Reklamácia auta


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: Advokát
Odpovedané dňa: 31. 5. 2017

Otázka: Reklamácia auta

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať kúpil som s aaaauto v hodnote 8000 eur auto som mal ledva mesiac a odišiel celý palivový systém dal som to auto reklamovať, ale reklamáciu neuznali odišiel tam komplet palivový systém hodnota opravy je 3000-4000 eur, čo mám teraz robiť dať ich na súd alebo odstúpiť od zmluvy ak mám nárok čo vlastne robiť.

Odpoveď: Reklamácia auta

Dobrý deň,

podľa § 597 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka 

Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

Predávajúci Vás je povinný upozorniť na všetky vady, o ktorých vie. Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú ste neboli upozornený, vzniká predávajúcemu zodpovednosť za vady. Ak je možné vadu odstrániť, máte právo na zľavu z ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, máte právo na odstúpenie od zmluvy. Neupotrebiteľnou je vec najmä vtedy ak sa výrazne znížila jej kvalita a z toho dôvodu už nemôže slúžiť svojmu pôvodnému účelu a toto znefunkčnenie sa nedá opraviť. Z tohto dôvodu podľa môjho právneho názoru odstúpiť od zmluvy nebudete môcť. Keďže ste uplatnili reklamáciu a tá bola zamietnutá, môžete podať žalobu na súd a požadovať preplatenie opravy. Podľa § 600 OZ prichádza teoreticky do úvahy aj právo na náhradu škody, ktorú by ste však museli preukázať. Úspech nemožno zaručiť, pretože záleží od toho, ako danú vec posúdi súd. Odporúčam Vám poradiť sa osobne s advokátom, ktorý by sa na danú vec pozrel podrobnejšie.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk