Spoludlžník a jeho vyňatie úveru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 17. 12. 2019

Otázka: Spoludlžník a jeho vyňatie úveru

Dobrý deň, syn si berie hypotéku a spoludlžník má byť jeho sestra. Hypotéku bude brať na 30 rokov. Chcela by som sa opýtať, či nie je problém po čase zrušiť spoludlžníka a ručiť len nehnuteľnosťou (spoludlžník by mal pravdepodobne problém si sám zobrať hypotéku). Prípadne je nejaký spôsob, ako sa spoludlžník má chrániť, aby náhodou neostal sám na splácanie úveru. Ďakujem.

Odpoveď: Spoludlžník a jeho vyňatie úveru

Dobrý deň. Ak má niekto na zmluve o hypotekárnom úvere vystupovať ako spoludlžník, je na mieste si to dobre premyslieť. Treba si uvedomiť, že ak na zmluve budú dvaja dlžníci, táto skutočnosť predovšetkým zabezpečuje lepšiu pozíciu pre veriteľa - banku. Pritom hoci nie je vylúčené, aby sa spoludlžník z úveru neskôr vyňal, tak bez súhlasu banky to nepôjde. Jedine ak by banka pristúpila na to, aby na zmluve figuroval iba jeden dlžník sa spoludlžník môže zbaviť svojho záväzku.

Spoludlžníka treba vnímať ako osobu, ktorá je spolu s dlžníkom zaviazaná na úhradu určitého záväzku s tým, že ak by neplatil takpovediac hlavný dlžník, tak spoludlžník sa môže dostať do situácie, že bude musieť záväzok splniť sám. V tomto smere nie je z pohľadu spoludlžníka účinná možnosť, ako sa pred týmto záväzkom chrániť za predpokladu, že by (hlavný) dlžník prestal záväzok plniť. V podstate by sa tým poprel zmysel toho, že na strane dlžníka vystupujú dve osoby.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Spoludlžník a jeho vyňatie úveru (Občianske právo)

Dobrý deň,
manžel rok pred svadbou kúpil byt, zobral si naň hypotekárny úver, ktorý stále spláca. Potrebovali by sme však, aby tento byt patril do vlastníctva nás oboch. Je možné rozšíriť BSM, aby do bezpodielového vlastníctva patril aj tento byt ? Prip. akým spôsobom by sa to dalo urobiť ?
Ďakujem.

Odpoveď: Spoludlžník a jeho vyňatie úveru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.12.2019)

Dobrý deň, odpoveď na Vami uvedenú otázku poskytuje ust. § 143 a nasl. Obč. zákonníka :

"§ 143  V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

§ 143a

(1) Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku.

(2) Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva.

(3) Dohoda podľa odsekov 1 a 2 vyžaduje formu notárskej zápisnice. Manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa."

Z uvedeného vyplýva, že je potrebné obrátiť sa na notára a ten spíše zápisnicu o rozšírení BSM o dotknutý byt.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk