Máte
otázku?

Práva menšinového spoluvlastníka


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo,

Otázka: Práva menšinového spoluvlastníka

Dobrý deň, mohli by ste mi, prosím, napísať, či sa menšinový spoluvlastník (ktorý si želá zostať v podielovom spoluvlastníctve) musí podriadiť vôli väčšiny? Aké sú jeho práva ako menšinového spoluvlastníka?

Odpoveď: Práva menšinového spoluvlastníka

Dobrý deň. Pokiaľ máte záujem zotrvať v podielovom spoluvlastníctve a existuje platné rozhodnutie väčšiny spoluvlastníkov, s ktorým nesúhlasíte, potom musíte rešpektovať rozhodnutie väčšiny spoluvlastníkov, ktoré sa ráta podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov. Na druhej strane máte právo na to, aby ste sa k danému rozhodnutiu vyjadrili. Podľa rozsudku NS ČR sp. zn. 22 Cdo 599/99:

Pod pojem hospodárenie so spoločnou vecou, o ktorom majú spoluvlastníci podľa § 139 ods. 2 OZ rozhodovať, možno zahrnúť aj rozhodnutie o tom, aká investícia, t.j. náklady akého druhu a v akej výške majú byť vynaložené na spoločnú vec. Aj keď zákon ustanovuje, že spoluvlastníci rozhodujú väčšinou počítanou podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov, menšinovému spoluvlastníkovi musí byť daná možnosť vyjadriť sa k zamýšľanej investícii.

Pri nesúhlase menšinového spoluvlastníka s takouto investíciou rozhodne väčšina spoluvlastníkov počítaná podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov a menšinový spoluvlastník je povinný prispieť na takto vynaložené náklady podľa veľkosti svojho spoluvlastníckeho podielu, keďže tak plní povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia § 137 ods. 1 OZ.

 

V prípade, ak pred rozhodnutím väčšiny investícia nebola menšinovému spoluvlastníkovi vôbec predostretá, potom by menšinovému spoluvlastníkovi vznikla povinnosť vydať investíciu spoluvlastníkovi, pokiaľ by išlo o investície na nevyhnutné úpravy alebo údržbu, bezdôvodné obohatenie podľa § 451 ods. 1 OZ a 456 OZ. Jeho výška by zodpovedala podielu na investícii podľa veľkosti jeho spoluvlastníckeho podielu a povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie by vznikla vynaložením investície za trvania spoluvlastníckeho vzťahu. Pokiaľ by išlo o iné investície než na nevyhnutné opravy a údržbu, potom by povinnosť menšinového spoluvlastníka vydať bezdôvodné obohatenie vznikla až pri zániku jeho spoluvlastníctva. Napríklad pri jeho zrušení alebo pri predaji spoluvlastníckeho podielu, a to vo výške zhodnotenia jeho podielu.

Trápi vás "Práva menšinového spoluvlastníka" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Práva menšinového spoluvlastníka (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu týkajúcu sa otázky, či ako väčšinový vlastník bytu (6/8) mám právo vysťahovať akýmkoľvek spôsobom menšinového spoluvlastníka (2/8). Nebolo možné dosiahnuť žiadnu formu zmieru či dohody, keďže menšinový spoluvlastník konštantne vytvára konflikty a problémy v spoločnej domácnosti. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Práva menšinového spoluvlastníka

(odpoveď odoslaná: 20.10.2020)

Dobrý deň,
máte 2 možnosti. Prvá je, že mu oznámite, že chcete hlasovať o otázke užívania nehnuteľnosti a že Vy hlasujete o tom, že ju užívať nemôže. Ak on odhlasuje že ju chce užívať, Váš hlas preváži a podľa zákona sa mu musí podriadiť. Potom by ste na neho mohli podať žalobu na vypratanie nehnuteľnosti a až súd by ho mohol vypratať. Druhá možnosť je podať na súd priamo žalobu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a ukončiť celý tento spoluvlastnícky vzťah. To si ale musíte premyslieť Vy, čo je pre Vás lepšie.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Práva menšinového spoluvlastníka (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať na radu pre náš prípad. Sme dvojtretinovými vlastníkmi nehnuteľnosti, v ktorej bývame. Menšinový vlastník, vlastniaci tretinový podiel, odmieta svoj podiel odpredať za cenu určenú posudkom a namiesto toho žiada dvojnásobnú sumu. Vyhráža sa, že ak mu nevyplatíme požadovanú sumu, príde bývať do nehnuteľnosti. Treba však zdôrazniť, že nehnuteľnosť je plne obývaná a nie je možné ju rozdeliť na tretiny. Máme prípadne možnosť nejako mu zabrániť v nasťahovaní sa k nám? Musím priznať, že túto situáciu vnímam ako formu nátlaku s cieľom donútiť nás vyplatiť dvojnásobnú cenu za jeho podiel. Rád by som uviedol, že dohoda je v tomto prípade nemožná. Preto sa pýtam, či je možné mu zamedziť vstup do nehnuteľnosti a tým nám znepríjemňovať život, alebo nemôžeme urobiť nič.

Odpoveď: Práva menšinového spoluvlastníka

(odpoveď odoslaná: 16.10.2020)

Dobrý deň,
chápem. Ak ste väčšinový spoluvlastník, tak mu napíšte, že chcete hlasovať o užívaní nehnuteľnosti. On bude hlasovať za, Vy proti. Váš hlas rozhodne. Nebude tam môcť bývať. Musíte mať dôkaz o takomto hlasovaní. Ak by tam prišiel, môžete na súd podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým mu zakáže súd užívanie a žalobu na vypratanie. Zároveň by som odporúčal podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Tam súd prizná nárok na podiel len podľa znaleckého posudku. Nie viac. Len upozorňujem, že pokiaľ rozhodnete o tom, že nemá právo tam bývať, podľa zákona má nárok na náhradu vo výške jeho podielu z bežného nájomného podobnej nehnuteľnosti. Tiež by som ho upozornil na to, že sa svojím konaním môže dopustiť vydierania. 


Podotázka: Práva menšinového spoluvlastníka (Občianske právo)

Dobrý deň, som menšinovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti s podielom 1/6, kým moja matka vlastní 5/6. Z nehnuteľnosti som sa odsťahoval kvôli nezhodám, no stále tu mám trvalé bydlisko. Matka vymenila zámky na bráne a v dome, čím mi znemožnila prístup k nehnuteľnosti. Mám povolený vstup len v prípade, že sa vopred ohlásim a ona mi umožní vstup do domu. Kvôli zlým vzťahom som sa odsťahoval a matka mi robí nepriazne gestá. Môže ako väčšinový spoluvlastník vymeniť zámky bez môjho vedomia a postupovať takouto cestou? Vopred ďakujem za odpoveď. S úctou.

Odpoveď: Práva menšinového spoluvlastníka

(odpoveď odoslaná: 03.07.2018)

Dobrý deň,

ako podielový spoluvlastník máte právo žívať nehnuteľnosť v rozsahu Vášho podielu. Ak Vás matka, ako faktický spoluvlastník vylúčila z užívania a užíva celú nehnuteľnosť sama, potom sa v rozsahu Vášho podielu na Váš úkor bezdôvodne obohacuje a môžete sa domáhať vydania tohto obohatenia. Rovnako môžete podať podnet na spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, z dôvodu výmeny zámkov. Existuje aj možnosť podať žalobu na zrušenie a vyporiadania podielového spoluvlastníctva, kde by bola matka povinná Vás vyplatiť.


Trápi vás "Práva menšinového spoluvlastníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Práva menšinového spoluvlastníka (Občianske právo)

Prosím Vás, bývame v dome, kde sme menšinoví vlastníci. Majoritný vlastník vlastní polovicu, my jednu šestinu a ďalší dvaja súrodenci, ktorí bývajú mimo, tiež vlastnia po jednej šestine. 1. Pokiaľ dôjde na opravy, musíme prispieť v pomere vo výške nášho podielu. Zaujíma ma, či musíme prispieť aj našou prácou, alebo v prípade, že s opravou alebo investíciou nesúhlasíme, stačí len finančne prispieť. 2. Ako šestinový vlastník, máme otázku, či si môžeme v záhrade urobiť vlastný kútik, ak majoritný vlastník si bez opýtania robil tiež len podľa svojho záhradnú výzdobu. 3. Keďže sa zdržiavame podstatne menej doma (náš syn študuje, chodí len na víkendy a prázdniny a ja pracujem v zahraničí, len dva predĺžené víkendy som doma, zatiaľ čo môj manžel sa trvale zdržiava doma), a majoritný vlastník, zložený zo štyroch osôb, je vždy doma, chceli by sme vedieť, či sme povinní v rovnakej miere prispievať na vodu, drevo a kúrenie, a to finančne aj prípravou.

Odpoveď: Práva menšinového spoluvlastníka

(odpoveď odoslaná: 01.10.2017)

 

 

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú aj odpovedáme.

Začneme trochou právnej teórie z ust. Občianského zákonníka (citujeme): 

"Vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov.

Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.

Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne. O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. 

Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd."

 

Na spoločnom užívaní veci  sa môžete   dohodnúť,  predovšetkým o tom, kto a za akých podmienok bude vec držať, užívať, ako budú rozdelené úžitky zo spoločnej veci, ako bude prenechaná vec do užívania inému, ako budú znášať náklady a údržbu veci, ako aj náklady spojené s užívaním nehnuteľnosti.

K jednotl. položeným otázkam :

1./ Pokiaľ ide o podstanú zmenu na veci – za také zmeny treba považovať najmä zmenu podstaty, alebo funkcie spoločnej veci, ktoré nie nepatrne zmenia vec ako predmet spoluvlastníctva a ktoré nie sú výsledkom oprávy a údržby, (napr. prestavba domu, prístavba domu) ak s týmito podiel. spoluvlastník nesúhlasí môže sa domáhať ochrany na súde. Rovnako aj v prípade ak ide o bežnú vec a hospodárenie s vecou, ak sa nedosiahne 51% väčšina, dohoda, alebo pri rovnosti hlasov. Otázka osobnej účasti na prácach na oprave domu je vecou dohody.

2./ V otázke kútika v záhrade pre Vás - mal by zodpovedať veľkosti Vášho podielu.

3./ Otázka nákladov by vyjadrovať podiel na užívaní nehnuteľnosti ako celku Vami ako vlastníkom a členmi Vašej domácnosti, ako aj ostatnými vlastníkmi a členmi ich domácnosti.

 

Odporúčanie :

Všetci vlastníci nehnuteľnosti môžete spísať dohodu o rozsahu užívania nehnuteľnosti jej vlastníkmi v príslušných podieloch, resp. o skutočnom rozsahu užívania nehnuteľnosti jej vlastníkmi, ako aj dohodu o úhrade nákladov jednak na opravu a úpravu nehnuteľnosti, a úhrade nákladov spojených s jej užívaním.  Uvádzame, že jedna vec je vlastníctvo nehnuteľnosti a ďalšia vec je jej užívanie resp. neužívanie vlastníkom, a užívanie nehnuteľnosti členmi domácnosti jednotlivých vlastníkov /t. j. : domácnosť  podľa ust. Obč. zákonníka tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby/, a s tým súvisiace náklady na chod nehnuteľnosti (voda, elektrina, plyn, daň z nehnuteľnosti, poplatok za odpad).

Z položenej otázky vyplýva viacero problémov, ale aj možností ako riešiť vec  - či už cestou súdu, ktorú vzhľadom na množstvo otázok a vyriešenie cestou súdu neodporúčame, alebo vec riešiť cestou zmieru resp.  písomnej dohody  spísanej advokátom, ktorý sa v uvedenej problematike orientuje. 

Možnosťou je aj rozdelenie nehnuteľnosti s tým, že vzniknú dve samostatné bytové jednotky so samostatným meraniami spotreby vody, elektr. energie, plynu, a  budú takto aj zapísané v katastri nehnuteľností, vrátane rozdelenia pozemku. Týmto spôsobom by ste sa vyhli v najväčšej možnej miere nedorozumeniam v budúcnosti.  

V každom prípade odporúčame kontaktovať advokáta. 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Práva menšinového spoluvlastníka" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.