Vymáhanie požičaných peňazí


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilinský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 30. 9. 2016

Otázka: Vymáhanie požičaných peňazí

Dobrý deň prajem. Chcela by som sa spýtať, požičala som priateľovi sumu 10.000,- s tým,že mi to bude pravidelne splácať po dobu 5 rokov po 215,-/mes. Nastala taká vec,že prestal splácať (už dve splátky nezaplatil) ... je možné toto nejakým spôsobom riešiť, nakoľko nemáme medzi sebou, okrem korešpondencie cez soc.siete, žiadnu podpísanú dohodu? Priateľ pracuje v ČR a chcel si na SR vyplatiť všetky dlhy, aby sa mohol vrátiť a pracovať u nás. Nedávno som sa dozvedela,že nikdy neplánoval návrat na SR a mňa oklamal a je tiež veľká pravdepodobnosť, že to už ani splácať nebude. Stretla som sa s jeho bývalou manželkou a aj tej neplatí výživné na dcéru ... do polovice novembra 2016 je v podmienke lebo jeho ex-manželka minulý rok podala trestné oznámenie za neplatenie výživného. Existuje nejaká možnosť ako by som od neho mohla dostať späť peniaze lebo on nič nevlastní. Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň

Odpoveď: Vymáhanie požičaných peňazí

Dobrý deň,

medzi Vami a Vaším bývalým priateľom riadne vznikol záväzkovo-právny vzťah na základe uzavretej zmluve o pôžičke (§ 657 Občianskeho zákonníka). Pre platnosť tejto zmluvy nemá vplyv skutočnosť, že bola uzavretá len ústne.

Nevrátením peňazí od Vášho dlžníka je porušené Vaše právo ako veriteľky na vrátenie peňažnej pôžičky, ktorú ste poskytli Vášmu dlžníkovi. Preto aj máte možnosť domáhať sa svojho práva na vrátenie pôžičky na súde. Uzavretie ústnej zmluvy o pôžičke ale môže mať vplyv na Vašu úspešnosť v danom súdnom spore - na to ako budete vedieť či ste mu peniaze požičali a v akej výške. Pre úspešnosť v súdnom konaní by bolo dobré, ak by ste disponovali akýmikoľvek dôkazmi o vzniku Vášho záväzkovo-právneho vzťahu - ním môže byť napr. aj vzájomná písomná komunikácia (hoci aj zo sociálnych sietí a pod.), z ktorej by tieto skutočnosti jednoznačne vyplývali, prípadne svedkovia, ktorý boli pri odovzdaní danej sumy ako pôžičky, či prevodný príkaz požičanej sumy na účet Vášho bývalého priateľa a pod. - avšak takýto prevodný príkaz by nebol sám osebe dostatočným dôkazom v prípade, ak by Váš priateľ tvrdil, že išlo o dar a vy by ste nevedeli preukázať opak.

Domáhať vrátenia sa peňazí z poskytnutej pôžičky môžete v danej situácií jej dobrovoľného nevracania súdnou cestou, ako sme však uviedli, Vaša úspešnosť bude závisieť najmä od predložených dôkazov.

Pre úplnosť ale uvádzame, že vzhľadom na to, že Váš priateľ nedisponuje majetkom, aj Váš prípadný úspech v súdnom konaní by nemusel znamenať, že Vaša pohľadávka by bola uspokojená v prípadnom exekučnom konaní.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk