Práva väčšinového spoluvlastníka nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, 0
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 19. 12. 2013

Otázka: Práva väčšinového spoluvlastníka nehnuteľnosti

Dobrý deň. Som jedným zo spoluvlastníkov v podielovom spoluvlastníctve. Jeden spoluvlastník pritom vlastní podiel 4/7 na nehnuteľnosti a preto prakticky o spoločnej veci rozhoduje sám. Voči jeho rozhodnutiam máme s ostatnými spoluvlastníkmi čas výhrady, ale doteraz sme sa vždy podriadili. Najnovšie sa nám vyhráža drahým súdom. Môže nás dať tento spoluvlastník na súd kvôli rozhodnutiam, ktorým sme sa nakoniec aj tak vždy podriadili?

Odpoveď: Práva väčšinového spoluvlastníka nehnuteľnosti

Dobrý deň. Ak väčšinový spoluvlastník platne rozhodol o otázke týkajúce sa hospodárenia so spoločnou vecou a toto rozhodnutie menšinový spoluvlastníci akceptovali, nie je možné, aby sa v tej istej veci obrátil na súd. Jeho návrh by v takomto prípade súd zamietol. Rozsudok NS ČR sp. zn. 22 Cdo 1812/2001:

 Pri rozhodovaní o hospodárení so spoločnou vecou je určujúcim činiteľom veľkosť spoluvlastníckych podielov, tzv. majoritný princíp. Z ustanovenia § 139 ods. 2 OZ vyplýva, že ktorýkoľvek spoluvlastník môže podať návrh na súd len vtedy, ak nastane rovnosť hlasov alebo ak sa nedosiahne väčšina alebo dohoda. Prehlasovaní spoluvlastníci sa musia rozhodnutiu väčšiny podrobiť. Väčšinový spoluvlastník, pokiaľ právne relevantne rozhodol o spôsobe či rozsahu užívania spoločnej veci, nemá dôvod domáhať sa, aby takúto (už danú) úpravu urobil súd, a teda nie je aktívne legitimovaný na podanie žaloby o úpravu užívania spoločnej veci.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí