Máte
otázku?

Porušenie nájomnej zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Porušenie nájomnej zmluvy

Dobrý deň, mám na Vás otázku ohľadne vypovedania nájmu zo strany nájomcu. Prenajímame si byt na dobu určitú, kde aj v zmluve máme stanové, že prenajímateľ nie je oprávnený vstupovať do predmetu nájmu (bytu) bez predchádzajúcej dohody s nájomcom, bez predchádzajúceho oznámenia nájomcovi, resp. iba v prípade havarijného stavu. Takisto zmluva nezakazuje ani neupravuje podmienky držania a chovania domácich zvierat. Pred dvoma týždňami mi volala prenajímateľka bytu, že je v byte, kde je strašný neporiadok. Prišla vraj odpísať stav vodomeru. Nakoľko byt využívame len príležitostne (externí študenti), v tom čase sme v byte neboli. Dopredu nám nedala vedieť, nezavolala, nenapísala, ani ostatným dvom nájomcom. Citujem: "Klopala som, nikto mi neotvoril, tak som si odomkla. Keď som vošla, nepáčilo sa mi, že tam bol strašný neporiadok (vypraté ,sušiace sa prádlo na radiátoroch a rozložený gauč), mala som biele ponožky a keď som odchádzala mala som ich špinavé." Veľmi sa nám nepáči taktéto porušenie súkromia, no aj napriek upozorneniu nalieha, že ona si poriadok do bytu bude chodiť kontrolovať, či sa nám to páči alebo nie. Dokonca pripravila aj nový dodatok k zmluve, kde má zahrnuté, že v prípade neotvorenia bytu, môže do neho kedykoľvek vstúpiť. Ako každá nájomná zmluva, aj v tejto je uvedená výpovedná lehota 3 mesiace, resp. dohodou. Ja sa chcem však opýtať, v prípade takýchto hrubých porušení zmluvy, sme oprávnení vypovedať zmluvu aj urýchlene? Ďakujem

Odpoveď: Porušenie nájomnej zmluvy

Dobrý deň, v prípade vypovedania nájomnej zmluvy sa zmluvný vzťah ukončí až uplynutím výpovednej lehoty. V zákone nie je žiadnym spôsobom upravené tzv. urýchlené ukončenie nájomnej zmluvy. Taký inštitút nie je upravený ani v prípade hrubého porušenia nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa. Napriek tomu, ak by ste byt ihneď opustili a prestali platiť nájomné (počas plynutia výpovednej lehoty), bolo by v rozpore s dobrými mravmi, aby od Vás prenajímateľka požadovala úhradu nájomného za čas, kedy ste byt z dôvodu jej hrubého porušenia nájomnej zmluvy neužívali. Vo Vašom prípade, by bolo najlepšie nájomnú zmluvu ukončiť dohodou, pričom by ste si s prenajímateľkou dohodli konkrétny deň ukončenia nájomnej zmluvy. 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Porušenie nájomnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, ako môžem z právneho hľadiska postihovať bývalých majiteľov bytu, s ktorými som mala uzatvorenú Nájomnú zmluvu. Bývala som v ich byte 2 roky, no do dnešného dna mi nedali vyúčtovania energií, ani z bytového družstvá. Viacnásobné som ich o to žiadala, komunikácia s nimi je veľmi náročná, a do dnešného dna nemám žiadne originály. V zmluve sme mali uvedené, že vyúčtovania sú mi povinní poskytnúť do 30 dni od obdržania originálu. Ubehli 3 roky, a ja ani za jedno zúčtovacie obdobie nemám od nich vysporiadaný nájom - som si istá, že sú tam veľké preplatky, nakoľko som sa v tom období v byte zdržiavala výnimočne. Ako môžem postupovať ďalej? Aké mám možnosti - čo si od nich môžem a akým spôsobom vymáhať? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Porušenie nájomnej zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.10.2020)

Dobrý deň,
ak ste mali v nájomnej zmluve dohodnuté, že Vám má poskytnúť vyúčtovanie, a to neurobil mohli by ste ho žalovať na splnenie tejto povinnosti. Až potom by ste zistili, aký je stav, či je tam preplatok, alebo nedoplatok. Nakoľko však uvádzate, že ubehli 3 roky, Váš nárok by mohol byť teoreticky aj premlčaný. Záleží, ako je v zmluve nastavená povinnosť vrátiť preplatok. Museli by sme vidieť zmluvu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie nájomnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či si nájomca môže pýtať vyššiu sumu nájmu ako je uvedená v zmluve?

Odpoveď: Porušenie nájomnej zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.10.2019)

Dobrý deň prajem,

ak máte na mysli, či si prenajímateľ môže vypýtať vyššiu sumu než je v zmluve, odpoveď je, že by nemal. Kľúčová je však zmluva. Suma nájomného dohodnutá v zmluve je záväzná pre obe strany. Potom sú tu ešte platby za energie (zálohové platby), ktoré sa platia tiež v určitej výške a na konci by sa mal vrátiť preplatok, prípadne by nájomca mal doplatiť nedoplatok (ak je to tak dohodnuté). Niekedy je v zmluve dohodnuté, že sa nájomné môže zvýšiť o infláciu, prípadne že sa zálohové platby môžu zvýšiť, ak ich zvýši dodávateľ energie. Je to vždy vecou dohody. Museli by sme vidieť zmluvu, aby sme vedeli posúdiť, či môže, alebo nemôže pýtať viac. V zásade by nemal. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Porušenie nájomnej zmluvy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku