Máte
otázku?

Hospodárenie so spoločnou vecou


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo,

Otázka: Hospodárenie so spoločnou vecou

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či sa môžeme s ostatnými spoluvlastníkmi dohodnúť na tom, ako sa bude nakladať s našou spoločnou nehnuteľnosťou. Ak áno, má takáto dohoda vôbec nejakú právnu váhu? Ako je to s hospodárením so spoločnou vecou?

Odpoveď: Hospodárenie so spoločnou vecou

Dobrý deň. Podľa platného právneho stavu nič nebráni tomu, aby ste sa s ostatnými podielovými spoluvlastníkmi dohodli na tom, ako budete hospodáriť so spoločnou vecou. Pokiaľ takáto dohoda nebude trpieť vadami, bude platná a aj právne relevantná.

V súvislosti s Vašou otázkou tiež poukazujem na rozsudok NS ČR sp. zn. 22 Cdo 1524/2001, podľa ktorého:

Rovnako ako sa môžu podieloví spoluvlastníci pri hospodárení so spoločnou vecou dohodnúť na každej jednotlivosti, môžu sa dohodnúť aj na rozsiahlej a so všetkým rátajúcej úprave užívania celej veci, v ktorej by sa mohlo pamätať aj na situácie, ktoré dosiaľ nenastali. Ak by podielový spoluvlastníci hospodárili so spoločnou vecou, samo osebe by to nebolo dôvodom neplatnosti takejto dohody. Ak môže byť takáto dohoda platná, v rovnakom rozsahu a za podmienok uvedených v § 139 ods. 2 OZ môže dôjsť k nezhode medzi podielovými spoluvlastníkmi a súd je povinný o takomto predmete konania rozhodnúť.

Súdu nič nebráni, aby takúto nezhodu riešil a rozhodol o úprave užívania celej veci v potrebnom rozsahu, t.j. v takej šírke, v ktorej medzi spoluvlastníkmi panuje nezhoda podmieňujúca rozhodovanie súdu (rovnosť hlasov spoluvlastníkov, prípadne nedostatok väčšiny ich hlasov či dohody).

 

Neexistuje žiadny relevantný dôvod na rozlišovanie nezhôd spoluvlastníkov pri hospodárení so spoločnou vecou podľa ich rozsahu.

Trápi vás "Hospodárenie so spoločnou vecou" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Hospodárenie so spoločnou vecou" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.