Problémy pri reklamácii prsteňa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Problémy pri reklamácii prsteňa

Dobrý deň, ja by som sa chcela opýtať mam taky problem dostala som vo februari prsteň od priateľa,, z ktorého neustale vypadavali kamienky, čiže každý týžden som stravila v zlatnictve stale mi ho opravili potom ma to prestalo už baviť, poslali ho na reklamaciu vymenili mi ho za nový, ale opäť sa vyskytol ten isty problem, tak už mi ho reklamovať nedali, ale automaticky mi dali na vyber novy a opäť mam problem s kamienkom. Chcela som, aby mi vratili peniaze lebo ma nebavi stale chodiť a vkuse čakať na opravu a povedali mi že oni peniaze nevracaju pretože to je mechanicky použivane . Ako to mam riešiť keď naozaj už nechcem mať s tym zlatnictvom nič, kedže maju nekvalitne produkty a chcem, aby mi vratili peniaze.

Odpoveď: Problémy pri reklamácii prsteňa

Dobrý deň,

podľa § 499 Občianskeho zákonníka Kto prenechá inému vec za odplatu, zodpovedá za to, že vec v čase plnenia má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ju možno použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho, čo účastníci dojednali, a že vec nemá právne vady. Podľa § 507 Občianskeho zákonníka  Ak nemožno vadu odstrániť a ak nemožno pre ňu vec užívať dohodnutým spôsobom alebo riadne, je nadobúdateľ oprávnený domáhať sa zrušenia zmluvy. Inak sa môže nadobúdateľ domáhať buď primeranej zľavy z ceny, výmeny, alebo opravy alebo doplnenia toho, čo chýba.

V zmysle vyššie uvedených ustanovení, máte nárok na to, aby bol výrobok, ktorý si zakúpite v kvalite, ktorú deklaruje predajca. Ak má vec vady (vypadávajú kamienky) môžete v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa uplatniť reklamáciu, kde môžete požadovať, aby problém vyriešili. Je povinný Vás poučiť o spôsobe a možnostiach reklamácie (oprava, výmena veci, zľava). 

Vady sa delia na neodstraniteľné a odstraniteľné. Neodstraniteľné vady sú vady, ktoré sa nedajú odstrániť z technického hľadiska, potom vady, ktoré sa vyskytnú opätovne po oprave (2x ta istá vada po oprave) alebo viacero vád súčasne, alebo vady ktorých odstránenie vysoko prevyšuje cenu veci. Pri neodstraniteľných vadách môžete odstúpiť od zmluvy, pričom nepotrebujete súhlas druhej strany. Zmluva sa tým zruší od počiatku a strany sú povinné vydať si navzájom to, čo si poskytli.

Ak sa vám na prsteni vyskytuje tá istá vada, a to aj po oprave, odporúčam , (a to aj vzhľadom na to, že ide o úplne rovnaký prípad, ako pri prvom prsteni),  odstúpiť od zmluvy a žiadať vrátetenie peňazí.

Rovnako môžete podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Problémy pri reklamácii prsteňa (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať. Dala som reklamovať retiazku ( do 12 mesiacov), ktorej časť sa nosením odtrhla. Ich vyjadrenie k reklamácií bolo: Zákazník musel náramok niekde zatrhnúť a tým prišlo k poškodeniu náramku zdeformovaním. Napísala som vyjadrenie, že som nikde retiazku nezatrhla, a že žiadam o vrátenie peňazí, alebo výmenu. Dostala som znova odpoveď, že reklamácia je zamietnutá na základe znaleckého posudku. Čo v takomto prípade, poraďte mi prosím ako ďalej. Ďakujem.

Odpoveď: Problémy pri reklamácii prsteňa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.11.2018)

Dobrý deň, predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :
 

Podľa ust. § 616 a nasl. Občianskeho zákonníka platí, že "predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti. Ak to povaha veci pripúšťa, má kupujúci právo, aby sa vec pred ním prekontrolovala alebo aby sa mu jej činnosť predviedla.

§ 617 : Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla."

Podľa ust. § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa platí : "Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9."

Vo Vami uvedenom prípade sa nejedná o vadu tovaru, nakoľko retiazka Vám bola predaná v nepoškodenom stave. Za mechanické poškodenie tovaru hoci aj v záručnej dobe predávajúci nezodpovedá. 

Jeho zodpovednosť by bola daná napr. v prípade, že by retiazka sčernela alebo punc vyrazený na retiazke nezodpovedal techn. normám - zákonu o puncovníctve  a skúšaní drahých kovov - nebol by vyrazený punc na retiazke, alebo rýdzosť kovu by bola v skutočnosti iná ako je vyrazená na retiazke.

Vo veci požiadajte predávajúceho, aby Vám poskytol kópiu odborného posúdenia, v otázke uvádzate znal. posudok, ktorý je v konečnom dôsledku predávajúci povinný Vám poskytnúť podľa cit. § 18.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Problémy pri reklamácii prsteňa (Občianske právo)

A ešte by som sa chcela opýtať či mam pravo odstupiť od zmluvy ak mám pochynosti o prsteni že ten kamienok ešte nevypadol ale je uvolnení . Ďakujem

Odpoveď: Problémy pri reklamácii prsteňa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.09.2016)

Dobrý deň, 

už samotná skutočnosť, že je kamienok na prsteni uvoľnený vypovedá o kvalite výrobku. Podľa mňa ide o vadu, ktorá spôsobuje, že vec nie je možné riadne užívať (ako vec bez vady). Neviem nakoľko je zlatník schopný túto vadu odstrániť, ale pokiaľ Vám ponúkne nový prsteň uveďte, že odstupujete od kúpnej zmluvy a žiadate vrátiť peniaze. Ak by peniaze vrátiť nechcel, tak chcite opravu veci (§ 507 ods.1 OZ ponúka alternatívy). Ak sa potom vyskytne tá istá vada ešte dva krát po oprave, môžete odstúpiť od zmluvy. V prípade, ak bude predávajúci odmietať postupovať v zmysle zákona, môžete podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku