných splátok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den prajem,mam podobnu otazku,s manzelom sme kupovali byt, uver bol na mna a mala som zuzene bsm o tento byt nasledne. Manzelovi rodicia nam dali keš na ruku 8000 eur, nemaju o tom doklad. S muzom som sa rozviedla, bsm sme si vysporiadali medzi sebou len ustne, pred sudom sme to neriesili. Byvali svokrovci teraz ziadaju tie peniaze spät. V byte byvam teraz len ja a dcera. Chcu to dat na sud, ako sa mozem branit. Dakujem velmi pekne za Vas cas, som zufala.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.07.2016)

Dobrý deň, svokrovcom môžete povedať, nech si to vymáhajú od svojho syna. Dlh Vášho exmanžela nie je Vašim dlhom. Oni by museli mať priamo dohodu (hoci aj ústnu) priamo s Vami, že ste sa dohodli, že tieto peniaze vrátite. Musia to vedieť preukázať a navyše tiež plynú premlčacie lehoty (pri pôžičke je to 3 ročná lehota, a pri bezdôvodnom obohatení 2 ročná lehota). Takže sa neobávajte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Chcem sa opytat, ked som pozicala kamaratovi urcitu sumu penazi a chcela by som to nejako uz riesit, pretoze uz presiel rok a jeho vobec nehlo mi ich vratit, da sa s tym nieco robit? Nemam podpisanu s nim ziadnu zmluvu ale mam spravy, v ktorych sa pise o vrateni penazi. Je nejaka uspesnost, ze ak by som to dala na sud uspejem? Dakujem Vam velmi pekne.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.06.2016)

Dobrý deň,

z Vašej otázky vyplýva, že medzi Vami a Vaším kamarátom riadne vznikol záväzkovo-právny vzťah na základe uzavretej zmluve o pôžičke (§ 657 Občianskeho zákonníka). Pre platnosť tejto zmluvy nemá vplyv skutočnosť, že bola uzavretá len ústne.

Nevrátením peňazí od Vášho dlžníka je porušené Vaše právo ako veriteľky na vrátenie peňažnej pôžičky, ktorú ste poskytli Vášmu dlžníkovi. Preto aj máte možnosť domáhať sa svojho práva na vrátenie pôžičky na súde. Uzavretie ústnej zmluvy o pôžičke ale môže mať vplyv na Vašu úspešnosť v danom súdnom spore - na to ako budete vedieť či ste mu peniaze požičali a v akej výške. Správy, ktoré uvádzate, môžu byť dôkazom o vzniku Vášho vzťahu - význam ale bude mať aj ich konkrétny obsah - napr. či sú v nich uvedené presné požičané sumy a pod. Rovnako by relevantným boli tvrdenia svedkov, ak napríklad boli pri tom, ako ste kamarátovi peniaze požičiavali.

Na súde sa preto môžete domáhať vrátenia peňazí z poskytnutej pôžičky, Vaša úspešnosť však bude závisieť najmä od predložených dôkazov. Tie bez ich poskytnutia nemožno náležite posúdiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den... mala som 1500 eurovu pozicku. Stratila som pracu nevedela som placat. Teraz mam z toho 2600 eur. Nasla som si pracu, ale iba 4 h denne... Zarabam 250 eur a este vychovam syna, ktory este chodi do skoly... Tento tyzden som predvolana na sud a otazka znie tak ze co mozem ocakavat? Neide mi o to, ze by som nechcela platit, ale viacej ako 10 eur mesacne jednoduho neviem. Za odpoved dakujem. S pozdravom 

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.03.2016)

Dobrý deň, v tomto smere Vám odporúčam pokúsiť sa na pojednávaní s navrhovateľom (alebo jeho právnym zástupcom) dohodnúť na zmieri a splácaní Vášho dlhu mesačnými splátkami. Uveďte im všetky skutočnosti, ktoré ste uviedli vo svojej otázke, najmä fakt, že zarábate iba 250,- € mesačne a musíte sa zároveň starať o Vášho syna. Ak by navrhovateľ nechcel na takýto zmier pristúpiť, čiže by neakceptoval splácanie formou splátok, je možné o takýto spôsob splácania požiadať aj súd. Súd môže vo výroku svojho rozhodnutia uviesť, že priznaný dlh máte splácať v splátkach, pričom výšku splátok súdy prispôsobujú jednak výške dlhu a tiež schopnostiam odporcu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, mam taky problem ze som cez Western union poslala do Anglicka vacsiu sumu penazi nie naraz ale postupne od 9/2015 do 12/2015 to bolo okolo 6000 eur. Mam len doklady o prevode. Ziadnu zmluvu, nic nemam len spravy na fb . Mam jeho rodne cislo aj meno poslal mi pas odfoteny, ked som mu posielala prvy krat. Je slovak ale pracuje v Anglicku. Doteraz stale komunikoval ale ked som mu pohrozila pytala peniaze spat vratit, tak sa odmlcal. Nedviha telefony ani na spravy na fb. Mam podozrenie, ze spachal na mna podvod a vymamil odomna peniaze. Ako mam postupovat podat trestne oznamenie? Dakujem za odpoved

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.12.2015)

Dobry den, ak ste peniaze posielali cez Western union, potom je nepopieratelne, ze peniaze si prevzala konkretna osoba. Doklad z western unionu je dobrzm dokladom, ktorym sa da preukazat poskytnutie financnych prostriedkov.

Dlznika poziadajte o podpisanie uznania dlhu. Zadarmo si ho mozete vyplnit astiahnut zo stranky www.uznanie-dlhu.sk.

Ak Vam toto uznanie dlhu nepodpise a nebude komunikovat, mate dve moznosti, ako vymahat peniaze. A to sudnou cestou alebo podat na neho trestne oznamenie.

Najskor by som Vam odporucal vymahat pohladavku sudnou cestou, pretoze ak by ste zacali trestnym oznamenim, policajti by Bas mohli odkazat na civilne konanie a po skonceni civilneho konania by ste uz opatovne podat trestne oznamenie nemohli. Po skonceni civilneho konania Vas policajti nemozu odkazat na sud, pretoze sud ste uz absolvovali.

Po sude mozete podat navrh na exekuciu, aj v Anglicku. Tam mu siahnu na plat.

Moznosti mate teda vela, len je potrebne spravne postupovat.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Cez inzertný server si dcéra vybrala za svoje nasporené peniaze starší dámsky horský bicykel v hodnote 220 eur. S predávajúcim som komunikoval telefonicky aj sms-kou v ktorej uviedol, že bicykel je úplne v poriadku, že ešte nič na ňom nebolo menené a dohodli sme sa, že ho pošle prostredníctvom poštovej dobierky. Po rozbalení zásielky som zistil že rám bicykla, v mieste kde sa zvyčajne nachádza výrobné čislo, je premaľovaný číslo pod ním pravdepodobne mechanicky odstránené plus na ďalších častiach rôzne ďalšie úpravy ktoré mali pravdepodobne zakryť pôvodnú identitu bicykla. Z toho som predpokladal, že bicykel je pravdepodobne kradnutý. Kontaktoval som predavajúceho, ktorý toto odmietal, ale súhlasil s vrátením bicykla i peňazí. Bicykel som mu poslal späť cez poštovú dobierku, ktorú si už ale predávajúci neprevzal. Od tej chvíle predávajúci som mnou nekomunikuje, a odmieta akúkoľvek dohodu o vrátení bicykla i peňazí. Z inzertného servera mám ním uverejnené fotky bicykla plus sms komunikáciu medzi predávajúcim a mnou. Je prosím pekne nejaká možnosť vymôcť od neho peniaze?

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.09.2015)

Dobrý deň

pokúste sa s dotyčným ešte raz kontaktovať prostredníctvom telefónu prípadne listom s tým, že máte podozrenie, že bol z jeho strany spáchaný trestný čin. Pokiaľ nebude naďalej komunikovať, môžete podať na polícii prípadne prokuratúre trestné oznámenie na dotyčnú osobu s tým, že predložíte vašu vzájomnú komunikáciu ako aj ostatné dôkazy, ktorými disponujete.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, manžel nás opustil a odišiel bez toho aby mi nechal peniaze a adresu, kde sa bude zdržiavať. Preto by som sa chcela spýtať, či existuje nejaký doklad o tom, že spolu nežijeme. V prípade, ak by si zobral nejaký úver, aby som ho nemusela po rozvode splácať ja.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.09.2015)

Dobrý deň, zo záväzkov (úverov, pôžičiek), ktoré na seba Váš manžel preberie, bude zaviazaný len on sám. Veritelia sa však v dôsledku porušenia jeho povinností splácať dlhy, môžu domáhať uspokojenia svojich nárokov aj z majetku patriaceho do vášho bezpodielového spoluvlastníctva. Možnosťou ako uvedenej hrozbe predísť, je zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) súdom, zo závažných dôvodov v zmysle § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Týmto závažným dôvodom je práve nehospodárne nakladanie so spoločným majetkom na úkor rodiny, skutočnosť, že Váš manžel opustil trvale spoločnú domácnosť a nepričiňuje sa o vytváranie spoločného majetku, resp. nezabezpečuje potreby rodiny. Inou možnosťou je podanie návrhu o rozvod manželstva, keďže jeho zánikom zanikne i BSM. V prípade, že pobyt Vášho manžela nebude v súdnom konaní známy, súd mu ustanoví opatrovníka, ktorý bude chrániť jeho záujmy.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Kúpil som cez inzerát led TV. V inzeráte bolo uvedené, že je potrebné ju opraviť, lebo v hornej časti obrazu sú biele pásy. Volal som do servisu, kde mi povedali, že do 70 Eur opravia automaticky a pri vyššej čiastke ma kontaktujú. Ale v tomto prípade, že celková čiastka by nemala byť vyššia ako 70 Eur. Ale bližšie informácie o cene poskytnú po diagnostike. TV som v dobrej viere o opraviteľnosti výrobku kúpil, no po diagnostike, za ktorú som zaplatil 10 Eur mi zavolali, že oprava je nerantabilná, pretože je vadný panel v hodnote cca 800 Eur. Mám nárok vrátiť neopraviteľnú Led TV pôvodnému majiteľovi a žiadať vrátenie peňazí? Od kúpi a diagnostiky prešli 2 dni.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.08.2015)

Dobrý deň

podľa § 596: “Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.“ Podľa § 597 ods. 1 OZ: “Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.” 

Podľa judikatúry R 9/2003: ”Použitie (uplatnenie) ust. § 597 dos. 1 OZ je vylúčené v prípadoch, v ktorých kupujúci o konkrétnych vadách veci vedel a napriek tomu sa slobodne rozhodol zmluvu o kúpe veci za dojednanú kúpnu cenu uzavrieť.” To znamená, že predávajúci Vás na vadu upozornil a teda v zmysle horeuvedeného nemusí od Vás televízor zobrať späť.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás manželovi som požičala peniaze prevodom na účet a teraz sme v rozvodom konaní a nechce mi ich vrátiť. Je e-mail o tom, že mi ich nechce dať dostatočný dôkaz? Zobratí sme tretí rok a peniaze som dala na kurenie do domu, kde si chce teraz nasťahovať svoju frajerku. Ďakujem

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.08.2015)

Dobrý deň

nepíšete detaily, avšak v čase trvania manželstva a bezpodielového spoluvlastníctva nie je pôžička medzi manželmi možná. Podľa rozhodnutia Krajského súdu Žilina (sp. zn.:8Co/155/2005) to neplatí pokiaľ: “…ide o veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia výkonu povolania len jedného z manželov, pričom ide o veci patriace do výlučného vlastníctva druhého z manželov. V tom prípade môže jeden z manželov požičať finančné prostriedky patriace do jeho samostatného majetku druhému manželovi za trvania manželstva a trvania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pričom tieto prostriedky by nepatrili do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a zo záväzku by bol zaviazaný len ten z manželov, ktorému bola pôžička poskytnutá.”

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Som spolumajiteľkou vklad. knižky spolu s babičkou. Pred nejakým časom sa bratranec s babičkou dohodol, že mu prispeje na auto určitou sumou z VK, čo sa aj zrealizovalo a boli spolu v banke. Ked som sa s ním telefonicky potom spojila, dohodli sme sa ako bude časť sumy vracať späť na uvedenú VK a časť si ponechá. Sám mi prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti preposlal ním vypracovanú zmluvu o vrátení zapožičanej sumy. Zmluva mala chyby v mojom mene + neobsahovala niektoré jeho údaje, preto som mu odpovedala, že za na to pozriem a opravím, prepošlem späť a po jeho návrate zo zahraničia to spolu všetci podpíšeme a overíme, s čím on aj súhlasil. Problém nastal teraz, ked sa vrátil zo zahraničia a presvedčil našu babičku, že mu darovala celú sumu a že nemusí už nič viac vracať. Existuje právne nejaká možnosť, ako by som mohla postupovať, aby zapožičanú sumu musel vrátiť, resp. začal plniť ústnu dohodu, ktorú sám zadal na papier, no teraz ju nechce podpísať. Za Vašu odpoveď Vám vopred Ďakujem

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.08.2015)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že Vami uvádzané okolnosti zapožičania peňažných prostriedkov nie sú zachytené v písomnej forme, ste v horšej dôkaznej situácii preukázať, že z Vašej strany nešlo o darovanie ale o pôžičku. Vo Váš neprospech je aj skutočnosť, že dvaja účastníci právneho vzťahu (vrátane Vašej babičky) sú presvedčení, že šlo o darovanie. Vo Váš prospech však môže svedčať výpis z elektronickej komunikácie s návrhom zmluvy medzi Vami a Vašim bratrancom, ktorá môže preukazovať vôľu všetkých účastníkov uzavrieť zmluvu o pôžičke. Pre úplne objasnenie Vašej momentálnej situácie bude nevyhnutné detailne sa oboznámiť so všetkými záznamami o prevode a vyplatení peňazí, elektronickou komunikáciou a návrhom zmluvy, prípadne ďalšími možnými dôkazmi.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v máji 2013 som si brala úver. vo vyske 8500 lebo moj ex priatel potreboval pozicat. Nechce splacat splatky nemam ktomu papier len vo vypisoch mam ze dokopy 7200 eur islo na jeho ucet. Mam aj smsky, kde ziadam riadne splacanie. Mam podat zalobu na sud z tymi vypismi a smskami a samozrejme mam aj svedkov, ktori vedia, ze som mu tie peniaze pozicala. Premlcacia doba je 3 roky? Ďakujem

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.07.2015)

Dobrý deň, pokiaľ Vám ex nechce vrátiť pôžičku, odporúčam to bezodkladne riešiť. Premlčacia lehota je 3 roky ale to platí pre pôžičku. Ak by ste na súde nepreukázali existenciu pôžičky a súd by to posúdil ako bezdôvodné obohatenie, tak je lehote 2 ročná. 

Taktiež je dôležité čo povedia svedkovia, ak to počuli iba od Vás, tak je to málo. Odporúčam sa poradiť pred podaním žaloby s advokátom, aby ste neurobili chybu, ktorá by Vás stála to, že sa pohľadávka nevymôže.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Zdravim, chcel by som sa poradit ohladom toho, ze som znamemu pozical peniaze, dohodli sme sa ze mi ich vrati do jedneho tyzdna co sa samozrejme nestalo a kedze sme sa dohodli iba ustne, chcel by som sa opytat ako pritom postupovat. kedze dodnes nieje ochotny peniaze vratit. za skoru odpoved vopred dakujem.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.07.2015)

Dobrý deň, aj keď ide o pôžičku známemu, vždy je dobré si túto pôžičku nechať potvrdiť na papieri. Ak Vám stále len sľubuje, že dlh uhradí, potom sa s ním dohodnite na konečnom termíne, kedy dlh uhradí  a nechajte mu podpísať uznanie dlhu, ktoré si môžete stiahnuť odtiaľto: www.uznanie-dlhu.sk.

Ak dlh neuhradí, potom by bolo vhodné mať nejaký dôkaz o existencii pôžičky. Najlepším dôkazom je svedok, ktorý potvrdí, že počul o tom, ako dlžník hovoril o sume a o lehote splatnosti, dokedy dlh uhradí. Tento svedok potom podá čestné prehlásenie. Nemusí ísť o očitého svedka, ktorý bol pri požičiavaní peňazí, stačí, že od dlžníka priamo počul, že dlh uhradí.

 

Ak dlžník odmietne s Vami komunikovať, je potrebné rýchlo konať a nečakať na to, že sa umúdri, pretože keď už nepodpísal uznanie dlhu


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den chcem sa spytat ako postupovat odisla som od priatela mame spolu dceru pocas nasho vztahu sme kupili byt bral uver nan moji rodicia nam dolozili 8000 eur po rozchode mu byt ostal a nema sa ktomu vratit mojim rodicom peniaze ani vydat veci ktore boli kupene z tych penazi..

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.06.2014)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o vrátenie peňazí rodičom je dôležité, či máte nejaký doklad o pôžičke peňazí. Dôležité je aj to, či boli peniaze poskytnuté prevodom alebo v hotovosti. 

Ak by rodičia nemali žiadny doklad o poskytnutí peňazí, budú potrebné svedecké výpovede ako dôkaz. V takýchto prípadoch zohráva veľkú úlohu aj čas, pretože dlh sa môže premlčať. 

V konaní bude potrebné preukázať nielen poskytnutie peňazí ale aj splatnosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Manzel cast nasich spolocnych uspor bez mojho suhlasu vlozil do firmy, v ktorej je jediny konatel aj spolocnik a kupil nehnutelnost. Ake mam garancie, ze o tieto peniaze, resp. prislusnu polovicu patriacu do bsm nepridem. Ako je to s vkladom spoločných peňazí do firmy? Dakujem

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.11.2013)

Dobrý deň,

pokiaľ manžel vložil spoločné peniaze do firmy, v ktorej je jediným vlastníkom obchodného podielu, vznikol Vám voči tejto firme (SRO) nárok na vyplatenie vložených peňazí. V rámci vyporiadania BSM by bolo možné požadovať, aby tento vklad bol zarátaný v celom rozsahu v prospech manžela, s tým, že by Vás mal priamo on vyplatiť.

 

Ja Vám však odporúčam nasledovné riešenie:

 

Manžel tieto peniaze vložil do tejto firmy pravdepodobne ako pôžičku ( v účtovníctve firmy je to potrebné zaúčtovať), obyčajne sa to robí formou pôžičky. Ak pôjde o pôžičku, potom si môžete na túto nehnuteľnosť zriadiť obaja záložné právo ako veritelia (fyzické osoby), tak budte zabezpečená pre prípad, že by sa niečo s nehnuteľnosťou stalo, prípadne sa ju manžel rozhodol predať. Lehotu splatnosti pôžičky odporúčam formulovať tak, že ju určí veriteľ. Ďalšia možnosť je stať sa konateľkou spoločnosti, tak aby ste museli dať prípadný súhlas s predajom nehnuteľnosti. Vklad spoločných peňazí do firmy len jedného z manželov býva častým problémom, ktorý je potrebné vopred ošetriť, aby druhý z manželov, ktorý nie je vlastníkom obchodného podielu o tieto peniaze nebol po prípadnom rozvode ukrátený.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku