Súd nepriznal trovy konania


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo,
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Súd nepriznal trovy konania

Dobrý deň, môže súd rozhodnúť tak, že mi ako víťaznej strane neprizná trovy konania? Ďakujem.

Odpoveď: Súd nepriznal trovy konania

Dobrý deň, 

súd má možnosť uchýliť sa k možnosti, že neprizná náhradu trov konania. Posielam príslušné rozhodnutie súdu, ktorý vcelku dostatočne vysvetľuje dôvody:

Uznesenie KS v Žiline sp. zn. 8 Co/489/2005

Podľa ustanovenia § 150 OSP, ak sú dôvody hodné osobitného zreteľa, súd nemusí výnimočne priznať náhradu trov konania celkom alebo sčasti. V zmysle tohto zákonného ustanovenia súd vo výnimočných prípadoch z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže účastníkovi, ktorý by mal právo na náhradu trov konania voči účastníkovi, túto náhradu celkom alebo sčasti nepriznať. Úvaha súdu o tom, či ide o výnimočný prípad a či sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, musí vychádzať z posúdenia všetkých okolností, ktoré viedli k uplatneniu súdneho nároku, k postoju účastníkov konania v priebehu konania. Ďalej súd prihliada na majetkové, sociálne, osobné a ďalšie pomery všetkých účastníkov konania.

 

Pre použitie ustanovenia § 150 OSP v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva má význam zistenie toho, či navrhovateľ pred podaním návrhu na vyporiadanie navrhol vyporiadanie podielového spoluvlastníctva dohodou, ako aj toho, akým spôsobom uplatnil zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v návrhu na začatie konania na súde a dosiahol plný úspech vo veci.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku