Máte
otázku?

Tienenie živým plotom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Tienenie živým plotom

Dobrý deň, obraciame sa na vás s prosbou o pomoc pri riešení nášho problému. Kúpili sme dom, ktorého všetky okná smerujú do susedného pozemku (záhrady). Sused zasadil veľmi hustý živý plot, ktorý už dosahuje výšku najmenej 3 metrov, čím nám značne zatienil okná a núti nás svietiť aj počas dňa. Sme v situácii, keď nám obec, napriek našej žiadosti o zásah, nevyšla v ústrety. Rádi by sme vedeli, aké kroky by sme mali podniknúť. Existuje iná možnosť riešenia, okrem obrátenia sa na súd? Ďakujeme za vašu pomoc.

Odpoveď: Tienenie živým plotom

Dobrý deň, vo veci uvádzame, že obec vám v tomto smere nepomôže. Škoda, že ste vec neriešili ihneď po vysadení tují, keďže k dosiahnutie vzrastu 3 metre trvá nejakú dobu.

Vo veci platí ust. § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka :

"Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."

 

Odporúčam vyzvať suseda, aby predmetné stromy presadil prípadne ich počet zredukoval na stav, ktorý vám nebude brániť v užívaní miestností cez deň len s použitím umelého osvetlenia.

Ak k náprave nedôjde, riešením je len podanie návrhu na súd.

Trápi vás "Tienenie živým plotom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Tienenie živým plotom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.