Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 21. 9. 2015

Otázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať akým spôsobom by som mohla vymáhať peniaze. Moja dcéra /mrzí ma že ja som jej to doporučila/ požičala susede mladej mame s 2 deťmi, ktorá bývala o tri domy ďalej od nás u svokry 400 €. Táto ich pýtala z dôvodu, že muž jej začal brať drogy/znovu/ a všetky peniaze na domácnosť minul a nemá ani na domácnosť a zostal dlžný na nájomnom, pretože medzičasom sa odsťahovali do podnájmu. V júni to boli 2 roky a doposiaľ mi nevrátila ani korunu. Medzičasom sa rozviedla a už býva zase na inom podnájme, ale trvalý pobyt má stále u svokrovcov. Dcéra sa s ňou spojila cez facebook, lebo telefón jej nedvíha a ona ešte drzo odpovedala, že či sa nehambí jej písať cez facebook. Písomne si nič nedala potvrdiť, lebo malo ísť o krátkodobú pôžičku. Že dlh uznáva sa dá zistiť aj výpisom z sms, ktoré si vymenila s dcérou. Nijako sa však nevyjadrila, že má záujem peniaze vrátiť, hoci jej dcéra navrhla aj splátky. Odvtedy ako rozvedená je tehotná a t.č. na PN. Či žije v jednej domácnosti s otcom budúceho dieťaťa neviem. Svokrovci s tým nechcú mať nič spoločné/oni museli predpodobne vyrovnávať dlhy ich syna/. Snažíme sa zistiť presne jej adresu terajšieho podnájmu. Ako postupovať ďalej aby dcéra o peniaze nedošla?

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Dobrý deň, dôležité v takýchto prípadoch je preukázať, že medzi Vašou dcérou a jej dlžníčkou došlo k uzavretiu zmluvy o pôžičke, hoci aj ústne. Dôležité je to z toho dôvodu, lebo inak by išlo o bezdôvodné obohatenie, ktoré sa premlčuje v dvojročnej lehote (vo Vašej otázke uvádzate, že dva roky už uplynuli). Z toho dôvodu je nutné mať k dispozícii napr. komunikáciu na FB alebo smsky o tom, že jej dlžníčka si pýtala peniaze ako pôžičku. Ak sa v súdnom konaní toto nepodarí preukázať a dlžníčka vznesie námietku premlčania, súd rozhodne v neprospech Vašej dcéry. Ak by sa podarilo v súdnom konaní preukázať, že došlo k uzavretiu zmluvy o pôžičke je nutné mať doklad o tom, že jej Vaša dcéra poskytla peniaze (napr. výpis z BÚ alebo písomne potvrdenie o prevzatí peňazí v hotovosti). 

Takéto pohľadávky je však možné vymáhať i mimosúdne. V takých prípadoch sa dlžníkom posielajú výzvy na zaplatenie dlžnej sumy, pričom sú vo výzvach advekátne vyzvaný na zaplatenie dlžnej sumy a upozornený na možné súdne konanie (vyššie náklady súdneho konania), ktoré im hrozí. Mnohí dlžníci i na základe takejto výzve pristupujú k úhrade pohľadávky, lebo sa chcú vyhnúť súdnemu konaniu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám pár otázok ohľadom podania žaloby o zaplatený dlžnej sumy: 1. Do akej minimálnej výšky nevrátenej sumy sa budú príslušné orgány tým zaoberať? 2. V prípade 200 € je reálna šanca, že sa to posunie niekam ďalej? 3. Ak je dlžník osoba cudzej krajiny, v tomto prípade sa jedna o Česku Republiku, je možné podať žalobu na Slovenské orgány alebo to riešiť rovno cez České Republiku? Vrelá vďaka a prajem pekný deň!
 

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.03.2020)

Dobrý deň. K otázke 1 a 2 uvádzam, že súdny sú povinné konať v zásade o akejkoľvek čiastke. Prístup k spravodlivosti nemôže byť limitovaný výškou pohľadávky. Napríklad dopravné podniky často vymáhajú pokuty za jazdu bez lístka, pričom tieto sumy nedosahujú ani 100 €. Čo sa týka tretej otázky, tak rozhodujúce nie je ani tak občianstvo, ako skôr bydlisko. To znamená, že ak aj ide o občana ČR, ale s bydliskom na Slovensku, potom sa môže žalovať tu. Ak ale ide o osobu, ktorá býva v ČR, tak právomoc rozhodovať budú mať české súdy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Prosím Vás môžete mi poradiť? Jednej známej som požičal 2 krát po 400e a to prvý raz 8. 7. 2019 v noci z nedele na pondelok o 1:14:49 a druhý raz v stredu ráno o 7:26:49. Bohužiaľ nemám na to zmluvu, mám len textové a hlasové správy na FB kde píše, že mi peniaze pošle na účet a správu, že už mi poslala 500e za tu prvú pôžičku (100e na viac čo som odmietal). Dotyčná osoba sa mi žiaľ nehlási, neodpisuje ani nedvíha mobilný telefón. Ako mám prosím Vás postupovať, aby som peniaze dostal spať?

Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.07.2019)

Dobrý deň, 

V zmysle príslušných ustanovení občianskeho zákonníka môže byť zmluva o pôžičke uzatvorená písomne alebo aj ústne. Ak je zmluva o pôžičke uzatvorená ústne a veriteľ sa chce úspešne domôcť svojich peňazí, musí preukázať existenciu prevodu finančných prostriedkov z veriteľa na dlžníka ( vo vašom prípade ide o rôzne textové správy, ktoré je možné použiť ako dôkaz).

Neviem ako ste si dohodli dobu splatnosti pohľadávky. Ak tá nebola dohodnutá, ako prvé písomne vyzvite dlžníka na vrátenie dlhu. Ak dlžník nebude reagovať, máte možnosť mu napísať predžalobnú výzvu, kde ho môžete upozorniť, že ak vám nevráti vami poskytnuté finančné prostriedky, podáte na súd žalobu. V takomto prípade ak budete v súdnom konaní ako veriteľ úspešný, bude dlžník povinný zaplatiť nie len dlžnú čiastku ale aj trovy konania. Ak aj napriek výzve nebude dlžník reagovať, môžete podať na súd žalobu o zaplatenie dlžnej čiastky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás o radu požičala som známemu 400 EUR, pretože mal problémy no teraz už je tomu rok nechce nič vrátiť stále sa len vyhovára a ešte, aby toho nebolo malo žijem v zahraničí, takže neviem, že keby som podala trestné oznámenie, ako sa bude postupovať, keď sa nezdržujem v SR. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.03.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ ste požičali peniaze a dohodli sa, že Vám ich má vrátiť, no teraz sa vyhovára a odmieta splatiť pôžičku, môžete na neho podať žalobu o zaplatenie dlžnej sumy. Ak by ste totiž podali trestné oznámenie, nie je záruka, že ho orgány činné v trestnom konaní vôbec príjmu, nakoľko sa jedná o civilnoprávny vzťah. Aby to mohlo byť prejednané, ako trestný čin, muselo by sa preukázať, že už v čase, kedy si od Vás peniaze požičal, vedel, že Vám ich nevráti (podvod).

Preto, ak sa chcete domôcť peňazí, odporúčam podať žalobu na súd. Ak máte doklad o tom, prípadne výpis z účtu, ktorý preukáže, že ste mu peniaze poslali a komunikáciu o tom, že ich Vám má vrátiť, potom súd s veľkou pravdepodobnosťou rozhodne platobným rozkazom a Vaša osobná účasť nebude nutná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Rozumiem a dakujem za vysvetlenie. Policajt mi to poslal domov ako trestný čin podvodu a prokurátorka na základe toho podala obžalobu, to je asi veľmi zle, ano?

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.09.2016)

Dobrý deň,

z uvedeného postupu orgánov činných v trestnom konaní (policajta a prokurátora) vyplýva, že Vaše konanie posúdili tak, že ste sa ním mohli dopustiť spáchania trestného činu podvodu. Po podaní obžaloby preskúma obžalobu súd a rozhodne, či nariadi hlavné pojednávanie. Do nariadenia hlavného pojednávania ste v procesnom postavení obvinená, po nariadení hlavného pojednávania sa mení Vaše procesné postavenie na obžalovaná. Súd ale stále môže ešte vrátiť obžalobu prukárotorovi, ak zistí už z predloženého spisu, že nie sú splnené podmienky na podanie obžaloby.

S konečnou platnosťou o Vašej vine alebo nevine, resp. prípadnom treste však vždy rozhoduje až súd (nie prokurátor ani policajt). Do právoplatného odsúdenia za trestný čin sa na Vás hľadí ako na nevinnú. Súčasne platí, že by ste za trestný čin podvodu alebo akýkoľvek iný trestný čin mohli byť odsúdená len v prípade, že Vám spáchanie daného skutku a naplnenie všetkých znakov trestného činu v trestnom konaní bude preukázané.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dakujem za vašu rýchlu odpoved, a ak pôjde o trestné konanie? Uz som podmienku mala, nie cez sud ale mediátora, ale uz skončila. Dakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.09.2016)

Dobrý deň,

ak ide skutočne len o požičanie uvedenej sumy a jej nevrátenie nie je dôvod aby bola takáto vec predmetom trestného konania.

Či ide vo Vašej veci o trestné konanie zistíte napríklad aj tak, že by voči Vám muselo byť prokurátorom alebo vyšetrovateľom Policajného zboru uznesením vznesené obvinenie pre dôvodné podozrenie z toho, že ste spáchala určitý trestný čin. Toto uznesenie sa doručuje obvinenému. Ak ste takéto uznesenie neobdržali, nie je dôvod obávať sa, že by sa táto vec riešila v trestnom konaní.

Vo vzťahu k vplyvu tzv. podmienok možno uviesť, že tzv. podmienky, ktoré máte vo svojej otázke na mysli, môže v trestnoprávnej oblasti ukladať právoplatným rozhodnutím len súd alebo prokurátor, nie mediátor. Vaše dohody s mediátorom, v ktorých boli prípadne obsiahnuté aj určité podmienky, by preto nemali vplyv na prípadné Vaše trestné konanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, caka ma sud - kamarat mi pozical 1.000 € bez zmluvy a bez papiera, potrebovala som zaplatit najom a podobne veci. Rodicov nemam, len brata, ktoremu sa vtedy rysovala praca v zahranici, ale pre jeho neschopnost a pijatiku ho nakoniec nevzali. Ten teraz byvaly kamarat ma udal, ja som na policii priznala, ze mi tie peniaze dal a teraz ma caka sud. Ja sa bojim, ze pojdem do vazenia, nemam pracu a ked som nejaku mala, len tak tak som prezila, nemam ani vlastne byvanie. Prosim poradte mi, velmi pekne vam dakujem

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.09.2016)

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné uviesť, že ak Vaše konanie spočíva len v tom, že Vám kamarát požičal sumu 1.000 € a vy ste túto sumu zatiaľ nevrátili, takýmto konaním ste sa nedopustili žiadneho trestného činu a preto zaň ani nemôžete byť odsúdená na trest odňatia slobody - ľudovo povedané len za takéto konanie nemôžete ísť do väzenia. Z medzinárodných ľudsko-právnych dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná totiž vyplýva zákaz odsúdiť na trest odňatia slobody človeka výlučne za to, že nesplatí svoj dlh.

Ak nejde o trestné, ale civilné súdne konanie o zaplatenie požičanej sumy, súd Vám môže len určiť, že ste povinná peniaze vrátiť a nahradiť trovy konania. Ak túto sumu nezaplatíte v čase, ktorú Vám súd určí (spravidla do troch dní od právoplatnosti rozsudku) bude ju môcť Váš veriteľ, ktorý Vám peniaze požičal, vymaháť prostredníctvom súdneho exekútora.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk