Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať akým spôsobom by som mohla vymáhať peniaze. Moja dcéra /mrzí ma že ja som jej to doporučila/ požičala susede mladej mame s 2 deťmi, ktorá bývala o tri domy ďalej od nás u svokry 400 €. Táto ich pýtala z dôvodu, že muž jej začal brať drogy/znovu/ a všetky peniaze na domácnosť minul a nemá ani na domácnosť a zostal dlžný na nájomnom, pretože medzičasom sa odsťahovali do podnájmu. V júni to boli 2 roky a doposiaľ mi nevrátila ani korunu. Medzičasom sa rozviedla a už býva zase na inom podnájme, ale trvalý pobyt má stále u svokrovcov. Dcéra sa s ňou spojila cez facebook, lebo telefón jej nedvíha a ona ešte drzo odpovedala, že či sa nehambí jej písať cez facebook. Písomne si nič nedala potvrdiť, lebo malo ísť o krátkodobú pôžičku. Že dlh uznáva sa dá zistiť aj výpisom z sms, ktoré si vymenila s dcérou. Nijako sa však nevyjadrila, že má záujem peniaze vrátiť, hoci jej dcéra navrhla aj splátky. Odvtedy ako rozvedená je tehotná a t.č. na PN. Či žije v jednej domácnosti s otcom budúceho dieťaťa neviem. Svokrovci s tým nechcú mať nič spoločné/oni museli predpodobne vyrovnávať dlhy ich syna/. Snažíme sa zistiť presne jej adresu terajšieho podnájmu. Ako postupovať ďalej aby dcéra o peniaze nedošla?

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Dobrý deň, dôležité v takýchto prípadoch je preukázať, že medzi Vašou dcérou a jej dlžníčkou došlo k uzavretiu zmluvy o pôžičke, hoci aj ústne. Dôležité je to z toho dôvodu, lebo inak by išlo o bezdôvodné obohatenie, ktoré sa premlčuje v dvojročnej lehote (vo Vašej otázke uvádzate, že dva roky už uplynuli). Z toho dôvodu je nutné mať k dispozícii napr. komunikáciu na FB alebo smsky o tom, že jej dlžníčka si pýtala peniaze ako pôžičku. Ak sa v súdnom konaní toto nepodarí preukázať a dlžníčka vznesie námietku premlčania, súd rozhodne v neprospech Vašej dcéry. Ak by sa podarilo v súdnom konaní preukázať, že došlo k uzavretiu zmluvy o pôžičke je nutné mať doklad o tom, že jej Vaša dcéra poskytla peniaze (napr. výpis z BÚ alebo písomne potvrdenie o prevzatí peňazí v hotovosti). 

Takéto pohľadávky je však možné vymáhať i mimosúdne. V takých prípadoch sa dlžníkom posielajú výzvy na zaplatenie dlžnej sumy, pričom sú vo výzvach advekátne vyzvaný na zaplatenie dlžnej sumy a upozornený na možné súdne konanie (vyššie náklady súdneho konania), ktoré im hrozí. Mnohí dlžníci i na základe takejto výzve pristupujú k úhrade pohľadávky, lebo sa chcú vyhnúť súdnemu konaniu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám pár otázok ohľadom podania žaloby o zaplatený dlžnej sumy: 1. Do akej minimálnej výšky nevrátenej sumy sa budú príslušné orgány tým zaoberať? 2. V prípade 200 € je reálna šanca, že sa to posunie niekam ďalej? 3. Ak je dlžník osoba cudzej krajiny, v tomto prípade sa jedna o Česku Republiku, je možné podať žalobu na Slovenské orgány alebo to riešiť rovno cez České Republiku? Vrelá vďaka a prajem pekný deň!
 

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.03.2020)

Dobrý deň. K otázke 1 a 2 uvádzam, že súdny sú povinné konať v zásade o akejkoľvek čiastke. Prístup k spravodlivosti nemôže byť limitovaný výškou pohľadávky. Napríklad dopravné podniky často vymáhajú pokuty za jazdu bez lístka, pričom tieto sumy nedosahujú ani 100 €. Čo sa týka tretej otázky, tak rozhodujúce nie je ani tak občianstvo, ako skôr bydlisko. To znamená, že ak aj ide o občana ČR, ale s bydliskom na Slovensku, potom sa môže žalovať tu. Ak ale ide o osobu, ktorá býva v ČR, tak právomoc rozhodovať budú mať české súdy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Prosím Vás môžete mi poradiť? Jednej známej som požičal 2 krát po 400e a to prvý raz 8. 7. 2019 v noci z nedele na pondelok o 1:14:49 a druhý raz v stredu ráno o 7:26:49. Bohužiaľ nemám na to zmluvu, mám len textové a hlasové správy na FB kde píše, že mi peniaze pošle na účet a správu, že už mi poslala 500e za tu prvú pôžičku (100e na viac čo som odmietal). Dotyčná osoba sa mi žiaľ nehlási, neodpisuje ani nedvíha mobilný telefón. Ako mám prosím Vás postupovať, aby som peniaze dostal spať?

Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.07.2019)

Dobrý deň, 

V zmysle príslušných ustanovení občianskeho zákonníka môže byť zmluva o pôžičke uzatvorená písomne alebo aj ústne. Ak je zmluva o pôžičke uzatvorená ústne a veriteľ sa chce úspešne domôcť svojich peňazí, musí preukázať existenciu prevodu finančných prostriedkov z veriteľa na dlžníka ( vo vašom prípade ide o rôzne textové správy, ktoré je možné použiť ako dôkaz).

Neviem ako ste si dohodli dobu splatnosti pohľadávky. Ak tá nebola dohodnutá, ako prvé písomne vyzvite dlžníka na vrátenie dlhu. Ak dlžník nebude reagovať, máte možnosť mu napísať predžalobnú výzvu, kde ho môžete upozorniť, že ak vám nevráti vami poskytnuté finančné prostriedky, podáte na súd žalobu. V takomto prípade ak budete v súdnom konaní ako veriteľ úspešný, bude dlžník povinný zaplatiť nie len dlžnú čiastku ale aj trovy konania. Ak aj napriek výzve nebude dlžník reagovať, môžete podať na súd žalobu o zaplatenie dlžnej čiastky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás o radu požičala som známemu 400 EUR, pretože mal problémy no teraz už je tomu rok nechce nič vrátiť stále sa len vyhovára a ešte, aby toho nebolo malo žijem v zahraničí, takže neviem, že keby som podala trestné oznámenie, ako sa bude postupovať, keď sa nezdržujem v SR. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.03.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ ste požičali peniaze a dohodli sa, že Vám ich má vrátiť, no teraz sa vyhovára a odmieta splatiť pôžičku, môžete na neho podať žalobu o zaplatenie dlžnej sumy. Ak by ste totiž podali trestné oznámenie, nie je záruka, že ho orgány činné v trestnom konaní vôbec príjmu, nakoľko sa jedná o civilnoprávny vzťah. Aby to mohlo byť prejednané, ako trestný čin, muselo by sa preukázať, že už v čase, kedy si od Vás peniaze požičal, vedel, že Vám ich nevráti (podvod).

Preto, ak sa chcete domôcť peňazí, odporúčam podať žalobu na súd. Ak máte doklad o tom, prípadne výpis z účtu, ktorý preukáže, že ste mu peniaze poslali a komunikáciu o tom, že ich Vám má vrátiť, potom súd s veľkou pravdepodobnosťou rozhodne platobným rozkazom a Vaša osobná účasť nebude nutná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, môj brat si min.rok zobral spotrebný úver, ku ktorému ho jedna žena donútila s tým, že mu bude platiť splátky. Samozrejme, že jej peniaze brat dal bez toho, aby s ňou spísal nejakú zmluvu a milá slečna neplatí a tvári sa, že sa nikdy nepoznali. Brat s ňou komunikoval o všetkom cez jednu sociálnu sieť ale všetko vymazal. Na polícii mi povedali, že táto žena to už urobila viac krát ale, že každý chalan jej dal tie peniaze dobrovoľne a pri vedomí. Vraj môžeme podať trestne oznámenie ale bude to posunuté na obc. Právne konanie. Jedna sa o sumu 6000e. Chcela by som vedieť ako postupovať a zastaviť túto ženu v tom čo robí? Ďakujem ta odpoveď. 

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2017)

Dobrý deň,

ide skutočne zrejme o komplikovanú situáciu. Bolo by vhodné skutočne pouvažovať o podaní žaloby na súd. Súdu však bude potrebné preukázať odovzdanie peňazí, ako aj komunikáciu, ktorá tomu predchádzala. Ak sa Vám nepodarí preukázať, že peniaze skutočne odovzdal danej žene a dohodli sa na ich vrátení, potom bude žaloba zrejme neúspešná.

Ak by sa však preukázalo, že ho ubezpečovala, že peniaze vráti avšak už pri ich preberaní vedela, že to neurobí, bolo by možné uvažovať o trestnom čine podvodu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa spýtať ako postupovať, keď som požičal peniaze 8.000 EUR známej, s ktorou som spísal zmluvu o pôžičke. Problém je ten, že ju nespláca už 3 roky. Zalatila max 3 splátky po 100 EUR a stále sa vyhovára, ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2017)

Dobrý deň. Predpokladám že ste požičali peniaze fyzickej osobe. V tom prípade je potrebné dať si pozor na premlčaciu dobu, ktorá je v tomto prípade 3 roky a začína plynúť odo dňa splatnosti poslednej nezaplatenej splátky. V súdnom konaní Vám potom môže byť priznaná len suma, ktorá nebude premlčaná, ak druhá strana premlčanie namietne. Preto odporúčam vyhľadať advokáta, ktorý prezrie zmluvu a odporučí Vám buď vymáhanie pohľadávky súdnou cestou, alebo aj možnosť mimosúdneho riešenia sporu, napríklad uzavretím dohody o urovnaní. Ak máte záujem na mimosúdnom riešení sporu máte možnosť osloviť aj mediátora. Taktiež Vám odporúčam zaslať dlžníčke písomnú výzvu na úhradu pohľadávky. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať požičal som bývalej priateľke finančnú hotovosť 350 e a neviem ako to mám od nej dostať. Prestala somnou komunikovať len mi napísala sms, že mi ich bude vraciat každú stredu, a keď volám, že by som sa snou stretol tak buď povie, že nemá alebo si na mňa nevie nájsť čas. Ďakujem.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.03.2017)

Dobrý deň,

ak ste bývalej priateľke požičali finančnú hotovosť a nevrátila Vám ju v dohodnutom termíne (resp. na Vašu výzvu, ak ste termín nemali presne dohodnutý), môžete sa domáhať jej vrátenia súdnou cestou - podaním žaloby o zaplatenie uvedenej sumy s príslušenstvom na príslušný súd.

Vaša úspešnosť v tomto konaní však závisí od dôkazov, ktorými disponujete - či už listinných dôkazov, SMS-iek, príp. svedkov. 

V konaní bude totiž potrebné preukázať, že ste skutočne danú sumu odovzdali Vašej bývalej priateľke (čo môže vyplynúť aj zo vzájomnej komunikácie, v ktorej túto skutočnosť Vaša priateľka potvrdzuje) a že nastala splatnosť tejto pôžičky.

Naviac, dohoda o tom, že Vám bude Vaša dlžníčka požičanú sumu splácať postupne v častiach by bola platná a účinná len v prípade, ak ste s ňou vyjadrili súhlas.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v roku 2015 som požičal kamarátovi peniaze a s tým, že sme spísali zmluvu. Do dnešného dňa mi ich nevrátil, Mám spísanú zmluvu, kde sa uvádza, že mi vráti peniaze do 04/2015. Môžem použiť ešte túto zmluvu na súde, keď ma okradol iným spôsobom o peniaze? Čím viac dôkazov v mojom prípade tým lepšie. Ďakujem s pozdravom Marko.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.02.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ Vám peniaze kamarát nevrátil do dohodnutého dňa splatnosti (vo Vašom prípade apríl 2015), môžete ho samozrejme žalovať na súde. Vaša pohľadávka by podľa toho, čo uvádzate ešte nemala byť premlčaná. Na súd podajte žalobu o vydanie platobného rozkazu. Označte sporové strany (meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko), následne opíšte, ako medzi Vami tento právny vzťah vznikol a nakoniec nezabudnite na petit. V petite uveďte, že žiadate súd, aby zaviazal Vášho kamaráta k úhrade dlžnej sumy, prípadne úrokov z omeškania. Návrh nezabudnite datovať a podpísať. Rovnako dôležité je doložiť súdu aj dôkazy, na ktoré sa  žalobe odvolávate.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Pozicala som priatelovi peniaze nechce ich vratit. Doklad o pozicanych peniazoch nemam, iba fotku, rozhovor cez facebok kde uznava, ze mi dlzi a prislub ze ich vrati. Do dnesneho dna mi ich nevratil, ako mam postupovat?

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.12.2016)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch je možné postupovať dvoma spôsobmi. Prvým z nich je mimosúdne vymáhanie pohľadávky, kedy advokát zasiela dlžníkovi výzvu na zaplatenie dlžnej sumy s upozornením na následky nezaplatenia a tiež s upozornením na zvýšené náklady v súvislosti so súdnym konaním. Druhý spôsob vymáhania takejto pohľadávky je súdnou cestou. V tomto smere je však potrebné si uvedomiť, že v súdnom konaní má žalobca povinnosť tvrdenia a povinnosť dôkaznú. Tzn. že v súdnom konaní nestačí iba tvrdiť, že ste peniaze požičali, ale treba to aj preukázať. Nakoľko Vy nedisponujete dokladom, ktorý by preukazoval poskytnutie finančných prostriedkov je dôležité posúdiť komunikáciu medzi Vami a dlžníkom. Z tejto komunikácie musí totiž vyplývať, že si je dlžník vedomý svojho dlhu a priznáva, že si peniaze od Vás požičal. Napriek tomu, ak by v súdnom konaní namietal poskytnutie peňazí (napr. výšku pôžičku, splatnosť...) boli by ste v dôkaznej núdzi. Preto je potrebné vo Vašom prípade vopred a dôkladne posúdiť presné znenie komunikácie medzi vami. V prípade, že máte záujem o poskytnutie pomoci pri vymáhaní pohľadávky, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám na Vás otázku, pred 12-timi rokmi mi priateľka dala, nie požičala, 10 000 sk bez svedkov a bez dokladu. Teraz si zháňa svedkov medzi priateľmi a rodinou a chce ma dať na súd, mám sa obávať že súd prehrám? Ďakujem Vám veľmi pekne.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.10.2016)

Dobrý deň,

vzhľadom na Vami popísaný skutkový stav (neexistencia žiadnych dôkazov o odovzdaní sumy, nie to dôkazu o tom, či táto suma bola poskytnutá ako dar alebo pôžička, rovnako vzhľadom na uplynutie tak dlhej doby) je nepravdepodobné, aby bola Vaša priateľka v súdnom konaní úspešná.

Naviac, ak by sa jej predsa len podarilo nájsť určitých svedkov, ktorí by v konaní tvrdili, že Vám bola daná suma požičaná, nie darovaná, mohli by ste za istých okolností (ak by napr. tvrdili, že doba splatnosti nebola dohodnutá alebo bola dohodnutá tak, že od nej do podania žaloby už uplynuli viac ako 3 roky) podať z opatrnosti námietku premlčania uvedeného záväzku pre prípad, že by súd mal za to na základe vykonaného dokazovania, že išlo o pôžičku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Rozumiem a dakujem za vysvetlenie. Policajt mi to poslal domov ako trestný čin podvodu a prokurátorka na základe toho podala obžalobu, to je asi veľmi zle, ano?

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.09.2016)

Dobrý deň,

z uvedeného postupu orgánov činných v trestnom konaní (policajta a prokurátora) vyplýva, že Vaše konanie posúdili tak, že ste sa ním mohli dopustiť spáchania trestného činu podvodu. Po podaní obžaloby preskúma obžalobu súd a rozhodne, či nariadi hlavné pojednávanie. Do nariadenia hlavného pojednávania ste v procesnom postavení obvinená, po nariadení hlavného pojednávania sa mení Vaše procesné postavenie na obžalovaná. Súd ale stále môže ešte vrátiť obžalobu prukárotorovi, ak zistí už z predloženého spisu, že nie sú splnené podmienky na podanie obžaloby.

S konečnou platnosťou o Vašej vine alebo nevine, resp. prípadnom treste však vždy rozhoduje až súd (nie prokurátor ani policajt). Do právoplatného odsúdenia za trestný čin sa na Vás hľadí ako na nevinnú. Súčasne platí, že by ste za trestný čin podvodu alebo akýkoľvek iný trestný čin mohli byť odsúdená len v prípade, že Vám spáchanie daného skutku a naplnenie všetkých znakov trestného činu v trestnom konaní bude preukázané.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,prosím Vás o radu.Začiatkom júna minulého roku ma známa poprosila o finančnú pomoc požičal som jej 6140 eur s tým,že mi to vráti do 30.9.2015 no do dnešného dňa mi to nevrátila.Máme uzatvorenú zmluvu o pôžičke.Dlžnička má prácu,vlastní auto a byt.Dlžnička býva u matky svoj byt prenajíma.Chcel by som vedieť či ju môžem dať na vymahanie pohľadávok alebo exekutorovi lebo ja by som chcel peniaze naspäť naraz tak ako som jej požičal a aj z úrokmi z omeškania tak ako je v zmluve.Chcel som sa s ňou dohodnúť no bez úspechu.Veľmi pekne Vás prosím poradťe mi.Za pomoc a radu vopred Dakujem.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.09.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ Vám dlžník odmieta vrátiť požičanú sumu a zlyhávajú aj mimosúdne výzvy, môžete podať na súd žalobu na vydanie platobného rozkazu. Môžete požadovať zaplatenie samotnej istiny, úrokov z omeškania, náhradu trov konania (Vami zaplatený súdny poplatok a trovy právneho zastúpenia, ak si zvolíte advokáta na zastupovanie). Súdu musíte preukázať, že došlo k reálnemu odovzdaniu peňazí a rovnako to, dokedy bol dlžník povinný sumu vrátiť. Ak to máte písomne, nemal by s tým byť problém. Až keď Vám súd vyhovie a rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť, môžete sa obrátiť na exekútora.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Chcela by som sa opýtať, čo by som mala urobiť,ak som požičala nemalú sumu peňazí druhej osobe, s tým, že sme sa ústne dohodli na jej vrátení a i napriek tomu mi daná osoba peniaze nechce vrátiť.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.09.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ daná osoba odmieta sumu vrátiť, môžete na súd podať žalobu. Budete musieť preukázať, že ste peniaze skutočne dotyčnej osobe požičali a rovnako to, že ste sa dohodli kedy Vám ich vráti. Nakoľko ide o ústne dojednanú zmluvu, môže byť preukazovanie obtiažnejšie, no nie nemožné. Súd bude akceptovať aj rôzne výpisy z SMS, maily, či výpovede svedkov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dakujem za vašu rýchlu odpoved, a ak pôjde o trestné konanie? Uz som podmienku mala, nie cez sud ale mediátora, ale uz skončila. Dakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.09.2016)

Dobrý deň,

ak ide skutočne len o požičanie uvedenej sumy a jej nevrátenie nie je dôvod aby bola takáto vec predmetom trestného konania.

Či ide vo Vašej veci o trestné konanie zistíte napríklad aj tak, že by voči Vám muselo byť prokurátorom alebo vyšetrovateľom Policajného zboru uznesením vznesené obvinenie pre dôvodné podozrenie z toho, že ste spáchala určitý trestný čin. Toto uznesenie sa doručuje obvinenému. Ak ste takéto uznesenie neobdržali, nie je dôvod obávať sa, že by sa táto vec riešila v trestnom konaní.

Vo vzťahu k vplyvu tzv. podmienok možno uviesť, že tzv. podmienky, ktoré máte vo svojej otázke na mysli, môže v trestnoprávnej oblasti ukladať právoplatným rozhodnutím len súd alebo prokurátor, nie mediátor. Vaše dohody s mediátorom, v ktorých boli prípadne obsiahnuté aj určité podmienky, by preto nemali vplyv na prípadné Vaše trestné konanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, caka ma sud - kamarat mi pozical 1.000 € bez zmluvy a bez papiera, potrebovala som zaplatit najom a podobne veci. Rodicov nemam, len brata, ktoremu sa vtedy rysovala praca v zahranici, ale pre jeho neschopnost a pijatiku ho nakoniec nevzali. Ten teraz byvaly kamarat ma udal, ja som na policii priznala, ze mi tie peniaze dal a teraz ma caka sud. Ja sa bojim, ze pojdem do vazenia, nemam pracu a ked som nejaku mala, len tak tak som prezila, nemam ani vlastne byvanie. Prosim poradte mi, velmi pekne vam dakujem

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.09.2016)

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné uviesť, že ak Vaše konanie spočíva len v tom, že Vám kamarát požičal sumu 1.000 € a vy ste túto sumu zatiaľ nevrátili, takýmto konaním ste sa nedopustili žiadneho trestného činu a preto zaň ani nemôžete byť odsúdená na trest odňatia slobody - ľudovo povedané len za takéto konanie nemôžete ísť do väzenia. Z medzinárodných ľudsko-právnych dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná totiž vyplýva zákaz odsúdiť na trest odňatia slobody človeka výlučne za to, že nesplatí svoj dlh.

Ak nejde o trestné, ale civilné súdne konanie o zaplatenie požičanej sumy, súd Vám môže len určiť, že ste povinná peniaze vrátiť a nahradiť trovy konania. Ak túto sumu nezaplatíte v čase, ktorú Vám súd určí (spravidla do troch dní od právoplatnosti rozsudku) bude ju môcť Váš veriteľ, ktorý Vám peniaze požičal, vymaháť prostredníctvom súdneho exekútora.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je nejakým spôsobom možné vymáhať od človeka peniaze, ktoré som mu požičal prevodom na účet. Daná osoba nereaguje, nekomunikuje. Skúsil som to riešiť aj prostredníctvom banky, konkrétne cez službu sprostredkovanie platby, no oni ho len kontaktujú, peniaze mu len tak zobrať nemôžu. Ďakujem

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.09.2016)

Dobrý deň, pokiaľ Vám dlžník požičané peniaze nevrátil v dohodnutej dobe, obráťte sa so žalobou na súd, aby mu uložil povinnosť tak urobiť. V súdnom konaní však budete musieť preukázať, že ste s dlžníkom uzavreli zmluvu o pôžičke. Ak nedisponujete písomnou zmluvou, túto okolnosť môžete preukázať svedeckými výpoveďami, prípadne výpismi z bankového účtu, kde pri príkaze na úhradu môže byť uvedená poznámka o účele poskytnutia peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu dlžníka. Banka nie je subjektom, ktorý môže bezdôvodne stiahnuť finančné prostriedky z jedného účtu a previesť ich na iný bankový účet. Môže tak spraviť až na základe exekučného príkazu v exekučnom konaní, ktoré je vedené na základe vykonateľného rozhodnutia súdu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Ako a kde sa podava navrh na vydanie platobneho prikazu. Dakujem

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2016)

Dobrý deň,

vo Vašom návrhu musíte označiť príslušný súd (podľa postupu nižšie), ďalej údaje žalobcu a žalovaného. Následne musíte úplne a pravdivo opísať skutkový stav veci, teda čoho sa návrh týka. Veľmi dôležité je pripojiť aj listinné dôkazy (napr. faktúry, zmluvy, čestné vyhlásenia, výpis SMS správ, maily a pod.). Na záver musíte uviesť čoho sa dožadujete, teda ako chcete, aby súd rozhodol. Následne návrh datovať a podpísať. Rovnako je potrebné uhradiť súdny poplatok, ktorý je 6% zo žalovanej sumy. Tento môže uhradiť hneď so zaslaným návrhom (tým, že priložíte kolok zakúpený na pošte) alebo požiadať súd o to, aby Vás vyzval na úhradu poplatku. Tým sa, ale trocha predĺži konanie.

Tu si môžete vypočítať súdny poplatok http://www.najpravo.sk/ (je potrebné zrolovať stránku nižšie).

Čo sa týka príslušnosti súdu, podľa § 13 CSP Na konanie v prvej inštancii je miestne príslušný všeobecný súd žalovaného, ak nie je ustanovené inak, pričom podľa § 14 CSP Všeobecným súdom fyzickej osoby je súd, v ktorého obvode má fyzická osoba adresu trvalého pobytu. § 15 ods.1 CSP Všeobecným súdom právnickej osoby je súd, v ktorého obvode má právnická osoba adresu sídla.

Ak budete žalovať fyzickú osobu, tak Váš návrh na vydanie platobného rozkazu adresujte na súd, v ktorého územnom obvode má fyzická osoba trvalý pobyt. Pokiaľ pôjde o žalobu proti právnickej osobe, návrh zašlite na súd, v ktorého obvode má sídlo podľa Obchodného registra.

Na presné určenie príslušného súdu Vám poslúži táto stránka: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/Sudy/SudPrislusnost.aspx 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, ako fyzicka osoba som poskytol pozicku znameho firme co vyske 25000 €. Spisali sme o tom zmluvu a dohodli sa na mesacnych splatkach co sme obaja potvrdili podpismi. Tato zmluva ale neni overena notarom. A samozrejme deje sa to, ze mi dlh nesplaca a ked som s nim komunikoval, tak vzdy to boli len sluby a klamstva. Nechcem aby ubehla premlcacia doba, tak sa pytam ako postupovat v takomto pripade. Dakujem

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.07.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ odmieta dlžník splácať, odporúčam zaslať mu písomnú výzvu na plnenie svojho dlhu. Ak napriek tomu odmietne, bude jediným riešením podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu. Ak ste v zmluve nemali dohodnuté, že sa nezaplatením, čo i len jedinej splátky riadne a včas stane splatným celý dlh, potom môžete požadovať úhradu len doteraz splatných splátok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Chcem sa opytat, ked som pozicala kamaratovi urcitu sumu penazi a chcela by som to nejako uz riesit, pretoze uz presiel rok a jeho vobec nehlo mi ich vratit, da sa s tym nieco robit? Nemam podpisanu s nim ziadnu zmluvu ale mam spravy, v ktorych sa pise o vrateni penazi. Je nejaka uspesnost, ze ak by som to dala na sud uspejem? Dakujem Vam velmi pekne.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.06.2016)

Dobrý deň,

z Vašej otázky vyplýva, že medzi Vami a Vaším kamarátom riadne vznikol záväzkovo-právny vzťah na základe uzavretej zmluve o pôžičke (§ 657 Občianskeho zákonníka). Pre platnosť tejto zmluvy nemá vplyv skutočnosť, že bola uzavretá len ústne.

Nevrátením peňazí od Vášho dlžníka je porušené Vaše právo ako veriteľky na vrátenie peňažnej pôžičky, ktorú ste poskytli Vášmu dlžníkovi. Preto aj máte možnosť domáhať sa svojho práva na vrátenie pôžičky na súde. Uzavretie ústnej zmluvy o pôžičke ale môže mať vplyv na Vašu úspešnosť v danom súdnom spore - na to ako budete vedieť či ste mu peniaze požičali a v akej výške. Správy, ktoré uvádzate, môžu byť dôkazom o vzniku Vášho vzťahu - význam ale bude mať aj ich konkrétny obsah - napr. či sú v nich uvedené presné požičané sumy a pod. Rovnako by relevantným boli tvrdenia svedkov, ak napríklad boli pri tom, ako ste kamarátovi peniaze požičiavali.

Na súde sa preto môžete domáhať vrátenia peňazí z poskytnutej pôžičky, Vaša úspešnosť však bude závisieť najmä od predložených dôkazov. Tie bez ich poskytnutia nemožno náležite posúdiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den... mala som 1500 eurovu pozicku. Stratila som pracu nevedela som placat. Teraz mam z toho 2600 eur. Nasla som si pracu, ale iba 4 h denne... Zarabam 250 eur a este vychovam syna, ktory este chodi do skoly... Tento tyzden som predvolana na sud a otazka znie tak ze co mozem ocakavat? Neide mi o to, ze by som nechcela platit, ale viacej ako 10 eur mesacne jednoduho neviem. Za odpoved dakujem. S pozdravom 

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.03.2016)

Dobrý deň, v tomto smere Vám odporúčam pokúsiť sa na pojednávaní s navrhovateľom (alebo jeho právnym zástupcom) dohodnúť na zmieri a splácaní Vášho dlhu mesačnými splátkami. Uveďte im všetky skutočnosti, ktoré ste uviedli vo svojej otázke, najmä fakt, že zarábate iba 250,- € mesačne a musíte sa zároveň starať o Vášho syna. Ak by navrhovateľ nechcel na takýto zmier pristúpiť, čiže by neakceptoval splácanie formou splátok, je možné o takýto spôsob splácania požiadať aj súd. Súd môže vo výroku svojho rozhodnutia uviesť, že priznaný dlh máte splácať v splátkach, pričom výšku splátok súdy prispôsobujú jednak výške dlhu a tiež schopnostiam odporcu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás manželovi som požičala peniaze prevodom na účet a teraz sme v rozvodom konaní a nechce mi ich vrátiť. Je e-mail o tom, že mi ich nechce dať dostatočný dôkaz? Zobratí sme tretí rok a peniaze som dala na kurenie do domu, kde si chce teraz nasťahovať svoju frajerku. Ďakujem

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.08.2015)

Dobrý deň

nepíšete detaily, avšak v čase trvania manželstva a bezpodielového spoluvlastníctva nie je pôžička medzi manželmi možná. Podľa rozhodnutia Krajského súdu Žilina (sp. zn.:8Co/155/2005) to neplatí pokiaľ: “…ide o veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia výkonu povolania len jedného z manželov, pričom ide o veci patriace do výlučného vlastníctva druhého z manželov. V tom prípade môže jeden z manželov požičať finančné prostriedky patriace do jeho samostatného majetku druhému manželovi za trvania manželstva a trvania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pričom tieto prostriedky by nepatrili do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a zo záväzku by bol zaviazaný len ten z manželov, ktorému bola pôžička poskytnutá.”

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Som spolumajiteľkou vklad. knižky spolu s babičkou. Pred nejakým časom sa bratranec s babičkou dohodol, že mu prispeje na auto určitou sumou z VK, čo sa aj zrealizovalo a boli spolu v banke. Ked som sa s ním telefonicky potom spojila, dohodli sme sa ako bude časť sumy vracať späť na uvedenú VK a časť si ponechá. Sám mi prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti preposlal ním vypracovanú zmluvu o vrátení zapožičanej sumy. Zmluva mala chyby v mojom mene + neobsahovala niektoré jeho údaje, preto som mu odpovedala, že za na to pozriem a opravím, prepošlem späť a po jeho návrate zo zahraničia to spolu všetci podpíšeme a overíme, s čím on aj súhlasil. Problém nastal teraz, ked sa vrátil zo zahraničia a presvedčil našu babičku, že mu darovala celú sumu a že nemusí už nič viac vracať. Existuje právne nejaká možnosť, ako by som mohla postupovať, aby zapožičanú sumu musel vrátiť, resp. začal plniť ústnu dohodu, ktorú sám zadal na papier, no teraz ju nechce podpísať. Za Vašu odpoveď Vám vopred Ďakujem

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.08.2015)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že Vami uvádzané okolnosti zapožičania peňažných prostriedkov nie sú zachytené v písomnej forme, ste v horšej dôkaznej situácii preukázať, že z Vašej strany nešlo o darovanie ale o pôžičku. Vo Váš neprospech je aj skutočnosť, že dvaja účastníci právneho vzťahu (vrátane Vašej babičky) sú presvedčení, že šlo o darovanie. Vo Váš prospech však môže svedčať výpis z elektronickej komunikácie s návrhom zmluvy medzi Vami a Vašim bratrancom, ktorá môže preukazovať vôľu všetkých účastníkov uzavrieť zmluvu o pôžičke. Pre úplne objasnenie Vašej momentálnej situácie bude nevyhnutné detailne sa oboznámiť so všetkými záznamami o prevode a vyplatení peňazí, elektronickou komunikáciou a návrhom zmluvy, prípadne ďalšími možnými dôkazmi.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v máji 2013 som si brala úver. vo vyske 8500 lebo moj ex priatel potreboval pozicat. Nechce splacat splatky nemam ktomu papier len vo vypisoch mam ze dokopy 7200 eur islo na jeho ucet. Mam aj smsky, kde ziadam riadne splacanie. Mam podat zalobu na sud z tymi vypismi a smskami a samozrejme mam aj svedkov, ktori vedia, ze som mu tie peniaze pozicala. Premlcacia doba je 3 roky? Ďakujem

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.07.2015)

Dobrý deň, pokiaľ Vám ex nechce vrátiť pôžičku, odporúčam to bezodkladne riešiť. Premlčacia lehota je 3 roky ale to platí pre pôžičku. Ak by ste na súde nepreukázali existenciu pôžičky a súd by to posúdil ako bezdôvodné obohatenie, tak je lehote 2 ročná. 

Taktiež je dôležité čo povedia svedkovia, ak to počuli iba od Vás, tak je to málo. Odporúčam sa poradiť pred podaním žaloby s advokátom, aby ste neurobili chybu, ktorá by Vás stála to, že sa pohľadávka nevymôže.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Zdravim, chcel by som sa poradit ohladom toho, ze som znamemu pozical peniaze, dohodli sme sa ze mi ich vrati do jedneho tyzdna co sa samozrejme nestalo a kedze sme sa dohodli iba ustne, chcel by som sa opytat ako pritom postupovat. kedze dodnes nieje ochotny peniaze vratit. za skoru odpoved vopred dakujem.

Odpoveď: Ako dosiahnuť vrátenie požičaných peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.07.2015)

Dobrý deň, aj keď ide o pôžičku známemu, vždy je dobré si túto pôžičku nechať potvrdiť na papieri. Ak Vám stále len sľubuje, že dlh uhradí, potom sa s ním dohodnite na konečnom termíne, kedy dlh uhradí  a nechajte mu podpísať uznanie dlhu, ktoré si môžete stiahnuť odtiaľto: www.uznanie-dlhu.sk.

Ak dlh neuhradí, potom by bolo vhodné mať nejaký dôkaz o existencii pôžičky. Najlepším dôkazom je svedok, ktorý potvrdí, že počul o tom, ako dlžník hovoril o sume a o lehote splatnosti, dokedy dlh uhradí. Tento svedok potom podá čestné prehlásenie. Nemusí ísť o očitého svedka, ktorý bol pri požičiavaní peňazí, stačí, že od dlžníka priamo počul, že dlh uhradí.

 

Ak dlžník odmietne s Vami komunikovať, je potrebné rýchlo konať a nečakať na to, že sa umúdri, pretože keď už nepodpísal uznanie dlhu


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk