'

Práca na čierno


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 24. 3. 2017

Otázka: Práca na čierno

Dobrý deň, prajem, mám takýto problém: vlastním malú pizzériu a pred mesiacom som prijala nového zamestnanca, ako obvykle som jeho údaje spolu s kópiami OP a ZP zaslala svojej účtovnícke, aby ho prihlásila. Problém spočíva v tom, že mail som odoslala o 10:10 ráno (pizzeria otvára o 10 a zamestnanec bol v práci taktiež od 10). Keďže moja účtovníčka bola PN tak preposlala údaje o zamestnancovi kolegyni, aby ho prihlásila ona, tá ho však prihlásila o 11. 29. Medzitým mi vošla do prevádzky kontrola a keďže zamestnanec nebol prihlásený tak spísali zápis a i keď videli, že účtovníčka bola vyzvaná, aby zamestnanca prihlásila, napriek tomu mi dnes bolo doručené rozhodnutie, v ktorom oznamujú, že mi bude uložená pokuta za nesplnenu povinnosť nahlásenia nového zamestnanca. Chcem sa opýtať, či mám v tomto prípade šancu sa odvolať alebo iným spôsobom odvrátiť pokutu. Nikdy predtým som takýto problém nemala prevádzka funguje takmer 10 rokov a nikto u mňa nikdy nepracoval bez riadnej zmluvy. Veľmi ma hnevá, že kvôli pár minútam omeškania mám znášať tak vysokú pokutu. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Pekný deň.

Odpoveď: Práca na čierno

Dobrý deň, bohužiaľ s týmto argumentom by ste neuspeli. 

Zákon jasne uvádza, ze zamestnanec nemôže u pracovať pokiaľ nie je prihlásený.

Mali ste bohužiaľ​ smolu. Bude však zbytočné míňať peniaze a energiu na opravný prostriedok, pokial máte len tieto argumenty.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Práca na čierno (Pracovné právo)

Dobrý deň, Poznám niekoho, kto kvôli súdnemu rozhodnutiu o výške výživného zanechal prácu dobrovoľne, aby sa vyhol jeho plneniu. Avšak s anonymných zdrojov viem, že je možnosť, že táto osoba naďalej vykonáva tu istú prácu bez pracovnej zmluvy. Môžem takúto skutočnosť nahlásiť národnému inšpektorátu práce, aj keď to nie je 100 % istá informácia práce na čierno?

Odpoveď: Práca na čierno

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.10.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ chcete dať podnet na inšpektorát práce, môžete tak urobiť, avšak je potrebné uvedomiť si aj riziko spojené s tým, že pokiaľ tieto informácie nebudú pravdivé, mohli by ste sa vystaviť riziku trestného stíhania pre ohováranie. Ak však isté skutočnosti skutočne nasvedčujú tomu, čo uvádzate a máte na to dôkazy, potom máte právo podať podnet.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Práca na čierno (Pracovné právo)

Dobrý deň. Bývam v azylovom dome a na izbe bývam s jednou pani, ktorá je od 25. 7. na PN. No ako som zistila od prvého dňa doteraz robí v inej robote na čierno a poberá aj nemocenské dávky aj peniaze na ruku z inej roboty. V kancelárii povedali, že vedia o PN ale, že oni nie sú v kancelárii na to, aby ich zaujímali takéto veci. Je to v poriadku? Ďakujem.

Odpoveď: Práca na čierno

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.09.2018)

Dobrý deň, takýto stav nie je právom aprobovaný a zrejme dochádza k protiprávnemu konaniu. V prípade Vášho záujmu je možné túto situáciu nahlásiť príslušným úradom (inšpektorát práce a sociálna poisťovňa), aby prešetrili túto situáciu, či nedochádza k protiprávnemu konaniu. Vychádza sa tu pritom z jednej zo základných zásad práva a to, že z protiprávneho konania by nemal mať nikto žiadny prínos alebo výhodu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Práca na čierno (Pracovné právo)

Dobrý deň. Mesačne odpracujem 180 hodín, ale zmluvu mám na trvalý pracovný pomer len na 40 hodín. Výplatu nám dáva do obálky cca 450 e, ale na výplatnej páske je len cca 130 e a aj poistenie odvádza len zo sumy 130 e. Ide o prácu na čierno ?  Ďakujem.

Odpoveď: Práca na čierno

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.08.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :

Pokiaľ má s Vami zamestnávateľ  uzatvorenú prac. zmluvu na dobu výkonu práce 40 hodín mesačne a v skutočnosti ste v zamestnaní 180 hodín mesačne,  rozsah vykonávaných prác nie je krytý pracovnou zmluvou.

Podľa ust. § 99 Zákonníka práce je "zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť. Počas dočasného pridelenia zamestnávateľ vedie evidenciu podľa prvej vety v mieste výkonu práce dočasne prideleného zamestnanca."

Podľa zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní "nelegálna práca je závislá práca, ktorú vykonáva fyzická osoba pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a nemá s právnickou osobou alebo s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu. 

Sme názoru, že v prípade kontroly zamestnávateĺ nebude vedieť preukázať odôvodnenosť Vašej prítomnosti na pracovisku po celý mesiac, teda 180 hodín, keď by ste tam mali byť 40 hodín mesačne. 

Podľa cit. zákona však platí, že priestupku podľa tohto zákona sa dopúšťa aj ten, kto vykonáva nelegálnu prácu, teda zamestnanec, s možnosťou uloženia pokuty zamestnancovi do 331 €.

Odporúčame porušenie ust. Zákonníka práce a ust. zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nahlásiť oznámiť zamestnávateľovi a v prípade, že nedôjde k náprave  nahlásiť porušenie zákona na príslušný inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk