Prenajímateľ a ohováranie ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: Advokát (Košice)
Odpovedané dňa: 11. 6. 2017

Otázka: Prenajímateľ a ohováranie ?

Ďakujem za odpoveď. Rada by som sa opýtala, bez ohľadu na skutočnosti, ktoré sa stali, je možné nejako riešiť to, že bývali prenajímateľ kontaktoval nášho nového prenajímateľa, a doslova mu v telefóne oznámil, že som odišla z bytu na základe súdneho rozhodnutia/čo je klamstvom, keďže žiadne podanie na súd sa nekonalo, bola to iba výstraha zo strany jeho advokáta/ a za ďalšie im jasne povedal, že som odišla s dlhom (povedal aj výšku dlhu), a že chce, aby ho kontaktovali, keď im uhradím v novom prenájme depozit, pretože to chce vedieť. Kontaktoval ich potom ešte niekoľko krát, pričom uvádzal, že celé sťahovanie z jeho bytu sledoval z väčšej vzdialenosti, a že som odmietla podpísať odovzdávací protokol, čo je tiež loz, pretože v čase, kedy som naložila posledné veci a kontaktovala ho nech si príde prevziať byt tak učiniť odmietol z dôvodu, že je mimo mesta. Preto som si spravila fotodokumentáciu všetkých meračov s dátumom na fotografiách ako dôkaz. Je možné niečo konať proti tomu, že ma pred novým prenajímateľom zhadzuje, poskytuje takého informácie a doslova ho "hucka" k tomu, aby ma odtiaľ dostal, nakoľko som neseriózna? Ešte dodám, že v bývalom prenájme som dlh pod nátlakom písomne uznala, no nieje ešte splatný, čiže niesom v omeškaní. Napriek tomu je to z jeho strany pre môjho nového prenajímateľa obťažujúce, a mne to spôsobuje hanbu. Ako sa proti takémuto konaniu brániť ? Ma právo niečo také šíriť ?

Odpoveď: Prenajímateľ a ohováranie ?

Dobrý deň,

odporúčame  konanie voči Vašej osobe zdokumentovať písomne, s tým, aby Vám toto potvrdil aj Váš nový prenajímateľ, bývalého prenajímateľa  požiadať, aby upustil od svojho konania a oznámil Vášmu novému prenajímateľovi, že predchádzajúce ohováranie Vašej osoby sa nezakladá na pravde.

V prípade, že od svojho konania neupustí môžete podať oznámenie na prísl. obec - priestupky proti občianskemu spolunažívaniu /§ 49 zákona o priestupkoch : Priestupku sa dopustí ten, kto  /okrem iných/ úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním, sa dopustí konania podľa písmena a) alebo písmena d) na blízkej osobe alebo osobe, ktorá mu bola zverená do starostlivosti alebo výchovy,  od iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha majetkové práva alebo práva z nich vyplývajúce, o ktorých sa domnieva, že mu patria bez vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk