Máte
otázku?

Ako sa brániť proti rozsudku, ktorým súd určil styk dieťaťa so starými rodičmi?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Prešov
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako sa brániť proti rozsudku, ktorým súd určil styk dieťaťa so starými rodičmi?

Dobrý deň, bývalí svokrovci ma dali na súd, že sa chcú stretávať s mojou dcérou. Prebehlo aj pojednávanie, na ktorom ma nútili dohodnúť sa, no ja som to odmietla. Tak mi prišiel domov rozsudok, že sudkyňa určila, aby som ja chodila k svokrovcom každý nepárny piatok od desiatej do jednej aj s dcérou. Je to v poriadku, keď rozhodla aj napriek tomu, že dcéra ich nepozná, nemá ani tri roky a vyhnali ma z bytu, keď som prišla z pôrodnice a vôbec dcéru nevideli ani nikdy sa o ňu nestarali ani za ňou nechodili? Veľmi mi ubližujú, ohovárajú ma a všade ma špinia. Ja sa s nimi nechcem stretávať. Sudkyňa to odôvodnila tým, že treba zachovať citové väzby. Ale aké, keď ich dieťa nepozná? Ja som povedala, že keď bude staršia, nech ide k ním, ak bude chcieť ale ja ako mám k ním ísť? Nemám ani auto a k ním sa ísť bojím. Je to stresujúce pre mňa aj pre dieťa. My ich vôbec nepoznáme. Prosím poraďte mi, som zúfalá.

Odpoveď: Ako sa brániť proti rozsudku, ktorým súd určil styk dieťaťa so starými rodičmi?

Dobrý deň, podľa § 36 zákona o rodine, rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Ak manželstvo, z ktorého pochádzajú maloleté deti, zaniklo smrťou alebo vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho a ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, môže súd na návrh upraviť styk maloletého dieťaťa s blízkymi osobami zomrelého manžela alebo manžela, ktorý bol vyhlásený za mŕtveho. Upraviť stretávanie blízkych osôb (napr. starých rodičov) s maloletým dieťaťom je teda možné. Zákon však predpokladá existenciu niektorých podmienok, a to najmä záujem dieťaťa, napr. pre silné citové väzby alebo návyk dieťaťa na pravidelný kontakt s blízkymi osobami. Vami uvádzané okolnosti spochybňujú existenciu týchto predpokladov, preto rozhodnutie súdu nevychádza zo správne zisteného skutkového stavu. Za absurdné považujem uloženie povinnosti, na základe ktorej máte Vy navštevovať starých rodičov a to bez toho, aby ste vlastnili vlastný dopravný prostriedok a tak vyhoveli výkonu práva na stretávanie. V tejto časti rozhodnutie súdu neprimerane zasahuje do Vašich práv a je nadmieru obmedzujúce. Odporúčam Vám preto podať odvolanie proti predmetnému rozhodnutiu.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako sa brániť proti rozsudku, ktorým súd určil styk dieťaťa so starými rodičmi? (Rodinné právo)

Odvolanie proti rozhodnutiu, ktorym sud upravil styk dietata so starymi rodicmi, som už podala, ale mám strach, že aj krajský súd potvrdí ten rozsudok. Dá sa s tým aj potom ešte niečo robiť, napríklad sťažnosť na ústavný súd alebo niečo také? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa brániť proti rozsudku, ktorým súd určil styk dieťaťa so starými rodičmi?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.04.2017)

Dobrý deň, rozhodnutie odvolacieho súdu možno napadnúť mimoriadnymi opravnými prostriedkami. Ich aplikácia je však obmedzená zákonnými ustanoveniami, ktoré za dôvody ich použitia označujú tzv. procesné vady v postupe súdu, prípadne, ak rozhodnutie odvolacieho súdu sa vymyká bežnej rozhodovacej praxi. Či vo Vašom prípade možno využiť niektorý z inštitútov mimoriadnych opravných prostriedkov, závisí od oboznámenia sa so skutkovými okolnosťami ako aj celým priebehom súdneho procesu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako sa brániť proti rozsudku, ktorým súd určil styk dieťaťa so starými rodičmi?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku