Máte
otázku?

Súd nepriznal trovy konania


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo,
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Súd nepriznal trovy konania

Dobrý deň, môže súd rozhodnúť tak, že mi ako víťaznej strane neprizná trovy konania? Ďakujem.

Odpoveď: Súd nepriznal trovy konania

Dobrý deň, 

súd má možnosť uchýliť sa k možnosti, že neprizná náhradu trov konania. Posielam príslušné rozhodnutie súdu, ktorý vcelku dostatočne vysvetľuje dôvody:

Uznesenie KS v Žiline sp. zn. 8 Co/489/2005

Podľa ustanovenia § 150 OSP, ak sú dôvody hodné osobitného zreteľa, súd nemusí výnimočne priznať náhradu trov konania celkom alebo sčasti. V zmysle tohto zákonného ustanovenia súd vo výnimočných prípadoch z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže účastníkovi, ktorý by mal právo na náhradu trov konania voči účastníkovi, túto náhradu celkom alebo sčasti nepriznať. Úvaha súdu o tom, či ide o výnimočný prípad a či sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, musí vychádzať z posúdenia všetkých okolností, ktoré viedli k uplatneniu súdneho nároku, k postoju účastníkov konania v priebehu konania. Ďalej súd prihliada na majetkové, sociálne, osobné a ďalšie pomery všetkých účastníkov konania.

 

Pre použitie ustanovenia § 150 OSP v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva má význam zistenie toho, či navrhovateľ pred podaním návrhu na vyporiadanie navrhol vyporiadanie podielového spoluvlastníctva dohodou, ako aj toho, akým spôsobom uplatnil zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v návrhu na začatie konania na súde a dosiahol plný úspech vo veci.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Súd nepriznal trovy konania" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku