Máte
otázku?

Predaj ojazdeného vozidla


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Predaj ojazdeného vozidla

Dobrý deň, vo štvrtok som predala svoje jazdené vozidlo, ročník výroby 2001, prostredníctvom inzerátu. Kupujúci prišiel za nami, auto si prezrel, vykonali sme spoločnú jazdu. Povedala som mu o všetkých chybách, o ktorých som vedela. Potom sme podpísali kúpnu zmluvu s tým, že uplatňovanie nároku na reklamáciu vylúčime. Sám mi navrhol, aby som to zapísala do zmluvy. Tvrdil, že vady odstráni na vlastné náklady a nebude požadovať vrátenie peňazí. Navyše, požiadal ma, aby som ho druhý deň odhlásila na polícii a poslala mu technický preukaz, aby si ho mohol prihlásiť. Postupovala som podľa našej dohody a vozidlo som hneď druhý deň ráno odhlásila a poslala mu potrebné doklady. Avšak neskôr ma kontaktuje s tým, že mi auto musí vrátiť, keďže malo vysoké náklady na opravu v servise, a že mu mám poslať 200 eur späť. Nemám v tejto oblasti žiadne skúsenosti a preto sa obraciam na vás s pytaniou, čo mám robiť a ako sa brániť. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Predaj ojazdeného vozidla

Dobrý deň,

svoju zákonnú povinnosť upozorniť kupujúceho na vady predávanej veci ste si splnili a kupujúci si auto kúpil s vedomím týchto vád. Kúpna zmluva, ktorej predmetom je hnuteľná vec nevyžaduje na svoju platnosť písomnú formu. Ak ste sa výslovne ústne dohodli, že kupujúci si je vedomý všetkých vád, ktoré ste mu vymenovali a s týmito vadami auto kupuje, potom došlo k platnému dojednaniu podmienok o predaji auta.

Kupujúci má samozrejme právo uplatniť si u Vás nárok zo zodpovednosti za vady, avšak Vy môžete namietať, že ste ho o všetkých vadách informovali. Vám nemôže byť na ujmu skutočnosť, že si kupujúci v čase uzavretia kúpnej zmluvy neuvedomil výšku nákladov. Mal možnosť odložiť uzavretie kúpnej zmluvy do doby, kým by si zistil približné náklady na opravu vád, ktoré auto má.

Okrem toho, predpokladám, že tieto vady a opotrebenie zohľadnila aj kúpna cena. Preto nie je na mieste, aby požadoval napr. zľavu z kúpnej ceny. Potvrdzuje to aj judikát R 9/2003 podľa ktorého Ak kupujúci vedel o konkrétnych vadách veci a napriek tomu sa slobodne rozhodol zmluvu o kúpe veci za dojednanú cenu uzavrieť, nemožno použiť ustanovenie § 597 ods.1 a kupujúcemu neprislúchajú uvedené práva zo zodpovednosti za vady. 

§ 597 OZ 

Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým

Trápi vás "Predaj ojazdeného vozidla" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Predaj ojazdeného vozidla" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.