Reklamácia nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 11. 3. 2017

Otázka: Reklamácia nehnuteľnosti

Dobrý deň, koncom minulého roka sme kúpili nehnuteľnosť (byt v trojdome). Po nasťahovaní sme zistili, že dom nie je technologický zrejme správne riešený, keďže sa nám prenášajú výrazne zvuky od susedov. Bežne rozhovory, dupot na schodoch, toaleta, sprcha, šťukanie vypínačov. Chcem sa spýtať, ak podáme reklamáciu, na koho nákladoch je dokazovanie nadmernej hlučnosti? Musíme mať merania certifikovanou spoločnosťou alebo stačia nahrávky? Môže predávajúca firma zamietnuť reklamáciu aj po dokázaní nadmernej hlučnosti aj po certifikovanom meraní? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Reklamácia nehnuteľnosti

Dobrý deň, pokiaľ má nehnuteľnosť vady, ktorými je aj nesprávne odhlučnenie, nesplnenie technologických postupov, máte nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo na odstránenie vady. Svoj nárok si však musíte uplatniť bez zbytočného odkladu od kedy ste zistili vadu. Na neskôr uplatnené vady sa neprihliada, respektíve protistrana môže namietať neskoré uplatnenie vád. Predtým ako by si sa pustili do súdneho konania, odporúčam vykonať zisťovanie odborníkom (znalcom), ktorý zistí, či boli splnené technické normy. Súdnom konaní si môžete uplatňovať náhradu za toto znalecké dokazovanie.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Reklamácia nehnuteľnosti (Občianske právo)

Zdravím,
kúpil som nehnuteľnosť. Po spustení kotla som zistil, že na tomto kotli je prasknutá nádoba. Ďalej po silnejších dažďoch premokla aj strecha okolo komína. Pri obhliadke pred kúpou ma predávajúci ubezpečil, že strecha je v poriadku, a že aj kotol je funkčný. V zmluve to uvedené nieje.
Je tam len formulka, že som oboznámený s tech. Stavom. Je vôbec možné, aby som za tieto dve veci vymáhal nejakú fiancnu kompenzáciu?
On to aj uznal. Dohodli sme sa na finančnej kompenzácii, ale jednoducho prestal komunikovať. Dohodli sme sa, pred kúpou, že dodá revíziu elektriky a komína. Taktiež sa to neudialo. O tomto mám iba mailovú komunikáciu. Ani to nemáme v zmluve. Vec sa ma tak, že zmluvu som podcenil (som si toho vedomý), ale poznali sme sa, nečakal som takýto prístup. Ďakujem
 

Odpoveď: Reklamácia nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.07.2019)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :
Podľa  Obč. zákonníka platí :
"§ 596 : 
Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.
§ 597
(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.
(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým."

Odporúčame napísať predávajúcemu doporučený list a uplatniť  jeho zodpovednosť za vady predávanej nehnuteľnosti, keďže sme názoru, že pokiaľ v nehnuteľnosti býval o Vami uvedených nedostatkoch musel vedieť.
Rozsah zodpovednosti za vady vo finančnom vyjadrení bude predstavovať sumu, ktorú Vás bude stáť predmetná oprava kotla a strechy, teda nie nový kotol a nová strecha, jen v rozsahu opravy. K vyčísleniu prípadne môžete požiadať o odborníka prípadne zadovážte si znalecký posudok a tieto náklady na opravu uplatniť u predávajúceho ako zľavu z kúpnej ceny.
S predávajúcim komunikujte písomne.

V prípade, že k dohode nedôjde budete vec musieť odstúpiť na súd, na čo môžete predávajúceho upozorniť s tým, že so súdnym konaním sú spojené náklady.
V prípade potreby nás kontaktujte.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Reklamácia nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, mám taký problém, že kúpili sme rodinný dom hotový na kľúč pred rokom. Časom sme si všimli problemy s parketou. Nie je to dobre uložené nie s dodržané základné veci čo vidno aj na pohľad, ale väčší problém je to, že kde sú spojené parkety tam sa začali prasknúť, na niektorých miestach aj viem s rukou zdvihnúť. Už sme to reklamovali, ale oni povedali, že je to kvôli tomu lebo mi sme dali trosku zvýšiť teplotu vody v tepelnej čerpadle, lebo to nám nevykuroval dom, a oni tvrdia, že je to kvôli tomu. Čo môžeme robiť, lebo to týka celý dom. Ďakujem.

Odpoveď: Reklamácia nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.07.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ má nehnuteľnosť vady, ktorými je aj nesprávne postupy, nesplnenie technologických postupov, máte nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo na odstránenie vady. Svoj nárok si však musíte uplatniť bez zbytočného odkladu od kedy ste zistili vadu. Na neskôr uplatnené vady sa neprihliada, respektíve protistrana môže namietať neskoré uplatnenie vád. Predtým ako by si sa pustili do súdneho konania, odporúčam vykonať zisťovanie odborníkom (znalcom), ktorý zistí, či boli splnené technické normy. Súdnom konaní si môžete okrem iného (náklady na svojpomocnú opravu) uplatňovať náhradu za toto znalecké dokazovanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk