Prenájom nebytového priestoru...


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislavský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 27. 12. 2016

Otázka: Prenájom nebytového priestoru...

Vlastníme s manželkou NP. Predmetom nájomnej zmluvy je prenájom nebyt. priestoru na prízemí v obytnom 6 posch. dome. Nie je tu spomenuté žiadne park. miesto. V ďalšom bode zmluvy má nájomca povinnosť platiť za spotrebu kúrenia, SV a TUV, letnej a zimnej údržby chodníka a parkoviska a spoločného osvetlenia. Má nájomca právo na užívanie vonkajšieho park. státia vrátane diaľkového ovládania rampy, ktoré síce prislúcha k NP, ale to v predmete zmluvy nie je uvedené? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prenájom nebytového priestoru...

Dobrý deň, ak je parkovacie miesto vedené samostatne na liste vlastníctva (dokonca niekedy vedené ako nebytový priestor a pri popise nehnuteľnosti uvedené "parkovacie miesto") nehnuteľnosti a nie je súčasťou tohto nebytového priestoru, tak je aj samostatným predmetom spôsobilým na prenájom. Ak ste nájomnou zmluvou prenechali nájomcovi na dočasné užívanie iba nebytový priestor bez definovania parkovacieho miesta, tak je predmetom tejto zmluvy iba tento nebytový priestor a nie aj parkovacie miesto. V takom prípade má právo na užívanie iba nebytového priestoru. Ak chce nájomca do užívania vziať aj parkovacie miesto je to možné spraviť buď dodatkom k pôvodnej nájomnej zmluve alebo novou nájomnou zmluvou, ktorej predmetom by bolo iba výlučne toto parkovacie miesto a ovládač od rampy. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk