Máte
otázku?

Súdnictvo v ére umelej inteligencie: Človek vs. počítač

V minulom článku sme sa zamerali vplyv umelej inteligencie a pokroku v oblasti IT na povolanie advokáta. Dnes sa pokúsime zamerať sa na osobu sudcu a budeme sa zaoberať otázkou či by bolo možné, resp. správne, aby činnosť sudcu vykonával počítač s umelou inteligenciou.

 

Aká je súčasnosť?

 

Umelá inteligencia nachádza svoje uplatnenie už aj v stave sudcovskom. Príkladom v tejto oblasti je napríklad Čína.

 

Čína využíva počítače s umelou inteligenciou na pomoc sudcom, či už ide o vyhľadávanie relevantných dokumentov alebo o kontrolu chýb v rozhodnutiach, prípadne o rozhodovanie v jednoduchších konaniach. Zaujímavý je postreh z článku internetovej stránky science times[1], v ktorom sa uvádza odhad, že umelá inteligencia pomohla znížiť pracovný nápor sudcov v období od roku 2019 do roku 2021 o viac ako 1/3. Aj v SR býva v mnohých prípadoch konanie príliš dlhé a ak by bolo uvedené pravdou, tak by išlo o výraznú pomoc pre sudcov, ktorí sú pracovne vyťažený.

 

 Porovnanie

 

Počítač

 

Ako sme uviedli v predošlom článku, existuje viacero oblastí v ktorých je počítač omnoho lepší než ľudia. Možno tou najväčšou zbraňou počítačov je ich rýchlosť. Mnoho vecí dokážu robiť omnoho rýchlejšie ako človek. Ak by teda nejaký počítač disponoval množstvom dát v podobe zákonov či iných právnych predpisov a tiež paletou minulých súdnych rozhodnutí a tieto poznatky by vedel aj aplikovať na konkrétny prípad, tak by sa mohlo zdať, že by bol schopný vyprodukovať na základe týchto údajov presný výsledok a bol by v tom výrazne rýchlejší ako človek. Taktiež je potrebné uviesť, že ľudia robia chyby a môžu zabúdať, naopak počítač nie.  Pre objektivitu je však potrebné uviesť, že ani počítač nie je v tomto smere dokonalý, koniec koncov taktiež ho programujú a vytvárajú len ľudia, ktorý sa mýlia a v systéme, a teda aj vo výsledku, resp. v rozhodnutí by sa mohli objaviť nepresnosti a chyby.

 

Človek

 

Ľudia na druhú stranu sú výrazne pomalší. Ich pamäť má svoje limity a v tejto oblasti konkurovať počítačom nedokážu. K jedinečným vlastnostiam človeka však patrí jeho empatia, ktorá je pri rozhodovaní častokrát dôležitá a v procese rozhodovania zohráva úlohu. Otázkou je či chceme, aby rozhodoval empatický človek, ktorý sa vie vžiť do situácie účastníkov konania alebo na mieste sudcu chceme vidieť počítač, ktorý však nedisponuje ani štipkou empatie (alebo len "umelej empatie") a rozhoduje výhradne na základe logiky a programu.

 

  

Správne otázky si kladie autor článku AI Judges: Can A Good Judge Be Artificially Intelligent?

 

Autor sa v ňom zamýšľa nad nasledovnými prípadom:

 

Prípad sa týka inštalatéra striech. Predstavme si situáciu, že inštalatér s podnikaním iba začína a je nováčikom. Napriek tomu sa mu však podarí dostať dobrú zákazku a pracuje na inštalácií strechy domu, ktorý má niekoľko miliónovú hodnotu, majiteľ ktorého je dostatočne finančne zabezpečený. Inštalatér však urobí chybu, dôsledkom ktorej vznikne na nehnuteľnosti veľká škoda. V prípade, ak by v danej situácií rozhodoval človek, tak by zrejme podvedome vzal do úvahy aj neskúsenosť inštalatéra a jeho schopnosť splatiť uvedenú škodu, ak by to z čisto právnej stránky vyzeralo pre inštalatéra príliš nepriaznivo. Vzal by tieto okolnosti do úvahy aj počítač? Ktoré hodnoty by boli pre neho kľúčové?

 

Táto úvaha nás vedie aj k ďalšej otázke. Každý sudca je iný a môže sa stať a aj sa stáva, že rovnakú vec dvaja rozdielny sudcovia rozhodnú odlišne. Na Okresný súdoch rozhodujú samosudcovia, naproti tomu na Krajskom či Najvyššom súde sú to senáty pozostávajúce zo sudcov viacerých. Nie je nič výnimočné, že na konkrétnu vec majú jednotlivý sudcovia odlišný názor. Aj oni sú len ľudia a každý z nich zastáva iné hodnoty a postoje, ktoré ich v procese rozhodovania chtiac či nechtiac ovplyvňujú. Uvedené by sa dalo vztiahnuť aj na hore popísaný prípad. Jeden sudca by dané okolnosti možno do úvahy vzal a iný naopak nie. Napokon každý z nás je iný a výnimku netvoria ani sudcovia.

 

Aj to je dôvod prečo je do procesu rozhodovania na vyšších súdnych inštanciách zapojených viac sudcov, nakoľko dokážu poskytnúť viac pohľadov na danú vec a diskutovať nad tým čo je v danom prípade správne a spravodlivé, nakoľko v mnohých prípadoch to nie je záležitosť vôbec jednoduchá. Akým sudcom by bol stroj? Ktoré hodnoty by boli pre neho kľúčové? Teoreticky, ak by boli všetky počítače/sudcovia naprogramovaný rovnako, tak by v zásade stratili odvolacie súdy zmysel, nakoľko by nemalo byť možné, aby dospeli k inému rozsudku. Uvedené nás vedie k zamysleniu nad pojmami ako spravodlivosť a právo.

 

Jediné čo môžeme v súčasnosti skonštatovať s istotou je, že pokrok v IT sfére ovplyvňuje vo veľkej miere výkon právnických povolaní ako aj právo samotné a dokáže prácu v jednotlivých právnických profesiách uľahčiť, a to akým smerom sa tento pokrok ďalej poberie a aký bude jeho vplyv ukáže zrejme len budúcnosť.

---------

[1] China Uses Artificial Intelligence (AI) to Run Courts, Supreme Justices; Cutting Judges' Typical Workload By More Than a Third and Saving Billion Work Hours | Science Times

 

 


Najnovšie články:
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.