Sfalšovaný podpis na zmluve


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Sfalšovaný podpis na zmluve

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, ako postupovať pri zmluve, na ktorej figuruje moje meno, ale nikdy som ju nepodpísal, čiže o podvod. V skratke bola na moje meno vzatá pôžička vo výške 600 euro s falošným podpisom a nebankovka sa mi vyhráža súdom a exekútormi. Dokonca nie sú ochotní mi poslať danú zmluvu, na ktorej figuruje moje meno. Mám podať trestné oznámenie na firmu, aby som sa mohol brániť a vyhol sa aj poplatkom za grafológa v prípade súdu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Sfalšovaný podpis na zmluve

Dobrý deň. Ak podať trestné oznámenie, tak skôr na neznámeho páchateľa, ktorý zneužil Vaše údaje a sfalšoval Váš podpis. Pokiaľ ide o nebankovku, tejto písomne oznámte, že Vy ste si pôžičku od nich nezobrali. Ak aj nebankovka podá na súd žalobu, môžete poprieť pravosť podpisu na zmluve a potom bude na žalobcovi, aby preukázal, že podpis je Váš. Náklady na prípadného grafológa v civilnom konaní by preto mala znášať nebankovka.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Sfalšovaný podpis na zmluve (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, páči Ficekova, pán Ficek,
S manželkou chceme kúpiť byt cez realitnú kanceláriou od tretej osoby. Realitná kancelária však namiesto rezervačnej zmluvy pripravuje zmluvu o budúcej zmluve, ktorej obsahom je aj rezervačný poplatok.
Je to prosím Vás v poriadku nakoľko ešte nezohnali znalca a ani nemáme schválenú hypotéku? Pri nesplnení zmluvy je tam pokuta v sume toho rezervačného poplatku, teda 50% by išlo majiteľovi nehnuteľnosti a 50% realitnej kancelárii. Rad by som sa spýtal, že ak by nám neschválili hypotekárny úver napríklad, tak prijdeme "len" o ten rezervačný poplatok alebo tam môžu byt aj iné penále, resp. to môžu dať na súd a súd ešte môže rozhodnúť v danej veci v ich prospech? Realitná kancelária vraj robí štandardne tieto zmluvy o budúcej zmluve vraj z dôvodu, že sa klienti pri rezervačných zmluvách vždy dotazovali ako bude vyzerať budúca zmluva a boli v neistote. Rezervačnú zmluvu nechcú vytvoriť nakoľko majú zaužívaný postup formou tej zmluvy o budúcej zmluve. Ďakujem P.

Odpoveď: Sfalšovaný podpis na zmluve

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.12.2019)

Dobrý deň,
činnosť realitných kancelárií predstavuje viazanú živnosť podľa ust. zákona o živnostenskom podnikaní a predstavuje "sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)". Z uvedeného textu vyplýva, že realitná kancelária, pokiaľ zmluvu Vám nepredložil advokát alebo notár, môže predložiť len návrh zmluvy a Vy ako prípadný budúci kupujúci ju môžete akceptovať, pripomienkovať alebo s ňou nesúhlasiť a teda ju nepodpísať.
Podľa ust. zákona o advokácii spisovanie listín o právnych úkonoch patrí do výkonu advokácie a teda zmluvu o prevode vlastníctva nehnuteľnosti je oprávnený spisovať len advokát prípadne notár. 
"Zaužívaný postup" realitnej kancelárie v tom, že podpíšete ňou predloženú zmluvu o budúcej zmluve s tým, že v prípade v nej uvedených prípadoch prepadá zaplatená záloha titulom rezervačného poplatku realitnej kancelárií je značne diskutabilné a v podstate zrejme záver podľa obsahu zmluvy o budúcej zmluve, ktorá Vám bola predložená,  je ten, že ide o rezervačnú zmluva resp. zmluva o sprostredkovaní kúpy nehnuteľnosti. 

V otázke uvádzate, že úver vybavený nemáte, preto neodporúčame zmluvu podpisovať. 

Otázkam realitných kancelárií a spisovaniu zmlúv o sprostredkovaní sa venujeme v mnohých našich odpovediach, ktoré by Vám mohli byť nápomocné.
Odporúčame najprv zistiť v banke, či Vám bude poskytnutý úver a na spísanie zmluvy kontaktovať advokáta, prípadne samotnú zmluvu predloženú bankou konzultovať s advokátom.

O výhodách spisovania zmlúv advokátom sa venujeme v článkoch o autorizácii. Medzi výhody autorizácie zmluvy o prevode nehnuteľností advokátom patrí zvýšená ochrana práv a právom chránených záujmov zmluvných strán, podrobná znalosť znenia zmluvy o prevode nehnuteľností vďaka poučovacej povinnosti advokáta, odstránenie potreby úradného overovania podpisov (zníženie nákladov) a skrátenie trvania katastrálneho konania, ako aj to, že advokát musí byť poistený pre prípad zodpovednosti pri výkone povolania a teda za obsah zmluvy a jej súlad so  zákonom zodpovedá advokát.

V prípade záujmu nás kontaktujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Sfalšovaný podpis na zmluve (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. V zamestnaní sa ma chceli zbaviť kvôli veku. Dohodou som dostal výpoveď s odstupným. Bolo to pred mesiacom a teraz mi zamestnávateľ (štátny) oznámil, že mu zriaďovateľ odmieta dať peniaze a núti ma dohodu stiahnuť, ale ja už nechcem od dohody odstúpiť. Vedúci zamestnanec zariadenia je schopný sfalšovať môj podpis na súhlas s odstúpením, taký je servilný k zriaďovateľovi. Existuje spôsob ako mám tomuto predísť? Originál výpovede mám u seba. Ďakujem.

Odpoveď: Sfalšovaný podpis na zmluve

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.06.2017)

Dobrý deň. Z vašej otázky nie je jasné, či ste skončili pracovný pomer dohodou (podpísanou zamestnancom aj zamestnávateľom) k nejakému dňu, alebo Vám skončil pracovný pomer na základe výpovede, ktorú ste dostali od zamestnávateľa. Pokiaľ ste podpísali dohodu o skončení pracovného pomeru a táto dohoda je podpísaná aj Vami ako zamestnancom aj zamestnávateľom, mala by byť platná a záväzná. Pokiaľ nesúhlasíte s odstúpením od dohody zamestnávateľ nemá právny nárok niečo také od Vás požadovať, ak už raz dohodu podpísal. Pokiaľ by došlo k falšovaniu podpisu, prípadne k zmenám dokumentov a Váš pacovný pomer by sa skončil iným spôsobom o ktorom by ste nemali vedomosť máte právo podať trestné oznámenie a taktiež podať žalobu na neplatnosť skončenia pracovného pomeru. V prípade občianskoprávneho konania však platia lehoty a preto ak dôjde k skončeniu pracovného pomeru iným spôsobom aj napriek Vášmu nesúhlasu, odporúčam ihneď kontaktovať advokáta a podať žalobu na súd na neplatnosť skončenia pracovného pomeru. V prípade, ak ste dostali písomnú výpoveď, plynie Vám zo zákona výpovedná doba a po jej uplynutí sa Váš pracovný pomer skončí. Nárok na odstupné vzniká priamo zo zákona po splnení zákonných dôdovov. Zákonník práce presne uvádza za akých podmienok vzniká nárok na odstupné


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Sfalšovaný podpis na zmluve (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, vlastním nehnuteľnosť, presne 1/2. Tu som sa rozhodla podarovať. Oslovila som spoluvlastníka a ten dar príjme. Chcem sa spýtať na darovaciu zmluvu. Nakoľko ja bývam v BA a spoluvlastník v KE je nutné byť pri podpise spolu? Alebo len ten môj podpis musí byť overený, tak ako som sa dočítala a zmluvu môžem potom jednoducho odoslať do KE kuriérom? Kataster si potom vyrieši spolumajiteľ. Ďakujem vopered za radu. S pozdravom. Denisa K.

Odpoveď: Sfalšovaný podpis na zmluve

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ide o Vašu otázku, koho podpis sa overuje úradne pri darovacej zmluve, tak tu je odpoveď: 

Overuje sa iba podpis darcu (t.j. osoby, ktorá daruje). Podpis druhej osoby nemusí byť úradne overený.

Podpisy však musia byť na jednej listine. 

Zmluvu môžete potom. Poslať postou alebo kuriérom

Návrh na vklad sa podáva v mieste, kde sa nachádza nehnuteľnosť. Návrh na vklad môže podať aj len obdarovaný sám bez Vášho podpisu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Sfalšovaný podpis na zmluve (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Je potrebné schválenie súdu pri zastupovaní maloletého syna rodičmi, ktorí kupujú byt a chcú ho zapísať práve na tohto maloletého syna (ma 6 rokov), resp. ako treba postupovať? Rodičia sú a žijú spolu, spolu vychovávajú tohto jediného vlastného syna. Ďakujem.

Odpoveď: Sfalšovaný podpis na zmluve

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.02.2017)

Dobrý deň. Na schválenie právneho úkonu, t.j. podpísania kúpnej zmluvy je potrebný súhlas súdu. Postup nie je jednoduchý. Najprv treba požiadať o ustanovenie opatovníka, ktorý za maloletého kúpnu zmluvu podpíše, následne súd ustanoví kolízneho opatrovníka, ktorý sa vyjadrí k tomu, či je to v záujme maloletého a následne ak nebudú iné prekážky a súd usúdi, že tento právny úkon je v záujme maloletého právny úkon schváli. Až po právoplatnom rozhodnutí súdu je možné kúpnu zmluvu podať na kataster s návrhom na vklad. Odporúčam Vám vyhľadať advokáta, ktorý Vám pomôže v celej záležitosti, aby celý proces prebehol v poriadku. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Sfalšovaný podpis na zmluve (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, v roku 2013 som si zobral úver od spoločnosti P. F., ktorý som časom nevládal splácať v plných splátkach podľa zmluvy, ale vždy po každej výplate som platil podľa mojich možnosti, napriek tomu ale P. postúpil pohľadávku voči mne inej spoločnosti, ktorá síce akceptuje moje nižšie splátky, ale požaduje odo mňa podpísanie splátkovej dohody, ktorá sa mi nepozdáva, lebo je formulovaná ako úver vo forme odloženej platby, táto firma sa volá K. Č. a S. r., žiaľ veľa som sa o nej nedozvedel ani na internete a napriek všetkému mám obavy, aby moja dlžoba nakoniec nebola niekoľko násobne zvýšená aj keď mám snahu dlh vysporiadať. Za vašu odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Sfalšovaný podpis na zmluve

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.02.2017)

Dobrý deň, na splácanie Vášho dlhu v splátkach nemusíte mať za každých okolností podpísanú dohodu s veriteľom. Dohoda s veriteľom o možnosti splácať Váš dlh splátkach je skôr zaistením toho, aby veriteľ nezačal skôr exekučné konanie, nakoľko nebudete splácať svoj dlh v plnej výške. Ak však veriteľ uviedol, že tieto splátky akceptuje (napr. potvrdenie v e-maile), nie je nutná písomná dohoda. Určite Vám predmetnú dohod neodporúčam podpísať skôr, ako jej obsah dáte spripomienkovanie právnikovi alebo advokátovi vo Vašom okolí. Takáto dohoda môže byť naozaj aj vo Váš neprospech a v konečnom dôsledku Vám môže viac uškodiť ako pomôcť. Rovnako môže dohoda obsahovať ustanovenia, kvôli ktorým by bola dohoda neplatná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Sfalšovaný podpis na zmluve (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať - podpísal som nedávno s bývalým zamestnávateľom dohodu o ukončení brigádnickej práci študenta, ale obsah je dá sa povedať celý na prvej strane, a podpisy vydali akurát na druhú. Strany dokumentu nie sú číslované, je číslovanie pre korektnosť dokumentu výhradne potrebná, aby platil, alebo to platí aj tak, pokiaľ sú podpisy na druhom hárku? Vďaka

Odpoveď: Sfalšovaný podpis na zmluve

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.12.2016)

Dobrý deň,

číslovanie strán nie je nevyhnutnou náležitosťou zmluvy z hľadiska jej platnosti. Pokiaľ má dokument viac strán (listov), je dôležité aby boli tieto listy pevne spojené, aby nemohla nastať pochybnosť o výmene, resp. chýbajúcom liste. Ak je Váš právny úkon zachytený na viacerých listoch, ktoré sú pevne spojené, nie je z hľadiska jeho platnosti podstatná skutočnosť, že podpisy sú na samostatnom liste. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Sfalšovaný podpis na zmluve (Iné oblasti práva)

Dobry den, rada by som sa spytala na dnes asi beznu temu, a tou je "Zmluva o uzavreti buducej kupnej zmluvy na dom". Kedze nepodpisujeme takyto typ zmluvy kazdy den, rada by som pocula nazor odbornika. Konkretne v pripravenej zmluve, ktoru nam poskytla RK, figuruje neznama tretia osoba ako predavajuci (nie stavitel domu, s ktorym sme komunikovali vsetky detaily). Je to normalny bezny postup alebo by sme si mali davat pozor? Vopred velmi pekne dakujem za Vase rady

Odpoveď: Sfalšovaný podpis na zmluve

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2016)

Dobrý deň, je potrebné si uvedomiť, že v našom právnom prostredí nie je nutné, aby staviteľ bol zároveň vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti. Na základe toho je možné, že osoba, s ktorou ste doteraz komunikovali a ktorý je staviteľom predmetnej nehnuteľnosti nie je jeho vlastníkom. Ak ste s ním doteraz komunikovali ohľadom predaja nehnuteľnosti a teraz ste zistili, že nie je vlastníkom nehnuteľnosti, odporúčam Vám zistiť od neho, či mal vôbec splnomocnenie alebo poverenie na vybavovanie záležitostí ohľadom predaja nehnuteľnosti. Rovnako Vám odporúčam požiadať o vyjadrenie RK, ohľadom osôb vystupujúcich vo Vašej právnej veci, nakoľko vznikla táto situácia, kedy ste zistili, že osoba s ktorou ste celý čas rokovali nie je vlastníkom nehnuteľnosti. V prípade, ak budete mať záujem po vysvetlení vzniknutej situácie o spripomienkovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Sfalšovaný podpis na zmluve (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o právnu radu. Môj svokor neoprávnene získal podpisy pred smrťou svojho otca. Mama mu ešte žije, ale nie je v dobrom zdravotnom stave, to znamená že môj svokor jej navravel, že nejaká právna sila potrebuje jej podpis, tak ona chudina podpísala papier, ktorý bol kúpno-predajná zmluva, čiže môj svokor ešte ani nebol na dedičskom konaní, pretože starký zomrel minulý týzdeň, sú tam dve poškodené, celý ich majetok dal zablombovať a nevieme, čo sa s tým dá robiť, aby sa k tomu on nedostal, pretože už v minulosti prišiel takýmto spôsobom k 3-izbovému bytu, teta o tom nevedela. Ďakujem

Odpoveď: Sfalšovaný podpis na zmluve

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.10.2015)

Dobrý deň

podľa § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka prejav vôle v zmluve musí byť zrozumiteľný a určitý. V prípade, že to tak nie je, má to za následok absolútnu neplatnosť takejto zmluvy. Účastníci zmluvy musia jasne prejaviť, aká je ich vôľa, teda nestačí iba označenie zmluvy, že ide o kúpnu zmluvu, ale rozhodujúci je urobený prejav vôle. Prejavy vôle musia byť pri kúpnej zmluve na nehnuteľnosť na jednej listine vrátane podpisov účastníkov zmluvy. Prejav vôle musí byť vážny a slobodný, inak je zmluva neplatná. Prejav vôle nie je urobený slobodne, ak účastník koná pod nedovoleným nátlakom zo strany druhého účastníka zmluvy, alebo zo strany tretej osoby, ak o tom druhý účastník vedel a aj to využil. Právny úkon nie je urobený vážne, ak konajúci nechcel svojím prejavom vôle vyvolať právne následky, ktoré by inak v dôsledku jeho nastali. Takisto ak účastník zmluvy koná v dôsledku omylu, je zmluva neplatná. Zmluva nemôže svojím obsahom alebo účelom odporovať zákonu alebo ho obchádzať, alebo byť v rozpore s dobrými mravmi. Takáto zmluva je neplatná. Je možné podať žalobu na súd (o neplatnosť právneho úkonu), avšak je tu potrebné vedieť aj ďalšie podrobnosti veci. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku