Máte
otázku?

Požičanie peňazí bez dokladu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislava

Otázka: Požičanie peňazí bez dokladu

Dobrý deň, rada by som sa informovala o mojich možnostiach a postupe v prípade, že pred pár rokmi som svojmu veľmi dobrému kamarátovi požičala peniaze v hodnote 8 tisíc eur. Sľúbil, že mi ich vráti späť. Avšak začal sa tomu vyhýbať a vymýšľať rôzne problémy, ale stále tvrdil, že mi ich chce vrátiť. Bohužiaľ, nemám o tom žiadny dôkaz ani podpísanú zmluvu o pôžičke. Uplynulo 5 rokov, počas ktorých mi vrátil iba 2000 eur. Keďže sa opäť vyhovára a stále odkladá termíny, alebo tvrdí, že mi poslal peniaze a pritom neposlal, rada by som svoje peniaze už nejako vymohla. Je možnosť získať tieto peniaze aj keď nemám písomnú zmluvu o tom, že som mu požičala peniaze? Ďakujem veľmi za odpoveď.

Odpoveď: Požičanie peňazí bez dokladu

Dobrý deň, 

pokiaľ ide o požičanie peňazí bez dokladu, aj takéto peniaze sa dajú vymáhať. Vo svojej otázke nepíšete, či ste peniaze odovzdali v hotovosti alebo ste ich previedli na účet dlžníka. Ak by to bol prevod, potom by ste mali písomný doklad, ktorým by bol bankový výpis. Ak však peniaze boli odovzdané v hovovosti, potrebujete ku konaniu svedka, ktorý potvrdí, že minimálne počul od dlžníka, že peniaze vráti a v akej výške. Druhá dôležitá skutočnosť je premlčanie, na ktoré v prípade vznesenia námietky súd musí prihliadať. Premlčanie pri pôžičke je 3 roky a lehota začína plynúť prvým dňom, ktorý nasleduje po splatnosti pôžičky.

 

Za určitých okolností je možné predĺžiť plynutie premlčacej lehoty, napríklad úhradou časti dlhu. Prípadne je možné namietať, že vznesená námietka premlčania je v rozpore s dobrými mravmi, najmä ak Vám opakovane sľuboval úhradu dlhu.

Trápi vás "Požičanie peňazí bez dokladu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Požičanie peňazí bez dokladu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám problém so synom. Požičal som mu sumu 1 700 eur bez zmluvy a odmieta mi ju vrátiť.

Odpoveď: Požičanie peňazí bez dokladu

(odpoveď odoslaná: 12.05.2023)

Dobrý deň, ak nemáte žiaden dôkaz o tom, že sa jednalo o pôžičku (ani písomnú zmluvu, ani žiadneho svedka, ktorý by bol pritom), potom by ste tento vedeli vymáhať súdnou cestou len za predpokladu, že by ste súdu preukázali, že ste pôžičku synovi poskytli (nar. výpisom z účtu). V takomto prípade by ste dlh mohli vymáhať ako bezdôvodné obohatenie. Toto je však potrebné zažalovať do dvoch rokov odkedy došlo k poskytnutiu finančných prostriedkov, v opačnom prípade hrozí, že ak by syn vzniesol na súde námietku premlčania dlhu, súd by na túto musel prihliadnuť a vašu žalobu zamietnuť v celom rozsahu.

Ak svedka máte, potom platí, že dlh môžete vymáhať titulom pôžičky, kedy platí trojročná premlčacia doba, ktorá plynie odo dňa reálneho plnenia v prospech vášho syna. 

Čo by ste však ešte mohli urobiť je, že by ste mu nechali podpísať uznanie dlhu, v ktorom by uznal dlh voči vám čo do dôvodu a výšky a zaviazal by sa vám ho uhradiť v konkrétnej lehote či už v splátkach alebo jednorazovo. 

Vzor uznania nájdete na odkaze uvedenom nižšie:

https://uznanie-dlhu.sk/

V takomto prípade by ste dlh vedeli ľahko vymáhať súdnou cestou za predpokladu, že by vám ho na základe uznania nevrátil v dohodnutej lehote, pričom premlčacia doba by bola až 10 ročná a začala by plynúť od momentu podpísania uznania. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Požičanie peňazí bez dokladu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Na účet mojej bývalej priateľky bolo zaslaných 7 tisíc eur, ktoré mali byť využité na naše spoločné podkrovie v jej rodinnom dome. Sľúbila, že mi po rozdelení všetko vráti. Tento moment nastal asi tri mesiace po tom, ako dostala peniaze na účet a ja som odcestoval za hranice za prácou. Mám dôkaz o prevode peňazí a aj jej e-mail, v ktorom tvrdí, že mi peniaze vráti, keď sa roziďeme. Potrebujem poradiť, ako postupovať, keďže sa teraz stále vyhovára, že chce peniaze vrátiť, ale momentálne na to nemá prostriedky. Povedala, že ak ju chcem dať na súd, jej je to jedno. Ďakujem.

Odpoveď: Požičanie peňazí bez dokladu

(odpoveď odoslaná: 12.10.2022)

Dobrý deň,
je dobré, že máte dôkaz v podobe e-mailovej komunikácie a tiež je dobré, že ste platbu urobili prevodom na účet nakoľko ju tým pádom viete ľahko preukázať výpisom z účtu. Skúste Vašu bývalú priateľku ešte raz písomne vyzvať, aby Vám dané peniaze vrátila a určite jej nato lehotu. V danej výzve jej súčasne oznámte, že v prípade, že tento svoj dlh neuhradí, tak ho budete vymáhať súdne. Taktiež v liste uveďte, že v prípade, že táto vec skončí na súde, tak bude znášať aj trovy konania a celkový dlh tak bude vyšší, a teda je aj v jej záujme, aby sa celá vec vyriešila mimosúdne.

Pripadne to môžete urobiť aj mailom. 

Dajte si pozor na premlčanie. Odporúčam to riešiť čím skôr, keď chce aby ste ju dali na súd, tak to urobte. Lebo čas hrá proti vám. Ak budete chcieť, môžeme sa na to pozrieť a pomôcť Vám s tým, trovy konania následne nahradí bývalá priateľka. 


Podotázka: Požičanie peňazí bez dokladu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, čo môžem urobiť v prípade, že som svojmu expriateľovi požičala 2473 eur. Tieto peniaze som platila na účet exekútora, ktorého mal mojej bývalej láske. Priateľ mi cez FaceBook komunikáciu sľúbil, že mi peniaze vráti, no po našom rozchode som danú komunikáciu vymazala, takže žiadny dôkaz o tomto sľube nemám. Tvrdí, že peniaze nepožadoval a teda mi ich nemá ani ako vrátiť. Tieto udalosti sa odohrali minulý rok a on mi dodnes neposlal ani cent, navyše prerušil všetku komunikáciu so mnou. Som za akúkoľvek radu vďačná. Chcem totiž len jedno, aby mi boli moje peniaze vrátené. Nie je to predsa malá suma. Ďakujem.

Odpoveď: Požičanie peňazí bez dokladu

(odpoveď odoslaná: 09.09.2022)

Dobrý deň,
podstatné vo vami uvedenom prípade je to, že máte doklad o tom, že ste na účet exekútora uhradili sumu 2473 € a bez poznania stavu veci, priateľský vzťah dnes s už bývalým priateľom, by ste uvedenú sumu na účet exekútora ani nikdy neuhradili. Z otázky predpokladáme tiež, že komunikáciu o tom, že vám peniaze nevráti, že ich nikdy nežiadal.

Aj keď teda nemáte s bývalým priateľom zmluvu o pôžičke, resp. komunikáciu o exekúcii atď ste po rozchode vymazali, platí však aj ust. § 454 Obč. zákonníka :

"Bezdôvodne sa obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám."
 
Z uvedeného zákonného ustanovenia je jasné, že bezdôvodné obohatenie, ktoré vzniklo na strane priateľa, keďže vy ste za neho dlh uhradili, musí vydať.
Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta na vyriešenie veci, ako aj prípadné podanie žaloby na súd.
 
Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.
 

Trápi vás "Požičanie peňazí bez dokladu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí bez dokladu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, čo mám robiť v prípade, keď som svojej priateľke zaplatil omeškané výživné vo výške 3000 eur bez dokladu. Napriek tomu mi exekútor túto sumu stále strháva a priateľka mi nechce potvrdiť, že peniaze obdržala, hoci to na súde priznala. Ďakujem.

Odpoveď: Požičanie peňazí bez dokladu

(odpoveď odoslaná: 21.12.2020)

Dobrý deň,
v tomto prípade je nutné uviesť, že ak ste jej dali 3.000,- € v hotovosti, bez toho, aby Vám podpísala akýkoľvek dokument, postupovali ste veľmi zle. Dostali ste sa totiž do situácie, kedy ste jej síce peniaze odovzdali, ale ste v dôkaznej núdzi vo vzťahu k preukázaniu tejto skutočnosti. Kým to sama neprizná súdnemu exekútorovi, že od Vás prevzala 3.000,- € v hotovosti, alebo kým Vám nepodpíše dodatočne potvrdenie o prevzatí peňazí, prakticky nemáte možnosť ako túto skutočnosť preukázať v exekučnom konaní a dosiahnuť zastavenie exekúcie.


Podotázka: Požičanie peňazí bez dokladu (Vymáhanie pohľadávok)

Moja dcéra v dobrej viere kúpila paušálnu službu od Orange. Ku kúpe získala aj mobilný telefón pre kamarátku, ktorá ju presvedčila, argumentujúc, že každomesačnú spotrebu pošle mojej dcére na jej účet. Na základe klamstiev ju kamarátka presvedčila, prečo si nemôže službu objednať sama. Neskôr sme zistili, že dôvodom boli jej dlhy voči telekomunikačným spoločnostiam. Službu síce využívala, ale ani raz neposlala peniaze na účet mojej dcére. Viackrát bola vyzvaná, aby splnila svoje finančné záväzky voči mojej dcére. Už roky hovorí, že peniaze zaplatí, vždy to však odkláda s rôznymi výhovorkami. Toto trvá už roky. Nakoniec dcéra dostala exekučný príkaz na zaplatenie 420 eur. Ak mi vie niekto poradiť, ako vymáhať peniaze od podvodníčky v tomto prípade, prosím, napíšte.

Odpoveď: Požičanie peňazí bez dokladu

(odpoveď odoslaná: 29.04.2019)

Dobrý deň,

v prípade, ak sa správa uvedeným spôsobom, mohol by tu byť teoreticky aj podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu. Muselo by sa však preukázať, že už v čase, kedy uzatvárali dohodu vedela, že jej splácať nebude účty. Takáto skutočnosť sa však preukazuje veľmi ťažko. Uvedené by mohla vymáhať aj súdnou cestou, ale musela by preukázať, že sa takto dohodli, napr. nejaká písomná dohoda, hoci aj vo forme SMS, či emailu. Ak by sa jej to nepodarilo preukázať, bolo by veľmi zložité domôcť sa náhrady. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Požičanie peňazí bez dokladu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v roku 2003 som sestre požičala peniaze, z ktorých si nechala istú časť. S týmito peniazmi si dala urobiť novú kuchyňskú linku a väčšiu časť poslala svojmu vtedajšiemu manželovi do USA, ktorý mal dlhy na kreditných kartách, aj kvôli svojej rodine (posielal im drahé darčeky). Ako svojej sestre som jej peniaze požičala bez potvrdenia, čo som jej vtedy i povedala. Nemám žiadne potvrdenie, pretože som peniaze dala do ruky, nie cez účet. Teraz sa už po toľkých rokoch ani nerozprávame. Mám ešte nejakú šancu na vrátenie peňazí? Okrem toho, keď bola moja mama veľmi chorá a v nemocnici pred operáciou, predávali sme dom, aby sme po jej návrate z nemocnice mohli bývať v byte. No sestra si nechala prepísať byt na svoje meno, moja mama následne zomrela a otec je už tak starý, že mlčí. Vlastne ani nebudem nikdy nič dediť po svojich rodičoch. Môj otec sa navyše do toho nechce starať. Takže moja sestra mi nevraca moje peniaze, okolo 10 000 eur, a ešte mi ubrala aj zákonné dedenie po mojich rodičoch. S pozdravom. Ďakujem.

Odpoveď: Požičanie peňazí bez dokladu

(odpoveď odoslaná: 26.03.2018)

Dobrý deň, pri vymáhaní každej pohľadávky, najmä pri pohľadávkach zo zmluvy o pôžičke, je potrebné preukázať reálny vznik tejto pohľadávky. Z pohľadu právnej doktríny dochádza k vzniku zmluvy o pôžičke reálnym odovzdaním peňazí dlžníkovi. Tzn. že by ste museli v súdnom konaní preukázať reálne odovzdanie peňazí dlžníkovi (sestre). Ak ste však pôžičku poskytli v hotovosti, jej reálne odovzdanie sa preukazuje veľmi ťažko (najmä ak nemáte ani pokladničný doklad potvrdený jej podpisom, že prevzala od Vás predmetnú sumu). Vzhľadom na uplynutý čas, aj keby sa Vám podarilo preukázať reálne odovzdanie peňazí dlžníkovi, táto pohľadávka by bola s veľmi vysokou pravdepodobnosťou už premlčaná. Premlčacia doba je v týchto prípadoch trojročná a tá už zrejme uplynula, jedine že by ste boli dohodli splatnosť pôžičky v roku 2015 a neskôr.


Trápi vás "Požičanie peňazí bez dokladu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí bez dokladu (Vymáhanie pohľadávok)

Požičal som známemu 1500 eur bez písomnej zmluvy. Ústna dohoda o pôžičke spočívala v tom, že po týždni peniaze vráti. Pri odovzdávaní som mal dvoch svedkov a bankový doklad o výbere. Dlžník zatiaľ nereaguje. Ako môžem vymáhať pôžičku bez písomnej zmluvy?

Odpoveď: Požičanie peňazí bez dokladu

(odpoveď odoslaná: 17.10.2017)

Dobrý deň.

Vašu "pôžičku bez papiera" môžete vymáhať súdnou alebo mimosúdnou cestou. Najskôr je vhodné vymáhať pohľadávku mimosúdne, a to písomnou výzvou na vrátenie dlhu. Túto výzvu je vhodné zaslať dlžníkovi doporučenou poštou. Pokiaľ by dlžník naďalej nereagoval, môžete pristúpiť k súdnemu vymáhaniu pohľadávky. V súdnom konaní budete preukazovať poskytnutie pôžičky bankovým výpisom a svedeckými výpoveďami (prípadne čestnými vyhláseniami svedkov). Aj pôžičku bez papiera je možné vo Vašom prípade vymôcť bez problémov.

 

Skôr než začnete s vymáhaním pôžičky od dlžníka, skúste mu nechať podpísať uznanie dlhu, ktoré si môžete zadarmo vypracovať a stiahnuť z tejto stránky www.uznanie-dlhu.sk.


Podotázka: Požičanie peňazí bez dokladu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je možné vymáhať požičané peniaze, ak nemám dokument od notára. Disponujem však niekoľkými SMS správami, e-mailmi a podobnými dôkazmi.

Odpoveď: Požičanie peňazí bez dokladu

(odpoveď odoslaná: 24.09.2017)

Dobrý deň, 

Nie je to úplne bez šance ale sťažili ste si vymahanie pôžičky.

 

Pred tým ako sa pustíte do vymáhania, skúste dlžníkovi dať podpísať uznanie dlhu. Vzor uznania dlhu nájdete na tejto stránke www.uznanie-dlhu.sk.

 

Ak by aj toto uznanie dlhu nechcel podpísať, potom je potrebné sa pozrieť na to či SMS komunikácia a mailová komunikácia je dostatočná na vymáhanie dlhu.

 

Nie každá mailová alebo SMS komunikácia postačí na to, aby bol dlh vymáhateľný aj súdnou cestou.

 

Z tejto komunikácie by malo byť zrejmé, že dlžník si požičal peniaze a že sa zaviazal, že ich vráti. Tiež aj to, v akej výške si požičal peniaze.


Podotázka: Požičanie peňazí bez dokladu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či existuje nejaká možnosť, ako získať peniaze od priateľky, konkrétne vyplatiť úver, ktorý som jej poskytol. K tejto transakcii nemám žiadne dokumenty, ako napríklad zmluvu o pôžičke. Platí mesačne 37 eur, ale berie to na ľahkú váhu. Tiež sa vyhráža, že nebude platiť. Pritom mi z banky prichádzajú SMS správy o omeškaní splátky. Existuje nejaká možnosť, ako sa tomuto vyhnúť alebo zabezpečiť, aby to splatila?

Odpoveď: Požičanie peňazí bez dokladu

(odpoveď odoslaná: 02.01.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ budete vo vzťahu k banke v omeškaní so splátkami, zrejme sa upomienkam nevyhnete. Na druhej strane ak chcete zabezpečiť, aby Vám priateľka splácala predmetnú pôžičku, môže Vám podpísať napr. uznanie dlhu.


Trápi vás "Požičanie peňazí bez dokladu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Požičanie peňazí bez dokladu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, požičala som svojmu kamarátovi peniaze bez akéhokoľvek dokladu. O pôžičke nie je ani jedno sučinné písomné svedectvo a o sume, ktorú som požičala, nič nie je zaznamenané. Peniaze boli odovzdané priamo na ruku, nie prevodom na účet, a neexistujú žiadni svedkovia. Naša komunikácia prebieha formou SMS správ. Viem, že jeho finančná situácia nie je dobrá, má hypotéku, úvery a auto na leasing. Doteraz sme spolu komunikovali, no teraz sa dostávame na bod nula. Čo s tým môžem urobiť? Ďakujem.

Odpoveď: Požičanie peňazí bez dokladu

(odpoveď odoslaná: 04.12.2016)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že nemáte žiadne doklady o poskytnutí finančných prostriedkov nie je Vaša situácia dobrá. Ak by ste totiž chceli takúto pohľadávku vymáhať súdnou museli by ste súdu preukázať poskytnutie financií a dohodu o splatnosti. Vzhľadom na to, že nemáte žiadne doklady, jedinou možnosťou je vo Vašom prípade komunikácia prostredníctvom SMS. Bolo by potrebné preskúmať celú Vašu komunikáciu, či z nej jasne vyplýva, že si svoj dlh dlžník uvedomuje a potvrdzuje poskytnutie peňazí a splatnosť dlhu. Ak takéto skutočnosti z vašej komunikácie nevyplývajú, budete v súdnom konaní v dôkaznej núdzi a ak by namietal poskytnutie peňazí, nevedeli by ste to dokázať iným spôsobom. V súdnom konaní by ste následne boli neúspešná. Ďalšou otázkou potom vzhľadom na jeho ostatné dlhy je reálna vymožiteľnosť Vašej pohľadávky. V rámci exekúcií platí zásada prednosti, tzn. že by sa najprv od neho vymáhali jeho predošlé dlhy, až potom Vaša pohľadávka.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Požičanie peňazí bez dokladu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.