Máte
otázku?

Späťvzatie návrhu na zvýšenie výživného


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo,
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Späťvzatie návrhu na zvýšenie výživného

Od bývalého partnera som pred súdom požadovala zvýšenie výživného na našu dcéru. Dcérka od septembra nastúpi do prvej triedy a jemu od júla zvýšili výplatu. Chcela som preto zvýšiť výživné aspoň o 50 eur. Nakoniec ma presvedčil, aby som návrh stiahla, vraj sa dohodneme aj bez súdov. Odkedy som návrh stiahla, vyhýba sa mi a nezdvíha mi telefón. Chcem sa preto opýtať, či môžem zase požiadať súd o zvýšenie výživného alebo to už nie je možné, keďže som ten istý návrh už raz stiahla. Za odpoveď dopredu ďakujem, Anna.

Odpoveď: Späťvzatie návrhu na zvýšenie výživného

Dobrý deň,

vzhľadom na to, že ste návrh na zvýšenie výživného vzali späť, súd ešte nerozhodol vo veci samej. Predpokladám, že konanie bol zastavené uznesením. V súlade s rozhodnutím R 54/1992 môžete podať návrh na zvýšenie výživného opäť. Podľa tohto rozhodnutia:

 

Pri rozhodovaní o zmene výživného treba zistiť, či došlo, v akom rozsahu a odkedy k zmene pomerov na strane oprávneného dieťaťa a na strane obidvoch povinných rodičov. Pre zmenu rozhodnutia o výživnom je rozhodujúca závažná zmena pomerov a nie je rozhodujúce, či a kedy došlo k späťvzatiu návrhu na zvýšenie výživného zo strany matky oprávnených maloletých detí. Súd totiž môže vo veci konať aj bez návrhu. Napokon späťvzatie návrhu je oprávnením navrhovateľa disponovať svojím návrhom. Ak účastník konania väzme svoj návrh na začatie konania späť, ide o procesný úkon voči súdu, ktorým prejavuje vôľu, aby sa nekonalo a vo veci meritórne nerozhodovalo. Uplatnený nárok však späťvzatím návrhu nezaniká a možno ho uplatniť znovu. Rozhodnutie súdu o zastavení konania nie je rozhodnutím vo veci samej a preto s týmto rozhodnutím nemožno spájať hmotnoprávne a procesnoprávne účinky meritórneho rozhodnutia. Späťvzatie návrhu je len dispozícia konaním, a nie nárokom samým, a navrhovateľ sa týmto prejavom vzdáva iba práva, aby súd v tomto konaní o jeho právach rozhodoval.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Späťvzatie návrhu na zvýšenie výživného" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku