Máte
otázku?

Porušenie nájomnej zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Porušenie nájomnej zmluvy

Dobrý deň, mám pre Vás otázku týkajúcu sa vypovedania nájmu zo strany nájomcu. Prenajímame si byt na určitý čas, pričom v našej zmluve je stanovené, že prenajímateľ nie je oprávnený vstúpiť do bytu bez predchádzajúcej dohody s nájomcom, bez predchádzajúceho oznámenia nájomcovi, resp., iba v prípade havarijného stavu. Zmluva taktiež nereguluje ani nezakazuje podmienky držania a chovu domácich zvierat. Pred dvoma týždňami nám prenajímateľka volala, že sa nachádza v byte, pretože je tam neporiadok. Tvrdila, že prišla odpísať stav vodomeru. Keďže byt využívame len príležitostne (ako externí študenti), v ten čas sme v byte neboli. Neinformovala nás vopred o svojej návšteve - ani nás nezavolala, nepísala, ani nijak nekontaktovala ostatných dvoch nájomcov. Citujem: "Klopala som, nikto mi neotvoril, tak som si odomkla. Keď som vošla, nepáčilo sa mi, že tam bol neporiadok (vypraté ,sušiace sa prádlo na radiátoroch a rozložený gauč), mala som biele ponožky a keď som odchádzala mala som ich špinavé." Toto porušenie súkromia nás nesmierne rozčuľuje, no aj napriek našim upozorneniam trvá na tom, že si bude do bytu chodiť kontrolovať poriadok, bez ohľadu na naše námietky. Dokonca pripravila aj nový dodatok k zmluve, kde je uvedené, že v prípade, ak jej byt nebude otvorený, môže doň vstúpiť kedykoľvek. Ako v každej nájomnej zmluve, aj tu je uvedená výpovedná lehota 3 mesiace, resp. ju možno zkrátiť dohodou. Chcem sa však spýtať, v prípade takýchto hrubých porušení zmluvy, máme právo vypovedať zmluvu aj skôr? Ďakujem.

Odpoveď: Porušenie nájomnej zmluvy

Dobrý deň, v prípade vypovedania nájomnej zmluvy sa zmluvný vzťah ukončí až uplynutím výpovednej lehoty. V zákone nie je žiadnym spôsobom upravené tzv. urýchlené ukončenie nájomnej zmluvy. Taký inštitút nie je upravený ani v prípade hrubého porušenia nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa. Napriek tomu, ak by ste byt ihneď opustili a prestali platiť nájomné (počas plynutia výpovednej lehoty), bolo by v rozpore s dobrými mravmi, aby od Vás prenajímateľka požadovala úhradu nájomného za čas, kedy ste byt z dôvodu jej hrubého porušenia nájomnej zmluvy neužívali. Vo Vašom prípade, by bolo najlepšie nájomnú zmluvu ukončiť dohodou, pričom by ste si s prenajímateľkou dohodli konkrétny deň ukončenia nájomnej zmluvy. 

Trápi vás "Porušenie nájomnej zmluvy" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Porušenie nájomnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o radu: Môže ma vlastník domu vyhodiť, ak mám nezaplatený nájom za posledné dva mesiace? Chcel by som sa s ním dohodnúť, ale on tvrdí, že ma vyhodí zo dňa na deň. Bývam tu s deťmi a naša nájomná zmluva platí do apríla 2024. Ďakujem.

Odpoveď: Porušenie nájomnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 19.12.2023)

Dobrý deň, nájomné musíte vyrovnať v zmysle zmluvy, predpokladám že platíte na bankový účet prenajímateľa a teda v hotovosti bez písomného potvrdenia o prijatí platby nájomného peniaze mu nedávajte. Vždy musíte mať písomný doklad o úhrade.

Vyhodiť z bytu zo dňa na deň vás nemôže, lebo máte nájomnú zmluvu. Prenajímateľ by vám musel dať výpoveď z nájmu a ak by ste sa nevysťahovali po uplynutí výpovede, prenajímateľ by musel podať návrh súd o vypratenie bytu. Ak by ani napriek tomu ste sa nevysťahovali, musel by podať návrh na vykonanie exekúcie.

Konanie prenajímateľov je občas nevyspytateľné od odpojenia el. energie, vody, plynu a podobne, preto odporúčam platiť aspoň splátky.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Porušenie nájomnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, máme problém s vysťahovaním nájomníkov z bytu, ktorí nám neplatia nájomné a porušujú domový poriadok. Ich hlučné správanie stále vyvoláva sťažnosti susedov, preto je tam často prítomná polícia. Snažili sme sa ich vysťahovať, avšak zavolali na nás políciu a vymysleli mnoho klamstiev. Nevieme, ako postupovať ďalej. Je to byt obývaný našimi rómskymi spoluobčanmi. Podľa zmluvy by tam mali bývať tri dospelé osoby, avšak zisťujeme, že ich tam býva viac, dokonca aj dieťa. Ďakujeme.

Odpoveď: Porušenie nájomnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 21.06.2022)

Dobrý deň,

 

po právnej stránke by sa mala vec riešiť tým spôsobom, že sa ukončí nájomný vzťah (najčastejšie ide o dohodu, výpoveď, prípadne odstúpenie od zmluvy; pokiaľ ide o výpoveď a odstúpenie, musí na to existovať zákonný alebo zmluvný dôvod).

 

Po tom, ako sa nájomný vzťah ukončí, mali by sa dotknuté osoby z bytu vypratať. Ak tak neurobia, je možnosť podať voči nim žalobu na vypratanie bytu. Pokiaľ v spore uspejete a stále sa dobrovoľne nevysťahujú, je možné ich vysťahovať nútene, prostredníctvom exekútora.


Podotázka: Porušenie nájomnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala, ako môžem z právneho hľadiska postihovať bývalých majiteľov bytu, s ktorými som mala uzatvorenú nájomnú zmluvu. Bývala som v ich byte dva roky, no do dnešného dňa mi nedali vyúčtovanie energií ani od bytového družstva. Viackrát som ich o to žiadala, komunikácia s nimi je veľmi náročná, a do dnešného dňa nemám žiadne originály. V zmluve sme mali uvedené, že vyúčtovania sú mi povinní poskytnúť do 30 dní od obdržania originálu. Uplynuli tri roky a ja ani za jedno zúčtovacie obdobie nemám od nich vysporiadaný nájom - som si istá, že tam sú veľké preplatky, keďže som sa v tom období v byte zdržiavala výnimočne. Ako môžem postupovať ďalej? Aké sú moje možnosti a ako môžem od nich vymáhať to, čo mi právom patrí? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Porušenie nájomnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 13.10.2020)

Dobrý deň,
ak ste mali v nájomnej zmluve dohodnuté, že Vám má poskytnúť vyúčtovanie, a to neurobil mohli by ste ho žalovať na splnenie tejto povinnosti. Až potom by ste zistili, aký je stav, či je tam preplatok, alebo nedoplatok. Nakoľko však uvádzate, že ubehli 3 roky, Váš nárok by mohol byť teoreticky aj premlčaný. Záleží, ako je v zmluve nastavená povinnosť vrátiť preplatok. Museli by sme vidieť zmluvu.


Trápi vás "Porušenie nájomnej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Porušenie nájomnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či si nájomca môže pýtať vyššiu sumu nájmu, ako je uvedená v zmluve?

Odpoveď: Porušenie nájomnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 04.10.2019)

Dobrý deň prajem,

ak máte na mysli, či si prenajímateľ môže vypýtať vyššiu sumu než je v zmluve, odpoveď je, že by nemal. Kľúčová je však zmluva. Suma nájomného dohodnutá v zmluve je záväzná pre obe strany. Potom sú tu ešte platby za energie (zálohové platby), ktoré sa platia tiež v určitej výške a na konci by sa mal vrátiť preplatok, prípadne by nájomca mal doplatiť nedoplatok (ak je to tak dohodnuté). Niekedy je v zmluve dohodnuté, že sa nájomné môže zvýšiť o infláciu, prípadne že sa zálohové platby môžu zvýšiť, ak ich zvýši dodávateľ energie. Je to vždy vecou dohody. Museli by sme vidieť zmluvu, aby sme vedeli posúdiť, či môže, alebo nemôže pýtať viac. V zásade by nemal. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Porušenie nájomnej zmluvy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.