Máte
otázku?

Práva väčšinového spoluvlastníka nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo,
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Práva väčšinového spoluvlastníka nehnuteľnosti

Dobrý deň. Som jedným zo spoluvlastníkov v podielovom spoluvlastníctve. Jeden spoluvlastník pritom vlastní podiel 4/7 na nehnuteľnosti a preto prakticky o spoločnej veci rozhoduje sám. Voči jeho rozhodnutiam máme s ostatnými spoluvlastníkmi čas výhrady, ale doteraz sme sa vždy podriadili. Najnovšie sa nám vyhráža drahým súdom. Môže nás dať tento spoluvlastník na súd kvôli rozhodnutiam, ktorým sme sa nakoniec aj tak vždy podriadili?

Odpoveď: Práva väčšinového spoluvlastníka nehnuteľnosti

Dobrý deň. Ak väčšinový spoluvlastník platne rozhodol o otázke týkajúce sa hospodárenia so spoločnou vecou a toto rozhodnutie menšinový spoluvlastníci akceptovali, nie je možné, aby sa v tej istej veci obrátil na súd. Jeho návrh by v takomto prípade súd zamietol. Rozsudok NS ČR sp. zn. 22 Cdo 1812/2001:

 Pri rozhodovaní o hospodárení so spoločnou vecou je určujúcim činiteľom veľkosť spoluvlastníckych podielov, tzv. majoritný princíp. Z ustanovenia § 139 ods. 2 OZ vyplýva, že ktorýkoľvek spoluvlastník môže podať návrh na súd len vtedy, ak nastane rovnosť hlasov alebo ak sa nedosiahne väčšina alebo dohoda. Prehlasovaní spoluvlastníci sa musia rozhodnutiu väčšiny podrobiť. Väčšinový spoluvlastník, pokiaľ právne relevantne rozhodol o spôsobe či rozsahu užívania spoločnej veci, nemá dôvod domáhať sa, aby takúto (už danú) úpravu urobil súd, a teda nie je aktívne legitimovaný na podanie žaloby o úpravu užívania spoločnej veci.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Práva väčšinového spoluvlastníka nehnuteľnosti (Občianske právo)

Pozemok o rozlohe 67 000 m2 je v podielovom vlastníctve asi 30 osôb o rôznej veľkosti podielov. Jeden spolupodielnik ponúkol svoj podiel pozemku O rozlohe 3 500 m2 na predaj všetkým ostatným. Traja V zákonnej lehote si uplatňujú svoje predkupné právo. Na akú časť / v m2/ pozemku majú záujemcovia zákonný nárok na kúpu. Ako sa predávajúci pozemok rozdelí ak osoby majú takéto podiely Osoba A/ 30/450-tín K celku Osoba B/ 12/450-tín K celku Osoba C/ 2/450-tín K celku Ďakujem za odpoveď. Viera.

Odpoveď: Práva väčšinového spoluvlastníka nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Vzhľadom na okolnosť, že sa jedná o nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve, podiel predávajúceho spoluvlastníka ďalším trom podielovým spoluvlastníkom sa zväčší v pomere podľa ich podielu na celej nehnuteľnosti nie  však v m 2, ale v podiele na celej nehnuteľnosti vyjadrenej v 450-tinách. 
 
V otázke síce uvádzate, že sa jedná o  3 500 m2, ale táto výmera musí byť na liste vlastníctva vyjadrená podielom v 450-tinách na celom pozemku, ktorého výmera je  67 000 m2 /= 450/450/.
Uvádzate len výmeru 3500 m2, nie však podiel tejto výmery na celom pozemku  67 000 m2 v časti na 450-tiny. 
Nevieme podľa čoho ste vychádzali pokiaľ sa jedná o rozlohu 3 500 m2, táto rozloha by mala predstavovať podiel  24/450  na celku /nevieme ako je tento podiel v 450-tinách vyjadrený na LV/.
Orientačne uvádzame, že podiely týchto 3 spoluvlastníkov sa zväčšia o  2386 m2 osoba A, o 955 m2 osoba B,  o 159 m2 osoba C = 3500 m2.

V zmluve je však potrebné uviesť podiely v 450-tinách k prevádzanému podielu.

Poznamenávame len, že pri podielové spoluvlastníctvo znamená, že na každom jednom cm2 je podiel spoluvlastníka v rozsahu jeho spoluvl. podielu v pomere k celku, teda osoba  A má podiel na každom jednom cm2  podiel 30/450. 

Poznamenávame, že v zmluve je treba uviesť presný rozsah prevodu v 450-tinách  na troch podielových spoluvlastníkov na prevádzanom podiele 3500 m2, ktorému zodpovedá určitá časť v 450tinách,  nakoľko pre nesprávny výpočet by kataster zmluve nezavkladoval. 

Odporúčame zmluvu dať vyhotoviť advokátovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Práva väčšinového spoluvlastníka nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku