Spoluvlastnícky podiel maštaľ, humno


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Banskobystrický
Odpovedá: advokát Zvolen
Odpovedané dňa: 26. 4. 2016

Otázka: Spoluvlastnícky podiel maštaľ, humno

Dobrý deň, zaujímalo by ma, či je možné používať maštaľ, humno na chov hospodárskych zvierat bez súhlasu druhého spoluvlastníka a či mám nárok používať len polovicu maštale, humna. S pozdravom 

Odpoveď: Spoluvlastnícky podiel maštaľ, humno

Dobrý deň 

podľa § 139 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.” Zákon nepozná tzv. reálne spoluvlastníctvo teda také, pri ktorom by patrilo jednotlivým spoluvlastníkom právo výlučne disponovať určitou vecou. To znamená, že nie je známe, komu zo spoluvlastníkov patrí tá-ktorá časť spoločnej veci. Podľa horeuvedeného, pokiaľ sa spoluvlastníci nevedia dohodnúť o hospodárení so spoločnou vecou, môže na návrh niektorého spoluvlastníka rozhodnúť súd.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk