Platnosť zmluvy uzavretej jedným z manželov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Platnosť zmluvy uzavretej jedným z manželov

Dobrý deň, chceli sme s manželom, aby ná istá stavebná firma postavila dom. Zmluvu o buducej zmluve o dielo som podpísala iba ja, lebo manžel bol v tom čase odcestovaný. Po čase sme sa z istých dôvodov rozhodli od zmvluvy odsúpiť. Je takáto zmluva platná, ak je tam len môj podpis a moje osobne udaje? Musime zaplatiť pokutu za odstupenie? Ďakujem.

Odpoveď: Platnosť zmluvy uzavretej jedným z manželov

Dobrý deň,

podľa § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný.  Takáto zmluva nebude podľa všetkého považovaná za bežnú vec a je teda potrebný súhlas manžela. Podľa súdnej praxe sa nevyžaduje, aby bol účastníkom zmluvy. Zmluva by teda mala byť platná. Pokuta za využitie práva odstúpiť od zmluvy je v zmysle judikatúry neprípustná, pretože zmluvná pokuta je inštitút, ktorý funguje ako sankcia za porušenie povinnosti  a odstúpenie o zmluvy je Vaším právom. 

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Platnosť zmluvy uzavretej jedným z manželov (Občianske právo)

Dobrý deň, píšete, že pokuta je neprípustná a odstúpenie zmluvy je mojím právom. V zmluve sa ale uvádza, že ak nebude podpísaná zmluva o dielo do 6 mesiacov, všetky činnosti smerujúce k vydaniu stavebného povolenia a pod. sú činnosťou príkazníka a budú ohodnotené ako jedorazová odmena príkazníka. Odmena sa dojedná vo výške 1660EUR plus DPH. Výška odmeny nezavisí rozsahu doposiaľ zrealizovaných prác. Túto budem musieť zaplatiť? Vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Platnosť zmluvy uzavretej jedným z manželov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.11.2016)

Dobrý deň,

podľa § 730 Občianskeho zákonníka Príkazca je povinný poskytnúť príkazníkovi odmenu iba vtedy, ak bola dohodnutá alebo je obvyklá, najmä vzhľadom na povolanie príkazníka. Odsek 2 tohto ustanovenia dodáva, že príkazca je povinný poskytovať odmenu, aj keď výsledok nenastal, ibaže nezdar konania bol spôsobený porušením povinnosti príkazníka. Podľa týchto ustanovení budete musieť túto sumu uhradiť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk